Hart van Hengelo - Hof van Twente

11 januari 2019

Hart van Hengelo - Hof van Twente 11 januari 2019


Nieuwe werkzaamheden van start

HENGELO - Afgelopen jaar is de herinrichting van de Enschedesestraat van start gegaan. Ook dit jaar worden de werkzaamheden doorgezet om zo tot een mooi resultaat te komen.

Als eerste begon afgelopen voorjaar de renovatie van het deel tussen de Langestraat en Drienerstraat. De aannemer Heijnmans heeft het deel tussen De Appel en Purdey afgerond, waardoor een sfeervol wandelgebied ontstond met een warmrode uitstraling. Tegelijk werden ook andere verbeteringen in de straat gedaan, zoals aanleg van goten die regenwater afvoeren en het verbeteren van plantvakken voor bomen zodat zij beter kunnen groeien. Ook werden kabels en leidingen zo neergelegd dat toekomstige evenementen hier makkelijker van stroom kunnen worden voorzien. Wat nog moet gebeuren in dit deel is het aanplanten van groen. In 2019 ontstaat voor de Lambertusbasiliek een mooie kerktuin. De aannemer werkte in werkvakken om zo de overlast zoveel mogelijk te beperken voor ondernemers en bezoekers. De werkzaamheden werden in december even stilgelegd in verband met het winkelend publiek en activiteiten. De gemeente is blij dat een en ander in goed overleg en met wederzijds begrip uitgevoerd kon worden. Het gaat immers om noodzakelijke werkzaamheden die bij zullen dragen aan de leefbaarheid en gezelligheid in de Hengelose binnenstad.

Volgende stappen
Nu de jaarwisseling voorbij is, begint de aannemer met de herinrichting van de kruising Wemenstraat/Enschedesestraat. De kruising voor de Lambertusbasiliek moet minder een racebaan voor fietsers worden volgens de gemeente. Het moet echt een pleinfunctie krijgen. Hierna schuift het werk op richting het Burgemeester Jansenplein. De verwachting is dat dit deel voor Koningsdag, 28 april, afgerond moet zijn. Deze week begonnen de eerste werkzaamheden al in de Wemenstraat. Er is speciaal gekozen voor het uitvoeren van dit gedeelte in de winter, omdat voor de werkzaamheden ook alle terrassen in het gebied tussen de Wemenstraat en Burgemeester Jansenplein weggehaald moeten worden. De overlast voor horecaondernemers en bezoekers is het kleinst in deze periode. Koningsdag kan iedereen weer op het terras genieten.

Nieuw busabonnement voor 65-plussers

HENGELO - Senioren in Hengelo met een laag inkomen kunnen gebruik maken van een nieuw busabonnement. Sinds 2 januari kunnen zij het gratis Stadsabonnement aanvragen.

Eind vorig jaar werd al duidelijk dat het eerdere Twee Stedenabonnement van de gemeenten Hengelo en Enschede beëindigd zou worden. Hiermee konden gebruikers een jaar lang vrij reizen in en tussen beide plaatsen. Inwoners die dit afgelopen jaar afsloten en ervoor betaalden omdat ze een te hoog inkomen hadden behouden het nog wel tot het dit jaar verloopt. Opnieuw afsluiten kan dan niet meer.

Stadsabonnement
Als vervolg op deze abonnementsvorm kwam de gemeente Hengelo met een nieuw abonnement: het Stadsabonnement Hengelo. Dit is alleen voor mensen met een laag inkomen. Gebruikers kunnen hiermee alleen met de bus reizen binnen de gemeente Hengelo en van en naar het station in Enschede. Het is niet mogelijk om binnen Enschede te reizen met dit abonnement.

Aanvragen
Senioren van 65 jaar en ouder die in Hengelo wonen en een laag inkomen hebben kunnen het Stadsabonnement sinds afgelopen week aanvragen. Dit mag dan bij het Zorgloket van de gemeente aan de Hazenweg 121. Na controle van uw gegevens krijgt u een nieuwe pas met het abonnement direct mee. U moet voor zo'n aanvraag wel een geldig legitimatiebewijs meenemen en een bewijs dat u een laag inkomen hebt. Dit kan bijvoorbeeld een inkomensverklaring (IB60) zijn van de Belastingdienst of de brief van de gemeente Hengelo die u ontving omdat uw inkomensgegevens al bekend zijn. Om in aanmerking tot komen voor deze regeling mag u als alleenstaande maximaal 1.309 euro per maand verdienen en als echtpaar/samenwonende 1.783 euro per maand. Er is een beperkt aantal abonnementen beschikbaar, dus vraag het snel aan als u er gebruik van wilt maken.

Vaak onbekend
De busabonnementen voor senioren met een laag inkomen bleken eerder nog vrij weinig bekend bij de doelgroep. Dit is jammer, omdat het juist een regeling is waar zij veel baat bij zouden kunnen hebben. Ook gezien het inperken van andere vervoersmogelijkheden zoals de Regiotaxi. Om de bekendheid en gebruik te stimuleren maakte de gemeente het aanvragen van deze abonnementen zo makkelijk mogelijk. Ook werd er veel moeite gedaan om de doelgroep te informeren.

Jaargang: 9 • Nr 307 • Wk 02

Herhalingscursus EHBO

BORNE - Leden van Bornse sportverenigingen kunnen binnenkort weer deelnemen aan herhalingscursussen EHBO.

In 2016 stelde voetbalvereniging NEO een eerste hulpplan op voor een veilig sportklimaat binnen de gemeente. Meer dan 60 vrijwilligers van diverse sportverenigingen werden opgeleid. Nu kunnen zij deelnemen aan de herhalingscursus voor reanimatie/AED en de herhalingscursus 'EHBO op en rondom het sportveld'.

Herhaling is cruciaal
Het opfrissen van de kennis en technieken is cruciaal. De herhalingscursus Reanimatie/AED (eŽeŽn avond) is bestemd voor alle vrijwilligers, die toe zijn aan een herhalingssessie. Naast de cursisten die destijds hebben deelgenomen is de herhaling bedoeld voor alle vrijwilligers van de sportverenigingen die toe zijn aan een herhalingssessie. Voor wie destijds het onderdeel EHBO op en rondom het sportveld heeft gevolgd, is er - naast een avond Reanimatie/AED - een extra specifieke herhalingsavond georganiseerd op woensdag 13 maart 2019. Cursisten die de volledige cursus EHBO hebben volbracht, kunnen de cursus Reanimatie/AED volgen en hebben daarnaast voor de Europese certificering de vereiste herhalingscursus nodig.

