Hart van Hengelo - Hof van Twente

9 februari 2018

Hart van Hengelo - Hof van Twente 9 februari 2018


Carnaval brengt sfeer in het donker

Shutterstock

HENGELO - Oldenzalers zijn - naar eigen zeggen - de fanatiekste carnavalsvierders van de regio. En hoewel er inderdaad altijd veel gezelligheid is in de Boeskoolstad, timmert ook Hengelo aardig aan de weg om een echte carnavalsstad te worden. Naar goed gebruik staat ook de Windbuulstad de komende dagen weer geheel in het teken van dit gezellige feest.

Deze vrijdagavond is de start van het carnaval in Hengelo met de gezellige Twentse Lichtparade. Deze start om 19.15 uur aan de Bankastraat. Er zijn weer tientallen verlichte praalwagens te bewonderen, voorzien van honderdduizenden lampjes die wat sfeer en licht brengen in de duisternis. Verenigingen uit de brede regio komen graag naar deze optocht om zo ook in het donker daverende shows te geven. De vele loopgroepen van groot tot klein zullen het publiek weer vermaken en er is natuurlijk een uitgebreid randprogramma. De Twentse Lichtparade brengt dan ook jaarlijks meer en meer toeschouwers naar Hengelo om dit mee te maken. Met wagens tot zo'n 25 meter lang en 8 meter hoog zal dit weer een echt spektakel worden. Diverse dweilorkesten, fanfares, drumbands en anderen zorgen voor een opperbeste sfeer.

Gezinsoptocht
Zaterdag staat de tweede optocht op het programma; de altijd gezellige gezinscarnavalsoptocht. Een echte optocht voor, maar vooral ook dóór Hengeloërs. Dit jaar is al weer de 41-ste editie van deze optocht. De start is om 14.00 uur aan de Bankastraat. Vele mooie praalwagens uit Hengelo rijden mee in de tocht, begeleid door loopgroepen in alle soorten en maten. Ook hier mag de bijpassende carnavalsmuziek natuurlijk niet ontbreken.

Bijzonder
Wat de gezinscarnavalsoptocht zo bijzonder maakt is dat er naast de carnavalsverenigingen ook veel anderen meelopen in de tocht. Dit loopt uiteen van de scholen, scouting, politieke partijen tot vriendengroeppen en stichtingen.

Voorbereiding
Het plannen van deze optochten is zowel voor de carnavalsvernieingen als gemeente altijd een hele uitdaging. Evenementen die immers tienduizenden bezoekers en deelnemers trekken vergen wat meer aandacht. Zo is er een nauwe samenwerking tussen de gemeente, hulpdiensten en organisatie om zo samen tot een gezellige en vooral ook veilige optocht te komen waar Hengelo trots op mag zijn.

Vraag een buurtbon aan

HENGELO - Wat is de kracht van de Hengelose samenleving? Dat is een strikvraag: de kracht van de samenleving zijn de Hengeloërs zelf. In tijden waar de overheid steeds meer taken afschuift, pakken inwoners en organisaties dit voortvarend op. Om dit belangrijke stukje zelfredzaamheid en eigen initiatief te stimuleren zal de gemeente ook dit jaar weer buurtbonnen verstrekken.

De buurtbon is een middel dat we inmiddels al wel goed kennen. Naast Hengelo kennen andere gemeenten ook deze bonnen, waarmee een kleinschalig initiatief in de wijk bekostigd kan worden. De gemeente kan zo een project ondersteunen zonder dat de gemeente gelijk een fikse zak met geld kwijt is. De inwoners en organisaties in een buurt kunnen vaak ook een initiatief sneller en met minder kosten realiseren door de kracht van lokale vrijwilligers te benutten. De afgelopen jaren zijn al veel leuke activiteiten opgezet met deze buurtbonnen, uiteenlopend van een Sinterklaasfeest, kerstconcert voor ouderen, buurtsportactiviteiten of theater- en dansworkshops voor kinderen. Het is allemaal mogelijk met de buurtbonnen.

