Hart van Hengelo - Hof van Twente

5 oktober 2018

Hart van Hengelo - Hof van Twente 5 oktober 2018


Gebruik ondergrondse containers werpt z'n vruchten af

HENGELO - De meest recente ervaringscijfers laten zien dat Hengeloërs goed op weg zijn als het gaat om afval inzamelen. Met de verwachting van zo'n 75kg afval per persoon per jaar in 2019 is de landelijke doelstelling gehaald! De invoering van Diftar en het gebruik van ondergrondse containers hebben een sterke verandering teweeg gebracht.


De cijfers laten een positief beeld zien. In 2017 gooide de Hengeloer nog 121kg afval per persoon weg. Naar verwachting zal dat gewicht in 2019 zijn gedaald naar 75kg per persoon. De gemeente Hengelo benoemt de invoering van Diftar en het gebruik van ondergrondse containers als belangrijkste maatregelen. Doordat men het afval zelf wegbrengt is er meer bewustwording over de hoeveelheid afval van een huishouden, is de gedachte hierachter. Ook afvalverwerkingsbedrijf Twence meldt in haar rapportages een flink lager aanbod aan restafval over juli en augustus. Vanaf dat moment zijn in vrijwel heel Hengelo de grijze containers ingenomen en brengt men het restafval zelf naar de ondergrondse container.

Landelijke doelstelling
Het vooruitzicht voor 2019 past goed in de landelijke doelstelling die is gesteld voor 2020. Deze schrijft voor dat in 2020 elke persoon niet meer dan 100kg restafval per jaar aanbiedt. Hiermee moet de totale hoeveelheid restafval sterk afnemen en onder controle blijven, waarmee we het milieu zo veel mogelijk sparen. Er is in de loop der jaren al veel winst behaald. Voor de invoering van Diftar brachten we nog gemiddeld 239kg afval per jaar weg! Het Diftar-beleid heeft hier een flinke verandering in aangebracht, en ook de ondergrondse containers hebben effect.

Kosten
Wel zullen in 2019 een aantal kosten omtrent afvalinzameling veranderen. De gemeente laat weten genoodzaakt te zijn om het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing iets te verhogen. De reden hiervoor zijn de hogere kosten die de gemeente moet betalen voor het verwerken van dit afval, en de lagere vergoeding voor papier en verpakkingen. De kosten voor het gebruik van een keuzecontainer zal in 2019 iets dalen. In totaal is de afvalstoffenheffing sinds 2011 sterk gedaald, net als de hoeveelheid restafval.

Hengelo financieel gezond met geld om te investeren

HENGELO - Het is de week van de gemeentelijke begrotingen; ook Hengelo heeft deze week haar huishoudboekje voor komend jaar gepresenteerd. De begroting laat een positief beeld zien met uitdagingen.

Hengelo heeft een aardige portemonnee die ze beheren; de begroting behelst namelijk ruim 300 miljoen euro. Het doel voor de politici is hetzelfde als voor u en mij: inkomsten en uitgaven in balans brengen zodat je ook voor de toekomst kunt sparen én noodzakelijke uitgaven kunt doen.

Investeren
De gemeente wil investeren in diverse belangrijke thema's. Natuurlijk het verder versterken van de binnenstad, waarbij ook het plan voor het Marktplein verder uitgewerkt zal worden. Op het gebied van duurzaamheid kreeg Hengelo al extra geld van het Rijk voor mooie ambities. Zo kijkt de gemeente volgend jaar naar de mogelijkheid om een zonnepark te realiseren op eigen grond en Metropool krijgt help bij het verduurzamen van hun pand.

Sociaal domein
Het sociaal domein blijft altijd een 'zorgenkindje' voor veel gemeenten. Hengelo is geen uitzondering. De gemeente geeft komend jaar 131 miljoen uit aan jeugdzorg, participatie en de Wet Maatschappelijke ONdersteuning. Het college verwacht dat hiervoor zo'n 4 miljoen euro uit de algemene reserves opgenomen moet worden. Hengeloërs die ondersteuning nodig hebben moeten dit altijd kunnen krijgen, zo is het uitgangspunt.

Hart van Zuid
De gemeente wil komend jaar ook belangrijke stappen zetten met de projecten in Hart van Zuid. Er is veel in ontwikkeling in dit stadsdeel. Zo start het Verenigingsgebouw met de verbouw tot horeca-, hotel- en vergaderfaciliteit. Ook gaat de schop de grond in bij het Industrieplein.

Kostenplaatje
Waar het natuurlijk voor veel inwoners om draait: wat gaat mij dit allemaal kosten? De gemeente becijferde dat huurders volgend jaar per saldo 0,9 procent meer kwijt zijn aan woonlasten ten opzichte van dit jaar. Eigenaren van een woning zien hun lasten stijgen met circa 0,2 procent. Kijk voor info op: www.hengelo.nl

Ultiem comfort tot in de details bij Het Stoelenpakhuis Borne

BORNE - Bij Het Stoelenpakhuis vindt u kwalitatief hoogwaardige eetkamerstoelen met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Door te komen proefzitten en u te laten adviseren tot in de kleine details, komt u tot de eetkamerstoel waarmee lang tafelen een comfortabel plezier wordt!

De keuken krijgt in onze huizen een steeds prominentere plaats. Vroeger zat men in de woonkamer te eten, maar tegenwoordig is de leefkeuken steeds meer in opkomst. De keuken is steeds meer het sociale hart van het huis geworden waar niet enkel meer wordt gekookt, er wordt gelachen, gevierd en er worden goede gesprekken gevoerd. Dit vraagt om goed zitcomfort en dat is waar Het Stoelenpakhuis zeker kaas van heeft gegeten!

Details
Rob Damhof heeft een passie voor zitcomfort en houdt met alle factoren rekening bij een passend advies. "Kleine details maken soms net het verschil als het op lekker zitten aankomt. Zo kan voor een lang iemand een diepere stoel een groot verschil maken", aldus Rob. Naast het juiste model komt een vering of een polyether vulling ook het zitcomfort ten goede. Rob weet waar u op moet letten bij een goede stoel en kan u uitgebreid adviseren. Om tot het beste advies te komen, kan men het beste de maten van de tafel (de hoogte, ruimte onder de tafel en de ruimte tussen de poten) meebrengen.

Zelf ervaren
Vaak ziet Rob dat mensen denken: een stoel is een stoel, maar door te komen proefzitten en stoelen te vergelijken, ervaren klanten het comfort zelf. Van elk model stoel staat er één showmodel die klanten kunnen proberen en naar hartenlust kunnen aanpassen aan hun eigen wensen. Zo kan men het materiaal van de poten kiezen en of men wel of geen armleuningen of wieltjes wil. Qua stijl loopt het aanbod zeer uiteen: u vindt er klassieke en landelijke modellen, maar ook strak en modern design. Voor ieder interieur en voor mensen van elk formaat is er wel een passend design te vinden. Daarnaast biedt Het Stoelenpakhuis een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding als het op kwalitatief hoogwaadige eetkamerstoelen aankomt. Zelf ervaren? Kom proefzitten aan de Ennekerdijk 28 in Borne.

Ik ben Wendy Strijk en ik geef vanaf 5 november een Antipiekercursus bij de Volksuniversiteit in Hengelo. Naast docent bij de Volksuniversiteit werk ik als zelfstandig therapeut.

Ik heb Gezondheidswetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht, waar ik me voornamelijk bezig hield met de preventie van ziekte. Het voorkomen van ziekte ben ik in de loop van de jaren anders gaan invullen, doordat ik me ben gaan verdiepen en bekwamen in een breed scala aan alternatieve geneeswijzen. Dit omdat ik zelf vast liep, en veel mensen om mij heen ook, in de reguliere zorg. Vaak is er dan in het 'alternatieve circuit' nog wel winst te behalen. Tegenwoordig ben ik Sensitherapeut en Reiki Master. Naast de fantastische resultaten is bij mij 10 jaar geleden de behoefte geboren om mijn kennis met anderen te delen.

Bij de Volksuniversiteit geef ik verschillende cursussen en workshops o.a. Reiki, EFT, Hooggevoeligheid en de Antipiekercursus. Deze cursus is laagdrempelig en vooral bedoeld voor mensen die veel piekeren, last hebben van stress en mensen die zich snel somber voelen. Elk jaar is het weer een feestje om deze cursussen te mogen verzorgen. Want ik geniet als ik mensen zie groeien in hun persoonlijke ontwikkeling door hun nieuw opgedane vaardigheden en kennis! Want op hun beurt zullen zij hun ervaringen ook weer gaan delen met vrienden en familie. Zo wordt het leven langzaam voor iedereen een beetje mooier.

Wendy Strijk

De Volksuniversiteit organiseert gedurende het jaar diverse cursussen. Kijk voor het actuele cursusaanbod op de website: www.volksuniversiteit-hengelo.nl

Column

Postbode

Vorige week op een vroege morgen werd er gebeld aan de zijkant van het huis bij de deur van de bijkeuken. Daar hangt een koperen bel, die de vorige eigenaars hebben laten hangen, omdat de toegang tot het huis redelijk ingewikkeld is. We wonen in een Twentse boerderij met, zoals gebruikelijk daarbij, de schuurdeuren aan de straatkant. Dat was gemakkelijker voor het inrijden van hooi en andere spullen, maar dat betekent dat de achterdeur aan de voorkant zit en andersom. Als je dan ook aan de zijkanten van het huis deuren hebt, dan is een vreemde bezoeker soms redelijk in de bonen en die gebruikt uit pure nood maar de koperen bel aan de zijkant. Vorige week dus, een uur of negen 's morgens. Wij waren toevallig al beneden en ik zag iemand naar voren lopen. Ik gaf een gil, kreeg een vage kreet terug en daar kwam de postbode aangelopen. Het was de vrouwelijke postbode, de meest officiële van de pak 'm beet vier, die bij ons langskomen. Sinds de postbezorging geen monopolie meer is van de PTT, krijgen we op minder dagen, steeds meer bezorgers met steeds minder post.

Haar brommertje stond voor het huis. Ik vond het raar dat ze had aangebeld, een pakketje brengen ze meestal met een busje. Even dacht ik aan pech of een aangetekende brief, of iets dergelijks. Ik keek haar aan. "Ik durf het bijna niet te vragen.", zei ze, "Maar waar is de hond?" "De hond is dood.", antwoordde ik. "Daar was ik al bang voor.", zei ze. Ik vertelde haar het hele verhaal, dat uiteindelijk zo slecht voor Luna, onze Bennen Senner zou aflopen en terwijl ik dat vertelde pinkte ze achter haar brillenglazen een traantje weg. "Zij was zo lief.", zei ze, "Ik heb altijd hondenkoekjes bij me en elke keer kreeg ze daar één van." "Ik weet het.", zei ik, "Zij zat op jou te wachten." "Ja," zei ze, "Ik deed het omdat bij de buren twee rothonden zitten, die best agressief zijn en als ik hier dan kwam, dan zat zij mooi te wachten."

Er rolde waratje een traan over haar wang. "Wij hebben zelf ook honden.", vertelde ze, "Daar ben ik ook wel eens bang voor ziekte of dood. Maar deze was nog jong hè?". Ik beaamde het. "Sorry, dat ik u heb gestoord.", zei ze. Ik dacht aan mijn vast antwoord hierop: "Gestoord was ik toch al.", maar liet het achterwege. Ze moest iets verwerken en voor mij was het al weer een week geleden. Maar ik stond ook al weer met tranen in mijn ogen.

Het Zweedse schrijversduo Sjöwall en Wahlöö voeren in één van hun meesterwerkjes een postbode op als moordenaar; postbodes vallen niet op.

Maar postbodes mogen niet moorden. Lieve postbodes mogen lekkere koekjes voor lieve honden meenemen. En stoute honden krijgen lekker niks.

Jan Visser

Geld voor goed doel

OLDENZAAL - Tijdens de septembervergadering van Inner Wheel Oldenzaal werd aan Richard en Marion van de Stichting Evi een cheque overhandigd met een geweldig mooi bedrag van € 4.000.

In het clubjaar 2017-2018 hebben de leden van de club diverse activiteiten ontwikkeld om gelden te genereren voor dit mooie project: verkoop op de kerstmarkt, de jaarlijkse bridgedrive, verkoop tijdens de Dag van het Park, opbrengst loterij en nog veel meer.

Bijzonder verhaal
Na het overlijden van hun dochter Evi, besloten Richard en Marion een stichting op te richten om ouders zonder belemmeringen te kunnen laten zorgen voor hun kind met kanker. Met heel veel inzet en toewijding en met veel hulp weten zij voor ouders in zo'n situatie het mogelijk te maken er volledig te zijn voor hun zieke kind. De leden van Inner Wheel zijn blij hieraan een steentje te hebben bijgedragen. Een mooie opbrengst voor een bijzonder goed doel.