Informatie
De Bornse EHBO-afdeling verzorgt de herhalingscursussen op maandag 25 februari, 4 maart, 11 maart en woensdag 6 maart 2019 van 19.30 tot 21.30 uur in Ontmoetingscentrum Het Klaverblad aan de Grotestraat 223. Inschrijven kan tot 22 januari bij Jurgen Schiphorst via j.schiphorst@borne.nl of tel. (06) 2121 5902 of bij Harrie Besselink via voorzitter@rksvneo.nl of tel. (06) 2213 6074. Stichting AED Borne Stichting AED Borne vergoedt een deel van de gemaakte kosten indien cursisten zich aanmelden bij Hartslag Nu via www.hartslagnu.nl. AED Borne ontvangt hiervoor ook een mooie donatie van Stichting Kringloopbedrijf Borne die eveneens een donatie heeft gedaan voor het onderhoud van de AED- apparatuur die de sportverenigingen in eigen beheer hebben. Het restant van de cursuskosten komen voor rekening van de deelnemende sportverenigingen.

Wouter Reinders stopt bij Hengelo Promotie

HENGELO - Directeur Wouter Reinders is vertrokken bij Hengelo Promotie. Eind vorige week maakte Hengelo Promotie dit bekend.

Reinders heeft deze functie ruim 9 jaar bekleed. In april 2018 deelde de Raad van Toezicht Reinders mee dat er volgens hen een verschil van inzicht bestond over de wijze waarop Reinders de functie diende in te vullen. De rechter stelde de Raad van Toezicht in het ongelijk en besloot dat Reinders per 1 november jl. terug kon keren in zijn functie. Dat is gebeurd, maar beide partijen geven aan dat het voor de toekomst van Hengelo Promotie beter is dat er nu een frisse wind gaat waaien. De aandacht moet weer gaan naar de stad. De medewerkers en Raad van Toezicht van Hengelo Promotie willen zich daarop te richten in plaats van op een intern meningsverschil. Kees Schafrat, voorzitter van de Raad van Toezicht geeft daarbij aan: "Wouter Reinders heeft van de VVV & Stadspromotie Hengelo een professioneel citymarketing bureau gemaakt, waarbij een stevig beleid aan ten grondslag ligt.". Reinders reageert:" De afgelopen maanden zijn voor niemand goed geweest. Blijkbaar was mijn houdbaarheidsdatum verstreken, maar deze situatie kende alleen maar verliezers. Mede door de onjuiste berichtgeving in de media de afgelopen maanden. Ik ben blij dat de rechter naar feiten heeft gekeken en mij in het gelijk heeft gesteld. Ik maak nu plaats zodat Hengelo Promotie zich kan richten op de toekomst." Reinders vertrekt per direct. De Raad van Toezicht beraadt zich op de toekomst.

Column

Kapen

Allereerst een gelukkig en gezond 2019 toegewenst. Een van de meest onzinnige discussies, die in 2018 werd gevoerd was die over het zogenaamde "brainleak". Het vertrek van knappe koppen uit de regio, al of niet afgestudeerd. De redenering is dat we studenten hier opleiden, die vervolgens met de verzamelde kennis vertrekken naar andere streken. Die streken profiteren van onze inspanningen en daar krijgen wij niets voor terug wordt er gezegd. Daarbij wordt taal gebruikt, die de sfeer van criminaliteit benadert. Zo wordt er gesproken over "Het kapen van talent" en "Diefstal van kennis".

Die discussie is niet alleen principieel onzinnig, ook praktisch slaat het nergens op. Principieel is het onzinnig, omdat onderwijs zo werkt. Als alle geneeskunde-studenten in hun studiestad zouden blijven wonen, konden wij het MST wel sluiten. Want dat is de principiële kant van de zaak, er is vrijheid van wonen en werken in ons kikkerlandje. Het is in strijd met de Europese wetgeving. Nog een praktische reden, de financiering. Als de UT en het Saxion alleen Tukkers zouden opleiden, waarom zou de rest van Nederland dan mee moeten betalen aan hoger onderwijs in Enschede? Want je krijgt wel degelijk iets terug voor de opleiding van studenten, bijvoorbeeld geld en werkgelegenheid.

Wij hebben twee dochters, allebei hebben ze gestudeerd aan de UT. De oudste woont in Myanmar in Zuidoost Azië en reist voor haar werk de hele wereld over. De jongste woont in Enschede, werkt in Zwolle en reist elke dag op en neer. Enkele duizenden studenten studeren er elk jaar af. De ene student blijft hier wonen, de ander trekt verder. Bovendien kunnen we nooit zoveel nieuwe vacatures hier gevonden worden.

Onderdeel van de discussie is ook de vermeende onbekendheid van de studenten met het Twentse bedrijfsleven. Zij zouden eerst een verplichte stage moeten vervullen bij Twentse bedrijven, voordat ze buiten Twente zouden mogen solliciteren. Of eerst drie verplichte sollicitatiegesprekken in de regio.

Maar dan ben je met iets anders bezig, dan heb je het over de profilering van het Twentse bedrijfsleven bij de Twentse studenten. Dat daar meer tijd in moet worden gestoken, kan ik mij voorstellen. Bedrijven studenten laten uitnodigen en dan in de watten leggen levert meer op, dan verplichte sollicitaties.

Er is op die leeftijd niemand anders verantwoordelijk voor de inrichting van je leven dan jezelf. Als ondernemers en overheid serieus vinden dat er sprake is van een hersen- of kennislek, doe er dan iets aan. Beleid en visie, daar draait het om. Stichting IT Talent Twente heeft een pilot voor IT'ers in opleiding. Nog voor ze afstuderen, lopen ze een maand stage en na die maand schuiven ze een plekje op en maken kennis met een volgend bedrijf. Zo leren ze het 1 en ander over de praktijk en over het bedrijfsleven in de regio. Onbekendheid met het Twentse bedrijfsleven moet je niet de studenten in de schoenen schuiven. En die vertrekkende studenten? Ach, de meesten komen wel terug als ze zelf kinderen krijgen.