Aanvragen
Het aanvragen van de buurtbonnen kan sinds 1 februari en tot uiterlijk 15 november dit jaar. De gemeente heeft voor dit jaar ruim 53.000 euro beschikbaar voor heel Hengelo. De gemeente zal dit verdelen naar ratio van de hoeveelheid inwoners in een buurt. Aanvragen is simpel. U kunt het aanvraagformulier downloaden via www.hengelo.nl/buurtbonnen of ophalen bij het stadskantoor aan de Hazenweg, de bibliotheek aan de Beursstraat, het kantoor van Welbions aan de Paul Krugerstraat en bij buurt- en wijkcentra in Hengelo. U stuurt het ingevulde formulier terug naar de gemeente. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld dus: op is op! De bewonersorganisaties in Hengelo brengen advies uit aan de gemeente over de te verstrekken bonnen.

Jaargang: 8 • Nr 262 • Wk 06

Hengelo wil eigen 'Raad van Elf' voor binnenstad

HENGELO - De initiatiefnemers achter het Hengelose initiatief om een 'Raad van Elf' op te zetten voor de binnenstad zijn blij met het enthousiasme van de gemeenteraad om dit op te pikken. Deze inwoners gaan dan meedenken over de komende herinrichting van de binnenstad en bredere thema's die hier aan gerelateerd zijn.

In januari werd dit besproken bij het politiek forum en in de gemeenteraad zelf. Het idee werd ingediend door Henk Nieuwenhuis, Henk Kosterink, Rudi Theunissen en Gerard Jilleba. Zij stelden de gemeenteraad voor om een 'Raad van Elf' in te stellen die zich buigt over binnenstadsthema's. De gemeente werkt al geruime tijd aan plannen voor de binnenstad, maar om tot een écht goed resultaat te komen is directe inbreng van Hengeloërs wenselijk. Dat hier ook behoefte aan is bij de inwoners zelf bleek al bij een eerste bijeenkomst op 22 januari in metropool, waar zo'n 50 mensen aanwezig waren. Een teken dat de inwoners veel waarde hechten aan een breed gedragen resultaat.

Interesse
De gemeenteraad is zeker geïnteresseerd in dit initiatief; zo bleek ook bij de raadsvergadering van 31 januari. Maar, helaas ziet de raad er minder in om deze nieuwe 'Raad van Elf' ook echt een concreet vetorecht te geven voor plannen, iets wat zij wel graag willen. De initiatiefnemers vinden dit vooralsnog jammer, maar tonen wel begrip. Zij gaan nu toch door met dit proces. Dit om zo "gaandeweg een prominente, volwaardige positie te verwerven in het vervolgtraject. De huiskamer van de stad is van ons allemaal', aldus de initiatiefnemers.

Bezetting
Op korte termijn gaan zij dan ook de personele bezetting van deze raad invullen. Diverse inwoners hebben al aangegeven graag zitting te nemen. Ook anderen kunnen zich aanmelden, via binnenstadsplanhengelo@gmail.com of telefonisch bij Gerard Jilleba op 06-57 59 00 58

k ben Cécile van der Vossen en geef vanaf 7 maart de cursussen "Filosofie" en "De schoonheid van het katholieke geloof ontdekken" bij de Volksuniversiteit Hengelo e.o.

Sinds ik gepensioneerd ben, geef ik met veel genoegen cursussen bij de Volksuniversiteit. Na mijn studie Germanistiek in Amsterdam, heb ik drie jaar postdoctoraal filosofie gestudeerd in Rome en sinds ik terug ben doe ik niets liever dan lessen filosofie geven. Hier ligt mijn grote passie. In het middelbaar onderwijs heb ik scholieren Duits geleerd, maar er is een wetenschap die m.i. véél belangrijker voor het leven en veel interessanter is dan een vreemde taal: de filosofie, die de alomvattende, diepste kennis van de realiteit zoekt. Ook ben ik mij gaan verdiepen in het katholieke geloof. Het is een feit dat veel mensen niet weten wat het katholieke geloof inhoudt. In deze cursus wil ik laten zien dat de theologie ons argumenten schenkt om in te kunnen zien dat het redelijk en heel mooi is om te geloven. Het is mijn passie om de schoonheid en vreugde van het geloof uiteen te zetten voor iedereen – katholiek of niet, gelovig of niet – die er meer van wil weten.

Cécile van der Vossen
www.volksuniversiteit-hengelo.nl

Column

Dörp

De gemeente Rijssen-Holten stond vorige week twee keer in de krant, met twee opmerkelijke berichten. Het eerste bericht ging over de deelname aan de regio en de medewerking aan de Agenda van Twente en het tweede over de relatie volksvertegenwoordiging en de inwoners van Rijssen-Holten.