Nog veel laagvliegers in Bornse straten

BORNE - De gemeente moet meer doen om de snelheid te handhaven in de Bornse straten. Dit is de oproep van de fractie Borne-Nu aan het college van Burgemeester en Wethouders.

De gemeente heeft de afgelopen jaren steeds meer 30-kilometerzones ingevoegd. In theorie een mooi streven: bij een lagere snelheid is de kans op ongelukken lager en letsel minder. De praktijk wijst uit dat veel automobilisten zich hier in het geheel niet aan houden. Veelal zijn het ook juist buurtbewoners zelf die enerzijds klagen over de snelheid, maar vervolgens wel door hun eigen straat scheuren. Alleen een 30-kilometerbord ophangen werkt dus niet, er is ook echt gewoon handhaving nodig, zo constateert de fractie. Mede naar aanleiding van klachten van... buurtbewoners. De fractie roept de gemeente op om daadwerkelijk te gaan handhaven op de snelheidsovertredingen, maar ook om toch fysieke maatregelen te nemen om de snelheid geforceerd omlaag te halen. Bijvoorbeeld verkeersdrempels of plantenbakken - deze ogen wat vriendelijker in een woonwijk en vormen een grotere hindernis. Zij roepen de wethouder op om te kijken naar de mogelijkheden in goed overleg met de omwonenden van deze zones.

'n Hoarfst gef eagenlijk nog
mear kluur as 't vuurjoar.

Van isolement naar succes en talent

TWENTE - Succesvol zijn, wat is dat eigenlijk? Een hoge functie en een Porsche voor de deur? Deze sterke Twentenaren laten zien dat succes vele vormen kent. In deze serie delen zij hun verhaal waarin zij ieder op hun eigen manier hun weg naar succes vinden of gevonden hebben. Zij laten zich niet in een hokje duwen, maar bepalen zelf hoe zij succesvol zijn. Rob (28) doet dit keer zijn verhaal.

Rob heeft zijn talent wel echt ontdekt. Toen hij binnenkwam bij RVTwente, een re-integratiebedrijf in Enschede, begon hij met tekstschrijven "om eens uit te proberen". Toen bleek dat Rob ook nog echt goed was in schrijven, was dat voor hem een vreemde gewaarwording. "Dat ik ergens goed in zou kunnen zijn, was me volkomen wereldvreemd."

Isolement
Toen Rob jaren terug ging studeren, werd hij heel vrij werd gelaten. Dit werkte totaal niet en hij moest zijn studie staken. Rob zat toen een hele tijd thuis tot hij bedacht dat het hem alleen niet ging lukken om zijn psychische problemen aan te pakken, hij ging in therapie. Toen deze was afgelopen, voelde hij zich niet per se beter. Hij had niks meer omhanden en raakte in een sociaal isolement. Op een gegeven moment vond zijn vader dat het zo niet langer kon en hij opperde dat een re-integratietraject misschien iets voor hem was. Zodoende kwam Rob bij RVTwente terecht. "Die stap had ik echt nodig om weer uit dat isolement te komen, ik had weer een reden om uit mijn bed te komen."

Diagnose
Waar ze pas twee jaar geleden achterkwamen, is dat een deel van Rob's klachten door Autisme kon worden verklaard. "Dat hebben ze helaas wel jammerlijk laat opgemerkt." Rob is wel blij dat hij veel dingen nu beter kan plaatsen. "Ik heb nu een aantal handvaten waarmee ik moet werken en sommige andere dingen moet ik accepteren van mezelf." Wat hij ook heeft geleerd is dat hij niet alles alleen moet willen doen en dat je soms anderen nodig hebt. "Dingen zelf doen is niet hetzelfde als dingen alleen doen."

"Best een succes"
Succes is voor Rob jezelf kunnen ontplooien en kunnen doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt, wat dat ook is. Helemaal leuk is het als het ook nog wat oplevert. "Neem de stukjes die ik schrijf, die worden door bedrijven gebruikt. Twee jaar geleden zat ik nog de hele week thuis en nu heb ik de hele week wat te doen en er komt er ook wat uit, dat is best een succes. Ik vind het vooral zelf soms lastig om te zien, maar je moet het wel naast elkaar bekijken." In zijn dagelijks leven zijn er nog steeds zaken waar Rob tegenaan loopt. Ondanks dat probeert hij door te zetten en hulp te vragen als het allemaal even niet lukt. Een betaalde baan in het schrijven dat is die stip aan de horizon waar hij op zijn eigen tempo naartoe werkt.

Vakkundig advies bij Auping

ENSCHEDE - Een goede nachtrust is van groot belang. We staan er allemaal wellicht te weinig bij stil: iedere dag breng je toch enkele uren door in je bed. Aangenaam slapen is belangrijk om 's ochtends weer goed aan je dag te kunnen beginnen. Een specialist zoals Auping Plaza in Enschede kan u hierbij helpen.

Een Auping Plaza is niet zomaar een beddenwinkel. Zij specialiseren in het hoogwaardige merk Auping, dat bekend staat om de hoge kwaliteit van matrassen, boxsprings en complete beddensets. Auping levert een breed assortiment aan matrassen, zodat er voor ieder lichaam een passende matras te vinden is. Veel mensen blijven helaas te lang liggen op een oude matras, waardoor de nachtrust geleidelijk aan slechter zal worden. Het advies is om een matras doorgaans ergens na 8 tot 10 jaar te vervangen. Ook in deze categorie is zeker innovatie, zo bieden moderne matrassen betere ondersteuning per lichaamsdeel, maar ook een hoge mate van ventilatie en ligcomfort. Auping Plaza Enschede biedt het volledige Auping-assortiment aan, waardoor u uitgebreid kennis kunt maken. Of u nu een matras zoekt, een compleet bed of bedtextiel; u bent aan het juiste adres. Auping levert ook een uitgebreid assortiment accessoires, uiteenlopend van nachtkastjes, bedlampen tot het innovatieve Connect-systeem, waarmee een bed verstelbaar is vanaf smartphone of tablet. Bij Auping Plaza zijn de medewerkers ook echte Auping-specialisten. Een matras of bed aanschaffen doe je niet zomaar. Zij kunnen u perfect adviseren over welke matras het beste past bij uw lichaamstype, slaapstijl en comfort-wensen. Dankzij het grote assortiment kunt u ook uitgebreid proefliggen. U kunt ook een afspraak maken voor een uitgebreid slaapadvies; zo bent u zeker van een juiste keuze. Auping's slaapadviseurs hebben één doel: u helpen bij het vinden van uw perfecte nachtrust. Auping Plaza Enschede levert en plaatst uw nieuwe bed gratis. Dankzij de productie in Deventer kunt u snel genieten van uw nieuwe bed, geheel op uw wensen afgestemd. Mocht u onverhoopt toch niet volledig tevreden zijn? U kunt tot maximaal 90 dagen na levering gebruik maken van de omruilgarantie. Hebt u een oude matras om in te leveren? Auping neemt deze bij levering van uw nieuwe bed graag mee. Auping Plaza Enschede helpt u graag met het vinden van uw perfecte nachtrust. Kom langs aan de Haaksbergerstraat 130-136 in Enschede. Kijk ook op: www.aupingplaza-enschede.nl

Bloastoberfest in Hotel Het Landhuis

OLDENZAAL - De Oldenzaalse carnavalsvereniging de Markloawen presentiert Bloastoberfest!

Op zaterdag 13 oktober is de tweede editie van dit mooie feest. Waar de dirndl jurkjes en de lederhosen de echte Duitse sfeer maken, wordt het ook weer groots opgezet met de gebruikelijke lange biertafels en bierpullen. De organisatie heeft gekozen voor de band: De kamer van feesthandel. Deze band is helemaal gespecialiseerd in Oktoberfeesten en gaat de zaal helemaal op de kop zetten. Het wordt een combinatie tussen een Beierse avond, après ski party en een Schlagerfestival. Allemaal gekheid uit ons buurland met een dikke knipoog. De jubilerende Oldenzaalse Köpperbloazers gaan ons verblijden met mooie muzikale optreden klanken zoals we dat van hen gewend zijn . Een feest om niet te missen! Reserveer een biertafel voor 10 personen, gezellig met z'n allen aan een lange tafel, een pulletje bier, glaasje schnaps en een broodje braadworst voor 150 euro. Losse verkoop 15 euro per persoon. Kaartverkoop bij Hotel Het Landhuis. Dit spektakel begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

FC Twente – MVV

ENSCHEDE - Na de overwinning op Jong PSV staat op zondag 14 oktober de volgende thuiswedstrijd tegen MVV Maastricht op het programma. De wedstrijd in De Grolsch Veste start om 16.45 uur.

MVV staat momenteel op de 9e positie in de Keuken Kampioen Divisie. Na zeven gespeelde wedstrijden heeft de club uit Limburg 11 punten verzameld. MVV beschikt de afgelopen wedstrijden over een prima vorm. Het behaalde zeven punten uit de laatste drie wedstrijden door FC Eindhoven (0-1) en FC Dordrecht (2-1) te verslaan en gelijk te spelen tegen Jong FC Utrecht (0-0).

Kaarten
Kaarten voor de wedstrijd zijn beschikbaar vanaf € 12,50 en te verkrijgen via kaartverkoop.fctwente.nl en bij de receptie van De Grolsch Veste. Voor de wedstrijd tegen MVV heb je geen Clubcard nodig, iedereen kan eenvoudig kaarten kopen.

Themaviering "Dementie" Mariakerk

OLDENZAAL - 21 september was Wereld Alzheimer Dag om aandacht te vragen voor deze ziekte. Dementie wordt volksziekte nummer 1, ook in Oldenzaal. Drie jaar geleden waren er 560 Oldenzalers met dementie, in 2025 zullen dat er 710 zijn.

Een werkgroep bestaande uit leden van aantal zorgorganisaties wil zich sterk maken voor een dementievriendelijk Oldenzaal. Voor de Mariageloofsgemeenschap stond het thema "DEMENTIE" al langere tijd op de rol. Samen met vrijwilligers van de Mariakerk verzorgt het themakoor "Viventi", en combo, uit Tilligte op zaterdag 6 oktober om 19.00 uur een speciale viering met pakkende teksten en liederen met als thema: "Dementie; dat ik het niet kan zeggen wil niet zeggen dat ik het niet voel". Iedereen is van harte welkom.

Duo-concert "Muziekmaten"

BORNE - Op 13 oktober is er het duo-concert "Muziekmaten" in Kulturhus Borne.

Het duo-concert wordt gegeven door het Twents Shantykoor Bornse Maten en Muziektheater Capriccio'97. Beide koren zullen ieder afzonderlijk te horen zijn, maar zeker ook gezamenlijk. Dit zorgt voor een zeer afwisselend programma. De afwisseling en de muziek zorgen ervoor dat het een geweldige avond wordt. De entree bedraagt € 10,- per persoon. De zaal van Kulturhus Borne opent om 19.30 uur. Voor meer informatie over de kaartverkoop gaat u naar www.kulturhusborne.nl

Janis Blaswich blinkt uit bij winst op FC Emmen

ALMELO - Heracles Almelo wist ook de vierde thuiswedstrijd van het Eredivisieseizoen om te zetten in winst. FC Emmen werd afgelopen zondag met 2-1 verslagen. Doelpunten aan Almelose zijde kwamen op naam van Kristoffer Peterson en Brandley Kuwas.

De formatie van Frank Wormuth kende een uitstekende start. Brandley Kuwas brak in de zesde minuut de score open. Hij slalomde door de vijandelijke defensie en prikte de bal uiteindelijk onder Kjell Schepen door. De 2-0 viel een goede minuut later. Brandley Kuwas stoomde deze keer op en bediende Kristoffer Peterson. De Zweed schoof de bal in de verre hoek. Heracles Almelo hield daarna eenvoudig de controle over de wedstrijd. De bal ging gemakkelijk rond en er was af en toe dreiging.

Wissel
FC Emmen moest in de eerste helft noodgedwongen wisselen omdat Reuven Niemeijer niet verder kon na een harde botsing met Janis Blaswich. Vanaf dat moment zat Heracles Almelo minder in de wedstrijd. De ploeg creëerde in de eerste en tweede helft nog enkele kansen, maar zag FC Emmen via een strafschop tot 2-1 komen. De spanning nam toe, maar Heracles Almelo hield stand. De ploeg bezet nog altijd de vierde plaats op de ranglijst.

Man of the Match
Uitblinker bij Heracles Almelo was doelman Janis Blaswich. De Duitser hield zijn ploeg met meerdere reddingen op de been. Zijn goede optreden bleef niet onopgemerkt bij het Almelose publiek. Blaswich werd door maar liefst 85% van de Heracles Almelo-supporters verkozen tot Man of the Match; een bijzonder mooie bekroning voor deze sterspeler.