Ik ben Bram Mieras en geef op 4 februari in De week van de Poëzie, de introductielezing/workshop 'Praten over Poëzie'. Vanaf 11 februari geef ik een cursus 'Praten over Poëzie', beide vinden plaats bij de Volksuniversiteit in Hengelo.

Met de stripboekjes van Flipje Tiel is het zo'n beetje begonnen: rijmende verhaaltjes. Ook de christelijke "versjes" die ik elke zondag uit mijn hoofd leerde, omdat ik ze misschien op maandagmorgen zou moeten opzeggen, hebben mijn gevoel voor rijm, metrum en beeldspraak ontwikkeld. En natuurlijk heeft de popmuziek in mijn tienertijd hier aan meegeholpen. Het prachtige gedicht Het carillon, van Ida Gerhardt, dat ik op het eindexamen moest voordragen en bespreken. De studie Nederlands in Amsterdam met een afstudeerscriptie over de poëzie van Geerten Gossaert en daarna decennialang in de lessen Nederlands gedichten analyseren en er met leerlingen over praten.

Interesse
Mijn interesse voor gedichten is alleen maar toegenomen en het is mij steeds duidelijker geworden wat een belangrijke rol poëzie speelt en kan spelen in de levens van mensen. Geen wonder dat bij ingrijpende gebeurtenissen en indrukwekkende ervaringen, geboorte en dood, liefde en angst, poëzie zich laat horen. Het praten over poëzie is niet alleen leerzaam en leuk maar vooral ook verrijkend doordat je samen nadenkt en praat over je eigen leven, de ups en downs en de waarde ervan.

Informatie
Wilt u graag op de hoogte blijven van de cursussen die u kunt volgen bij de Volksuniversiteit Hengelo? Voor het hele aanbod aan cursussen van de Volksuniversiteit, de actuele cursusdata en andere overige informatie kunt u een kijkje nemen op de website: www.volksuniversiteit-hengelo.nl.

133 Inwoners erbij voor Hengelo

Foto: Stock

HENGELO - Met de start van het nieuwe jaar worden ook de meest actuele bevolkingscijfers bekend gemaakt. Uit deze cijfers, berekend tot 1 januari 2019, komt dat Hengelo 133 meer inwoners telt dan het jaar ervoor.

Dit aantal komt voort uit het aantal mensen dat naar Hengelo verhuisden of juist vertrokken uit de gemeente. Ook de geboortes en overlijdensberichten werden meegenomen in de telling. In totaal verhuisden 3614 mensen naar Hengelo in 2018 en vertrokken er 3354 personen.

Ook werden er het afgelopen jaar 676 kinderen geboren in de gemeente, 12 minder dan in 2017. Er overleden 816 Hengeloërs, 66 meer dan in het jaar daarvoor. De natuurlijke afname van inwoners was daarmee 140, een logisch gevolg van de vergrijzing waar het hele land mee te maken heeft.

Tevreadn teruggekiekn kan nit iederene;
vuuroetkiekn met hoppe wal.

Maandag 14 januari 10:00

Lintje voor Hans Vronik

HENGELO - Op woensdagavond 2 januari reikte burgemeester Schelberg een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Hans Vronik. Dit gebeurde in Brasserie So Nice.

Loyaliteit, integriteit en tomeloze inzet zijn woorden waarmee de heer Vronik (75) door zijn medebestuursleden wordt omschreven. Vronik was betrokken bij de oprichting van de TOS, Twentse Ondernemers Socie¨teit, en was vanaf de eerste dag secretaris. Mede dankzij zijn inzet heeft de TOS een substantie¨le bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van FC Twente. Vronik was tevens een actief lid van Rotary Hengelo-Driene, waar hij diverse functies vervulde. Hij was onder meer voorzitter, organisator van de jaarlijkse sinterklaasactie en commissaris van de Rotary Foundation. Zijn bijdrage aan de Rotary werd gewaardeerd met een Paul Harris Fellow, een internationale onderscheiding van de wereldwijde Rotary organisatie.

Integer en initiatiefrijk
Gedurende twee jaar was Vronik directeur en grootaandeelhouder van de Boll Dakgroep BV (onderdeel van Vebidak - branchevereniging van dakbedekkingsbedrijven). Na de bestuursperiode, van 1994 tot 2006, bleef hij zijn expertise op het gebied van uitvoeringstechniek en CAO-aangelegenheden aanbieden aan de branchevereniging. Bij deze vereniging stond hij bekend als een integer, initiatiefrijk persoon en een visionair ondernemer. Kortom, een mooie ontvanger van deze bijzondere onderscheiding.

Onbaatzuchtig
Als oprichter en drijvende kracht van de Stichting Rusland Direct heeft Vronik met een geweldige inzet honderden geestelijk en/of lichamelijk minder bedeelde weeskinderen in weeshuizen op weg geholpen naar een beter bestaan. Hij heeft onder meer gezorgd voor het bouwkundig herstel van weeshuizen, het verstrekken van voedsel, kleding, medicijnen, studiekosten, het aanleggen van sportvelden en vijf fruitboomgaarden bij verschillende weeshuizen. Mede dankzij Vronik zijn er vele donateurs geworven en meerdere goede doelen acties georganiseerd. Voor de vele projecten zijn er meerdere miljoenen euro's opgehaald voor de stichting. Door zijn grote en onbaatzuchtige inzet als voorzitter, heeft de stichting een groot verschil gemaakt voor honderden weeskinderen in Rusland. Vronik werd in 1999 lid van de Socie¨teit Eensgezindheid Hengelo. Van 2011 tot maart 2018 bekleedde hij de functie van secretaris. Hij zette zich daarnaast vooral in om het ledental weer op peil te brengen.

Nieuwe ronde De Actieve Ontmoeting

De koffie staat klaar!

BORNE - Eind deze maand gaat een nieuwe ronde van 'De Actieve Ontmoeting' van start. Dit project is er op gericht om voor senioren een stukje beweging te combineren met gezelligheid. Zo blijven zij onder de mensen; wat lang niet altijd vanzelfsprekend is.

