Hart van Hengelo - Hof van Twente

13 september 2019

Hart van Hengelo - Hof van Twente 13 september 2019


Hengelo in de strijd tegen analfabetisme

HENGELO - Voor het project "Taal in de wijk" is de gemeente hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Het initiatief moet mensen helpen die grote moeite hebben met de Nederlandse taal. Veel volwassenen maken gebruik van deze lessen, die door vrijwilligers worden gegeven aan anderstaligen.

Deze week is het de Week van de Alfabetisering, een goed moment om aandacht te vragen voor dit vrijwilligerswerk. Problemen met lezen, taal maar ook rekenen komen vaker voor dan men vaak denkt. In totaal 2,5 miljoen hebben moeite met een of meerdere van deze vaardigheden. Naar schatting zijn dat zo'n 8.000 mensen in de gemeente Hengelo. En dat terwijl ze eigenlijk onmisbaar zijn geworden in de huidige maatschappij. Vooral mensen die de Nederlandse taal niet beheersen lopen tegen struikelblokken op: het lezen en begrijpen van belangrijke post, je correct kunnen uitdrukken bij instanties, maar ook bij sociale contacten met buurtgenoten en vrienden.

Vrijwilligerswerk
Taal in de Wijk is een initiatief van Taalpunt Hengelo en onder leiding van het ROC Twente en de gemeente Hengelo. Ze organiseren taallessen voor volwassenen die hun vaardigheden willen verbeteren of opfrissen. De lessen worden gegeven in drie wijkcentra in de stad; MFA 't Berflo, de Sterrentuin en de Hengelo Es. Vrijwilligers geven op een vaste ochtend in de week les in een van de wijkcentra op beginnersniveau. Zij krijgen voor deze lessen praktische, inhoudelijke en professionele ondersteuning. Tijdens de week van de alfabetisering vragen ze aandacht voor de vraag naar nieuwe vrijwilligers; de kracht waarop dit initiatief drijft. Er is een voorkeur voor vrijwilligers met enige ervaring in lesgeven in het (basis)onderwijs. Wie meer wil weten over deze functie of Taal in de Wijk kan informatie vinden op de website van de gemeente: www.hengelo.nl of op www.taalpunthengelo.nl.

Landelijk
De landelijke acties om Nederland taalvaardiger te maken zijn de afgelopen week gehouden en duren nog tot en met zondag 15 september. In heel Nederland werden meer dan duizend activiteiten georganiseerd waar mensen hun taal- of rekenvaardigheid konden verbeteren. Deze initiatieven zijn zeer welkom, zo blijkt uit de cijfers.

Borne stukje schoner met World Cleanup Day op 21 september

BORNE - Wie zijn ogen eens goed de kost geeft in Borne en elders signaleert helaas nog te vaak zwerfafval op straat. Erger nog, ook de lokale natuur is door sommigen eerder in gebruik als dumpplaats. Slecht voor het milieu én het geeft een lelijke aanblik.

Zaterdag 21 september is de wereldwijde World Cleanup Day. Maar liefst 150 landen doen mee met dit initiatief. Ook in Borne worden dit jaar weer schoonmaakacties gehouden. Twente Milieu, Borne Schoon en 'trashpacker' Tijmen Sissing willen iedereen inspireren om deze dag in actie te komen voor het opruimen van hun lokale gemeenschap. Organisaties, scholen, verenigingen, sportclubs en het bedrijfsleven kunnen allemaal positief bijdragen aan dit uiteindelijke doel. Er worden schoonmaakacties gehouden in Borne, Hertme en Zenderen.

Vrijwilligers in actie
Borne Schoon is een vrijwilligerscollectief dat jaarlijks in maart al een soortgelijke opruimdag organiseert in Borne. Zij coördineren de opruimacties in het kader van World Cleanup Day. Zo krijgen deelnemers ook de benodigde materialen zoals handschoenen, bezems en afvalgrijpers. Twente Milieu draagt zorg voor de verwerking van al het opgeruimde afval.

Help mee
Verenigingen, clubs, scholen, bedrijven en organisaties, maar ook individuen worden opgeroepen om te helpen van 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden kan via wlgeul@gully.nl. De actie onder het motto: 'Borne Schoon 2050' wordt om 16.00 uur afgesloten met een korte feestelijke manifestatie op het Dorsetplein.

Tijmen Sissing
De uit Hengelo afkomstige Tijmen Sissing is het boegbeeld van een wereldwijde beweging van opruimers. Zijn bekendheid nam toe toen hij in 2018 op een vervuild strand in Maleisië aan de slag ging. Op social media stapelden de berichten zich op, wat resulteerde in duizenden volgers én sympathisanten.

Jaargang: 9 • Nr 340• Wk 37

Bijeenkomst huiselijk geweld

BORNE - De gemeente Borne wil met lokale verenigingen in gesprek over het thema huiselijk geweld. Landelijk was de afgelopen vijf jaar ruim 6,2 procent van de vrouwen en 4,7 procent van mannen slachtoffer van huiselijk geweld. In totaal komt het neer op 747.000 volwassenen. Ook in Borne komt dit dus statistisch voor.

In twintig procent van de gevallen gaat het bij huiselijk geweld om een structurele situatie. Het herkennen van dit soort situaties is een collectieve verantwoordelijkheid. Sportverenigingen hebben hierin ook een belangrijke, signalerende werking. Steeds vaker zien ook trainers, coaches en vrijwilligers vrij concrete signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling aldus de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer een kind vaker op de training komt met blauwe plekken zonder duidelijk verklaarbare redenen. Vaak blijkt er bij kindermishandeling veel meer in het spel te zijn. Toch blijkt in de praktijk dat veel van deze mensen geen of pas laat een melding doen van mogelijk huiselijk geweld. Ze weten niet waar ze er precies mee heen moeten of willen geen beschuldigingen uiten wanneer er niets aan de hand blijkt te zijn. Om hen te helpen bij deze afweging organiseert de gemeente Borne op dinsdag 1 oktober een themabijeenkomst voor sportverenigingen. Zij kunnen zich tot 25 september aanmelden bij Jurgen Schiphorst, via j.schiphorst@borne.nl

Column

Klinkertjes

We bouwden een huis in Wirdum, zo'n 10 kilometer ten zuiden van Leeuwarden. Het ontwerp van het huis hadden we op het netvlies, maar de tuin was wel even iets anders. Te veel wensen: spelen voor de kinderen, moestuin, waslijn, bloemen, veel bloemen vooral rond de serre. We waren verliefd op de oude Friese waaltjes en we hadden geluk. De oude waaltjes van de veemarkt in Leeuwarden gingen eruit, omdat op die plek een nieuwe hal kwam. De steentjes waren zeer geliefd en iedereen kon er op bieden. Dat hebben we gedaan en een paar uur later werden er twee zandauto's met waaltjes bezorgd, plus een lading zwarte bazaltblokken.

Alles werd bestraat met de oude waaltjes, inclusief de oprit. Later verhuisden we naar Enschede. De nieuwe eigenaar van ons huis in Friesland had geen gevoel bij de steentjes en wilde liever grindtegels… Vond hij veel gemakkelijker in het onderhoud. We mochten ze wel meenemen. Ik heb nog een offerte aangevraagd voor de kosten van vervoer van twee vrachtwagens klinkers van Friesland naar Twente, maar Margriet zei die waaltjes horen bij het huis. Eerlijk gezegd liggen ze er nog. Blijkbaar heeft de nieuwe eigenaar het licht gezien.

Bij de verbouw van onze huidige boerderij hebben we zoveel mogelijk gebruik gemaakt van tweedehands bouwmaterialen; spanten, gebinten, tegeltjes, oude deelklinkers, waaltjes, keien. Oude bouwmaterialen is big business geworden. Over duurzaamheid gesproken.
U zult begrijpen dat wij cultureel erfgoed koesteren. Steden met cultureel erfgoed doen het beter dan andere steden, trekken meer toeristen en hebben minder werkeloosheid.

