Hart van Hengelo - Hof van Twente

22 maart 2019

Hart van Hengelo - Hof van Twente 22 maart 2019


Automobilist moet even op zoek naar parkeerplek

HENGELO - Het is voor automobilisten wellicht even wennen en even behelpen: er gaat het een en ander veranderen op het gebied van parkeren in de binnenstad. De gemeente werkt op korte en langere termijn aan het verbeteren van de parkeergelegenheid.

Sinds afgelopen maandag is het niet meer mogelijk om de auto te parkeren op het Burgemeester Jansenplein en het Kloosterhofterrein voor winkelcentrum Thiemsbrug. Het afsluiten van de parkeerplaatsen is namelijk nodig als onderdeel van de geplande werkzaamheden aan de Langestraat.

Tijdelijk parkeren
De gemeente wil natuurlijk zoveel mogelijk wildparkeren in de omgeving voorkomen. Daarom is er nu een tijdelijk parkeerterrein opgezet aan de Marskant. Dit is te vinden tussen de Brugstraat en Beeksteig. Automobilisten kunnen hier komen via de Willemstraat. Op dit terrein geldt betaald parkeren van maandag tot en met zaterdag, van 09.00 tot 19.00 uur. Op donderdag moet u betalen tot 21.00 uur in verband met de koopavond.

De plannen
Rond de bouwvak gaan de parkeerplekken op het Burgemeester Jansenplein wel tijdelijk open. Dit duurt dan tot januari 2020, omdat ze dan permanent weggehaald worden. Het plein krijgt namelijk een nieuwe bestemming als evenementenlocatie. Richting deze tijd zal er aan de Kloosterhof extra parkeergelegenheid met ruim 100 parkeerplekken gerealiseerd worden. Voor het zover is komt er ook een extra afslag op het kruispunt Deldenerstraat - Bornsestraat - Oldenzaalsestraat.

Binnenstadplan
Voor de Hengeloërs zal het dus even wennen worden met de parkeer-wijzigingen voor het komende jaar. Het is echter noodzakelijk om zo het plan voor een vitale binnenstad uit te kunnen voeren. Hengelo pakt veel punten tegelijk aan; zo is de realisatie van het nieuwe stadkantoor goed op weg evenals de herinrichting van diverse straten. Dat brengt uiteraard wel de nodige overlast met zich mee, maar het eindresultaat moet er dan ook naar zijn. De gemeente Hengelo investeert in totaal zo'n 20 miljoen euro de komende jaren.

Het Industrieplein gaat op de schop

HENGELO - De gemeente heeft afgelopen week het startschot gegeven voor de grootschalige herinrichting van het Industrieplein. Het plein achter het Hengelose station moet weer een mooie ontmoetingsplek worden met veel functies waar álle inwoners van kunnen genieten.

Het Industrieplein kan nu hooguit als 'functioneel' beschreven worden; de kale vlakte heeft eigenlijk geen functie. De gemeente wil hier verandering in brengen; het moet een plek worden waar iemand ook met plezier heen gaat en verblijft. Afgelopen week gaven gedeputeerde Van Haaf van de Provincie Overijssel en wethouder Ten Heuw het startschot voor de werkzaamheden.

Gezellig
Het Industrieplein moet straks een stuk gezelliger worden. Zo komt er straks aanzienlijk meer groen, wat niet alleen bijdraagt aan de sfeer maar ook goed is voor het stadsklimaat. Verder komt er een mooi skatelandschap en de Veldbeek wordt weer zichtbaar. De realisatie van een skatelandschap was een langgekoesterde wens van Stichting Skatelab die al jaren bezig is om een plek te vinden in Hengelo. Ook de ruimte voor Poppodium Metropool moet een gezelliger uitstraling krijgen.

Entree
Het nieuwe Industrieplein moet straks ook een mooie entree vormen voor het stadsdeel Hart van Zuid. Hier worden ook veel werkzaamheden uitgevoerd om het wonen, werken en leven nog mooier te maken.

Samenwerking
De gemeente pakt de herinrichting van het Industrieplein niet alleen op; dit gaat ook op voor de kosten. Het totale kostenplaatje komt uit op 1,8 miljoen euro. De gemeente Hengelo draagt ruim 1.320.000 euro bij, het Waterschap Vechtstromen nog eens 225.000 euro en de Provincie Overijssel 260.000 euro. NS stelt de benodigde grond beschikbaar en ProRail werkt mee aan het realiseren van de fietsparkeerplaatsen.

Jaargang: 9 • Nr 317• Wk 12

Extra geld voor verruiming Twentekanalen

TWENTE - Het goederenvervoer over water is voor Twente van economisch belang. Er zijn zo'n 45 watergebonden bedrijven, waar ruim 5000 mensen werkzaam zijn. Op jaarbasis passeren er circa 12.000 vrachtschepen die zo'n 7 miljoen ton lading vervoeren.