Op 28 januari start een nieuwe groep voor wie op zoek is naar een gezellige uitdagende en sociale tijdsinvulling. Wie hierover meer informatie wil, is van harte welkom op de informatiebijeenkomst op 22 januari van 10.00 tot 12.00 uur in sportcafé 't Wooldrik met aansluitend een lunch (gratis, wel graag even aanmelden voor 18 januari)

Gezelligheid voorop
De heren en dames die sinds afgelopen najaar deelnemen aan de Actieve Ontmoeting zijn unaniem enthousiast. Het is iedere maandag- en dinsdagochtend dan ook beregezellig in sportcafé De Derde Helft bij sportpark 't Wooldrik waar de deelnemers elkaar wekelijks treffen. Samen drinken ze een bakkie aan de stamtafel. Om elkaar te leren kennen of om gezellig bij te kletsen. Tussendoor bespreken ze welke activiteit ze die dag gaan doen. Iedere week iets anders. De diversiteit van activiteiten spreekt de groep enorm aan. 'De combinatie van samen zijn en iets ondernemen is juist zo leuk!', vertelt een deelnemer van het eerste uur. Veel van de aanwezigen zien het niet zitten om alleen een sportclub binnen te stappen. 'Juist omdat we samen bedenken wat we gaan doen en doordat we samen gaan, is dit fantastisch.' Onlangs dook de groep het zwembad in. Voor veel deelnemers iets wat ze tientallen jaren niet meer hadden gedaan. 'Ik heb al bijna veertig jaar niet meer gezwommen.

Doe mee
De Actieve Ontmoeting bestaat uit een cyclus van zes weken waarbij de deelnemers e´e´n dag in de week samenkomen van 10.00 tot 14.00 uur. Gedurende deze periode leren de deelnemers elkaar kennen en kunnen zij kiezen uit een breed scala aan activiteiten, zoals sporten, gezond Ieren eten of leren weer zelfstandig de draad op te pakken. De buurtsportcoaches van Borne Sport begeleiden en helpen bij het vinden van een passende activiteit die de deelnemer kan voortzetten nadat de zes weken zijn verstreken. Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen? U kunt hiervoor contact opnemen met Jurgen Schiphorst via tel. (06) 2121 5902 of via j.schiphorst@borne.nl.

Noorwegen en Zweden gefilmd

BORNE - De Scandinavische Vereniging Twente organiseert op vrijdag 11 januari weer een boeiende activiteit.

Jan Linde zal deze avond een tweetal films laten zien die hij zelf gemaakt heeft. De ene film gaat over Zweden en de andere film gaat over Noorwegen. U zult ongetwijfeld plekjes herkennen waar u zelf ook al eens geweest bent, maar er zullen nog veel meer mooie opnames van onbekende plaatsen te zien zijn. Aanvang is om 20.00 uur in de Stefans-Hof aan de Grotestraat 207 in Borne. Entree voor leden is gratis, niet-leden betalen 4 euro.

Bestuurslid gezocht
Tijdens de ALV in februari 2019 zal Sip Tol aftreden als secretaris. Het bestuur stelt de ALV voor om Yvonne Ponsteen dan te benoemen als secretaris. Derhalve komt er een plek vrij in het bestuur van de SVT. Het bestuur vraagt u daarom na te denken of dit iets voor u zou zijn. U kunt altijd bij een van de zittende bestuursleden terecht voor nadere informatie. Als u geïnteresseerd zou zijn in een bestuursfunctie, kijk dan op: www.svtwente.nl

Cabarestafette

HENGELO - De Cabarestafette is de ideale plek om kennis te maken met cabaretiers waarvan de namen je op dit moment waarschijnlijk nog weinig zeggen. De deelnemers, elk met een geheel eigen stijl, zijn vaak winnaars van verschillende cabaretfestivals.

De Cabarestafette geeft hen de kans om voor een groot publiek te spelen, podiumervaring op te doen en hun spel te verfijnen. Al meer dan dertig jaar is het recept van de Cabarestafette verrassend eenvoudig: men neme drie beginnende cabaretiers, zet ze op een podium, gooit er een DJ of twee bij om het publiek warm te draaien en een leuke avond is gegarandeerd. Kom langs op woensdag 16 januari 2019 van 16.00 tot 19.00 uur bij de Schouwburg in Hengelo. Kijk voor meer informatie op www.schouwburghengelo.nl.

Urban NightRun

HENGELO - Wil jij hardlopen door unieke locaties? Vrijdag 18 januari wordt er voor de eerste keer een Urban NightRun georganiseerd.

Een unieke funrun dwarsdoor het centrum van Hengelo. Je start in het unieke pand van Crossfit 074. Tijdens de 5 km die je aflegt door het centrum van Hengelo zul je door leuke en unieke panden lopen. Je leest het goed, je gaat rennend door de panden! Zorg voor een lamp want het kan donker zijn! De panden waar je doorheen komt zijn het Hazelmeijer complex, Kerkgebouw van All it Takes, Lansinkveste, Storkpaveljoen, Roc gebouw "De Gieterij" en de brandweerkazerne Hengelo. Start voor de Run is mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur. De start is bij Crossfit 074 aan de Tuindorpstraat 61. Kosten voor de run bedragen € 10,- (incl. een consumptie ) Aanmelden kan via het formulier op de site www.mind2sport.com/

Nieuwjaars visite

MARKELO - Kom samen met buurtgenoten het nieuwe jaar inluiden, onder het genot van een hapje en een drankje op zaterdag 12 januari 2019 om 20.00 uur bij Het Brookhoes.

Ook wordt er een gezellige quiz gespeeld. We willen jullie vragen om vooraf de app Kahoot te downloaden op je mobiel en deze dan meenemen. Het wordt een interactive maar ook een doe-quiz. Vooral voor alle leeftijden van 10 tot 80. Ook zonder mobiel kun je deelnemen aan de quiz.

FC Twente trapt weer af!

ENSCHEDE - Aankomend weekend wordt er weer afgetrapt in de Keuken Kampioen Divisie. Voor FC Twente start het programma met een uitwedstrijd tegen MVV.