En dan hoor je dat er op de Usseler Es een historische wegen worden vervangen. Alle oude steentjes zouden worden vermalen (zei men) en nieuwe betonklinkers en/of asfalt zou erin komen. Alle alarmbellen gingen in huize Visser af. Het eerste wat er moest gebeuren was het stilleggen van het opbreken van het weggetje. Dat gebeurde, maar maandagmorgen begonnen ze weer te graven, maar te diep graven mogen ze niet; de es is archeologisch beschermd. Een wethouder hoort dit te weten. Hoort ook te weten dat je bij de Usseler Es historisch besef moet hebben. Afgelopen maandagavond was er een discussie met het college over de hele kwestie in de Stedelijke commissie. Twee wethouders hielden alle opties open en gaan opnieuw de buurt in. Als dat een maand geleden gebeurd was, was er niets aan de hand geweest. Als ze advies hadden ingewonnen over de cultuurhistorie was het ook niet zover gekomen. Met goede communicatie kun je processen sturen. Met slechte communicatie zak je in de modder. Hoofdregel: praat met externen en niet alleen met ambtenaren. Praat, zoek de mensen op. Doe gewoon je werk en denk na!

Mijn naam is Rebecca de Jong en ik geef vanaf 7 oktober een 'Assertiviteitstraining' bij de Volksuniversiteit. Naast docent bij de Volksuniversiteit ben ik eigenaar van een eigen praktijk.


Sinds enkele jaren ben ik de trotse eigenaar van Kindercoachpraktijk JONG, een praktijk voor Bewust Ouderschap en coaching van kind en gezin. In 2004 rondde ik mijn opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening af en genoot ik jaren van mijn werk binnen het onderwijs. Daarnaast verzorgde ik assertiviteitstrainingen voor volwassenen. Nu verzorg ik met veel enthousiasme verschillende workshops en trainingen. Ik houd ervan om mensen in hun kracht te zetten en het beste in hen naar boven te halen. Tijdens de trainingen vind ik het belangrijk dat iedereen zich gezien en gehoord voelt. Ik streef ernaar dat de sfeer ongedwongen aanvoelt en dat de training niet alleen erg leerzaam en inspirerend is, maar ook ontzettend gezellig.

Rebecca de Jong

De Volksuniversiteit Hengelo organiseert gedurende het jaar diverse cursussen en workshops voor een brede doelgroep. Kijk voor het volledige aanbod op: www.volksuniversiteit-hengelo.nl

Debatavond Vedan over 'Fort Europa'

HENGELO - De stichting Vedan (Vredes- En DuurzaamheidsActiviteiten Netwerkstad) organiseert op donderdag 26 september een debatavond over Fort Europa.

Djuna van "Stop Wapenhandel" zal spreken over de militarisering van de buitengrenzen van de Europese Unie, de betrokkenheid van Thales bij deze militarisering en het verzet hiertegen. Er is ook gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. De toegang is gratis. De bijeenkomst is op donderdag 26 september van 19.30 tot 21.30 uur. Dit is in de Lansinkveste, Lansinkesweg 4, Hengelo. De debatavond is een onderdeel van de activiteiten die de stichting Vedan in het kader van de landelijke Vredesweek in Twente organiseert. Het volledige programma is te vinden op: www.enschedevoorvrede.nl/vredesweek/. Kijk ook op: www.stopwapenhandel.org/

Leuke activiteiten in De Letterbak Borne

BORNE - Ook dit najaar wordt in wijkgebouw De Letterbak, Clematishof 6 in Borne weer een Basiscursus Koken voor mannen vanaf 50 jaar gegeven.

In een groepje van zes man, tien lessen op vrijdagochtend, met daarna het opeten van de zelfbereide maaltijd. Voor de laatste les kan men een etensgast uitnodigen. De kosten bedragen slechts € 125,- totaal. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Info en aanmelden: Joke Avegaart, 074-2663728. In De Letterbak worden gedurende het jaar veel leuke activiteiten gehouden voor alle Bornenaren. Zo start Stichting WOLK ook op korte termijn met een Repair Café. Zij zijn op dit moment op zoek naar mensen met verschillende vaardigheden en ervaringen die willen helpen met het repareren van apparaten. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Wolk Borne.

De beste dokters zit
in de dokterswochtkamer.

Maandag 16 sept. 10.00 uur

Proktovar helpt met rug- en gewrichtsklachten

HENGELO - Ongeveer twee miljoen mensen in Nederland hebben last van nek- en rugklachten volgens het RIVM. Daarnaast kampen steeds meer mensen met gewrichtsproblemen. Deze klachten hebben een grote impact op het dagelijks leven, maar zijn vaak goed te behandelen door het verbeteren van de houding. Een positieve bijsturing zonder zware pijnstillers of chirurgische ingrepen is goed mogelijk.

Piet van Loon is als orthopedisch specialist werkzaam voor Polikliniek Proktovar. Naast zijn werk als orthopedisch chirurg is hij ook mede-oprichter van Houding Netwerk Nederland. Bij Polikliniek Proktovar draagt hij met uitgebreid lichamelijk onderzoek zorg voor diagnose, triage en geeft richting aan de behandeling van rug- en gewrichtsklachten. Helaas komen nek-, rug- en gewrichtsklachten ook steeds meer voor bij relatief jonge mensen. Een gebrek aan aandacht voor de houding thuis en in het onderwijs noemt Van Loon als één van de oorzaken. Hij probeert hier door middel van voorlichting verandering in te brengen.

Goede houding
Het behandelen van dit soort klachten komt vaak terug op de basis: mensen hebben een verkeerde houding aangeleerd. Zo kan een lage rugpijn veroorzaakt worden door een verkeerde houding achter het bureau, maar ook andere klachten zoals de 'tablet-nek' zijn terug te voeren op een aangeleerde, verkeerde houding. Vaak zijn mensen zich niet eens bewust van hun verkeerde houding; het is iets dat al als kind ontstaat. Behandeling van dit soort klachten bij Polikliniek Proktovar is primair gericht op goede uitleg, leefstijl adviezen (verander je zitpatroon), het verbeteren van de houding, in samenwerking met onder meer fysiotherapeuten in de regio. Ook de effectieve correctiebrace, door van Loon ontwikkeld voor ernstiger verkromming, wordt bij Proktovar ingezet. Zo komt men tot een duurzame oplossing van klachten zonder pijnstillers of zware chirurgische ingrepen.

Beter inzicht
"Door onder meer de unieke Formetric Scan geven we mensen een beter inzicht in hun houding en de oorzaken van hun klachten. Zo kan men precies zien hoe hun rug eruit zien en waar ze last door kregen. Bijvoorbeeld wanneer wervels in de lage rug juist een bolling boven in de rug moeten compenseren. Dit geeft een beter inzicht dan bijvoorbeeld alleen röntgenfoto's", legt Van Loon uit. Door de patiënt een beter inzicht te geven kan een behandeling doeltreffender uitgevoerd worden. Het hele lichaam staat immers met elkaar in verbinding en bepaalde klachten zoals rugpijn kunnen juist veroorzaakt worden door andere delen in het lichaam, zoals de spieren in de bovenbenen. Met heel gerichte oefeningen voor thuis om de slechte houding en de stijfheid aan te pakken, kunnen de gevolgklachten sterk verminderd of zelfs opgelost worden.

Gewrichtsklachten
Polikliniek Proktovar behandelt ook gewrichtsklachten met als doel om de pijn af te laten nemen en kwaliteit van leven te verbeteren. Zo kan zogeheten neuraaltherapie helpen bij het langdurig bestrijden van pijn in gewrichten wanneer het gaat om zwaardere, chronische pijnklachten, waar ruimtegebrek in de rug voor de zenuwen de hoofdrol speelt.. Zo krijgt men vaak weer een stuk functionaliteit terug. Dat is ons doel: Zonder pijn meer kunnen!