Meyer- Chaffaud

HENGELO - Dansgezelschap Meyer-Chaffaud is op woensdag 17 oktober vanaf 20.00 uur te zien in Schouwburg Hengelo. Kaarten kosten 18,50 euro. Kijk op: www.schouwburghengelo.nl

Dansers zijn magiërs die spelen met tijd, ruimte en emoties. Met hun lichaam zijn ze in staat tot prestaties die niet onderdoen voor die van een topatleet. Ze zijn ánders dan wij, het publiek in de zaal. Toch? Ontdek de mens achter de danser. In het imponerende en tegelijkertijd intieme 'SOUL #2 Performers' halen choreografen Jérôme Meyer en Isabelle Chaffaud de dans en dansers van hun voetstuk, zónder de kunst met een grote K voor je ogen uiteen te laten spatten. Geniet van prachtige dans én neem een kijkje in de ziel van top-performers uit verschillende generaties, waaronder David Krugel (voormalig Nederlands Dans Theater 3) en Claire Hermans (genomineerde Piket Kunstprijzen 2017). Maak u op voor een van de meest bijzondere voorstellingen van dit seizoen.
Ikarai - MUHAMMAD,

Een legende komt tot leven

HENGELO - Ikarai - MUHAMMAD, een legende komt tot leven. Donderdag 18 oktober vanaf 20.00 uur in Schouwburg Hengelo. Kaarten kosten 17,50 euro / Jeugd/CJP: 7,50 euro.

Het podium wordt omgebouwd tot boksring en Ikarai neemt het publiek mee in het verhaal van bokslegende Muhammad Ali. Een spannend gevecht tussen klassiek, jazz en audiofragmenten van 'The Rumble in the Jungle' en Ali's wervelende speeches. Het epische gevecht tussen bokslegende Muhammad Ali en George Foreman in 1974 in Kinshasa, Zaïre, leent zich perfect voor een muziekscore: ritmisch, sierlijk maar met rake klappen.

Van Dik Hout

HENGELO - Donderdag 25 oktober is Van Dik Hout te zien in Schouwburg Hengelo. Aanvang: 20.00 uur. Kaarten kosten 23,50 euro.

Al meer dan twintig jaar staat Van Dik Hout aan de top van de Nederlandse muziekindustrie met hun pure rock en poëtische teksten. Ook nu nog is Van Dik Hout een bepalende factor in de Nederpop. Met 'Het Beste Van' brengt Van Dik Hout o.a. hun grootste hits; 'Alles of Niets', 'Stil in mij' en 'Zij maakt het verschil' (Poema's) terug naar de Nederlandse theaters. Met een beleving zoals alleen Van Dik Hout dat kan!

Woonpaleis Twente ruimt op!

TWENTE - In het weekend van 6 en 7 oktober houdt Woonpaleis Twente een mega magazijnverkoop met kortingen tot wel 70%! De collectie van 2019 staat alweer voor de deur, dus het hele weekend gelden flinke kortingen op veel zitmeubelen en andere prachtige items. Bekijk de collectie onder het genot van een hapje en drankje. Voor de kinderen is er een springkussen geregeld!

Woonpaleis Twente is een CBW erkende woonwinkel met een showroom van ruim 2500m2, gevuld met meubelen in verschillende stijlen waaronder landelijk en industrieel. Je vindt er topmerken zoals Urban Sofa, Meubelindustrie het Anker, Mondiart, Maxfurn B.V. en nog veel meer. De grote voorraad is veelal direct leverbaar en gunstig geprijsd. Een bestelling kan ook bezorgd worden. Bezorging is mogelijk in heel Europa tegen zeer gunstige tarieven. Een bestelling plaatsen kan gemakkelijk online en de gehele woonprogramma's zijn uit voorraad leverbaar. Wie graag een kijkje komt nemen is welkom in de showroom, met gratis parkeren voor de deur. Ook is er de mogelijkheid voor gratis styleadvies aan huis voor een advies op maat.

Bezoek de showroom
Woonpaleis Twente is gevestigd aan de Lonnekerbrugstraat 100 in Enschede. De showroom is op maandag tot en met zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Op zondagen bent u welkom van 12.00 tot 17.00 uur. Het team van Woonpaleis Twente staat alle dagen voor u klaar met professioneel advies op maat. De koffie staat dit weekend klaar tijdens de mega opruiming met veel mooie aanbiedingen!

Online shoppen
Wie liever online inkopen doet kan ook terecht bij Woonpaleis Twente. Via de website www.woonpaleistwente.nl is de gehele collectie te bekijken en bestellen. Zoek uw nieuwe inrichting uit vanaf uw luie stoel! Of kies er voor om inspiratie op te doen via een van de sociale mediakanalen van Woonpaleis Twente. Woonpaleis Twente is te volgen op Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest. Zo bent u altijd op de hoogte van actuele aanbiedingen en de nieuwste trends! Voor vragen of meer informatie over de meubelen en styling is Woonpaleis Twente bereikbaar via info@woonpaleistwente.nl of bel naar 053-5738770 voor meer informatie.

Met de bus naar het GelreDome voor duel

ALMELO - Met een uitwedstrijd tegen Vitesse vervolgt Heracles Almelo komende zondag de Eredivisie.

Supporters van Heracles Almelo kunnen hun ploeg al vanaf €9,- aanmoedigen vanuit het gastenvak in GelreDome. Dat is de prijs van vrij vervoer. Voor €24,- is zowel wedstrijdvervoer als busvervoer inbegrepen. Kaarten voor het hopelijk spannende duel zijn nog tot deze vrijdagmiddag 12.00 uur te koop via heracles.nl in de FanServiceShop in het Polman Stadion. Wilt u er bij zijn? Koop dan dus gelijk uw kaarten zodat u niets hoeft te missen van deze gezelligheid.

Heracles Almelo loot Vitesse in de beker

ALMELO In de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker neemt Heracles Almelo het op tegen Vitesse. De wedstrijd wordt eind deze maand gespeeld in het Almelose Polman Stadion.

Alle informatie over de wedstrijd en ook kaartverkoopinformatie is te vinden op de website van Heracles Almelo. De ploeg van trainer Frank Wormuth bereikte de tweede ronde van het bekertoernooi door afgelopen week af te rekenen met FC Den Bosch. In Stadion de Vliert won Heracles Almelo dankzij twee doelpunten van Vincent Vermeij met 1-2.

Herhaling van 2015
In september 2015 stonden Heracles Almelo en Vitesse ook tegenover elkaar in het bekertoernooi. Dat duel in de tweede ronde werd een spektakelstuk. Tot in de derde minuut van de blessuretijd stond Heracles Almelo met 0-1 achter. Robin Gosens zette Heracles Almelo echter in de absolute slotseconde op gelijke hoogte. In verlenging liepen de Heraclieden uit tot 4-1. De Arnhemmers kregen tijdens het duel drie rode kaarten.

10 jaar goed advies bij I-KOOK Keukens Hengelo

HENGELO - Het getuigd van een gezonde dosis lef, passie voor- en beleving bij de beste klantervaring ooit. I-KOOK Keukens in Hengelo viert inmiddels al weer het 10-jarig bestaan. Een mooi moment om stil te staan bij wat hun uniek maakt.

Op 20 juli 2008, opende Jan Klinge zijn I-KOOK Keukens vestiging aan de Deurningerstraat 1 in Hengelo. Inmiddels 10 jaar later, is I-KOOK Keukens Hengelo een gevestigde naam in de regio Twente, en wordt inmiddels ook veelvuldig gevonden door klanten van ver daarbuiten.

Onderscheidend
De kracht van I-KOOK Keukens Hengelo ligt bij het onderscheidende vermogen van de keukencoaches- en de slogan: "Ik wil een adviseur die luistert, niet iemand die me iets opdringt". Door de jarenlange ervaring, vakkennis, ongeremde enthousiasme- en creativiteit begeleiden zij, als echte keukencoaches je op een transparante en persoonlijke wijze bij het ontwerp en de aanschaf van een nieuwe keuken. "Van A tot Z willen wij jouw persoonlijke keukencoach- en hét vaste aanspreekpunt zijn. Hoe mooi is dat. Ervaar het zelf!", aldus eigenaar Jan Klinge.

Coaching
De afgelopen jaren heeft I-KOOK Keukens dankzij deze specifieke aanpak van coaching vele klanten blij mogen maken met- en bij de aanschaf van een nieuwe keuken. "Bij deze willen wij dan ook onze klanten, zeg maar gerust nieuwe vrienden bedanken voor het gestelde vertrouwen van de afgelopen 10 jaren. Bedankt!".

Goed advies
De komende jaren wil I-KOOK keukens graag nog meer mensen coachen bij de aanschaf van een mooie keuken. Zij hopen dat u er daar één van bent. Dus voel je welkom in de winkel- of de website: www.i-kook.nl en vraag een van de keukencoaches gerust om advies, I-Kook creëert binnen ieder budget de perfecte keuken! Coachen kost tijd, dus het maken van een afspraak is gewenst om zo zo'n goed mogelijk advies te krijgen voor uw perfecte droomkeuken. Bel: 074-2503730.

Inzameling voor kattenverblijf

OLDENZAAL - Het aantal zwerfdieren blijft toenemen in Oldenzaal. Het huidige kattenverblijf wordt te klein en is dringend aan vervanging toe. Het is de wens om volgend voorjaar een nieuw, duurzaam verblijf te realiseren voor zwerf- en afstandskatten.

Het plan kost veel geld en is alleen haalbaar met financiële steun van derden. De stichting heeft inmiddels een groot aantal partijen benaderd met het verzoek om de bouw financieel te ondersteunen, maar doet de komende weken ook een beroep op de inwoners van Oldenzaal en omstreken voor een financiële bijdrage. Er is gestart met een inzamelingsactie op de FaceBookpagina.

Veel dieren
Jaarlijks worden er ruim 200 katten opgevangen. 67% van deze katten zijn door de eigenaar aan hun lot overgelaten en zwervend op straat aangetroffen. Recent was er nog sprake van een zeer schrijnend geval, waarbij twee katten in een dichtgeplakte doos zonder water en eten zijn achtergelaten onder een viaduct in Oldenzaal. Met deze katten gaat het gelukkig weer goed, omdat zij liefdevol zijn opgevangen en verzorgd door de stichting. Van de dieren is afstand gedaan door de eigenaar, omdat zij door omstandigheden niet meer voor hun kat konden of wilden zorgen. Helaas wordt slechts 7% van de katten herenigd met de eigenaar. Vanwege het nog immer toenemende aantal zwerfdieren in de gemeente Oldenzaal zal de capaciteit van het huidige verblijf op korte termijn onvoldoende zijn. In de zomer is het al nijpend, vanwege de piek met jonge kittens. Het huidige kattenverblijf is in 2007 als noodvoorziening (blokhutten) gebouwd voor de duur van 5 jaar. Het huidige verblijf is erg gedateerd, vergt jaarlijks erg veel onderhoud en is in de winter erg koud voor de dieren. Kijk voor meer informatie over de inzameling op www.docoldenzaal.nl.

Toneelvereniging KnK vertolkt Grace

OLDENZAAL - Vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober speelt Toneelvereniging KnK Grace in Stadstheater De Bond.

De voorstelling vertelt het verhaal van Grace, een actrice die door een traumatisch verleden steeds minder rollen aangeboden krijgt. In dit aangrijpende toneelstuk lopen heden en verleden door elkaar heen in een zoektocht naar geluk. Geloofwaardig toneelspel in vooral komedies, daar staat KnK om bekend. Dit seizoen gaan de spelers de uitdaging aan om dit drama op de planken te brengen. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15,00. De voorstelling begint om 20:15.

Cantate Buxtehude in Lebuïnuskapel

HENGELO - Dietrich Buxtudude (1637-1707) was in zijn tijd een beroemd componist. Niemand minder dan Johann Sebastian Bach ging in 1705 , te voet van Arnstadt naar Lübeck (± 425 kilometer) om te luisteren naar het fabelachtige orgelspel van Buxtehude en naar zijn beroemde Abendmusiken.

Helaas is er van de muziek voor deze Abendmusiken weinig bewaard gebleven maar wel schreef Buxtehude meer dan honderd cantates waarvan vele zijn terug te vinden in de 'Düben-collectie' van het Zweeds archief in Upsala. Een van die cantates 'Nichts soll uns scheiden von der Liebe Gottes' wordt zondag uitgevoerd door de Maarten Luther Cantorij o.l.v. Gerrit Baas m.m.v. Lilly Kakujay en Sascha Bergsma, viool en Jaap Vonk, orgel in een dienst van de Lutherse gemeente Twente.

Kom ook
Deze bijzondere opvoering vindt plaats op zondag 7 oktober om 10.30 uur in de Lebuïnuskapel aan de Dorpsmatenstraat 40 in Hengelo. Komt u ook?

Dansvoorstelling Onvoorwaardelijk

OLDENZAAL - Op zondag 7 oktober sluit Danstheatergroep Vuur en Vlam de week tegen eenzaamheid af met de dansvoorstelling Onvoorwaardelijk in Stadstheater De Bond.