Vervolgens staan er twee thuisduels op het programma. In de competitie staat de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht te wachten, gevolgd door de wedstrijd tegen Willem ll in het bekertoernooi. Op vrijdag 18 januari 2019 wordt om 20.00 uur afgetrapt tegen Jong FC Utrecht Het beloftenteam uit Utrecht bezet momenteel een 17e plek in de competitie. Het belooft een doelpuntrijk duel te worden tussen beide teams, eerder dit seizoen werd Jong FC Utrecht met 1-6 verslagen door FC Twente. FC Twente speelt de kwartfinale van het TOTO KNVB-bekertoernooi tegen Willem ll op woensdag 23 januari. Om 18.30 uur wordt afgetrapt in De Grolsch Veste. De laatste ontmoeting tussen de twee clubs was in de Eredivisie op 17 maart 2018, toen werd het 2-2. Kaarten kunnen besteld worden vanaf €7,50 via kaartverkoop.fctwente.nl. Voor de bovengenoemde wedstrijden is geen Clubcard nodig, iedereen kan eenvoudig kaarten kopen.

8 / 12

HENGELO - De Twentse streektaal leeft nog steeds, en zal ook niet verloren gaan, zeker niet wanneer jong en oud aangestoken blijft om naar het Twentse revuegezelschap 'Gewoon Aans' te komen en daar tijdens de uitvoering, al was het een reprise, te genieten van de hedendaagse onderwerpen die in het Twents op de planken worden gebracht.

Stadstheater de Bond in Oldenzaal was dan ook vrijdagavond opnieuw uitverkocht, volle bak dus. De aanwezige bezoekers hebben kunnen genieten van mooi acteer talent, scherpe grappen, zeer vermakelijk voor het aanwezige publiek. Met een duidelijke verhaallijn, die ontspannend werkte , niet vermoeiend, maar vermakelijk werd de show gepresenteerd. Op een humorvolle en nuchtere wijze zo heb ik de avond ervaren. Geheel ontspannend zeker na de ietwat vermoeide feestdagen, een heerlijk humorvol avondje uit. De chemie tussen de spelers onderling was goed, maar de chemie die over vonkte naar het publiek in de zaal van het Stadstheater de Bond was in een woord geweldig. Maar ook de prachtige liedteksten waarbij het voor het publiek moeilijk was om het mee zingen te laten. De zangstemmen brachten de bezoekers in vervoering. Dat Twents zo aanslaat bij jong en oud moet 'Gewoon Aans' de kick geven om door te gaan op de ingeslagen weg.

Bekendheid
Het gezelschap verdient te spelen in grotere zalen, nog meer bekendheid te krijgen, en zeker nog meer publiek en vooral dat publiek dat wil ontspannen bij een heerlijk avondje uit. Het avondje uit werd nog eens versterkt bij de nazit waar bij het gezelschap zich aansloot en aanhoorden de lofuitingen van de bezoekers.

Tour
De komende tijd tourt Gewoon Aans door de regio in de diverse Twentse theaters. Komende zaterdag 12 januari staan zij op de planken van Schouwburg Hengelo om 20.00 uur. Kijk voor kaarten en meer informatie op: www.gewoonaans.nl

Foto en tekst:martin meijerink

Omgevingsdienst Twente van start

ALMELO - Op 1 januari is het startsein gegeven voor de Omgevingsdienst Twente. Deze biedt nu vanuit één aanspreekpunt gemeenten, inwoners en bedrijven specialistisch advies en ondersteuning op het gebied van milieutaken, zoals vergunningen, toezicht en handhaving.

Met deze samenwerking tussen 14 Twentse gemeenten en de Provincie Overijssel wordt een verdere impuls gegeven aan de uitvoering van milieutaken. Waar voorheen gemeenten zelf de vergunningverlening, toezicht en handhaving uitvoerden, wordt deze dienstverlening nu verricht door de Omgevingsdienst Twente.

Taken
De Omgevingsdienst Twente zorgt voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving, zodat iedereen in Twente veilig kan wonen, werken en leven. Dankzij het samenwerkingsverband is alle kennis en kunde over milieu ten behoeve van vergunningverlening, toezicht en handhaving gecentreerd op één plek. Specialisten op het gebied van externe veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem kunnen elkaars expertise benutten. Zo kan er maatwerk, kwaliteit en een optimale service geboden worden. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de veiligheidsdiensten, waterschappen, politie en justitie en landelijke kennisinstituten.

Verandering
Voor advies over vergunningen of overlastmeldingen kunnen inwoners of bedrijven contact opnemen met de Omgevingsdienst Twente. Het aanvragen van een vergunning gebeurt nog steeds via het Omgevingsloket. De Omgevingsdienst Twente is gevestigd in het stadhuis in Almelo. Voor meer informatie: bezoek de website www.odtwente.nl.

Regiodag vereniging Fibromyalgie

TWENTE - Op zaterdag 16 februari organiseert de patiëntenvereniging Fibromyalgie en Samenleving (FES.) Overijssel een Regiodag.

De dag vindt plaats in het Hervormd Centrum, Constantijnstraat 7, in Nijverdal. Ontvangst: 10.00 uur en de sluiting is rond 15.30 uur. Na de opening zijn er diverse activiteiten gepland, waaronder een lezing over cannabisproducten, door de heer A. de Lange van Cannatheek Enschede. Vervolgens de lezing 'Stilstaan biedt geen Vooruitgang 'door mevrouw Marije Hendriks,over hoe belangrijk het is om te bewegen, ieder op zijn/haar eigen niveau. Na de lunch is er een presentatie van de nieuwe cursus 'Sterk met Pijn 'door mevrouw Annet Assendelft cursusbegeleidster van de FES.

Yin Yoga
Bezoekers kunnen ook deelnemen aan een workshop Yin Yoga door mevrouw Esther Dekker. Yin Yoga is een rustige manier van Yoga die ruimte in het lichaam geeft in de ruimste zin van het woord. In tegenstelling tot andere yogavormen ligt de nadruk niet op de beweging,maar op de stilte in de houding,waardoor eerder het bindweefsel dan spieren opgerekt en gestimuleerd en gewrichten én beweeglijker én actiever worden. Yin Yoga is voor iedereen en kan ook op een stoel beoefend worden. Yogamatjes zijn aanwezig. Trek gemakkelijke kleding aan.