Maak een afspraak
Polikliniek Proktovar ontvangt u graag voor een consult over uw specifieke klachten. Naast de diagnose en behandeling van rug- en gewrichtsklachten specialiseren zij ook in de snelle diagnose en behandeling van onder meer darmklachten, aambeien en spataderen. Neem voor meer informatie contact op via: 074 376 44 08. Kijk ook op: www.proktovar.nl

Open dag Eshuis Hoveniers

ALMELO - Eshuis Hoveniers in Almelo viert dit jaar het 100-jarig bestaan. Om dit passend te vieren organiseert het bedrijf een gezellige open dag, met activiteiten voor jong en oud.

Samen met het team van Eshuis Hoveniers staan er ook verschillende leveranciers en standhouders klaar om al uw vragen op tuingebied te beantwoorden. Ook is het mogelijk om een gratis schetsadvies te laten maken of deel te nemen aan één van de workshops.

Schetsadvies
Een drietal tuinontwerpers zijn aanwezig om een tuinschets voor u te maken. "Zij gaan met u in gesprek en zullen dat vertalen in een ruwe handmatige schets. Wilt u een idee voor uw tuin of heeft u wel een idee, maar weet niet hoe dit in de tuin toe te passen? Onze ervaren tuinontwerpers helpen u graag." vertelt Jacco Wisman, eigenaar van Eshuis Hoveniers. "Omdat de tijd en het aantal ontwerpers beperkt is, vragen we aan de bezoekers om zich hiervoor aan te melden via onze website", vervolgt Jacco.

Programma
"We hebben een aantal leveranciers en bedrijven waar wij mee samenwerken bereid gevonden deel te nemen aan deze dag. Hierdoor is er een compleet aanbod op het gebied van tuin ontstaan." vertelt Jacco. Naast alle informatie is het ook mogelijk om zelf iets te doen. Er zullen workshops gedurende de dag gegeven worden waaraan deelgenomen kan worden. Jacco vervolgt "Het wordt een bijzondere dag, een eeuw Eshuis Hoveniers! We zijn enorm trost dat we dit heugelijke feit mogen vieren. En we kunnen dit vieren door het vertrouwen door de jaren heen van onze klanten en niet te vergeten door ons professionele team van hoveniers. Zij staan iedere dag, met passie voor groen, voor onze klanten klaar, zonder hen stonden wij hier nu niet. Daar ben ik hen dan ook
dankbaar voor.

Kom en geniet!
Eshuis Hoveniers vindt het fijn om u te ontmoeten deze dag! U bent van harte welkom zaterdag 28 september van 10.00 tot 17.00 uur, Aadijk 29 te Almelo. Kijk op de website, eshuishoveniers.nl, voor het volledige programma van de open dag. Geniet samen met hen van de open dag. U heeft volop de mogelijkheid om inspiratie op te doen en informatie te krijgen over diverse producten. Een hapje en drankje staan klaar!

FCT Vrouwen - Sankt Pölten

ENSCHEDE - Woensdag 25 september speelt FC Twente Vrouwen in De Grolsch Veste de UEFA Women's Champions League wedstrijd tegen Sankt Pölten, aftrap 19.00 uur.

Nadat komende week de heenwedstrijd in Oostenrijk wordt gespeeld, wordt er in De Grolsch Veste gestreden voor een plek bij de laatste 16 van dit Europese toernooi. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf € 5,-.

Kaarten
De verkoop verloopt (via kaartverkoop.fctwente.nl) of op werkdagen bij de receptie van De Grolsch Veste (09.00 tot 17.00 uur). Voor deze wedstrijd heb je geen Clubcard nodig, iedereen kan eenvoudig kaarten kopen. Seizoenkaarthouders van FC Twente Vrouwen en seizoenkaart- en Premium Seat-houders van FC Twente hebben korting ten opzichte van niet seizoenkaarthouders. Allereerst worden alleen de vakken op de Diekmantribune opengesteld, wanneer deze vakken uitverkocht zijn wordt de rest van het stadion vak voor vak opengesteld.

Cultuurpodium Houtmaat

HENGELO - Cultuurpodium Houtmaat aan de Houtmaatweg 9 organiseert zondag 15 september tussen 14.30 en 17.00 uur weer een gratis cultureel evenement voor een breed publiek. Elke zondag tot en met 29 september is er voor een andere artiest ruimte. Dit keer staan Fishermans Friends en Vocalgroup Pure op het programma.

Fishermans Friends haalt inspiratie uit de jaren '70, '80 en ' 90, en laten zien dat er toen echt lekkere muziek gemaakt werd. De band levert dan ook een mix van verschillende lekkere deuntjes op voor een muzikale middag. Daarnaast staat ook Vocalgroup Pure er met meerstemmige pop en R&B covers. Ze worden daarbij begeleid door verschillende muzikanten, en zorgen naast de zang voor een uitstekende performance.

Bier van hier

HENGELO - Tussen 14.00 en 21.00 zijn op zondag 15 september verschillende lokale brouwerijen aanwezig bij de watertoren aan de Watertorenlaan 60 om hun biertjes aan te bieden aan dorstige proevers.

Lokale brouwerijen uit de regio stallen hun aanbod zodat iedereen met hun producten kennis kan maken. Er wordt geen entree gevraagd, wel moet er voor een speciaalbierglas een bedrag betaald worden. Als je aan het eind van de dag dat glas weer inlevert krijg je dat geld weer terug. Natuurlijk zijn niet alleen bierdrinkers welkom. Iedereen boven de 18 is ook welkom voor een koffie, wijntje of een glas fris. Meer informatie lezen en het vooraf bestellen van munten en een glas kan op de website: www.biervanhierfestival.nl.

Bouw nieuw bedrijf Hoffmann van start

BORNE - De bouw van Hoffmann Quality Tools BV op industrieterrein Westermaat De Veldkamp is afgelopen week begonnen. De eerste schop is inmiddels de grond in gegaan.

Het inmiddels 100-jarige familiebedrijf is aan de Platinastraat in Hengelo dusdanig uit haar jasje gegroeid. Het van origine Duitse bedrijf was daarom al enige tijd op zoek naar een nieuwbouwlocatie. Op de zichtlocatie aan de Amerikalaan wordt op een kavel van 5.000 vierkante meter een hypermodern kantoorpand gebouwd met een kenmerkende transparante uitstraling. De Hoffmann Group, waar Hoffmann Quality Tools BV onderdeel van is, is leverancier en systeempartner op het gebied van industrieel kwaliteitsgereedschap. Inmiddels actief in meer dan 50 landen wereldwijd. In het ruim 3.000 vierkante meter grote pand aan de Amerikalaan op Westermaat De Veldkamp wil de leverancier van kwaliteitsgereedschap een experience centre realiseren, met ruimte voor trainingen en demonstraties.

Breed inzetbaar
Daarnaast krijgt het pand trainingsruimtes, met plek voor circa 100 personen. In het gebouw wordt verder ruimte gecreëerd voor een logistiek centrum met twee docks, waarvan één voor het aankoppelen van containers kan worden gebruikt.

Duurzaam
Het te bouwen pand voldoet aan alle moderne eisen op het gebied van duurzaamheid en milieu. Zo wordt het pand voorzien van een geavanceerd (gasloos) installatiesysteem, waarbij gebruik wordt gemaakt van bodemwarmte en koeling, dit in combinatie met zonnepanelen. Het ontwerp is zelfs modulair zodat, mocht dat nodig zijn, functies van ruimtes met minimale ingrepen kunnen worden gewijzigd.

Krijg hulp bij stoppen tijdens Stoptober

TWENTE - De GGD Twente, Tactus en andere gezondheidsorganisaties willen het roken in Twente nog verder terugdringen. Oktober staat daarom weer in het teken van Stoptober.

Op dit moment roken nog zo'n 97.000 volwassen Twentenaren. Roken brengt concrete gezondheidsschade en risico's met zich mee, zowel voor de roker als zijn of haar omgeving. De overheid is daarom ook bezig met een actief ontmoedigingsbeleid. Hierbij ligt de nadruk zowel op het voorkomen dat jongeren gaan roken, maar ook het ontmoedigen van oudere rokers. Zo is er nieuwe wetgeving in de maak waarbij supermarkten en tabakswinkels hun rookwaren uit het zicht moeten leggen. Verder wil ook ProRail de Nederlandse stations geheel rookvrij maken. Verdere verhogingen van accijnzen en andere ontmoedigingsmaatregelen moeten roken uiteindelijk geheel uitbannen. Dit beleid heeft ook in Twente al een positief effect gehad op de hoeveelheid rokers en de meningen over roken in het algemeen. De ambitie is om in 2040 een geheel rookvrije generatie te krijgen. Kinderen en jongeren die anderen zien roken lopen een groter risico om zelf te gaan roken. Daarnaast is meeroken of passief roken net zo slecht voor de gezondheid als zelf roken, aldus de GGD.