Want wat zoeken mensen, wat willen ze boven alles? Juist, rust en zekerheid, zo weinig mogelijk angsten. Dus zorgt het college voor rust en dat betekent in Rijssen – Holten je achterban niet verrassen, maar tijdig informeren ze moeten het niet alleen horen, maar ook ervaren, zien dat er iets gebeurt. Ze weten elkaars mening en prcberen conflicten te voorkomen.
Een grote gemeente als Enschede doet het tegenovergestelde. Ambtelijk apparaat en bestuur laten het er op aan komen. Ze stellen uit en stellen uit, totdat het niet anders kan en er een beslissing geforceerd wordt. Ik weet niet of dit effectiever is, vergeleken met de meer confessionele methode van polderen. De eerste methode wordt polarisatie genoemd; het conflict verergeren, totdat de bom barst en dan zien we wel weer.

Wat absoluut het geval is, is dat Rijssen-Holten een eigen pad afgaat wat betreft de Twentse samenwerking. Rijssen-Holten is alrijd een kritisch lid geweest van de Regio en is dat weer. De opslag voor de Agenda van Twente, blijkt een lastenverzwaring met zich mee te brengen en daar past de gemeenteraad voor. Het college van b. en w. zal wel een oplossing vinden, want niet betalen van de Twente-bijdrage betekent het einde van de regionale samenwerking en een vertrek van Rijssen-Holten betekenen. Ik denk dat de raadsleden dit in wezen niet erg zouden vinden. Ze willen best even rondkijken voor samenwerking in westelijke en zuidelijke richting.

Voor Enschede ligt het anders. Van diverse zijden wordt geroepen dat Enschede een leidende rol binnen de regio moet oppakken. Enschede wordt gedwongen het voortouw te nemen, maar de kar zit vast in de modder.
Ik meende dat het regiobureau zou worden opgeheven, maar dat is blijkbaar niet gebeurd.

Enschede kijkt steeds meer naar het Oosten, terwijl andere Twentse gemeenten alle andere windrichtingen opkijken. Het is los zand en zal nog losser worden. Pen en papier zijn onvoldoende om van Twente een echte regio te maken. Sommige mensen denken dat wanneer iets maar op papier staat en ondertekend is, de problemen opgelost zijn. Het begint dan pas.

Jan Visser

Oldenzaal zoekt leden participatiecommissie

OLDENZAAL - De gemeente Oldenzaal is op zoek naar leden die graag zitting willen nemen in de Participatiecommissie. Deze gaat de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven op het gebied van werk, inkomen en zorg.

De gemeente Oldenzaal heeft net als de andere gemeenten veel nieuwe taken gekregen op deze vlakken. Hiervoor hebben zij op bepaalde punten het spreekwoordelijke wiel opnieuw uit moeten vinden. En bij dit soort gevoelig beleid met een grote persoonlijke impact voor inwoners is het belangrijk om hen ook actief mee te laten praten.

Meedenken
De adviescommissie participatie vormt zo een belangrijke schakel tussen de betrokken inwoners en de gemeente zelf. Om in aanmerking te komen voor deze functie moet u woonachtig zijn in Oldenzaal en 'ervaring, kennis of affiniteit' hebben met de thema's van werk, inkomen en zorg. Ook een brede maatschappelijke betrokkenheid en goed samen kunnen werken is een vereiste.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen voor 15 februari een sollicitatie met CV sturen naar sollicitatie@oldenzaal.nl

Zondag 18 februari FC Twente – Sparta

ENSCHEDE - Zondag 18 februari speelt FC Twente haar zesde competitiewedstrijd na de winterstop thuis tegen Sparta Rotterdam. De belangrijke wedstrijd begint om 14:30 uur.

De vorige ontmoeting in Rotterdam eindigde in een teleurstellende verliespartij. In de eerste helft scoorde Craig Goodwin de eerste en laatste goal van de wedstrijd. FC Twente eindigde de wedstrijd met 10 man, Stefan Thesker kreeg in de 94e minuut een rode kaart. Voor de belangrijke wedstrijd met Sparta zijn nog kaarten verkrijgbaar via fctwente.nl/wedstrijden of in Fanstore De Grolsch Veste. Kaarten zijn eenvoudig verkrijgbaar zonder ClubCard vanaf €12,50.

In februoari wordt altied
't minste domme dinge doan.