Informatiemarkt
Gedurende de dag is er een informatiemarkt. Bij de FES. stand is o.a. de heer Jaap Gönning aanwezig van de Commissie Belangenbehartiging inzake ARBO-,WMO-en UWV-vragen. Voor de lunch en workshop dient u zich op te geven. Prijs is 10 euro voor leden en 12,50 euro voor niet leden. Luncht u niet mee dan zijn de kosten voor FES.-leden op vertoon van FES- lidmaatschapsnummer gratis. Voor niet leden 2,50 euro. Kijk ook op: www.fesinfo.nl

Maand van de spiritualiteit

HENGELO - Van 11 januari tot en met 11 februari vieren we de maand van de spiritualiteit. Ook in de Bibliotheek van Hengelo wordt hier aandacht aan besteed met een gevuld programma.

Dit start op 12 januari al met een kennismaking met mindfullness van Caroline Holsbeek. Aan de hand van een bordspel laat ze geïnteresseerden op een laagdrempelige manier kennis maken met een kalmere, stressbestendige manier van leven.

Digitale detox
Filosoof Hans Schnitzler houdt zich bezig met de hedendaagse online wereld. Hoe werkt dit als je offline zou gaan? Heb je dan nog vrienden en sociale contacten? Besta je nog wel? Hij liet zijn studenten een digitale detox ondergaan en vertelt daar nu over. Dit gebeurt op 24 januari.

Concentratieproblemen
Een ander probleem dat steeds vaker gepaard gaat met de hedendaagse levensstijl is een concentratieprobleem. We krijgen op dagelijkse basis continu informatie om te verwerken, variërend van belangrijk tot compleet nutteloos. Het is niet gek dat we hierdoor overstromen en moeite krijgen te concentreren op wat er echt toe doet. Het netwerk Bewust Twente vertelt op 1 februari meer over concentratieproblemen. Ze bespreken onder andere wat het is, wat de oorzaken kunnen zijn en vooral hoe je er mee om kunt gaan.

Meer informatie
Met deze gevulde agenda staat de Bibliotheek van Hengelo de komende maand in het teken van spiritualiteit. Voor meer informatie over de geplande activiteiten zoals de tijden van aanvang en aanvullende informatie voor bezoekers, kijk op www.bibliotheekhengelo.nl

Opinie: Zo onhygiënisch...

Afgelopen week las ik in de krant dat een hulphond wel mee mocht naar binnen in de supermarkt, maar de hond mocht niet aan de levensmiddelen komen, dat zou onhygiënisch zijn. Daar kan ik wel in komen, de hond moet de artikelen met zijn bek pakken, dus hij zal de omliggende artikelen ook aanraken met zijn bek.

Hoe hygiënisch gaan anderen dan om met de artikelen in de supermarkt of bij andere verkooppunten? Vrijdagmorgen las ik bovenstaand in de krant en ik ben gaan opletten of alleen een hond onhygiënisch is of de "mens" ook:

Vrijdagmorgen moest ik toch boodschappen doen, eerst naar de bakker voor brood. Ik ga naar een bakker waar je ook een ontbijtje of een kopje koffie kunt kopen. De verkoper had keurig een handschoentje aan zijn werkhand, niets op aan te merken, maar toen er afgerekend moest worden werd het wisselgeld in dezelfde handschoen uitgeteld. Geld is volgens mij een van de meest vieze producten waar we mee in aanraking komen.

Vervolgens naar de supermarkt, ik moest even wachten op een jonge moeder met een kindje wat nog niet kon staan en dus in het frontje van het winkelwagentje werd geplaatst. Het arme kind was snipverkouden, onder haar neusje was het rood en er waren duidelijk snottebellen te zien. Gelukkig maakte moeder het schoon nadat eerst het kindje er met haar mouwtje langs had gewreven en ja toen moest het niezen, de spetters zaten op de rand waar het muntgeld in gaat, moeder vond het niet leuk, dat kon ze niet voorzien. Verder zag ik in de winkel een oudere dame die haar boodschappentas op wieltjes in het winkelwagentje had geplaatst, ze kon niet een wagentje duwen en de ander achter zich aan trekken, zeker niet als je al iets ouder bent. De vuile wielen van hQaar boodschappentas kwamen dus in aanraking met het winkelwagentje waar u of ik vervolgens onze boodschappen in leggen. Of dat nu zo hygiënisch is?

Zaterdag kwam ik er achter dat ik onverwacht bezoek kreeg dus even terug naar de supermarkt voor iets lekkers die avond. Bij de nootjes en de chips stond een vader van een jaar of dertig met twee jonge kinderen in het winkelwagentje, ongeveer drie en vijf jaar oud, met laarsjes in het winkelwagentje, op zoek naar lekkere chips. Die kinderlaarsjes hebben misschien door de bagger en wie weet zelfs door hondenpoep gelopen. Ik weet het niet meer. Misschien is die hulphond nog wel hygiënischer dan al dat andere wat indirect in aanraking is gekomen met de straat.

Borbala
Correspondent

Genoeg nu over jou!

HENGELO - Vrijdag 11 januari speelt 'Genoeg nu over jou!' bij de Schouwburg in Hengelo.

'Genoeg nu over jou!' is een heerlijke, bitterzoete komedie. Als de dochter des huizes haar man verliest, is het de vraag wie daar het meeste onder lijdt: de dochter of haar moeder? De dochter blijkt in staat het leven weer op te pakken, de moeder blijft hangen in diepe rouw. Maar was de relatie tussen schoonmoeder en -zoon wel zo hecht? En hoe staat de (schoon)vader in dit verhaal? 'Genoeg nu over jou!' werd speciaal voor Ingeborg Elzevier, Annick Boer en Peter Tuinman geschreven door Magne van den Berg, een van de grootste toneel schrijftalenten van het moment. De avond begint om 20.00 uur en zal eindigen om 23.00 uur. Tickets zijn verkrijgbaar op www.schouwburghengelo.nl.