Verschillen
De GGD Twente concludeerde eerder al dat er binnen Twente grote verschillen zijn over het roken. Dit varieert van gemeente tot gemeente, maar ook bevolkingsfactoren dragen hier aan bij. Zo zijn rokers statisch vaker laagopgeleid; jongeren op het VMBO roken bijvoorbeeld al vaker dan jongeren op het VWO. Ook volwassenen met een lagere sociaal-economische status steken vaker een sigaret op dan volwassenen met een hogere sociaal-economische status. Uit Twents gezondheidsonderzoek blijkt dat roken een belangrijke indicator is van andere leefstijlkeuzes. Zo is 17 procent van de rokers ook overmatig drinker tegenover 6 procent van de niet-rokers. Rokers voelen zich daarnaast vaker eenzaam (45 procent van rokers tegenover 39 procent van niet-rokers).

Steun om te stoppen
In oktober is er veel aandacht om ook bestaande rokers te helpen om te stoppen. Zo geven ook de GGD Twente en de landelijke website www.stoptober.nl adviezen die hierbij helpen. Zo zijn er nicotinevervangers zoals kauwgom wat kan helpen om de ontwenningsverschijnselen langzaam af te bouwen. Verder is stoppen met roken vooral een kwestie van wilskracht en het doorbreken van je eigen gewoontes. Stoppers kunnen onder meer een digitaal steuntje in de rug krijgen met de speciale Stoptober-app.

ELLEN Stoffen: Modetrends herfst-winter 2019-2020

HENGELO - De vakanties zijn weer voorbij en na een heerlijke warme zomer liggen bij ons alle herfst-winter stoffen alweer in de winkel. Wat wordt het deze winter, wat zijn de kleuren en welke trends zijn er?

Deze winter zijn opvallende heldere modekleuren het meest in het oog springend, maar er is ook een tegengestelde trend met diepe en harmonieuze kleuren. Eén van de nieuwe trends is om verschilde kleuren en motieven te combineren en deze dan verticaal te verwerken in bijvoorbeeld een jurk met een okerkleurig stof aan de ene kant en wijnrood met strepen aan de andere. Een harmonieuze combinatie van energieke en klassieke neutrale kleuren.

Verschillende stoffen
De stoffen lopen uiteen van een grove rib, fluweel, borg, satijn, punty, viscose, crêpe, tricots in diverse soorten, mantel stoffen met een wollig laagje tot aan een bouclé. Deze zijn er in diverse samenstellingen en prints, zoals strepen, dieren, bloemen, Hermès-dessin, Prince de Galles en vele andere ruitdessins. Ideeën genoeg om eindeloos te combineren tot een mooie herfst-winter outfit.

Voor iedereen
Met onze stoffen collectie slaat u de spreekwoordelijke (stoffen)plank nooit mis. Voor iedereen hebben we wel iets te combineren, van lieve, ingetogen, uitgesproken tot aan modieuze designs voor jong en oud. Kom langs in onze winkel aan de Bandoengstaat 50 te Hengelo.

Elastiekenkoers steunt Cinekid Hoftour

HOF VAN TWENTE - Vorig jaar was de Hof van Twente een evenement rijker. De vier podia in de gemeente draaiden in het kader van de Cinekid Hoftour voor kinderen tussen de 3 en 14 jaar een viertal prijswinnende films.

Om de spin-off van het Amsterdamse kinderfilmfestival ook dit jaar in de Hof te kunnen verwezenlijken, zegde de Elastiekenkoers op 2 september jl. haar steun toe. Door deze steun kunnen alle kinderen in de Hof van Twente ook in de 2019 laagdrempelig genieten van mooie films, in veel gevallen gecombineerd met leuke randactiviteiten.

Mooie steun
Deelnemers aan de Elastiekenkoers fietsten dit jaar hun kilometers bijeen voor de kinderen binnen de gemeente. Aangezien het bereik van de Cinekid Hoftour dekkend is, besloot het bestuur van de goededoelentocht eenmalig haar steun toe te kennen aan dit mooie filmfestival voor de jeugd van de Hof van Twente. De omvang van de steun was een positieve verrassing voor de organisatie. Betsy Scheperkeuter (Het Beaufort): 'Het toegezegde bedrag kwam zelfs in onze stoutste dromen niet voor. Dankzij de Elastiekenkoers lijkt niet alleen de Cinekid Hoftour van 2020, maar ook de editie van 2021 veiliggesteld.'

Over Cinekid
Al decennia is Cinekid een van 's werelds meest toonaangevende kinderfilmfestivals. Sinds enkele jaren toert het festival langs de grotere provinciesteden om ook daar het publiek te laten ruiken aan de betere kinderfilm. In 2018 was de Hof van Twente de eerste gemeente waarbinnen op meerdere locaties films vertoond werden. Voor de Hofpodia was het een mooie gelegenheid om de nauwere samenwerking van de afgelopen jaren verder in te intensiveren, voor de kinderen binnen de gemeente was het de kans om eens een andere film te zien.

Vervolg
De eerste editie smaakte niet slechts de kinderen, maar ook de Hofpodia naar meer. De Cinekid-films bieden immers een mooie aanvulling op de reguliere kinderfilmprogrammering. Ook dit jaar maakte Cinekid weer een uitmuntende selectie van kwaliteitsfilms die niet in reguliere bioscopen of via streamingsdiensten te zien zijn. Maar dus wel in een aantal theaters in de grotere steden én bij de podia in de Hof van Twente.

Laatste Monumenten-dag Kabouterhuisje

HENGELO - 14 september is de laatste Open Monumentendag voor het Kabouterhuisje.

Tijdens de Open Monumentendag in het weekend van 14 en 15 september zijn veel monumenten geopend voor het publiek. Zo is ook Het Kabouterhuisje aan het Anjelierenpad 9 - 11 in Hengelo is vanaf 11.00 uur geopend voor publiek. Voor bezoekers staat er koffie/thee en wat lekkers klaar. Wijkcomité Het Woolde hoopt heel veel bezoekers te mogen ontvangen tijdens deze Open Monumentendag, want aan het eind van het jaar moeten het comité helaas deze locatie opgeven. Men moet dit grappige huisje toch zeker gezien hebben voordat het gesloopt gaat worden.

Programma

Om 14.00 uur draait er de film "Truffel " van theaterschool Barst. In de film komt een kabouterhuisje voor, dus een zeer toepasselijke film voor deze locatie. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan is er om 13.00 uur soep en een broodje en in de pauze een hapje en een drankje. Opgeven hiervoor kan uiterlijk nog deze vrijdag 13 september via tel. 0620642720.

Nieuwe leesclubs in Hengelo

HENGELO - In Hengelo starten twee nieuwe leesclubs.

In de Bibliotheek Hengelo is op dinsdagmiddag 24 september een informatiebijeenkomst voor mensen die het leuk vinden om over literatuur te praten en daardoor in contact willen komen met andere lezers. Op woensdagmiddag 25 september is een informatiebijeenkomst voor een leesgroep geschiedenis. De informatiebijeenkomsten zijn een initiatief van de landelijke organisatie Senia in samenwerking met de bibliotheek. Senia richt in heel Nederland leesclubs op en brengt zo mensen die graag lezen bij elkaar. Leidraad voor de groepen is een lijst van moderne literatuur, resp. geschiedenis die zijn opgesteld door deskundigen. Daaruit worden 6 à 7 boeken per jaar gelezen en besproken aan de hand van leeswijzers met vragen die het gesprek structuur geven. Kijk op: www.senia.nl.