Ter gelegenheid van de week tegen eenzaamheid organiseren Stadscafé Oldenzaal en Cultuurlijk van 27 september tot en met 8 oktober het Kom Erbij! Festival. Deze week wordt op 7 oktober afgesloten met de dansvoorstelling Onvoorwaardelijk van Danstheatergroep Vuur en Vlam. Hierin staat de ziekte Alzheimer centraal die de choreografen en dansers trachten vanuit meer troostend perspectief te belichten. De voorstelling is met name bedoeld voor mantelzorgers van patiënten en begint om 15:00. Entree is gratis. Men dient zich van tevoren wel aan te melden. Dit kan door een mailtje te sturen naar daisy.oosterbaan.1988@gmail.com. Hierbij dient u aan te geven om hoeveel plaatsen het gaat en of er eventuele rolstoelplaatsen nodig zijn.

237 redenen om door te gaan

OLDENZAAL - Geert Lageveen en Leopold Witte associëren losjes over de dood in hun nieuwe voorstelling 237 redenen om door te gaan.

Op vrijdag 19 oktober spelen Geert Lageveen en Leopold Witte een theatrale versie van zichzelf in een feelgood voorstelling over het leven zelf. De acteurs hebben behoefte om de balans op te maken en stellen zichzelf een aantal levensvragen. Om antwoord te vinden op de vragen, leggen de mannen elkaar het vuur aan de schenen. De voorstelling wordt gespeeld in Stadstheater De Bond. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €18,50. De voorstelling begint om 20:15.

HENGELO - In deel 12 van de serie Uit het Verleden van Hengelo kijken we weer naar een bijzonder object in Hengelo. Deze keer staat een markante boom centraal.

Soms hoor je mensen tegen elkaar zeggen "Wanneer die boom, huis of ander voorwerp spreken kon, dan kon die heel wat vertellen." Dit zou ook gezegd kunnen worden van deze boom die rechts op de foto aanwezig is. Deze boom aan de Twekkelerweg richting de Waarbeek, stond bekend als de Groothuisboom. Ik ben in de geschiedenis gedoken van deze boom, die niet alleen een respectabel aantal jaren telde maar ook met een geschiedenis die zeer de moeite waard is om er kennis van te nemen. In de buurt van de boom woonde, voor 1900, de klompenmaker Jan Hendrik Groothuis, geboren in 1870. Jan Hendrik bezat grote gedeeltes grond in de omgeving. De gemeente Hengelo had grote plannen om deze omgeving kleur en vorm te geven. Veel arbeiders kwamen naar Hengelo om in de metaal te werken, want de expansie van de metaalfabrieken was enorm na de vestiging van Stork in 1863, gevolgd door Dikkers en Hazemeyer. Er moesten woningen en winkels zijn. Ook werd er gedacht aan het onderwijs en er moest een school gebouwd worden. De gemeente ging in 1885 in overleg met Hendrik Jan Groothuis. Op zijn grond zou de latere Waarbeekschool gebouwd worden.

Hendrik Jan hield de verkoop tegen met de woorden "Ik verkoop niks want dan bin ik et kwiet!" Natuurlijk speelde bij hem mee "Als ik mijn been stijf houd kan ik de prijs opdrijven." De onderhandelingen verliepen moeizaam. Stukje bij beetje verkocht hij zijn grond. Het grote knelpunt was de verkoop waar nu de Waarbeekschool aanwezig is. Maar het grootste struikelblok was ook het stuk waar de boom op stond. Want deze boom had hij zelf geplant toen hij ongeveer 20 jaar oud was. Na lang hen en weer gehandeld te hebben kon hij bedingen dat bij de verkoop de boom niet gekapt mocht worden en moest blijven staan. Weer overleg tussen Hendrik Jan en de gemeente, want men kon de aan te leggen Twekkelerweg niet gelijk doortrekken. Men moest een wegversmalling bij de boom maken. Een hogere prijs werd Hendrik Jan geboden. Maar de Twentse aard die Hendrik Jan had werd bewaarheid. Hij hield voet bij stuk. "Boom laten staan, aanders geet t feest nich duur!" U ziet op de foto een wegversmalling wat soms moeilijkheden gaf bij tegemoetkomend verkeer. Deze Groothuisboom heeft een groot aantal jaren alles om zich heen zien gebeuren. De bouw van de Waarbeekschool in 1901, binnenkomst van de Duitsers in 1940, de strijders die het Duitse verzet uit de watertoren schoten in 1945, de vaders en moeders die met hun kinderen naar het pretpark de Waarbeek gingen en voetbalsupporters die naar het voetbalveld van Hengelo gingen voor aanmoediging van hun club. Maar alles gaat voorbij, ook dit. Op 12 juli 2010 was het raak. Bij 30C was er een zuidwesterstorm. Dit was te veel voor de hoogbejaarde Groothuisboom. Hij was al enkele keren bijgespijkerd aan de onderzijde. Het was gedaan met de trotse reus, met zijn volle bladerendek kreeg hij de volle laag. Nog geruime tijd bleven de restanten staan. Op 9 maart 2011 werden de laatste resten van de boom weggehaald. Sinds 2017 zijn de geprepareerde stukken overgebracht naar het Watertorenpark. Hier kan men de restanten zien die nog over zijn van de trotse Groothuisboom waarvan ik de foto in 1976 gemaakt heb. De school is omgebouwd tot appartementen en tegenwoordig gemeentelijk monument.

Marinus van Rooy

Dag van de Kringloop

TWENTE - Het leven moet tegenwoordig milieubewuster. We realiseren ons steeds meer dat we zuinig moeten zijn op onze planeet en zoeken een verantwoorder alternatief voor de wegwerpcultuur. Waar een kringloopwinkel in het verleden niet bij iedereen een goede reputatie had, is het tegenwoordig juist hip om je huis in te richten met prachtige vondsten uit de lokale kringloopwinkel.

Aanstaande zaterdag 6 oktober is het Kringloopdag. Op deze dag vieren meerdere kringloopwinkels in heel Nederland hun bestaan met een feestelijke open dag. Behalve een kijkje in het assortiment kom je op deze dag ook meer te weten over het reilen en zeilen van de kringloopwinkel.

Succesvol concept
Dat kringloopwinkels een succesvol concept is, is geen verrassing. Het mes snijdt voor hen aan twee kanten: consumenten kunnen tegen heel gunstige prijzen artikelen kopen die vaak nog in een prima staat verkeren. Tegelijkertijd bevorderen ze het hergebruiken van artikelen. Vooral het terugdringen van afval dat we per huishouden verwerken is een belangrijk onderwerp in Nederland. Het verwerken van afval kost veel energie en stoot afvalstoffen uit, waardoor we deze hoeveelheden ernstig willen beperken. Het hergebruiken van artikelen en meubels is hierbij een stap in de goede richting. Een meubelstuk dat bij de een overbodig is geworden, kan een aanwinst zijn in de woning van een ander. Met deze gedachte bieden kringloopwinkels een groot aanbod aan diverse tweedehands artikelen aan. En vaak gunstiger geprijsd dan bij een nieuwe aanschaf!

Keurmerk
Zoals bij alles willen ook kringloopwinkels het kaf van het koren scheiden. Hiervoor is de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland in het leven geroepen. Zij waken voor de kwaliteit van de bij hun aangesloten winkels, doen ze wel echt wat ze zeggen? Tijdens de kringloopdag onthullen ze daarom een nieuw keurmerk: 100% kringloop! Aangesloten winkels zullen te herkennen zijn aan deze tekst die op de gevel prijkt. Wat het keurmerk precies inhoudt zal duidelijk worden in de aangesloten winkels op kringloopdag. Kijk op www.kringloopdag.nl voor een overzicht van deelnemende winkels.

Informatieavond

HENGELO - De Natuur- en Milieuraad Hengelo houdt een informatieavond op 11 oktober.

Er zijn deze avond twee inleiders. Wim Lentink opent met de gevolgen en risico's van het stoken van biomassa. Het tweede deel van de avond is voor Annelies Holthaus en dat zal gaan over permacultuur en voedselbossen. De toegang is gratis, maar meldt u wel aan via nmrhengelo@gmail.com. Aanvang is om 20.00 uur in de bibliotheek aan de Beursstraat.

Excursie Paddenstoelen

OLDENZAAL - Meer weten over paddestoelen? Ga dan mee met de excursie van IVN Oldenzaal.

Deze excursie is leuk voor jong en oud. Paddestoelen hebben soms grappige namen, zoals Braakrussula. Waar komt die naam vandaan? Wekt deze paddestoel braken op? De excursie is op 7 oktober om 11.00 uur. Vertrek is vanaf P4 bij Het Hulsbeek. Deelname kost € 2,- per persoon en kinderen mogen gratis mee. Aanmelden kan via de website van IVN Oldenzaal.

CD-DVD-Platenbeurs

HENGELO - Op 7 oktober is er een grote CD-DVD-Platenbeurs bij Poppodium Metropool.

Kopen en verkopen is mogelijk tijdens deze beurs bij Poppodium Metropool aan het Industrieplein 10 tussen 11.00 uur en 16.30 uur. De entree is € 5,- en de entreebewijzen kunnen al besteld worden via metropool.nl. Iets verkopen? Neem dan contact op met info@dynamitebeurzen.nl

Cursus MagiX videomontage

BORNE - Wil je die vakantiefilms nu eindelijk eens gemonteerd hebben? Dan biedt de Videoclub Borne wellicht de oplossing! De Videoclub Borne geeft hiervoor de Magix videomontage beginners cursus.

Met de cursus videomontage MagiX behandelen zij alle fasen van de montage: het inlezen van het opgenomen filmmateriaal, het eigenlijke monteren van beeld en geluid, het toepassen van beeldovergangen en effecten, het toevoegen van titels en muziek en het exporteren naar bestanden of naar DVD/Blu-Ray disc.

Beginners
De cursus richt zich specifiek op beginners, je hoeft dus geen ervaring te hebben met het programma. MagiX werkt op de (meest gangbare) Windows computers en is relatief goedkoop om zelf aan te schaffen. Naast de cursus kun je ook aansluiten bij de praktijkgroep Monteren, de techniek (op de woensdagavonden in de oneven weken). Wil je liever met een Apple aan de slag, kijk dan eens naar de FCP-X cursus en Apple gebruikersgroep.

Cursus
De cursus zal bestaan uit 5 lessen op de donderdagavond, van 20:00-22:00 uur en wordt gegeven door clubleden Gerrit Hemeltjen, Henk Visscher, Gerard Semmekrot en Joke van Hierden. De 5 MagiX avonden starten op 18 oktober (en zijn daarna om de 2 weken). De locatie is De Fontein, Twijnerstraat 6 in Borne (achter de Baptistenkerk). De prijs bedraagt 57,50 euro voor de gehele cursus (5 avonden). Deze prijs is opgebouwd uit €20 specifiek voor de cursusavonden (inclusief consumpties en hands-out) en €37,50 voor het half-seizoens VCB lidmaatschap. Behalve de cursusavonden, kun je daarvoor ook nog de wekelijkse club- en praktijkavonden bezoeken. Kijk voor meer informatie op de website: www.videoclubborne.nl

Gezondheidsdag Berg-huizen op 16 oktober

OLDENZAAL - Wilt u zich fitter voelen? Of denkt u soms dat u wel wat gezonder zou willen leven? Wilt u wel eens weten hoe fit u nou eigenlijk bent? Wilt u weten waar u aan kunt kloppen voor bewegen en plezier Kom dan op dinsdag 16 oktober naar de Berghuizen Gezondheidsdag en maak kennis met mogelijkheden om gezond te blijven!

U wordt ontvangen door professionele fysiotherapeuten van BuroFysio, Fysiotherapie Nijhuis en Fysiopraktijk Berghuizen. Zij doen met u enkele testjes op het gebied van conditie en balans. Ook wordt uw handknijpkracht gemeten. Daarna worden de testresultaten met u besproken onder het genot van een kopje koffie of thee. Ook krijgt u een gratis beweegadvies. U kunt meedoen op 16 oktober tussen 09.30 uur en 11.00 uur of tussen 11.30 en 13.00 uur. De gezondheidsdag vindt plaats bij voetbalvereniging FC Berghuizen, sportpark 't Venterinck aan de Schapendijk in Oldenzaal.

Aanbod
Om deelname aan de testen een leuk vervolg te geven mag u één week gratis deelnemen aan de Actieve Ontmoeting. Natuurlijk mag u ook iemand meenemen. De Actieve Ontmoeting wordt georganiseerd voor inwoners van Oldenzaal die 40 jaar of ouder zijn. Bij de Actieve Ontmoeting staan gezelligheid, plezier en bewegen centraal.

Aanmelden
Wilt u meedoen aan de gezondheidsdag? U kunt zich aanmelden door te bellen met Esther van Loon, buurtbeweegcoach voor senioren via telefoonnummer 0541 – 571414. Mailen kan ook: e.vanloon@impuls oldenzaal.nl. Aanmelden graag vóór 12 oktober. De Gezondheidsdag Zuid-Berghuizen wordt georganiseerd door BuroFysio, Fysiotherapie Nijhuis, Fysiopraktijk Berghuizen, BewegenWerkt en Impuls.