Het Zandkasteel - Op de Piratenboot (2+)

HENGELO - Zondag 13 januari 2019 speelt om 11.00 en om 15.30 Het Zandkasteel - Op de Piratenboot in de Schouwburg Hengelo.

'Piraatje spelen' blijft hun favoriete spelletje. Als echte piraten gaan ze met een grote piratenboot op zoek naar de schat! De voorstelling zit boordevol leuke liedjes uit de gelijknamige Z@ppelin televisieserie. Doe mee met de 'Neuzenkriebeldans' en na het succes van de vorige shows komen de bewoners van Het Zandkasteel opnieuw naar het theater. Samen met Koning Koos beleven Prinses Sassa en Toto de mooiste avonturen. Na de voorstelling kun je natuurlijk op de foto met Koning Koos, Prinses Sassa en Toto. Kijk voor meer informatie of tickets op www.schouwburghengelo.nl.

Ella en Nicholas van Poucke

HENGELO - Op zondag 13 januari om 16.00 spelen Ella en Nicholas van Poucke alles van Beethoven voor cello en piano in de Waterstaatskerk.

De familie Van Poucke is zeer muzikaal, geen wonder dat Ella en Nicholas, hoewel jong, internationaal bekendheid genieten. Dit concert is deel van een tweeluik: zondag 20 januari spelen beiden in Almelo het tweede deel van het Beethovenprogramma. In Hengelo staan op het programma sonate 5, 4 en 3. Entree voor jeugd/CJP is € 1,- en voor volwassenen is de entree €17,-. Kijk voor meer informatie op www.kamermuziek-hengelo.nl.

Knap gelijkspel voor dam-team Borne

BORNE - Wat betreft de dam prestaties was het waarlijk een memorabel weekend. Peter van Esch en Jan Bosch traden mekaar vredelievend tegemoet.

In ieder geval besloten zij om de partij niet helemaal tot het eind uit te spelen. Arie Hanegraaf stond goed maar vond remise ook wel prima en dat was het maximale dat Willem Busschers er überhaupt uit kon halen. Bart Venneker kreeg een lesje van de sterk spelende Loes Grooters, maar zoals wel vaker maakte Loes plotsklaps een foutje waardoor Bart nog remise had kunnen maken via het zogenaamde "bruggetje van Weiss" maar dat werd niet gezien. De koplopers wonnen hun partijen heel overtuigend. Yuen Wong maakte korte metten met de plannen van Gerard Santen en Nico Rosink trakteerde Jos Moorman op een damcombinatie. Richard Vollenbroek won overtuigend van Jelle Jepma en Jan Koerselman won van Hans van der Zon. Aan de lichaamstaal van Michiel Hagreis was duidelijk te merken dat hij met een taaie klus bezig was , maar na een ingewikkelde strijd was hij toch te sterk voor Marinus Bosman. Leo Springer stond verloren tegen Gerrit Bosch , maar Gerrit kon zijn schaapjes toch niet op het droge krijgen want eindspel kenner Leo sleepte er zowaar nog een puntendeling uit. De langste partij van de avond kende een wisselvallig verloop , maar al het geploeter van Fons ten Broeke en Marinus Freriks leverde uiteindelijk een puntendeling op. Op de zaterdag speelde het eerste team een verre uitwedstrijd in Leeuwarden. Het team was bepaald niet op volle sterkte maar ze vochten als leeuwen.

Successen
Mooie overwinningen waren er voor Leo Springer en Gertjan Kolsté en de puntendelingen van de invallers Jos Moorman en Frank Krijnen waren zeer verdienstelijk. Hier een daar ging er ook nog wel wat mis maar de 10-10 einduitslag was dik verdiend. Er had nog meer ingezeten wanneer Tonnie Keijzer en Jan Koerselman hun combinatieve mogelijkheden benut hadden Waarbij gezegd moet worden dat de mogelijkheid van Jan van een zeldzame schoonheid was.

De uitslagen:
L.Springer- G.Bosch 1-1. J.Moorman- N.Rosink 0-2. F. ten Broeke- M.Freriks 1-1. B.Venneker- L.Grooters 0-2. M.Hagreis- M.Bosman 2-0. W.Buschers- A.Hanegraaf 1-1. P.Behrens- D. Oude Egberink 2-0. P. van Esch- J.Bosch 1-1. J.Koerselman- H. van der Zon 2-0. G. Santen- Y. Wong 0-2. R.Vollenbroek- J.Jepma 2-0

GGD-uitdaging: Zet je alcoholgebruik op pauze

TWENTE - Alcohol is voor veel mensen een gewoonte: je drinkt bij feestjes, tijdens het eten, als slaapmutsje, na het sporten of de borrel op het werk. Het is 'gewoon' om te drinken. Terwijl het eigenlijk juist géén gewoonte zou moeten zijn. De GGD Twente daagt drinkers dan ook uit om bewuster na te denken over hun alcoholgebruik.

De GGD Twente en Tactus verslavingszorg haken aan bij de landelijke actie IkPas. In navolging van de succesvolle 40-dagen vastenactie is er nu een 30-dagen actie opgezet die op 1 januari begon. Deelnemers worden uitgenodigd om een maand lang niet te drinken. Ook bedrijven werden opgeroepen om aan te haken bij de actie om het alcoholgebruik onder werknemers onder de aandacht te brengen. Net als veel goede voornemens werkt ook deze beter met een stukje positieve ondersteuning. Over het algemeen zijn de tijdelijke niet-drinkers zeer enthousiast na afloop van de actie.

Twentse situatie
Het alcoholgebruik in Twente ligt bij bepaalde groepen nog relatief hoog. Wel zijn er positieve signalen: Twentse ouders zijn sinds 2013 minder tolerant geworden op het alcoholgebruik van hun kinderen. Ongeveer 62 procent van de ouders let actief op het eigen alcoholgebruik. De GGD Twente benadrukt dat het drinkgedrag van jongeren sterk beïnvloed wordt door het gedrag in hun omgeving. Ouders,vrienden, familie en anderen kunnen veel doen om het drinken van jongeren te beperken door een goed voorbeeld te geven.