Praktische informatie
Belangstellenden zijn welkom op 24 september (leesclub literatuur) in de Bibliotheek Hengelo, aan de Beursstraat 34. Aanvang 14.00 uur. Ook op 25 september begint de bijeenkomst (leesgroep geschiedenis) om 14.00 uur. Voor beide bijeenkomsten graag aanmelden via e-mail diana.kiesenberg@senia.nl, contactpersoon van Senia in de regio.

ZGT organiseert avond over stoelgangsproblemen

HENGELO - Veel mannen en vrouwen hebben anale klachten en/of stoelgangsproblemen. Toch praten we er weinig over, en wordt er vaak een drempel ervaren om naar de huisarts te gaan. Dat is jammer want er is vaak echt wat aan te doen. Daarom organiseert ZGT op woensdag 25 september een informatieavond voor patiënten waarin een aantal onderwerpen over stoelgangsproblemen worden uitgelicht.

Wilt u graag weten hoe ongewild ontlastingsverlies ontstaat en wat er aan te doen is? Of wilt u juist weten waarom de ontlasting moeilijk komt en hoe u dat kunt oplossen? Alle vragen rondom deze onderwerpen worden tijdens deze bijeenkomst besproken. De bijeenkomst start om 19.30 en zal plaatsvinden binnen ZGT locatie Hengelo in de Albert Schweitzerzaal (route 0.10).

Aanmelding
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor deze informatieavond via www.zgt.nl/bijeenkomst-stoelgang. Hier is ook het totale programma van de bijeenkomst te vinden.

Johannink en Neefjes winnen VIRO Criterium Cup Twente

GOOR - De VIRO Criterium Cup Twente is bij de elite/beloften mannen gewonnen door Jelle Johannink en bij de vrouwen door Tessa Neefjes.

In de Ronde van Goor, die voor beide categorieën de finalewedstrijd in het klassement was, kwam de leidende positie van Johannink zaterdagavond niet meer in gevaar. Neefjes, die tot drie keer toe helemaal vanuit Wervershoof naar de Twentse criteriums kwam, nam in de slotwedstrijd de leiding over van Arianna Pruisscher. Bij de amateurs mannen is Edwin Wielink uit Twello de nieuwe leider. De amateurs rijden zaterdag 14 september in de Ronde van het Villapark in Nijverdal hun finalewedstrijd.

Mooie strijd
Klassementleidster Arianna Pruisscher kon de Ronde van Goor niet rijden. Zij was door de nationale ploeg geselecteerd om de Boels Ladies Tour te eindigen. Neefjes had nog een achterstand goed te maken, maar slaagde erin om voldoende punten te halen. Ze won de sprint van het peloton om de vierde plaats in de wedstrijd. Voor haar streden drie rensters om de winst, na een lange aanval. Daarin bleek Sanne Bouwmeester uit Westerbork de snelste. Ze verwees Annet Pit en Femke van Kessel naar de plaatsen twee en drie. In de VIRO Criterium Cup Twente kreeg Neefjes Pruisscher en de Goorse Marit Cent mee op het eindpodium.

Mannenstrijd
Ook in de mannenwedstrijd ging de strijd om de winst tussen drie renners. Jelle Wolsink (Hengel), Max Kroonen (Diepenveen) en Arjan Hofman (Nunspeet) wisten het peloton op een ronde achterstand te zetten. In genoemde volgorde kwamen ze vervolgens ook over de finish na een sprint met drie. Wolsink wist daarmee zichzelf als winnaar op te volgen in Goor. Johannink kwam in de blauwe leiderstrui van de VIRO Criterium Cup Twente als leider over de streep en dat was ruim voldoende voor de eindzege. Zijn ploeggenoot bij Sensa-Kanjers voor Kanjers Arjan Hofman deed nog zeer goede zaken en steeg naar de tweede plaats, voor Sybren Welling.

Amateurs in actie
Voor de amateurs mannen zit de VIRO Criterium Cup Twente er nog niet op. Zij rijden komende zaterdag 14 september de Ronde van het Villapark nog. Op dat parcours in Nijverdal worden in 2020 de Nederlandse kampioenschappen jeugdwielrennen verreden. Wielink gaat als leider van start.

Heraclieden wereldwijd in actie deze weken

ALMELO - Verschillende spelers van Heracles Almelo hebben in de afgelopen interlandperiode het shirt van hun land verdedigd. Van Burundi tot Brazilië, de Heraclieden kwamen wereldwijd in actie.

Duitsland onder 20 speelde met Lennart Czyborra in de gelederen twee interlands. In Duitsland werden de leeftijdsgenoten van Tsjechië met 4-2 verslagen. Czyborra speelde het volledige duel. Dat was niet het geval toen de Duitsers het enkele dagen later opnamen in en tegen Nederland. Tegen de ploeg van Heracles Almelo-teamgenoot Navajo Bakboord bleef Czyborra op de bank. De Duitsers versloegen Nederland met 1-2. In het Brabantse Uden stond Bakboord wel in de basis, maar hij moest in de blessuretijd van de tweede helft met twee keer geel en dus rood naar de kant.

Mauro Junior
De van PSV gehuurde Mauro Junior werd opgenomen in de olympische selectie van Brazilië. Het elftal voor spelers onder de 23 jaar won in São Paulo een oefeninterland met 2-0 van Colombia. De Heraclied kwam in de tweede helft binnen de lijnen. Afgelopen maandag stond opnieuw een oefenwedstrijd in São Paulo op het programma. Mauro Junior zag vanaf de bank hoe Brazilië met 3-1 won van Chili. Mohammed Amissi speelde met Burundi, het geboorteland van zijn moeder, twee wedstrijden in het kader van kwalificatie voor het WK in 2022. Een dubbele confrontatie met Tanzania eindigde in twee keer negentig minuten onbeslist. Zowel in Burundi als in Tanzania werd het 1-1. Strafschoppen brachten de beslissing, in het nadeel van Amissi en Burundi. Amissi kwam in het eerste duel als invaller binnen de lijnen. Bij de tweede wedstrijd begon de aanvaller in de basis. De Heraclied gaf bij beide doelpunten van Burundi de assist.

eSports interland
Ook op digitaal vlak mocht Heracles Almelo een international afleveren. eSporter Bryan Hessing maakte zijn debuut voor eOranje, de digitale tak van het Nederlands elftal. Met zijn teamgenoten moest Hessing net het onderspit delven met het nieuwe FIFA20.

Heracles bij derby gesteund door vol vak

ALMELO - Heracles Almelo wordt bij de derby tegen FC Twente gesteund door een vol uitvak.

Alle beschikbare plaatsen zijn vergeven. Maandagochtend ging de kaartverkoop voor seizoenkaarthouders van start, enkele uren later was het uitvak uitverkocht. FC Twente – Heracles Almelo wordt gespeeld op vrijdag 20 september. De aftrap is om 20.00 uur.

Altijd gezellig
Heracles is natuurlijk weer blij met het volle uitvak; de wedstrijden zijn altijd erg gezellig met het meereizende publiek! Hopelijk mogen ze dit jaar weer rekenen op veel steun.

Fanplein en Kidspark bij Heracles Almelo – Willem II

ALMELO - Heracles Almelo vervolgt de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen Willem II. De aftrap van de wedstrijd die gespeeld wordt op Erve Asito is om 14.30 uur. Bij het duel kunnen supporters voorafgaand aan de wedstrijd weer een hapje en drankje doen op het Fanplein. Voor de kinderen is er het Kidspark volop vermaak.

Tegen Willem II hoopt Heracles Almelo de winst op FC Groningen van voor de interlandperiode een vervolg te geven. In het hoge Noorden won Heracles Almelo met 1-2 dankzij doelpunten van Silvester van der Water en Lennart Czyborra. Een tweede driepunter op rij zou voor Heracles Almelo eveneens de eerste thuisoverwinning van het seizoen betekenen. Kaarten voor Heracles Almelo – Willem II zijn in de vrije verkoop beschikbaar. Dat betekent dat iedereen kaarten kan aanschaffen via heracles.nl/tickets of in de FanServiceShop op Erve Asito.