Maandag 12 februari, 10.00 uur

Geheugentraining Buurthuis 't Lansink

HENGELO - Moeite met onthouden heeft niet alléén te maken met ouder worden. Veranderingen in levensomstandigheden hebben invloed op uw denken en uw geheugen. Om hier mee om te gaan organiseert Welzijn Ouderen Hengelo een interessante cursus.

Als het geheugen u af en toe in de steek laat, is dat vervelend en lastig. Daarom organiseert Welzijn Ouderen Hengelo een cursus van acht bijeenkomsten, die in de eerste plaats bedoeld is om uw zelfvertrouwen te herstellen. Veel mensen hebben al baat gehad bij deze aanpak. U krijgt inzicht hoe uw geheugen precies werkt, dat maakt dat u anders omgaat met uw vergeetachtigheid. In de zelfredzaamheid leert u technieken die u in staat stellen belangrijke zaken te onthouden. Uw partner heeft problemen met onthouden? Doe dan samen de cursus. Dat werkt voor twee! De ervaring leert dat partners elkaar goed kunnen ondersteunen op dit vlak, zeker gesterkt door dit soort trainingen.

Locatie, start en tijdstip
De cursus wordt gegeven in buurthuis 't Lansink, Twijnstraat 6-8 in Hengelo. Gedurende acht woensdagmiddagen van 13.30 tot 15.30 uur. De eerste les is op woensdag 7 maart 2018. Na drie maanden is er nog een terugkombijeenkomst.

Gratis
Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus, behalve de kosten voor koffie/thee. De cursus is zo voor iedereen toegankelijk. De begeleiding is in handen van Mevrouw Catharina Volkering. Wilt u zich aanmelden voor deze geheugentraining of meer informatie? Neemt u dan contact op met Welzijn Ouderen Hengelo (onderdeel van Wijkracht) per e-mail: info@wijkracht.nl of via telefoonnummer 088 - 945 57 22

AvaTarZ, het avontuur voor het grijpen?

OLDENZAAL - Klimpark AvaTarZ is het grootste klimbos van Nederland en ligt tussen Hengelo en Oldenzaal.

In het park van 5 hectare zijn 110 fysieke hindernissen/uitdagingen op grote hoogte tussen de bomen gebouwd. Het park bestaat o.a. uit een hoog parcours, met 6 verschillende routes en een Kidz-parcours, met 3 verschillende routes. Naast de vele uitdagingen biedt AvaTarZ een lange zipline over 180 meter.

Ga de strijd aan!
Sinds 2017 heeft AvaTarZ iets nieuws genaamd; Expeditie AvaTarZ. Deze game is gebaseerd op het populaire televisieprogramma Expeditie Robinson en wordt gespeeld tijdens personeelsuitjes of door vriendengroepen (vrijgezellenfeesten). De verschillende teams strijden tegen elkaar door middel van proeven om uiteindelijk de winnaar te worden van de Expeditie!

Natuurbeleving
AvaTarZ legt de nadruk op actieve beleving in de natuur. De verschillende arrangementen sluiten naadloos aan op bedrijven die graag met hun personeelsteams 'de grenzen willen verleggen'. Op het zongerichte terras of in de stoere 'blokhut' worden de activiteiten vaak afgesloten met een heerlijke barbecue of (in de winter) een stamppot buffet. Het park is gevestigd aan de Hengelosestraat 230 in Deurningen. De afgelopen jaren hebben al veel mensen eens kennis gemaakt met dit mooie park en de leuke, uitdagende hindernissen voor jong en oud. Komt u ook eens?

Bijeenkomst Verbindingsweg

BORNE - Hoe wordt het trace´ van de nieuwe Verbindingsweg ingepast in de omgeving? Op donderdag 22 februari presenteert het projectteam van de gemeente Borne de laatste stand van zaken.

Gei¨nteresseerden en betrokkenen zijn van 19.00 tot 21.00 uur welkom in de raadzaal van het gemeentehuis. Het trace´ van de Verbindingsweg is op 3 oktober 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis van dat besluit heeft het projectteam het ontwerp van de Verbindingsweg de afgelopen maanden verder uitgewerkt. Ook zijn de eerste onderzoeken ten behoeve van het bestemmingsplan uitgevoerd. Impressie Het inpassingsplan dat tijdens de inloopbijeenkomst op 22 februari wordt gepresenteerd, staat los van de aanvullende onderzoeken naar de optimale ontsluiting van de Molenkamp en randweg om Zenderen heen. Daar zal het tijdens de bijeenkomst dan ook niet over gaan. De inpassing van het trace´ in de omgeving staat centraal. Zo is aan de hand van onder andere impressies en plattegronden te zien hoe de Verbindingsweg zo optimaal mogelijk wordt ingepast, in vergelijking met de huidige situatie. Het projectteam dat de opdracht uitvoert is aanwezig om gemaakte keuzes verder toe te lichten.