Bladmuziek lezen voor visueel gehandicapten

TWENTE - Muziek is voor veel mensen een belangrijke interesse; je kunt er veel passie en creativiteit in kwijt. Maar wanneer je een visuele handicap hebt, is bijvoorbeeld het lezen van gedrukte bladmuziek een grote uitdaging. Visio organiseert komende week een bijeenkomst over dit thema in Apeldoorn.

Visio organiseert op woensdag 16 januari van 14.00 tot 16.00 uur een lezing over de mogelijkheden van het lezen van bladmuziek op de iPad voor slechtziende mensen. De bijeenkomst is aan de Waldeck-Pyrmontstraat 31, gebouw Sigma in Apeldoorn.

Uitdagingen
Wanneer iemand slechtziend is, dan zijn veel dagelijkse dingen niet meer zo vanzelfsprekend. Bij alles wat we doen gebruiken we onze ogen. Ook bij het maken van muziek. Het lezen van bladmuziek is dan een hele uitdaging. De iPad wordt door mensen met een visuele beperking veelal ingezet om teksten beter te kunnen lezen. Maar geldt dat ook voor het lezen van bladmuziek? Bij het beantwoorden van deze vraag blijken er meerdere factoren een rol te spelen. Bladmuziek lezen vereist nauwkeurigheid en is niet voor iedere muzikant hetzelfde, maar afhankelijk van het instrument.

Apps
Er bestaan apps die de bladmuziek vergroten en herschikken. U kunt met een voetpedaal bladeren om de handen vrij te houden. Wel zo handig wanneer u bijvoorbeeld trompet speelt. Een beeldscherm aansluiten of bladmuziek afspelen behoort ook tot de mogelijkheden. In de lezing op woensdag 16 januari om 14:00 uur gaat Marjolein Zwaan, onderzoeker ICT en ergotherapeut in op de mogelijkheden die de iPad biedt. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via: apeldoorn@visio.org T 088 585 62 00.

Nieuw kinderboek Klaske Kassenberg

HENGELO - Klaske Kassenberg, opgegroeid in Hengelo en nu woonachtig in Turkije, schreef voor haar bijna vijfjarige dochter het kinderboek "Bento en Alba, een asiel voor kinderen". Op 12 januari overhandigt ze het boek aan haar dochter en zal eruit voorlezen in de Bibliotheek van Hengelo.

Het kinderboek is bedoeld als verjaardagscadeau voor Kassenberg's dochter Ella, die op 13 januari 5 jaar wordt. In "Bento en Alba, een asiel voor kinderen" worden verhalen verteld over Bento en Alba, twee kinderen die uit een asiel uit Colombia komen en zijn geadopteerd door een Nederlandse vader. Samen met hun nieuwe vrienden komen ze in soms alledaagse, maar ook vreemde situaties terecht. Het boek is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar, maar voor de wat oudere jeugd zijn er ook extra toevoegingen zoals een pagina "wist-je-datjes" na elk hoofdstuk met interessante wetenswaardigheden.

Kassenberg schreef al meerdere boeken in verschillende genres, met als debuut het korte kerstverhaal "Een koud bed". Daarnaast schreef ze psychologische romans, een misdaadverhaal en het veel persoonlijkere "Dat moet ik Marten Toonder vertellen" waarin ze vertelt over haar vriendschap met de inmiddels overleden Toonder.

Presentatie in Hengelo
De presentatie van "Bento en Alba, een asiel voor kinderen" in de Bibliotheek van Hengelo begint op 12 januari om 14.30 uur. Kassenberg zal een stuk voorlezen uit het boek, en het officieel overhandigen aan haar dochter. De vijfjarige Ella mag vervolgens een aantal exemplaren verloten onder de jonge bezoekers. Na afloop is de gelegenheid om deze of een aantal andere van Kassenberg's boeken te kopen en laten signeren.

Brides, Beers & Dinner

HENGELO - Woensdag 16 januari organiseren Twentse Bierbrouwerij Proeflokaal en Bruidsmode Lisa op de prachtige nieuwe locatie een avondvullend programma met brides, beers, dinner, show & weddingmarket!

De entree is voor deze avond is €29,50 per persoon en het diner en de show zullen starten om 19.30 uur. De entreeprijs is inclusief drie gangen diner, show van Bruidsmode Lisa, Wagenaar Mode en Ebeling Menswear, weddingmarket met MadebyMerlin - fotografie, iSi fotografie, Myoso Bloemen, Planten & Woonaccessoires, Styling'S Hengelo, Otherwize Weddings en SKYFLY Drive-in Shows. Reserveren kan door te bellen naar 074 250 06 81, een email te sturen naar info@twentsebierbrouwerij.nl of naar de website www.twentsebierbrouwerij.nl te gaan.

Opstappen

BECKUM - Onder het motto 'wij doen het net even wat anders' heeft C.V. Beckummer Ossens vrijdag 18 januari rood omcirkeld in onze agenda want op deze vrijdag in 2019 wordt de nieuwe Prins bekend gemaakt!

De spanning stijgt en het speculeren kan beginnen maar voordat wij de nieuwe Prins op het podium te zien krijgen is het natuurlijk ook het moment dat we het carnavalsjaar van Prins Alex ritueel afkappen. Dus komt allen op vrijdag 18 januari om 20.00 uur naar Café Halfweg voor het volgende programma: om 20.00 uur de opening van de tap, 21.00 het aftreden Prins Alex, om 23.11 de bekendmaking van de nieuwe Prins en vanaf 23.15 begint de grandioze afterparty. Kom ook langs bij C.V. Beckummer Ossens aan de Pastoor Ossestraat 40 in Beckum.

Mammacafé

HENGELO - Kom op woensdag 16 januari vanaf 10.00 langs bij de Bibliotheek in Hengelo om je ervaringen ervaringen over zwangerschap en ouderschap uit te wisselen.

Hier kan je gezellig kletsen met andere (aanstaande) ouders en je kindje kan fijn spelen op het kleed. Er is plek om te verschonen, een flesje op te warmen en borstvoeding te geven. Elke week is er een lactatiekundige aanwezig en maandelijks is er een kinderfysiotherapeut en een verpleegkundige van het consultatiebureau. Iedere eerste woensdag van de maand is er een thema. Je wordt altijd ontvangen door een gastvrouw. Het Mammacafé is gratis. Je betaalt alleen je eigen consumpties.