Lezing mantelzorg

HENGELO - Woensdag 18 september zal Ingrid Keestra een lezing houden in de bibliotheek van Hengelo over haar ervaringen met de mantelzorg. Ze vertelt over haar ervaringen met haar moeder die aan Alzheimer lijdt.

In haar boek "Mantelzorger der liefde" schrijft ze openhartig over haar ervaringen, gevoelens en eigen frustraties rondom haar situatie. Maar ook hoe ze ontdekt dat er ook in het verpleeghuis nog ruimte is voor verwondering, ontroering en plezier. Keestra houdt veel lezingen in het land met tips en voorbeelden hoe je Alzheimer en dementie positiever kunt benaderen en woensdag 18 september is tussen 20.00 en 22.00 uur Hengelo aan de beurt in de bibliotheek. De toegang is gratis, maar er moet wel ingeschreven worden via www.bibliotheekhengelo.nl.

Varen met modelboten

HENGELO - Zondag 15 september zal tussen 10.00 en 17.00 uur bij Camping de Zwaaikom met modelboten gevaren worden. Kottenpark ModelbouwClub organiseert een dag waarbij iedereen welkom is om te komen kijken.

Er zal worden gevaren met verschillende modellen, snelle boten en ook heel natuurgetrouwe modellen zijn te bewonderen. Mensen met een eigen modelboot kunnen natuurlijk ook mee komen varen, en er zijn verschillende leenmodellen beschikbaar voor jonge bezoekers om te besturen. Meer informatie is te vinden op www.kpmc.nl.

Muziek uit films Tarantino

HENGELO - De nieuwste film van Tarantino "Once upon a Time in… Hollywood" is een ode aan de filmgeschiedenis. Reden voor Poppodium Metropool in Hengelo om een ode te brengen aan de muziek die hij gebruikt in zijn films.

De films van Tarantino bevatten altijd muziek die echt de sfeer kan zetten. Neem bijvoorbeeld de onvergetelijke dansende John Travolta in Pulp Fiction, of het passende "Bang Bang my baby shot me down" in Kill Bill. Door te spelen met muziek valt de sfeer in een scene te bepalen. Bij Movies & Music in Metropool wordt alles live gespeeld door leden van het Twents Songschrijvers Gilde en talenten van de ArtEZ Popacademie. Music & Movies begint op donderdag 19 september om 20.45 uur.

9 / 16

Suzuki Ignis nu standaard als Smart Hybrid

TWENTE - Suzuki heeft de Ignis nu nóg aantrekkelijker gemaakt. Vanaf nu is elke nieuw geleverde Suzuki Ignis met handgeschakelde versnellingsbak standaard uitgerust met het Smart Hybrid systeem.

Het Suzuki Smart Hybrid-systeem maakt gebruikt van een startgenerator. De energie die vrijkomt bij het remmen wordt opgeslagen in een lithium-ion-accu. Die energie voedt bijvoorbeeld de airconditioning en helpt bij het starten, rijden en accelereren van de motor. De opgeslagen energie wordt ook ingezet bij de verlichting en het afspelen van je favoriete muziek. Voorheen was het Suzuki Smart Hybrid-systeem alleen standaard op de Ignis Stijl, de topuitvoering van de auto. Nu wordt het standaard voor alle handgeschakelde uitvoeringen van de Suzuki Ignis

Meer voordelen
De standaarduitrustig op de Ignis Comfort en handgeschakelde Ignis Select krijgt ook nog wat andere uitbreidingen. Zo is de Comfort nu standaard voorzien van een DAB-radio; dit was al standaard op de andere uitrustingsniveaus. Ook zijn alle auto's nu standaard voorzien van LED-koplampen, LED-achterlichten en mistlampen.

Gunstig geprijsd
Voor kopers komt dit extra voordeel zelfs zónder een extra prijskaartje. De vanafprijzen blijven namelijk gelijk: 15.899 euro voor de Ignis Comfort, vanaf 17.399 voor de Select en vanaf 18.999 euro voor de Stijl. Kopers kunnen naar wens ook nog kiezen voor varianten met een automaat.

Goed advies
Uw dealer laat u graag kennismaken met deze aantrekkelijke Suzuki Ignis. Kom langs voor een proefrit. Kijk ook op: www.suzuki.nl

TWENTE - Bijna één op de vijf huishoudens heeft een hond. Nederlanders zijn ware huisdierliefhebbers, dus we nemen ze ook graag mee overal naar toe. Maar het vervoeren van de hond in de auto heeft wel een belangrijke keerzijde: hondengeur in de auto. Wat kun je er tegen doen?

Ook al is de hond zelf nog zo lief en goed verzorgd, hondengeur is nooit helemaal te voorkomen. Toch zijn er zeker dingen die je kunt doen om de overlast te beperken. Zo is het verstandig om altijd wat dekens in de auto te hebben liggen. Dit voorkomt dat de hond direct op bekleding ligt, waardoor geur in de absorberende stoffen kan trekken. Was deze deken regelmatig op zeker 60 graden om geuren tegen te gaan. Verder is het regelmatig stofzuigen van de auto goed om de ophoping van haar tegen te gaan. Reinig waar mogelijk ook de kunststof delen van de auto, aangezien deze ook gevoelig zijn om geuren op te nemen en vast te houden.

Sprays en middeltjes
Er zijn tegenwoordig ook veel sprays en andere middeltjes op de markt die de geuroverlast tegen moeten gaan. Deze werken echter net als bijvoorbeeld een toiletspray of kamerspray: ze maskeren de geuren, maar verwijderen ze niet.

Diepe reiniging
Wanneer u écht van de hondengeur af wil, bijvoorbeeld wanneer u de auto verkoopt of inruilt, kan het verstandig zijn om deze professioneel te laten reinigen. Zo kan een professionele autoreiniger de bekleding zeer diep reinigen met een extractor om vuil echt weg te halen. Tegenwoordig gebruiken zij ook steeds vaker de zogeheten ozon-reinigers. Hierbij veranderd zuurstof in de auto in ozon, wat bacteriën doodt en de auto frisser laat ruiken. Het is echter geen wondermiddel; diepe reiniging is ook dan nog vaak nodig.

De eClassics van Volkswagen

TWENTE - Volkswagen heeft dankzij zijn rijke geschiedenis veel iconische modellen op de weg gebracht. Modellen die ook nu nog veel trouwe fans hebben, zoals de klassieke Kever die ooit in de miljoenen van de band rolde. Maar een echte klassieker rijdende houden is niet bijster duurzaam. Om de klassiekers ook nu duurzaam mobiel te houden, biedt Volkswagen nu ook conversies aan.

Onlangs presenteerde de Volkswagen Group Components-divisie een bijzondere, elektrische e-Kever. Deze divisie werkt nu samen met een externe partner, eClassics in Renningen bij Stuttgart, om conversies aan te bieden voor oudere Volkswagen modellen. Hierbij vormt de Volkswagen e-Up! de technische basis. Het elektrificeren van een klassieke Kever is wel een aardige klus. Zo moet eClassics het chassis versterken om de accupack aan te kunnen. Verder gebruikt men ook ook de motor en versnellingsbak van de e-Up! De accu levert dan tot 36.8 kWh aan energie. Ondanks het hogere totaalgewicht van 1.280 kilo accelereert de Beetle in vier seconden naar de 50 kilometer per uur. Topsnelheid is rond de 150 kilometer per uur met een 200 kilometer actieradius.

Toekomstplannen
Op dit moment heeft men dus een aardig doortimmerd concept voor de elektrische Kever, maar op termijn volgen ook nog meer modellen voor conversie. Zo werkt men al aan een platform voor een elektrische bus en een klassieke Porsche 356. Op dit moment zijn nog geen concrete prijzen bekend voor de componenten en conversies.

Strengere eisen
Met de conversies komt Volkswagen ook tegemoet aan een probleem dat veel bezitters van klassieke auto's hebben: ze zijn te vervuilend ten aanzien van de huidige wet- en regelgeving. Er worden steeds meer milieuzones ingevoerd in steden, waar vervuilende auto's niet meer welkom zijn. Dit is natuurlijk erg vervelend voor de liefhebber die ook graag zijn pruttel-Kevertje of diesel-Golfje daar zou willen rijden.