Uitbreiding scheidingshulp

HENGELO - Het project Goed Uit Elkaar in Hengelo is een succes; het krijgt nu een uitbreiding om nog meer mensen te helpen met het moeilijke scheiden.

Het project was in de beginfase gericht op ouders met kinderen. Wanneer ouders uit elkaar gaan, worden kinderen hier soms de dupe van. Zeker wanneer een echtscheiding een vechtscheiding dreigt te worden. Bij dit project kregen de scheidende ouders hulp van advocaten en mediators om tot een passende oplossing te komen voor de kinderen. Sinds kort kunnen ook stellen meedoen die al gescheiden zijn. Ook hierna kunnen zij immers fikse ruzie krijgen over het opgestelde convenant en omgang met de kinderen. Het voorkomen van escalatie en het zo rustig mogelijk laten verlopen van dit proces is het doel. Nu kunnen zo'n 25 Hengelose gezinnen deelnemen aan dit project; waaronder dus paren die al gescheiden zijn toen de conflicten over de kinderen begonnen. Dit kan bijvoorbeeld te wijten zijn aan dat afspraken achteraf toch niet duidelijk genoeg blijken te zijn. Ook kan het contact onderling moeizaam verlopen, war een enorme impact heeft op de kinderen. "Eerst hebben ze al een scheiding moeten meemaken. En vervolgens blijft er onrust en gedoe. Vanuit Goed uit elkaar! willen we de ouders én de kinderen weer op weg helpen.", aldus wethouder Bruggink. Mail voor informatie met goeduitelkaar@wijkracht.nl of telefonisch: Karin Dijkman 06 - 23 61 82 44, of Dries Visser 088- 945 57 22.

Dammer Gerard Santen laat het lopen

BORNE - De Bornse Dam Vereniging heeft weer een bewogen weekend achter de rug.

Gerard Santen speelt positioneel sterk en aanvallend maar heeft nog wel eens moeite om een gewonnen stand over de streep te trekken. Is het verslapping van de concentratie? Gerard laat zich daar in ieder geval niet over uit. Deze keer stond hij straal gewonnen tegen Ayla Nur , maar hij liet het op het laatste moment nog lopen, al moet gezegd worden dat Ayla op verrassende wijze nog een puntendeling wist te realiseren. Jos Moorman werd positioneel weggedrukt door Nico Rosink en toen Jos ook nog onnodig een schijf weggaf was het snel gebeurd.

Felle strijd
Loes Grooters speelde taai tegen Michiel Hagreis, maar ze liep pardoes achter een schijf en dat werd combinatief afgestraft door Michiel. Bart Venneker zette Marinus Freriks onder druk en hij besliste de partij met een combinatie. Zetjes specialist Bertus Noppers haalde weer eens uit en een gehavende Willem Buschers beet in het stof. Jan Bosch had geen kind aan Jan Koerselman die al snel de combinatie-boot in ging. Henk de Lange speelde een ingewikkelde partij tegen Yuen Wong. Het was spannend maar Henk verprutste het weer eens omdat hij een eenvoudige wending over het hoofd zag. Henk is op zoek om zijn goede vorm weer eens terug te vinden. Het eerste team speelde weer eens niet goed genoeg. Ondanks een man meer werd met 11-9 verloren van Fryslân. Gertjan Kolsté won alweer en ook Matthijs van Hofwegen had succes, maar daar stonden vier nederlagen tegenover.

Gemeenten hebben grip op schoolverzuim

Foto: Tabitha Sijnja

OLDENZAAL - De gemeenten Oldenzaal, Losser en Dinkelland hebben steeds beter grip op schoolverzuim. De gemeenten werken al enkele jaren samen om onder meer het verzuim en voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen.