NK masters 2020 en 2021 naar Hengelo

HENGELO - Na een traject van vier maanden hebben de gemeente Hengelo, Hengelo Promotie, de stichting FBK Games en atletiekvereniging MPM Hengelo de strijd om de organisatie van het NK Masters gewonnen.

Hierdoor mogen de samenwerkende partijen in 2020 en 2021 het NK Masters organiseren. "De NK Masters is het jaarlijkse hoogtepunt voor elke atleet die de 35 jaar is gepasseerd. Wij zijn ontzettend blij dat we straks aan Hengelo kunnen laten zien dat presteren absoluut niet alleen voor de jonkies is. Tegelijkertijd is het een mooie kans om de honderden deelnemers en hun fans kennis te laten maken met alles wat Hengelo te bieden heeft. Samen met de expertise van de FBK-Games en de gemeente Hengelo gaan wij er voor om een fantastisch evenement neer te zetten waarbij we heel Hengelo in beweging willen krijgen." Aldus Roelof de Vries, de trotse voorzitter van MPM Hengelo. Tijdens het NK Masters zullen ongeveer 500 deelnemers uitvechten wie er de beste is in zijn of haar leeftijdscategorie op hun eigen onderdeel. Het zou dus zomaar kunnen dat er een 90-jarige meedoet aan de sprint of een 76-jarige die gaat polsstokspringen. Alle atletiekonderdelen komen aan bod en de beste masters van Nederland zullen strijden voor de prijzen.

Wereld Daklozendag

TWENTE - Komende woensdag 10 oktober is het Wereld Daklozendag. Jaarlijks is er op 10 oktober speciale aandacht voor hen die veelal gedwongen op straat leven. De dag moet burgers en bestuurders deelgenoten maken in de strijd om dit probleem op te lossen.

Exacte cijfers over de hoeveelheid dak- en thuislozen die in Nederland wonen zijn niet te geven. Ruwe schattingen zijn dat er naar schatting 30.000 mensen op straat leven. De afgelopen jaren is een fikse stijging zichtbaar; in 2009 was de schatting nog 17.000 mensen. Dit zou onder meer te danken zijn aan de fiks gestegen huurprijzen, terwijl juist mensen met een laag inkomen of uitkering er weinig tot niets bij kregen. Wanneer je de huur niet meer op kunt brengen en aanvullende problemen ervaart, is dakloosheid helaas vaak een uitkomst. De stijging van het aantal daklozen is niet alleen in Nederland zichtbaar, ook in de rest van Europa raakten meer mensen dakloos als gevolg van de economische crisis. In veel andere landen is het sociale vangnet ook aanzienlijk kleiner dan in Nederland.

Actieplan
In 2016 werd door de overheid een actieplan uitgezet om het aantal daklozen terug te dringen. Gemeenten en hulpinstanties deden en doen veel, maar dakloosheid blijft een hardnekkig probleem. De hoop is dat de aantrekkende economie weer een deel van hen een positief perspectief kan bieden met werk, hoewel uit dakloosheid komen vaak al een hele prestatie is. Instanties zoals Humanitas bieden in onder meer Enschede, Hengelo en Oldenzaal inloopmogelijkheden waar mensen terecht kunnen om te douchen, kleding te wassen en natuurlijk advies te krijgen. In Almelo is daarnaast nacht- en crisisopvang om mensen kortdurend onderdak te bieden bij noodsituaties. Kijk voor meer informatie over het werk van Humanitas ook op www.humanitasonderdak.nl. In veel situaties van dakloosheid speelt er vaak nog meer mee dan alleen een gebrek aan werk of inkomen. Immers, bij veel van deze problemen kunnen mensen best hulp krijgen van uiteenlopende instanties. De reden dat veel mensen in deze situatie dit juist niet doen ligt deels in een zeker wantrouwen richting overheidsorganisaties, maar ook verslaving, grotere schulden of psychische problemen spelen een rol. Bezuinigingen op onder meer GGZ hadden dan ook een negatieve invloed op de hoeveelheid verwarde personen op straat en in de opvang. Deze zijn vaak moeilijk te helpen wanneer ze op straat leven.

Geheugen training voor senioren

Hersenen

OLDENZAAL - 'Als u ouder wordt, wordt alles minder. Behalve het vergeten: dat wordt meer'.

Is deze uitspraak op u van toepassing en heeft u moeite met het herinneren van bepaald zaken? Net zoals we lichamelijk meer beperkingen krijgen, neemt ook het vermogen van ons geheugen geleidelijk af. Op zich een normaal verschijnsel. Maar wist u, dat u uw geheugen kunt trainen? Uit onderzoek is gebleken, dat ouderen mentaal langer fit blijven als ze regelmatig aan geheugentraining doen. Alhoewel de werking van het geheugen een ingewikkelde kwestie is, kan iedereen zich oefenen in het beter onthouden en daarmee de hersenen actief te houden.

Cursus
In de cursus Geheugentraining leert u onder begeleiding van een docent de gevolgen van beperkt geheugenverlies een plaats te geven en op te vangen. Wij denken hierbij absoluut niet vanuit problemen of vanuit dementie, maar puur vanuit de normale achteruitgang van het geheugen. Net zoals u het lichaam tot op hoge leeftijd preventief kan trainen, is dit ook met het geheugen mogelijk. De cursus geheugentraining helpt u hierbij.

Deelname
De cursus wordt gegeven op maandag 15 en 29 oktober, 5, 12, 19 en 26 november en 3 en 10 december van 9.30 uur tot 11.30 uur, locatie Breedwijs, Helmichstraat 42b in Oldenzaal. Voor meer informatie of voor aanmelding kunt u bellen naar Impuls, tel. 0541-571414 of mailen naar Ria Heijdens, r.heijdens@impuls-oldenzaal.nl.

Lezing Genderdysforie

HENGELO - De week van 8-14 oktober is Coming Out Week in Hengelo. Wijkracht Academie organiseert samen met Gemeente Hengelo een (besloten) lezing over het thema genderdysforie, ook wel transseksualiteit genoemd.

Wat is genderdysforie precies, hoe wordt een diagnose gesteld bij (jonge) kinderen en hoe verloopt het verdere traject? De lezing is op 11 oktober van 16.00 – 18.00 uur in HeArtGallery, Drienerstraat 35 in Hengelo, is toegankelijk voor 30 personen en is met name bedoeld voor ouders die in hun gezin met genderdysforie te maken hebben of verwachten te krijgen. Aanmelden kan via academie@wijkracht.nl.

Coming Out Dag

TWENTE - Komende donderdag 11 oktober is weer de landelijke Coming Out Dag. Gemeenten, organisaties en een groeiend aantal bedrijven schenken dan speciale aandacht aan het brede spectrum van seksualiteit. In Nederland moet iedereen kunnen zijn wie hij of zij is; zonder discriminatie of vooroordelen. Er valt helaas nog wel wat winst te behalen.

Afgelopen jaar deden al een record aantal gemeenten en provincies mee; ieder jaar groeit dit. Eén van de vaste tradities op deze dag is het hijsen van de regenboogvlag bij gemeentelijke panden. De vlag, ontworpen in de VS in 1978 door kunstenaar Gilbert Baker uit San Francisco, is het bekendste symbool van seksuele diversiteit. Aanvankelijk vooral te zien bij activiteiten rond homo- en lesbische bewegingen, maar tegenwoordig een veel breder symbool van acceptatie.

Acceptatie
In Nederland is de acceptatie van seksuele diversiteit over het algemeen goed, hoewel er zeker winst te behalen valt. Zo nam het aantal meldingen van discriminatie tegen homoseksuelen toe de afgelopen tien jaar. Niet alleen door een hogere aangiftebereidheid, maar ook helaas door concreet meer discriminatie. Met name vanuit andere culturen die vaker voorkomen in Nederland dan voorheen is er nog grote weerstand tegen seksuele diversiteit op religieuze gronden.

Meer steun
Wanneer iemand te maken krijgt met discriminatie op basis van seksuele geaardheid zijn er diverse mogelijkheden om hier melding van te maken. Zo kan men in Twente terecht bij Artikel 1 Overijssel (www.artikel1overijssel.nl). Klachten over discriminatie kunnen ook bij het College voor de Rechten van de Mens doorgegeven worden. De overheid biedt daarnaast ook actieve bescherming aan deze groep op diverse punten; zo is het voor scholen verboden om leraren te ontslaan vanwege homoseksualiteit.

Voorlichting
De belangrijkste manier om discriminatie op het gebied van seksualiteit tegen te gaan is nog wel voorlichting; veel en vroeg. Zo is onder meer het COC Twente-Achterhoek actief in het geven van voorlichting op scholen, zowel gericht op leerlingen als kader. Dit is er dan op gericht om het thema op een positieve manier bespreekbaar te maken en wederzijds respect en acceptatie van elkaars uniekheid te kweken.

Wat eten we vandaag

Van de week las ik een artikel in de media van de emeritus hoogleraar filosofie in Wageningen dhr. M. Korthals. Daarin stelde hij dat we totaal vervreemd zijn van ons voedsel. "Veel mensen twijfelen over wat gezond en duurzaam voedsel is hetgeen tegenwoordig wordt aangeboden.

Doordat het vuur ontdekt werd zijn we ons eten gaan koken, met het gevolg dat het sneller verteert. Waardoor we een kleinere maag en kaak hebben ontwikkeld, maar ook een groter brein (hersenen)". Korthals stelt: "Koken maakt ons tot mensen". En verder: "Er zijn nog maar weinig mensen die hun voedsel zelf produceren. Slechts een kleine groep teelt zijn eigen groenten en enige soorten fruit, zoals druiven, aardbeien, appels en peren. Voedsel productie is een industrie geworden. We zijn inmiddels vervreemd van onze eigen voedselproductie. Neem b.v. de maaltijdvervanger, die bestaat uit poeder waar verschillende "nutriënten" in zitten. (Nutriënten zijn verschillende vitaminen). We moeten voedsel veel meer gaan waarderen zodat de verspilling een halt wordt toegeroepen". Afgelopen zaterdag kreeg ik twee verschillende boekjes door de brievenbus van de "grootgrutter" die "op de kleintjes let". Er is deze week een heropening na een verbouwing van de winkel in ons dorp en iedereen wordt uitgenodigd dit te komen bewonderen, we krijgen allemaal een geschenk, een doos bonbons, jammer geen kilo appels. In het midden van een van de boekjes zitten allemaal kortingsbonnen. 25 tot 50% korting op verschillende artikelen. De korting is geldig tot 14 oktober, dus twee weken. Maar bij nader onderzoek zijn de kortingsbonnen goed voor artikelen die "men" (ik) niet dagelijks gebruikt, op een enkel artikel na, misschien iets voor de feestdagen, maar dan zijn de aanbiedingen niet meer geldig… Volgens mij is het een gemiste kans van de "grootgrutter" om meer mensen in zijn winkel te krijgen door alleen maar "luxe" artikelen aan te bieden. Waarom niet ons dagelijks voedsel zoals brood, melk, groenten en fruit, de artikelen uit de schijf van 5. Volgens mij maken ze dan veel meer kans dat de "gewone" klant vaker terug komt.

Borbala
Correspondent

De poëzie van het mechanische

HENGELO - Op zondag 14 oktober om 16.00 wordt bij Zaal Zuid kunstpodium in Hengelo, onderdeel van Oyfo Kunst & Techniek, de tentoonstelling "De poëzie van het mechanische" geopend. De tentoonstelling is daarna te zien t/m 9 december. Meer info, locatie & openingstijden: www.zaalzuid.nl

Bij deze tentoonstelling is een educatief programma ontwikkeld door Oyfo dat wordt aangeboden aan de basisscholen in Hengelo. Het betreft een uitgebreid educatieprogramma en voldoet aan de landelijke richtlijn "Cultuureducatie met Kwaliteit". CmK kan daarom onderdeel zijn van de lesstof binnen het curriculum. Voor het voorgezet onderwijs kan op maat een programma samengesteld worden. De tentoonstelling en het educatieve programma zijn mogelijk gemaakt met steun van de Gemeente Hengelo. De kunstenaars Mariska de Groot, Roos van Haaften, Alexandra Roozen en Veronique Schrama hebben een fascinatie voor techniek en natuurkundige fenomenen. In de installatie CineChine onderzoekt Mariska de relatie tussen optische patronen, projectie, licht, beweging en geluidstrillingen. Ze baseert zich op technieken die in de vroege analoge film gebruikt werden. Ook Roos maakt gebruik van licht dat zij via een opstelling van spiegels laat reflecteren tot een caleidoscopisch geheel van vlakken en perspectieven. Veronique tekent op groot formaat industriële constructies met een imponerende aanwezigheid.