Porsche maakt de stap naar de markt van de elektrische auto's

Photography: Christoph BauerPostproduction: Wagnerchic www.wagnerchic.com Foto: Delia Baum

TWENTE - Vele automerken hebben de markt van de volledig elektrische auto's al betreden. De nieuwkomer op deze markt is Porsche. Deze introduceerde onlangs de Taycan Turbo en de Taycan Turbo S.

Porsche wordt altijd gezien als de snelle auto en ook de elektrische variant maakt dit waar. De Taycan Turbo heeft 3,2 seconde nodig om van 0 tot 100 km/u te gaan en de Taycan Turbo S heeft daar nog minder tijd voor nodig, namelijk 2,8 s. Beiden hebben een topsnelheid van 260 km/u. Dit kan ook niet anders met overboostvermogen met Launch Control tot respectievelijk 680 pk en 761 pk. En dat allemaal zonder uitstoot van koolstofdioxide.

Capaciteit
De netto batterijcapaciteit van de accu van de Taycan Turbo en Taycan Turbo is 83,7 kWh en een verbruik van 26,9 kWh/100 km. Volgens WLTP-testcyclus is de actieradius voor beide uitvoeringen meer dan 400 km. Daarmee wordt deze Porsche toch meer dan een elektrisch stadsauto.

Uitstraling
Het ontwerp van de Taycan Turbo straalt al één en al snelheid uit. De afwerking kan in diverse kleuren en bij metallic zijn er zelf nog meer kleuren om uit te kiezen.

Prijskaartje
De Porsche Taycan Turbo en Taycan Turbo S is niet voor iedereen weggelegd. De consumentenadviesprijzen zijn 157.100 euro voor de Taycan Turbo en 191.000 euro voor de Porsche Taycan Turbo S.

TWENTE - Je komt hem ongetwijfeld steeds vaker tegen op de weg: de speed-pedelec, oftewel de krachtpatser onder de elektrische fietsen. De reguliere e-bike biedt ondersteuning tot maximaal 25 kilometer per uur, de speed-pedelec tot maximaal 45 kilometer per uur. Het aantal gebruikers is de afgelopen jaren explosief gestegen.

Voor een groeiende groep is de speed-pedelec een aantrekkelijk alternatief voor de (elektrische) bromfiets of bromscooter. Sinds januari 2017 gelden voor de gebruiker van de supersnelle fiets dan ook dezelfde regels als voor bromfietsers. Dat betekent onder andere dat je verplicht een helm moet dragen en verzekerd moet zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Andere belangrijke vereisten zijn het bezit van een bromfietsrijbewijs en een (gele) bromfietskentekenplaat.

Populair bij 55-plus
Ondertussen rijden er rond de 17,2 duizend speed-pedelecs rond in Nederland (stand op 1 juli 2019). Ten opzichte van twee jaar geleden is het aantal met ongeveer 62 procent gestegen. In het bijzonder de categorie van 55 jaar en ouder heeft de speed-pedelec ontdekt. Bezitters in de leeftijd van 55 tot 75 jaar hebben bij elkaar inmiddels bijna 6,5 duizend fietsen. In de provincie Utrecht staan relatief de meeste speed-pedelecs geregistreerd, op de voet gevolgd door Groningen en Gelderland. In deze provincies heeft ook de sterkste groei plaatsgevonden. Al met al is duidelijk dat de populariteit van dit elektrische 'racemonster' een stijgende lijn vertoont.

Conflict op de rijbaan en/of het fietspad
Bij het succes mag wel een kritische kanttekening worden geplaatst. De toename van speed-pedelecs in het verkeer heeft als nadelig gevolg dat automobilisten vaker de rijbaan met deze bijzondere fietsers moeten delen. Binnen de bebouwde kom kan dit gemakkelijk tot conflict leiden. Het snelheidsverschil is beperkt, maar kan in het geval van beperkte ruimte toch gevaarlijke manoeuvres uitlokken om in te kunnen halen. Veel mensen moeten daarnaast nog altijd wennen aan de aanwezigheid van de relatief nieuwe weggebruiker en denken bijvoorbeeld ten onrechte dat ze helemaal niet - net als brommers en scooters - op de rijbaan horen.
Aan de andere kant is rijden op het fietspad ook niet echt verantwoord te noemen vanwege het veel langzamere fietsverkeer (denk vooral aan kwetsbare kinderen en ouderen). Ten behoeve van een veilige weginrichting kan in bepaalde situaties wellicht gedacht worden aan een rijstrook specifiek voor de speed-pedelec. Tot het zover is: uiteraard gewoon de verkeersregels blijven volgen!

Betere voorlichting en voorbereiding
De gebruiker van de speed-pedelec zal nu en in de toekomst in ieder geval beter moeten worden voorgelicht over hoe je je het best kunt gedragen ten opzichte van medeweggebruikers. Vooralsnog is er helaas een groot nadeel wat betreft de voorbereiding: het praktijkexamen moet op een bromfiets worden gedaan. Onhandig, maar niet geheel verrassend dat wet- en regelgeving wat moeite heeft om de snel veranderende praktijk bij te benen. Het zou in de toekomst vanzelfsprekend mogelijk moeten worden om daadwerkelijk op de speed-pedelec het examen af te kunnen leggen. Men zit niet stil: rijscholen zijn al in overleg om speciale fietslessen aan te gaan bieden. Zo bezien is er absoluut nog een wereld te winnen om de veiligheid te bevorderen.

Column

Historische automobielen als erfgoed

Foto: ROUSSON VOITURETTE | 1908 HAV Jaarevenement 2019

Soms sta je er verbaasd van te kijken uit hoeveel schuurtjes en garages er de meest bijzondere automobielen tevoorschijn komen als het mooi weer is. Nederland kent dan ook een dikke 140.000 oldtimers van 40 jaar en ouder. Van die vele oldtimers zijn er enkele duizenden, die naast het feit dat ze een echte klassieker zijn, nog maar sporadisch voorkomen in de wereld. Voor die echt bijzondere klassiekers kennen we in Nederland dan ook de Historische Automobiel Vereniging, de HAV. De HAV is geen doorsnee oldtimerclub, maar een vereniging die zich inzet voor het behoud van luxe voertuigen en vrachtwagens, ouder dan 35 jaar met een historische waarde. De HAV verbindt zich om die reden niet aan een vast merk, alle merken zijn welkom binnen de vereniging, als de oldtimer maar bijzonder is en die historische waarde heeft.
De HAV behoort sinds 1964 tot de oudste automobielverenigingen in Nederland en is nauw verbonden met KNAC. De HAV kent 1100 leden in ons land, die een kleine 4000 historische voertuigen vertegenwoordigen. De HAV is dan ook typisch zo’n vereniging die vaak als eerste gevraagd wordt om evenementen of filmdecors op te vrolijken met een bepaald straatbeeld aan voertuigen uit vervlogen tijden. Dat is in de praktijk ook lastig te organiseren als je een club hebt van bijvoorbeeld alleen Opel Manta liefhebbers of Saabrijders.
De HAV organiseert daarnaast elk jaar een jaarevenement waarin een groot aantal leden ergens in Nederland een weekend verblijft en de omgeving verblijdt met het prachtige aangezicht van al die bijzondere auto’s. In het weekend van 24 augustus van dit jaar viel de beurt aan Twente en Enschede. En misschien heeft u ze wel zien rijden en wist u niet waar al die mooie auto’s bij hoorden. Dat verklappen we dan in deze Autopaper aan u als echte autoliefhebber. Leuk om eens een kijkje te nemen op de HAV site als je gek bent op die echt oude auto’s: www.de-hav.nl

Auteur: Pieter Hof uit Boekelo is Saabliefhebber en lid van het bestuur van de Historische Automobiel Vereniging HAV. Facebook.com/twentsesaabvrienden en Facebook.com/HAVmedia

Foto: ROUSSON VOITURETTE | 1908 HAV Jaarevenement 2019

Zit u thuis op de bank net zo comfortabel als in de C5 Aircross SUV?