Het terugdringen van schoolverzuim - oftewel, het spijbelen of anderszins ongeoorloofd thuisblijven - is een belangrijke prioriteit. Aanhoudend verzuim kan immers leiden tot uitval, waardoor leerlingen jaren over moeten doen, niet slagen voor examens of zonder diploma de school verlaten. Dit heeft dan weer directe gevolgen voor hun verdere schoolloopbaan: zonder diploma kun je immers ook niet naar het hoger onderwijs en zonder hoger onderwijs is je kans op een goede baan kleiner, zo is de gedachte. Veel verzuim heeft echter een achterliggende oorzaak, zoals problemen thuis of gezondheidsklachten. Door de achterliggende oorzaak aan te pakken, voorkomt men verzuim. In Oldenzaal waren afgelopen schooljaar 29 voortijdig schoolverlaters, wat het jaar ervoor nog 36 was.

Preventie
De gemeenten doen dit ook samen met onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties, op zowel lokaal als regionaal niveau. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie (HAVO/ VWO/ MBO-niveau 2 diploma) te laten behalen waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. Ieder jaar leggen de gemeenten met een Regionale Meld en Coo¨rdinatiefunctie (RMC) verantwoording af aan het Ministerie van OC&W over het te voeren beleid rondom voortijdig schoolverlaters. Leerplichtambtenaren van het RMC zetten zich in om schoolverzuim te voorkomen.

Goed resultaat
Door deze preventieve aanpak zijn de Noordoost Twentse gemeenten in staat gebleken om het aantal voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2016-2017 verder terug te dringen. Wanneer jongeren hun opleiding voortijdig bee¨indigen begeleidt het RMC ze samen met ketenpartners richting onderwijs/arbeidsmarkt of een passend (zorg)traject. Aantal voortijdig schoolverlaters succesvol begeleid door het RMC:

Vibrato!

OLDENZAAL - Vibrato! is de derde theatershow van Maartje de Boer en Kine Handlykken en deze zal vrijdag 16 februari te zien zijn in Stadstheater De Bond.

Maartje & Kine hebben eerder al op Lowlands gestaan. Ondanks dat ze elkaar pas in 2012 hebben ontmoet. In het Stadstheater De Bond kunt u van dit muzikaal cabaret genieten op vrijdag 16 februari om 20.15 uur. Kosten van de entreebewijzen zijn € 17,50.

The Full Monty

HENGELO - Op woensdag 14 februari is in Schouwburg Hengelo de musical The Full Monty te zien. Een musical gebaseerd op de gelijknamige film.

De musical was eerder ook al te zien in Nederland. Nu wederom, maar dit keer met een andere bezetting. De cast bestaat uit onder andere Joey Ferre, Brigitte Heitzer en Ad Knippels. Ze laten zien hoe een groep arbeiders die allen werkloos zijn geld verdienen door te strippen. Met muziek, de nodige ontroering en humor zorgt deze musical voor een avond vol vermaak. De voorstelling begint om 20.00 uur en kaarten zijn verkrijgbaar vanaf € 22,50 op: www.schouwburghengelo.nl

Johan Derksen Keeps The Blues Alive

HENGELO - Het concert 'Johan Derksen keeps the blues alive' komt op donderdag 3 januari 2019 naar Hengelo. De kaartverkoop gaat per direct van start.

De flamboyante tv-persoonlijkheid Johan Derksen komt met een nieuw programma over zijn passie: de blues. Bezoekers worden meegenomen naar het begin van de jaren '60, toen onder andere The Rolling Stones, The Animals en The Yardbirds een breed publiek lieten kennismaken met de muziek van Amerikaanse blueslegendes als John Lee Hooker en Chuck Berry. Sindsdien heeft blues ook een belangrijke rol in de vaderlandse muziekcultuur. ?Om de blues niet verloren te laten gaan, heeft Johan Derksen de beste Nederlandse blues vocalisten en -muzikanten gemobiliseerd. Zij zoeken de trouwe bluesfans op in hun eigen omgeving met een overzicht van de blues in Nederland, van begin jaren zestig tot de dag van vandaag.

Kaarten reserveren
Kaarten voor 'Johan Derksen Keeps The Blues Alive' op donderdag 3 januari 2019 in Schouwburg Hengelo kosten € 24,50. Reserveer uw kaarten via de website www.schouwburghengelo.nl, telefonisch via 074 - 255 6789 of aan de kassa van Schouwburg Hengelo (geopend van maandag t/m zaterdag van 12:00 uur tot 16:00 uur).