17 / 36

19 / 36

Burgemeester van Veldhuizen

Paardensport diep in Twentse samenleving verankerd

Topsport in het fraaie Twentse coulisselandschap, dat is de Military Boekelo-Enschede. Een evenement van internationale allure, dat al decennialang tot de beste paardensport-evenementen ter wereld behoort. Niet voor niets komen er jaarlijks ruim 60.000 mensen op af.

De liefde voor paarden en de paardensport zit diep in Twente verankerd. Niet voor niets is het Twentse Ros hét symbool voor deze regio. En dat is niet zo vreemd, want het paard speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in onze samenleving. In vroeger tijden vooral om de paardenkrachten, tegenwoordig voor het plezier.

En het plezier staat voorop bij de Military. Of het nu gaat om de deelnemers of om de bezoekers. Want naast topsport is het evenement bovenal een plek van ontmoeting. Bijna alle economische en maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd, waarmee het als geen ander evenement een netwerkfunctie vervult.

Plezier heeft ook de organisatie van de Military. Want ruim 1.500 medewerkers en vrijwilligers staan jaarlijks klaar om achter de schermen ervoor te zorgen dat het op en naast het parcours aan niets ontbreekt. Dat is een prestatie waar iedereen alleen maar bewondering voor kan hebben. Terecht wordt er in deze speciale Militarykrant aandacht aan besteed.

Ik wens u dan ook veel leesplezier.

Onno van Veldhuizen
Burgemeester van Enschede

Anchela Rohof

Met bloed, zweet en tranen naar het succes

BOEKELO - Anchela Rohof heeft in het verleden op een hoog niveau meegereden in de paardencross en heeft ook vaak de Military van Boekelo meegemaakt. Ze heeft er goede herinneringen aan , maar ook heel wat tranen gelaten.

De paardencross heeft Anchela altijd ervaren als een leuke en veelzijdige sport. Daar beleefde Anchela veel meer plezier aan dan aan de dressuur. "Je komt het dichtst bij de natuur van een paard." Voor het succes heeft ze echter wel wat moeten laten en doorstaan.

Hard trainen
De Military is echter niet alleen maar leuk en dat doen we even. "Er gaat heel wat vooraf voordat je aan een Military kunt meedoen" aldus Anchela. Het kost aardig wat tijd om zowel het paard als jezelf fit te krijgen. Er werden schema's gebruikt waarbij draven en galopperen werd afgewisseld en ter voorbereiding van een wedstrijd in het buitenland in heuvelachtig gebied, trainde ze elders. "Dan zette ik de paarden een paar keer per week op de vrachtauto en reed ik naar Duitsland om in de heuvels te trainen." Ook is Anchela wel eens 14 dagen naar Engeland geweest om te trainen. Daarnaast moest ze zelf ook fit zijn en trainde Anchela destijds twee keer per week met een personal trainer. "Hardlopen, fietsen, gewichten, pfff", verzucht Anchela lachend. Maar alle moeite betaalde zich terug, want ze viel meerdere keren in de prijzen en nam deel aan grootse wedstrijden zoals de Olympische Spelen van Barcelona in 1992.

Felle competitie
Onder de ruiters was er een enorme competitie destijds, vertelt Anchela. "Dat ging wel zo ver dat je dacht dat een ander 's nachts in de stallen ging om je paard ziek te maken door een of ander goedje in het water te gooien bij wijze van spreken. De belangen werden ook groter, als je Boekelo goed reed was je het jaar erop verzekerd van een plaats in het team voor een EK of een WK of een Olympische spelen." Alle ruiters wilden wel een plek in het team en dus werd de onderlinge competitie ook feller. "Als je viel, knepen ze zich bij wijze van spreken in de handen. Volgens mij heerst er nu meer een teamgeest en doen de ruiters van nu meer samen dan wij destijds", voegt Anchela toe.

Vallen en opstaan
Anchela heeft veel plezier aan haar militaryjaren beleefd, al heeft ze er ook meerdere tranen om gelaten. In het begin is ze bij de Military van Boekelo heel wat gevallen en heeft ze vaak in de ziekenwagen gelegen. "Op het laatst krijg je er bijna een obsessie mee en denk je: met die Millitary van Boekelo heb ik gewoon geen geluk." Maar dit geluk kwam er na vallen en opstaan uiteindelijk zeker. Zo was het geluk in Boekelo zowel in 1986 als in 1988 aan haar zijde en werd ze beide keren Nederlands kampioen.

21 / 36

Reclame in de beginjaren

Sponsoren trouw aan groeiende Military

Ronduit ontsierend! Hoe halen ze het in hun hoofd! Ja, het was een sensatie in de beginjaren van de groeiende Military: de reclame. Voor de groei van een succesvol evenement zijn sponsoren een vereiste. Maar de komst van de bebording met reclame was geenszins een positieve belevenis in 1976.

Tegenwoordig weten we niet anders dan dat reclame gewoon 'hoort' bij sportactiviteiten. Rondom de voetbalvelden is reclame de gewoonste zaak van de wereld en ook bij de Formule 1 verbaast inmiddels niemand zich meer over de bont bestikkende reclame-wagens die langs reclame-borden zoeven met hoge snelheid. Voor het publiek, rijders en de media die in de beginjaren bij de Military waren was dit fenomeen nog relatief zeldzaam. Wanneer we terugbladeren naar veel oude krantenartikelen uit de beginjaren valt op dat reclabmeuitingen vrijwel niet voorkwamen - of in ieder geval, stelselmatig niet op de foto's kwamen. Een verslag uit 1976 - de zesde editie toen nog maar - windt er geen doekjes om. Fotograaf en tekstschrijver Hans Kingman kon er niet om heen om dit fenomeen te beschrijven.

Tegenstrijdige elementen
"Je kunt er niet omheen er iets van te zeggen.", zo steekt Kingmans van wal. "Op de prent is ook de reclame te zien. Dan vallen twee tegenstrijdige elementen op. In de eerste plaats is het de bedoeling dat een cross zo natuurlijk mogelijk wordt gebouwd, aangepast aan de landschappelijke gegevenheden. De parcoursbouwer is daarin geslaagd. Maar een military kost veel geld en dan zijn sponsors onontbeerlijk. Het is geweldig dat bedrijven en organisaties bereid zijn om er geld in te steken en daar iets voor terug willen zien in de vorm van een reclamebord." Maar dat hij geen fan is, moge duidelijk zijn: "Er moet toch worden gezegd dat de reclames bij de hindernissen, bij voorkeur in helle kleuren, ontzettend afbreuk doen aan het landschap. Zo'n bank als op deze foto wordt ronduit ontsierd door het enorme grote spandoek. De parcoursbouwer tracht door natuurlijk rondhout een aanpassing van de omgeving te bewerkstelligen, de reclame maakt het werk tevergeefs." Zijn advies? "Getracht moet worden om de terechte belangen van de sponsors een andere gestalte te geven."

En nu
De reclame is zoals we nu weten nooit echt helemaal verdwenen, hoewel het zeker rond de hindernissen subtieler is. De grote rood/witte spandoeken van sigarettenmerken maakten plaats voor smaakvol groen-op-groene bebording van onder meer bouwbedrijven. De groei van het randprogramma van de Military gaf de organisatie en sponsoren ook juist meer mogelijkheden om zichzelf in de kijker te spelen naast de hindernissen. Zo is het evenement een geliefde plek om te netwerken waar veel grotere ondernemers rendement uit halen. Natuurlijk is ook het fiks toegenomen bezoekersaantal en het uitgebreide lifestyle-geörienteerde randprogramma dé manier om een product of dienst aan de man te brengen. Ook hier geldt dat de sigaretten en drank van vroeger plaats maakten voor een wat hoger niveau van merkbeleving, zo treffen we tegenwoordig menig luxe autodealer, kledingzaak of sport-specialist aan in het commerciële gedeelte. Passend bij het bredere publiek dat tegenwoordig graag naar de Military gaat voor de sfeer.

Onmisbaar
De groei van een jong evenement staat of valt met sponsoren. Voor de organisatie is het dan ook een mooie uitdaging om de sponsoren vast te houden en voldoende te bieden voor hun bijdrage. Zonder hun waardering was de Military immers nooit zo groot geworden. Ruiters, bezoekers en organisatie zijn alle sponsoren dan ook zeker dank verschuldigd. Zonder hun jaarlijkse inzet was de Military wellicht nooit zo'n iconisch evenement geworden. Zeker de sponsoren en betrokkenen die al vanaf het eerste uur de Military steunen hebben een bijzondere en belangrijke plek in de geschiedenis van dit evenement.

23 / 36

Vroeger was het mooier, maar verandering was noodzakelijk

Op de vraag of het al begint te kriebelen nu de Military Boekelo nadert, is het antwoord nee. Misschien wel een heel verrassend antwoord uit de monden van de heer Melching en de heer Stokkentre. Het is niet dat de heren het geen fantastisch evenement vinden, maar de prioriteit die het eerst had, heeft het nu niet meer. Ze zijn vele jaren zelf heel actief betrokken geweest bij de Military in Boekelo. Ze kennen de ins en outs ervan en het kent geen verrassingen meer voor ze. Als ze kunnen gaan, doen ze dat zeker. Maar als er de kans is om in de periode dat de Military plaatsvindt op vakantie te gaan, moet tegenwoordig de Military wijken voor de vakantie. Dit in tegenstelling tot vroeger.

Introductie
Voor velen overbodig om Joop Melching en Jan Stokkentre voor te stellen. Voor iedereen die de namen Stokkentre en Melching niets zegt een korte uitleg. Joop Melching was allereerst als bestuurslid, secretaris en later voorzitter actief. Jan Stokkentre was parcoursbouwer vanaf het begin van de Military Boekelo. Met hard werken en tomeloze inzet hebben zij samen met andere bestuursleden en vele vrijwilligers de basis gelegd voor de huidige Military. Ze beslisten veel samen, omdat ze elkaar dagelijks zagen. Het werd allemaal wel voorgelegd aan de rest van het bestuur en volgens eigen zeggen hadden de overige bestuursleden de keuze om ja of ja te zeggen; "Alles werd altijd heel democratisch beslist." In 1993 zijn beiden gestopt met hun bemoeienissen.

Beginjaren
e beginjaren waren toch wel de mooiste jaren volgens Melching en Stokkentre. Vergeleken met nu was de hele opzet amateuristisch. Melching: "Die eerste wedstrijd, ik weet het nog goed. Dat was 43.000 gulden die werd geïncasseerd. Aan het eind was er een tekort en elk bestuurslid moest toen 500 gulden bijbetalen. Het hele evenement draaide op uitsluitend vrijwilligers, niemand werd betaald voor werkzaamheden en iedereen stak de handen uit de mouwen. De vrouwen smeerden bijvoorbeeld broodjes voor de lunch. Een uitgebreide catering of enige vorm van luxe zoals nu, was er toen niet. Reclame maken gebeurde door oude deuren van de sloop te halen, die te beplakken met plakkaten en langs de weg te plaatsen. Raambiljetten werden zelf naar winkeliers gebracht. Alles werd gedaan uit liefde voor het hele gebeuren. Vrijwilligers, iedereen dus, namen genoegen met een broodje als beloning.

Groei
In eerste instantie was het een kleinschalig evenement en was het alleen gericht op Nederland. Toen het een internationaal gebeuren werd, groeiden de bezoekersaantallen snel. De komst van prinses Anne van het Britse koningshuis in 1972 trok het nodige publiek naar de wedstrijd en de aanwezigheid van een echte originele Amerikaanse rodeo zorgde ook voor meer publiek. Met de woorden van Stokkentre: "Het gekke was, alles wat toen meer kwam, bleef ook ieder jaar weer komen. Je vloog van zeg maar 1.000 naar 5.000 en van 5 naar 10, maar mensen die één keer waren geweest kwamen altijd terug." Uiteindelijk werd Boekelo één van de grootste van Europa.

Koninklijk tintje
Niet alleen het Britse koningshuis is bekend met de Military Boekelo. Zeker ook het Nederlands koningshuis heeft zich er laten zien. Zo is een bezoek van prins Bernhard voor Melching onvergetelijk. "Ik weet nog goed, hij was daar op het terrein toen die wedstrijd af was. Toen moest hij naar het toilet toe maar de BVD liep daar natuurlijk omheen en toen kon ie daar niet naartoe. Toen moest ik hem mee naar huis nemen, naar het toilet heen." Ook Stokkentre kan zich prins Bernhard nog goed herinneren "Hij had zijn eigen wijn altijd bij zich". Het verhaal gaat verder: "Wou u ook een glaasje meneer Stokkentre?" Ik zeg: "Jawel". Maar ik had het glas leeg, ik zeg "Heb je er niet meer van?". "Ja", zegt ie, "Ik heb nog drie flessen bij me!" "Nou die hoef je toch niet alleen leeg te drinken!" En er werden ook de nodige moppen getapt, ook door de prins, maar alleen als er verder niemand het kon horen… Ook toentertijd nog prins Willem Alexander was bekend met de Military Boekelo. Stokkentre ontmoette hem eens bij een wedstrijd in Badminton, toen de prins in het Verenigd Koninkrijk naar school ging. De prins herkende Stokkentre, tikte hem op de schouder, nodigde hem uit voor een pilsje en de conversatie tussen de heren ging verder: "Hoe vindt u het hier op school dan?" "Ja wel mooi" "Niet zulke knappe vrouwen hier." "Hoe bedoel je dat?" "Nou ik heb eens goed rondgekeken, maar de mooiste haalt op de hondententoonstelling nog geen troostprijs" Stokkentre sluit lachend de anekdote over de ontmoeting met de prins af met de woorden "Dat vond ie wel lachen natuurlijk".