TWENTE - Op 24 en 25 augustus heeft bij Paleis Soestdijk het Concours d'Elégance plaatsgevonden. En wie er is geweest, kon niet om het automerk Citroën heen.

Om het 100-jarig bestaan te vieren, werden de oudste Citroën, de B2, de nieuwste, de C5 Aircross SUV, en alle modellen ertussenin geshowd. De B2 zult u niet zo snel weer zien, maar de C5 Aircross SUV staat gewoon bij uw dealer.

Comfort
Als er iets is waar Citroën bekend om staat, dan is het wel het comfort. Dat is ook precies wat de C5 Aircross SUV u biedt. Zo heeft dit model geen traditionele vering, maar een veersysteem met Progressive Hydraulic Cushions. Dit zorgt ervoor dat koffie in uw beker blijft wanneer u over een hobbelige weg rijdt. Citroën omschrijft het zelf misschien wel het beste met de woorden 'vliegend tapijt-effect'. Ook de stoelen in de C5 Aircross SUV zijn uiterst comfortabel, zeker tijdens lange autoritten. Zo zijn de Advanced Comfort Seats voorzien van een brede zitting en een brede rugleuning en zijn ze opgebouwd uit meerdere soorten schuimmateriaal. Dit zorgt voor zachtheid, maar voldoende steun, zodat u niet te diep wegzakt in de stoel. En om nog prettiger van A naar B te rijden, heeft u ook de mogelijkheid om te kiezen voor stoelverwarming en/of stoelmassage voor de bestuurder en bijrijder.

En meer
Hoe fijn u ook zit in de C5 Aircross SUV, ook zaken als opbergruimte, navigatiesysteem, audiosysteem, veiligheidsvoorzieningen en dergelijke spelen mee in hoe comfortabel een autorit is. En ook op deze punten scoort deze Citroën! De C5 Aircross SUV is standaard rijk uitgerust, maar door toevoeging van extra opties en de juiste kleuren wordt deze nog meer úw auto. Vanaf 31.990 rijdt u al in de C5 Aircross SUV.

Kennismaken
Even zitten in de Citroën C5 Aircross SUV voelt al goed en dat kunt u zelf ervaren in de showroom bij dealer bij u in de buurt, te vinden via www.citroen.nl. Nog meer ervaren van het comfort? Maak een proefrit!

Goedkope auto steeds duurder

TWENTE - De prijzen van nieuwe auto's blijven doorstijgen. De goedkope auto is tegenwoordig steeds duurder geworden. Een nieuwe auto voor onder de 10.000 euro lijkt inmiddels niet meer te bestaan, lokkertjes daargelaten. Een ontwikkeling die zowel positieve als negatieve kanten kent.

Nederlanders zijn over het algemeen zeer prijsbewuste consumenten. Het is dan ook geen verrassing dat de goedkopere modellen doorgaans goed scoorden in Nederland. Toch zijn autofabrikanten door diverse factoren steeds meer gedwongen om de prijzen voor hun goedkope lokkertjes fiks te verhogen.

Goedkope auto's
Er zijn op dit moment nog wel diverse auto's nieuw te koop voor onder de 12.000 euro. Hyundai's i10, de Opel Karl, Citroën C1, Toyota Aygo, Volkswagen Up en Mitsubishi Space Star zweven nu tussen de 10 en 12.000 euro. Ze bieden mobiliteit zonder te veel poespas.

Oorzaken
De opwaartse prijsdruk kent diverse oorzaken. Zo zijn fabrikanten ook verplicht om steeds meer veiligheidsfeatures in te bouwen en ze worden ook steeds vaker als essentieel beschouwd door kopers. Daarnaast is ook de steeds grotere belastingdruk in Nederland een belangrijke factor. Europees gezien zorgde de strengere emissiewetgeving voor een prijsstijging. Fabrikanten waren genoodzaakt om hun wat minder duurzame goedkope modellen meer milieuvriendelijk te maken. Zo moet de CO2 uitstoot van nieuwe auto's in 2030 ruim 37 procent lager zijn dan in 2021 het geval zal zijn. Om dit te bereiken moeten fikse ingrepen gedaan worden en zullen meer modellen over gaan op elektrische aandrijflijnen die duurder zijn.

De ontwikkeling bij Peugeot staat niet stil

TWENTE - Het hele jaar door komt Peugeot al naar buiten met nieuws over nieuwe modellen, nieuwe uitvoeringen en nieuwe mogelijkheden.

Zo is dit jaar de Peugeot e-208 aangekondigd. Het zal nog even duren voor deze op de Nederlandse wegen te zien is. Dat zal pas het tweede kwartaal van volgend jaar zijn, maar er lijkt al meer vraag dan aanbod van te zijn. Heeft u dus interesse in deze volledig elektrische auto, wacht dan niet te lang met reserveren.

Meer elektrisch
Niet volledig elektrisch net als de e-208, maar wel een hybride-uitvoering zit eraan te komen: Peugeot 3008 GT HYbrid4. De actieradius van 59 km in de elektrische modus lijkt niet groot, maar voor het rijden in de stad is het meer dan voldoende. Ook hier moet nog opgewacht worden. Naar verwachting is de 3008 GT HYbrid4 in oktober bij uw dealer te bestellen.

Terug in het heden
Niet alleen in de toekomst heeft Peugeot veel te bieden, maar nu zeker ook. Een mooi voorbeeld daarvan is de nieuwe Peugeot 2008 SUV. Deze is leverbaar met een 1.2 PureTech benzinemotor met vermogens oplopend van 82 pk tot 130 pk en kan gecombineerd worden met een handgeschakelde 5- of 6 bak of een 6-traps automaat. Voor een prijs vanaf 22.220 euro is de Peugeot 2008 in de uitvoering Active al van u. Ook de compacte Peugeot 108, de nieuwe 208, 308 Berline of de Peugeot 508 zijn verleidingen om nu naar uw dealer te gaan en niet wachten op wat er nog gaat komen.

Uw dealer

Op www.peugeot.nl vindt u natuurlijk alle informatie over de diverse modellen van Peugeot en de dichtstbijzijnde dealer.

Nissan vernieuwt populaire Juke

TWENTE - Nissan presenteerde afgelopen week de vernieuwde Nissan Juke aan het publiek. De compacte crossover kreeg een volledige restyling die onder meer een sportiever uiterlijk geeft - met bijbehorende prestaties.

De nieuwe Juke is volgens Nissan een ware revolutie in het segment van de coupé crossover. Hij kreeg scherpe, dynamische lijnen en een zwevende daklijn voor een geraffineerd uiterlijk. De nieuwe LED-koplampen en LED achterlichten kregen een stoere, sportieve uitstraling met een heel herkenbare lichtsignatuur. De nieuwe Juke groeide ook iets ten opzichte van zijn voorganger, waardoor deze nog beter praktisch bruikbaar is. Zo biedt deze van 422 tot maximaal 1.088 liter bagageruimte.

Innovaties
Nissan schonk veel aandacht aan het hoogwaardige interieur dat veel geavanceerde technologie binnen handbereik brengt. Zo geeft het zwevende instrumentenpaneel samen met het touchscreen display alle informatie die u kunt wensen. U blijft altijd verbonden en voorzien van informatie met NissanConnect. De nieuwe Juke beschikt naar wens ook over de meest uitgebreide geavanceerde rijsassistenten, waaronder verkeersbordherkenning, automatisch meerijden met de verkeersstroom en de Intelligent Around View Monitor, die een 360 graden zicht geeft bij inparkeren. Dankzij het vernieuwde platform en een 117 pk motor (handgeschakeld of automaat naar wens) biedt de nieuwe Juke ook een aangenaam, dynamisch rijgedrag.

Premiere Edition
De nieuwe Nissan Juke is nu al te bestellen als uitgebreide Premiere Edition, vanaf 27.999 euro. Uw Nissan dealer geeft u graag een passend advies.

15 / 16