Financiën
Nu is de Military Boekelo een compleet bedrijf. Het kan het niet meer draaien op alleen vrijwilligers er zijn betaalde krachten en dat is iets dat zowel Stokkentre als Melching begrijpen. Melching: "Maar de grote fout is natuurlijk wel geweest dat als je er één begint te betalen, trekt ineens iedereen aan de bel." Stokkentre vult aan: "Mensen die met geld van een ander werken, die geven dat ook makkelijker uit." Melching: "De tijden veranderen ook. We praten over een kleine vijftig jaar geleden, dat is een heel verschil. Ik bedoel: het was al veel geld dat de boeren voor iedere draad die ze los maakten 25 gulden kregen en dan moesten ze die zelf open en dicht maken in die tijd. En ze kregen een gulden per strekkende meter om over de grond te gaan." Wat er niet verandert is in al die jaren is sponsoring, niet alleen door lokale bedrijven, maar zeker ook door bedrijven van buiten de regio. De kracht heeft altijd gelegen in het niet afhankelijk zijn van één enkele sponsor. Bij het afhaken van een sponsor kwam niet direct de Military in gevaar. En ook in de beginjaren werd gebruik gemaakt van concurrentie tussen sponsoren. Diegene die het meeste geld bood werd de sponsor. Zo hebben in opeenvolgende jaren Grolsch en Heineken elkaar afgewisseld.

25 / 36

Tijden veranderen
Er is veel verandert in het bijna 50 jarig-bestaan van de Military Boekelo. Vroeger had je op het terrein ook de boerentent. Stokkentre: "Ze hingen in de lampenkappen en stonden op de tafels, dat was zo'n feest. Dan bestelde je 20 bier en dronk je er zelf maar één. De rest gaf je gewoon weg en vijf minuten later kreeg je van een ander die je niet kende. Dat is allemaal weg." Nu komt het grootste gedeelte van de inkomsten van sponsoren en niet uit de verkoop van toegangsbewijzen. Sponsoren willen daar iets voor terug en draait het evenement meer om de sponsoren en minder om de massa. De massa kan nu bijvoorbeeld niet meer rond het springconcours staan, omdat er tenten voor de sponsoren staan. Stokkentre: "Je kunt ze dat verwijten, maar het kan niet anders." Er komen ook meer mensen dan vroeger naar de Military bij wie het gaat om de gezelligheid, zien en gezien worden en voor wie de sport zelf minder belangrijk is.

De cross
Voor het publiek is volgens Melching en Stokkentre de cross het mooiste om te zien. "Dat is paardensport, dat is vermaak en sensatie. De mensen zijn er toch op uit dat ze een keer iets zien, dat er een keer een afdondert." Het publiek ziet graag een spectaculair parcours, maar dat mag niet leiden tot ongelukken. Het is een snelheidsport, net als motorrijden en autoraces. Er zijn altijd risico's. De samenwerking tussen ruiter en paard moet goed zijn. Een slechte ruiter met een goed en duur paard redt het niet in de cross. Er moet wel gezegd worden dat er in de cross het nodige is veranderd. Vroeger was er eerst een wegparcours van 5 km, daarna een steeplechase van 3 km en vervolgens weer een wegparcours van 10 km voordat er werd begonnen aan de cross. Toen was het meer een uithoudingsproef dan tegenwoordig met alleen de cross. De paarden hadden een mooie losse beweging voordat ze in de cross kwamen. De kosten van een steeplebaan en het afzetten van wegen maakten de wedstrijd echter een dure aangelegenheid. Het Olympisch Comité drong daarom ook aan op het afschaffen van de eerste onderdelen. Door de lagere kosten en het minder belasten van de paarden kan tegenwoordig ook vaker een wedstrijd verreden worden.

Mooie tijd
Op de vraag of de verwachtingen die ze hadden toen de Military begon ook verwezenlijkt zijn, is het antwoord: "Het is absoluut wel geworden wat wij er ooit van gehoopt hadden." Niet alles ging altijd even goed in al die jaren; het overlijden van een bestuurslid, een groep mensen die het parcours vernielden omdat ze de Military dierenmishandeling vonden en hier en daar een ongelukje. Maar de heren Stokkentre en Melching kijken met een goed gevoel terug op die mooie jaren waarin ze actief waren voor de Military Boekelo. De tijd over doen willen ze niet om iets te veranderen aan de geschiedenis, maar om weer jong te zijn. Het heeft hen geen geld opgeleverd, want, zoals bijna elke hobby, heeft deze hobby hen geld gekost. Wat het hen wel heeft geleverd is een netwerk van contacten waardoor sommige zaken makkelijker gerealiseerd kunnen worden.

'Prinsjesdag' tussen de paarden

BOEKELO - De Military van Boekelo kent vele leuke tradities. Paardensport is een sport met een rijke traditie, veelal overgenomen van de Engelse adel en de militaire tradities. Eén van de leuke aspecten van het evenement is de kledij van bezoekers en ruiters. Zien én gezien worden is het devies op de Military.

De afgelopen jaren is de mode steeds meer een onderdeel geworden van de Military. Dit leverde het leuke gegeven op dat een rondgang in het strodorp af en toe doet denken aan Prinsjesdag. De dames zijn veelal gekleed in de kenmerkende Dubarry laarzen én hoed. Het informele uniform dat ook vaak bij de jachtproeven te zien is. Aangezien lifestyle een steeds groter onderdeel geworden is van de Military, springen ook veel betere kledingmerken hier op in door zich te profileren op de Military. Het evenement trekt jaarlijks zo'n 60.000 bezoekers, waarbij de gemiddelde leeftijd boven de dertig ligt. De herfst-fair van de Military - de grootste van Oost-Nederland - is dé gelegenheid om eens mooi te flaneren met een luxe outfit. Een veiliger optie ook, dan met de dure laarzen echt het parcours op te gaan en de modder te trotseren. De VIP's met praktischer schoeisel kunnen ook dit jaar weer deelnemen aan een VIP Walking Crosscountry arrangement, waarbij zij de actie volgen vanaf een mooi paviljoen midden op het parcours.

Hilariteit
Net als bij Prinsjesdag proberen de hoeddragende dames elkaar van jaar tot jaar te overtreffen. Dit leverde dan ook door de jaren heen veel leuke plaatjes op met bijzondere creaties van haar en hoed. Zo werd een enkele bezoeker zelfs gefotografeerd met lampenkap/hoed. Zij won dan ook met glans de 'Headgearday'-competitie die een aantal jaren onderdeel van de Military Herfstfair vormde. De kleding van de ruiters staat vaak in schril contrast tot de meer uitbundige creaties van de bezoekers. De ruitersport brengt veel geschiedenis met zich mee, waardoor ruiters zich ook graag spiegelen aan de ruiters uit vroeger dagen.

29 / 36

Mevrouw Denneboom

Warme herinneringen aan 22 jaar inzet

BOEKELO - Passie voor paarden zit bij mevrouw Denneboom in het bloed. In het begin van de jaren negentig heeft ze zich dan ook met andere (oud-)betrokkenen ingezet voor de Boekelose Military, meer specifiek voor de kaartverkoop. Ondanks dat ze nu niet meer betrokken is bij de organisatie blijven de herinneringen in haar hart. "Ik kijk goed terug op al die jaren en heb er veel plezier aan beleefd."

Op de eerste Military in Haaksbergen na is mevrouw Denneboom bij alle edities van de Military geweest. Al heeft ze er meestal niet veel van gezien omdat bij eerdere edities de kaartverkoop haar aandacht opeiste. Jaren heeft ze zich hiervoor ingezet samen met zo'n 85 jonge vrijwilligers. "Over de kaartverkoop kan ik wel een boek schrijven, maar wat ik altijd nog het meest heb gewaardeerd is dat ik zo'n 85 jongelui tot mijn beschikking had die mij hielpen terwijl ze daar geen cent voor kregen. Ja, we gingen een avond uit op camping 't Stien'nBoer en daar kregen de jonge vrijwilligers een barbecue en twee drankjes en dat was het." Aan dat uitje heeft ze goede herinneringen. "Dat was me toch gezellig."

Stiekem binnendoor
Al die jonge krachten kon mevrouw Denneboom goed gebruiken bij de kaartverkoop, want mensen probeerden van alles om voor niets op de Military te komen en mensen kwamen met bussen tegelijk aan, dus er moesten genoeg kaarten verkocht en gecontroleerd worden. "Je kan je niet voorstellen wat mensen bedenken om niet te hoeven betalen." Ze heeft bij de kaartverkoop genoeg meegemaakt. "Je had wel jongens uit de buurt die het gebied kenden en dan via binnendoor probeerden op het terrein te komen of mensen die kwamen met smoesjes als 'mijn man is al op het terrein'." Maar dat ging bij het team van de kaartverkoop niet door want standaard werden mensen in deze gevallen doorverwezen naar het secretariaat waar ze dan hun geld terug kregen als alles klopte. "Wat hebben ze ons soms vervloekt", lacht mevrouw Denneboom.

Vaste prik
Ondanks dat ze niet meer bij de organisatie van de Military betrokken is dezer dagen, is de keuring nog wel ieder jaar vaste prik. Elk jaar weer treft mevrouw Denneboom er weer oude bekenden, bezoekers of mensen die meegereden hebben en die net als zij echte paardenliefhebbers zijn. Bij de keuring komen mensen die er al komen sinds dat de Military bestaat en elk jaar vraagt ze zich weer af: zouden die en die ook weer van de partij zijn? "Die jaarlijkse keuring, dat is nou echt een familiegevoel" voegt mevrouw Denneboom toe.

Dames hebben de teugels in handen bij de Military

Nederland telt naar schatting zo'n 400.000 actieve ruiters. Wie zijn ogen eens goed de kost geeft op de maneges en ruitersportcentra weet het volgende feitje al: verreweg de meeste paardensporters zijn vrouw. Niet verwonderlijk speelden de dames dan ook een belangrijke sleutelrol in het ontstaan en de groei van de Military.

Nederland is een echt paardenland; de KNHS telt 200.000 leden en in totaal zijn er zo'n 400.000 ruiters. Maar liefst 80 procent van de paardensporters is vrouw. Waarom paardensport anno 2018 nog steeds zoveel vrouwen trekt is een interessant gedachten-experiment. Van oudsher ontstonden veel paardensport-disciplines uit de krijgskunsten. De Military dankt zijn naam immers aan de ruiters die te paard over slagvelden zoefden en de uithoudingsproeven voor deze paarden. Normaliter niet iets waar vrouwen veel interesse voor zouden tonen. Dat toch veel dames dan uiteindelijk in de paardensport terecht komen is een interessant gegeven. Menig kinderkamer hangt nog steeds vol met paarden-posters en ook menig verzorgingspony krijgt liefdevolle aandacht. En de paardenmeisjes van vandaag zijn misschien wel de Ankie van Grunsven's van morgen.

Bij de Military
De Military was in de beginjaren in het veld meer een mannen- dan een vrouwenaangelegenheid. Toch zwaaiden de dames absoluut de scepter op organisatorisch vlak. Als volleerde multi-taskers waren er veel getalenteerde regelaars te vinden. Zo dankt de Military veel vroeg succes aan bekende namen zoals Els Denneboom die de kaartverkoop regelde en dochter Licy, Laatstgenoemde begon als wedstrijdsecretaresse, maar maakte zich al snel onmisbaar bij het secretariaat. Ook Ineke Mellema, Irene Berg en andere vrouwen werden al in de media bezongen in de vroege jaren vanwege hun talenten. Naast dat de dames een aardig woordje over de grens spraken - best handig met ruiters uit soms wel 20 verschillende landen - hadden ze ook een groot rustgevend effect op de totale organisatie. Zo konden ze menig ruiter of begeleider bedaren wanneer er iets mis ging.

Vriendschappen
Veel van de dames van het eerste uur zijn nog direct of inderect betrokken gebleven bij de Military. Els bleef 22 jaar actief in de organisatie en is ook nu nog fanatiek bezoeker van de keuringen. Voor veel vrijwilligers was het werken voor de Military een traditie op zich; velen kwamen zelfs uit andere hoeken van het land óm vrijwilliger te zijn tijdens deze dagen. Niet verrassend leverde het dan ook vele mooie vriendschappen op die tot de dag van vandaag in stand blijven.

De toekomst
Dat de meiden en dames ook in de toekomst onlosmakelijk verbonden zullen zijn met de paardensport staat buiten kijf. Juist de bredere insteek met een lifestyle-dorp trekt ook veel mensen die minder met de pure sport hebben maar wel afkomen op de gezelligheid. Dankzij de positieve sfeer en het mooie voorbeeld van de sportieve successen zullen zij wellicht toch ook eens in het zadel klimmen.

31 / 36

Zara Philips

Rebelse Royal gaat nog voor goud

BOEKELO - Het heeft toch altijd een magische allure: prinsen en prinsessen. Ook op de Military van Boekelo was door de jaren heen al wat blauw bloed in actie te zien. Zo maakte de Britse Prinses Anne in de jaren '70 haar opwachting bij de Military in Boekelo. De inmiddels 68-jarige Royal doet het tegenwoordig een stuk rustiger aan. Maar haar sportieve karakter komt ook tot uiting in haar dochter, Zara Philips. Deze kleindochter van Koningin Elizabeth II maakte vaker haar opwachting bij de Military, waar ze zichzelf kon zijn.

In 2006 maakte de organisatie van de Military van Boekelo enthousiast melding dat de dochter van Princess Anne haar opwachting zou maken tijdens de Military. De toen nog 26-jarige amazone was wereldkampioen eventing en had een wat rebelse inslag ten opzichte van haar nogal gereserveerde moeder. De tongpiercing en feestjes werden breed uitgemeten in de Britse media. Zara's gebrek aan Koninklijke titels was geen gemis; in Boekelo kon ze gewoon zichzelf zijn, één van de vele ruiters die in actie kwamen. Met haar paarden Red Baron en Ardfield Magic had ze gematigd succes; ze eindigde als dertigste.

Successen
In de jaren na 2006 bereikte Zara nog vele sportieve successen en grossierde zij in accolades. Zo werd ze ook gekozen tot BBC's sport-persoonlijkheid van het jaar, een titel die haar moeder eerder ook al won in 1971. In 2007 won ze goud bij het Europese Eventing EK in Italië. In 2008 kon ze door blessure van haar paard Toytown niet deelnemen aan de Olympische Spelen in Hong Kong. In 2004 moest ze ook al de Spelen missen door pech. In 2012 kon ze dan eindelijk wel deelnemen aan de Olympische Spelen. Voor het thuispubliek in Londen won ze met het Britse ruiterteam een zilveren medaille. Ze nam deze in ontvangst uit handen van haar moeder; een emotioneel moment en een bekroning van het vele werk om tot dit punt te komen.

Minder rebels
In 2006 maakte de media nog volop gewag van haar levensstijl en de opkomende relatie met rugby-international Mike Tindall waar ze uiteindelijk in 2011 mee trouwde. Inmiddels heeft de amazone zelf ook twee dochters, geboren in 2014 en de tweede in juni dit jaar. Zij zullen wellicht over een decennia of twee eveneens op rebelse wijze hun opwachting maken op de Military.

Terug in het zadel
Na de geboorte van haar eerste dochter Mia duurde het even voor ze weer in het zadel klom. Vorig jaar was ze wel weer te zien op de Military. Na de geboorte van dochter Lena, geboren in juni dit jaar, ging het lichamelijk herstel wat sneller. De amazone zit inmiddels namelijk al weer in het zadel! De terugkeer naar de sport als inmiddels 37-jarige voelt goed. In een interview met haar sponsor Land Rover afgelopen maand laat ze weten dat ze nog wel een belangrijke ambitie heeft. Ze zou nog dolgraag een keer mee willen doen met de Olympische Spelen. Want hoe mooi het zilver in Londen ook was, er gaat natuurlijk niets boven de échte bekroning van goud.

33 / 36

In memoriam

Bijzondere nalatenschap Jacq de Groot

ENSCHEDE - Tekenaar Jacq de Groot; een markant persoon, bekend vanwege zijn voorliefde voor de getekende Twentse landschappen. Hij kon ze als geen ander visueel uitdrukken; met de 'simpele' potloodstroken ging voor de kijker een weidse wereld open. Ook de bezoekers van de Military zijn goed bekend met zijn werk, hoewel zij het zelf vaak niet eens weten. Zo pende de kunstenaar het iconische Military-logo: paard en ruiter in volle vaart over een hindernis.

Jacq de Groot werd in 1924 geboren in Winschoten. In zijn werkzame leven was hij reclameman; hij tekende veelal in opdracht van bedrijven en organisaties. In die hoedanigheid ontwierp hij ook het logo van de Military dat tot op de dag van vandaag in gebruik is.

Landschappen
Zijn bekendheid bij het bredere publiek ontstond vooral door zijn liefde voor het Twentse landschap en de mooie boerderijen. Naast pentekeningen maakte hij ook aquarellen die de kijker helemaal wegvoeren naar deze bijzondere plekken. Hij specialiseerde zich in tekeningen met een grote mate van detail. Niet verwonderlijk vonden de tekeningen onder meer hun weg naar de collectie van de Oudheidkamer Twente. Een echt grote naam in de kunstwereld kreeg hij niet, maar dat was het De Groot ook niet om te doen. In 2001 bracht Boekhandel Broekhuis zijn tekeningen uit in het boek 'Twente: tekeningen in het zwart'.

Hindernissen
Eén van zijn meer bijzondere opdrachten was het uittekenen van de hindernissen. Zo pende hij ook in groot detail de hindernissen die afgebeeld werden in het programma. In zwart/wit, zonder kleur en toch met een bijzondere diepte en detailniveau. Zelfs de simpele houtstapel werd een artistiek fenomeen dankzij zijn vakmanschap. Met details zoals de mooie brug die reflecteert in het water van de 'watercombinatie' met drie aaneengesloten hindernissen. Wie er wat kleur in denkt, zou het zo aan de muur kunnen hangen als kunst. Waar een foto wellicht simpeler zou zijn, geven de tekeningen ook echt een mooi gevoel van charme en de vervlogen tijden.

Nalatenschap
Op 11 januari 2010 overleed De Groot. Een markant mens met een bijzondere nalatenschap. Na het overlijden van zijn echtgenote Inge de Groot-Perton op 18 oktober 2017 kon hun laatste geschenk aan Twente gestalte krijgen. Het echtpaar schonk in september dit jaar postuum geldbedragen aan vijf goede doelen; in totaal 2 miljoen euro. Zo mocht de stichting Wissinks Möl die de molen in Usselo in beheer heeft ruim 415.000 euro incasseren als eerste ontvanger. Executeur-testamentair Rob Schenk zorgde voor de afwikkeling. Schenk kwam De Groot op professioneel vlak tegen, maar ook frequent bij de Military - hoe kan het ook anders. In een interview met Tubantia in september gaf Schenk aan dat het plan voor de donaties al in 1998 ontstaan is; het kinderloze echtpaar wilde graag iets bijzonders nalaten. Eén ding is in ieder geval zeker: met zijn bijdrage wist hij de Military van een stukje kunstzinnige klasse te voorzien. Een man die wellicht minder zichtbaar was in het totaalplaatje van de Military en de vele vrijwilligers die hier werkten maar daardoor juist ook een stukje erkenning verdient.

35 / 36

Derkje Schut-de Groot

Een gezellige familietraditie

BOEKELO - Derkje Schut-de Groot kan zich haar dagen op de Military nog herinneren als de dag van gisteren. "Dan gingen wij met een zooitje honden, twee kleine kinderen en vijf volwassenen de bus in, op naar de Military."

"Ik en de familie hebben het altijd heel leuk gevonden om mijn vaders verjaardag te combineren met een dagje Boekelo, naar het schitterende spektakel te kijken en er lekker rond te lopen." Derkje kwam met haar man en kinderen vanuit Friesland en haar ouders kwamen vanuit het westen naar Twente. Voor beiden was het een eind rijden en dus vertrok men vroeg in de ochtend. Eenmaal in Twente aangekomen, werd er eerst gepicknickt op het Rutbeek. "Mijn moeder maakte dan een hele grote picknick klaar en de honden konden er zwemmen. Daarna gingen we met zijn allen de bus in richting de Military waar we een dag verbleven. Zo vierden we dan mijn vaders verjaardag, een heerlijke dagbesteding. Aan het eind van de dag gingen we met zijn allen moe en voldaan weer naar huis."

Machtig evenement

De vader van Derkje kreeg voor zijn verjaardag altijd kaarten voor de Military van een vriendin die destijds in het bestuur zat. De familie is daarnaast gek op paarden dus dat kwam mooi uit. Derkje heeft van haar 11e jaar tot ver in de twintig gereden en ze heeft jarenlang een paard gehad. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het evenement haar zo trekt. Al benadrukt Derkje wel dat je echt niet per se paard moet rijden of gereden hoeft te hebben om het evenement toch te kunnen waarderen. "Het hele evenement en het spektakel eromheen is al geweldig." Wat Derkje zo leuk vindt aan de Military zijn de geweldige prestaties van de paarden, de mooie omgeving en het gezellige strodorp. Elk jaar gingen ze op de zaterdag tijdens de paardencross, want bij de cross daar ligt Derkjes hart toch wel. "Het aantrekkelijke van de cross is dat je mee kunt lopen, je bent buiten, je kunt onderweg alles bekijken, dat is machtig. "Daarnaast is Derkje ook over de veiligheid op de Boekelose Military erg te spreken. "Boekelo is toch wel de allermooiste Military ter wereld en de veiligste. De parcoursbouwer destijds was uitermate streng op veiligheidsgebied, de Military van Boekelo is daar ook om beroemd dat veiligheid boven alles gaat." Derkje kijkt dan ook in het geheel met vreugd terug op al die jaren Military. "We hebben al die jaren enorm veel plezier gehad. Het is een spektakel op eigen bodem dat geweldig is."

Klaas van der Werf

De juiste man op de juiste plaats

ENSCHEDE/BOEKELO - Klaas van der Werf is al jaren vrijwilliger in de bouwploeg bij de Paardencross. Hier kan hij bezig zijn met een van zijn grootste passies in het leven: paarden.

Klaas van der Werf is een echte paardenliefhebber, dat merk je aan alles. Van zijn oplichtende ogen als het over zijn werk bij de Military of zijn vroegere eigen paard gaat, tot aan de inrichting van zijn huis. Vrienden noemen hem dan ook niet voor niets vaak Klaas Paard. "Omdat ik helemaal bezeten van paarden ben, ben ik dan ook als vrijwilliger bij de Military begonnen", vertelt Klaas. Ook wilde hij de Military meer meemaken zoals het volgens hem was bedoeld: meer genieten van de paarden en niet enkel drinken met zijn vrienden. Toen de Military hem benaderde om vrijwilliger te worden, hoefde Klaas dan ook niet lang na te denken.

Paardenknuffelaar"De Military is een prachtig evenement en er wordt echt aan de dieren gedacht", aldus Klaas. Voor het welzijn van de paarden wil hij zich graag inzetten, dat kon bij de bouwploeg. Ze zochten iemand die niet bang was voor paarden en dat zat bij Klaas wel goed. De bouwploeg zet zich in voor het veilig verlopen van de paardencross en grijpt in als er iets mis gaat, dan wordt er afgeschermd en als het nodig is, wordt een paard naar de veearts gebracht. "Als alles goed verloopt en we hoeven niet in actie te komen, zijn we als team altijd blij aan het eind van de dag", zegt Klaas. Soms moest Klaas echter wel in actie komen. "Toen de steeplechase nog was ben ik een keer in actie gekomen toen een Fransman onder een paard lag. Het paard sloeg met de benen, de ruiter kon er niet onderweg en het paard kon niet opstaan. Toen ben ik op het paard zijn hoofd gaan liggen en heb ik hem gekalmeerd, zo kon de ruiter eronder weg worden gehaald." Vanuit de Military kreeg Klaas er niets dan lof voor: "De goede man op de juiste plek."

Mooie souvenirs
Zo'n twintig jaar achter elkaar is Klaas ieder jaar weer van de partij in de Bouwploeg, op het jaar 2008 na. "Toen was ik op vakantie naar een ranch in Canada, elke dag reden we paard, wat een mooie vakantie was dat." Maar de andere jaren is Klaas altijd van de partij geweest. Daar heeft hij een hele verzameling aan entreebewijzen aan over gehouden die hij met trots showt. Daarnaast heeft hij ook leuke contacten opgedaan tijdens de Military. Met een vast clubje mensen was samen een drankje doen in voormalig café De Windmolen in Boekelo vaste prik. Ook de saamhorigheid onder de groep vrijwilligers en tevens paardenliefhebbers is er, al wordt het wel minder naarmate medevrijwilligers ouder worden en ermee stoppen. Maar elk jaar is er weer een leuke sfeer en het blijft een fantastisch evenement", zegt Klaas tot besluit.

Colofon:

Redactie

Bjorn Keizers
Mariska de Wildt
Merel Quekel

Vormgeving

Zmoel BV

Fotografie

Erik Schaddelee