Regio Twente en provincie Overijssel zijn dan ook blij met een extra investering van 72 miljoen euro vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De verdieping van de Twentekanalen die daardoor uitgevoerd kan worden, zorgt ervoor dat grotere schepen de havens en bedrijven aan de Twentekanalen kunnen bereiken. Dit is een impuls voor de regionale economie en werkgelegenheid.

Eerder werd de aanbesteding van het project stilgelegd. De reden hiervoor was dat bij inspectie bleek dat een deel van de damwanden slechter was dan verwacht en er onzekerheden waren rondom de grondwaterbeheersing. Afgelopen jaren is er door Twentse ondernemers al circa 490 miljoen euro geïnvesteerd in onder andere uitbreiding en nieuwbouw van productielocaties en de bouw van een containerterminal. Het door het ministerie toegezegde bedrag maakt dat deze investeringen geen weggegooid geld zijn. Twente kan een logistiek knooppunt tussen Rotterdam en Noord- en Oost-Europa blijven door de verruiming van de Twentekanalen.

Mijn naam is Anne Lodewijkx en ik geef in april en mei zowel een workshop als een 4-delige cursus met als onderwerp 'Verder komen door los te laten'. Naast docent bij de Volksuniversiteit heb ik een eigen praktijk.

In mijn eigen praktijk voor organising (opruim-coaching) en persoonlijke begeleiding speelt loslaten, of eerder het niet kunnen loslaten, een grote rol. En natuurlijk gaat het om meer dan alleen spullen. Ook om verloren of zieke dierbaren, beperkende overtuigingen, stress, piekergedachten of een leefsituatie die sterk in verandering is. Het is mijn passie om mensen te helpen om in beweging te komen, zodanig dat ze door los te laten, ruimte maken voor zichzelf. Met een groter bewustzijn van je eigen manieren van niet-loslaten, krijg je meer grip op en balans in je leven. Zodanig dat je meer kunt genieten. En wie wil dat nu niet? Hierin noem ik mijzelf grappend ervaringsdeskundige: met voorbeelden uit mijn eigen leven kan ik goed illustreren wat wél en wat niet ondersteunend werkt.

Mijn werkstijl is heel intuïtief en bevat onder andere NLP-invloeden, energetisch werk, visualisaties en lichaamswerk. Allerlei werkvormen die kunnen bijdragen aan het loslaten van al wat niet meer dient, heb ik onderzocht, ondergaan en draag ik graag over. Half juli dit jaar rond ik mijn healing opleiding af en het is mijn wens om naast intuïtieve coaching en organising, healing te integreren in mijn praktijk. Want loslaten en healing zijn nauw met elkaar verbonden. Wat wil hetgeen dat jij niet los kunt laten jou vertellen? Dat is nagenoeg altijd iets wat in jou gezien, gevoeld én geheeld wil worden.

Anne Lodewijkx
De Volksuniversiteit Hengelo organiseert jaarlijks veel leuke cursussen. Kijk voor het aanbod op: www.volksuniversiteit-hengelo.nl

Volle Bak Samen Delen

HengeloDeelcontainerTwentemilieuEef / Godfried Bomanstraat 96©foto eric brinkhorst Foto: eric brinkhorst

TWENTE/SALLAND - Door heel Twente en Salland staan inmiddels 40 vrolijke containers. Dit zijn geen gewone afvalbakken. Dit zijn containers die door buurtbewoners gebruikt kunnen worden om etenswaren of spullen, die ze eerder gewoon zouden weggooien, een tweede leven te geven.

Het 'Volle Bak Samen Delen' is een initiatief van Twente Milieu en Natuur en Milieu Overijssel. Met dit initiatief willen ze proberen de afvalberg te verminderen door afval te voorkomen. Veel nog goede en bruikbare spullen belanden onnodig bij het afval, omdat de gebruiker het niet meer nodig heeft. Door de deelcontainers kunnen nu anderen met deze spullen blij gemaakt worden. Het bespaart afval, maar door hergebruik hoeft er ook minder geproduceerd te worden.

De eerste
In heel Twente en Salland staan er deelcontainers, die herkenbaar zijn aan de bestickering. Inwoners nemen de containers vrijwillig onder hun hoede. In Hengelo werd de eerste 240 liter container uitgereikt aan Eef Veenman. Zijn reactie: "Het lijkt me grappig als er iets geks in de deelcontainer wordt geplaatst. Daar zit dan vast een verhaal achter. Daar ben ik dan wel benieuwd naar." De locaties vindt u op www.twentemilieu.nl/vollebaksamendelen.

Centrumvouchers voor ideeën centrum Borne

BORNE - Particulieren met goede ideeën om het centrum van Borne toekomstbestendig te maken en om leegstand en verpaupering een halt toe te roepen, voeren die ideeën niet altijd uit door het financiële plaatje. Gemeente Borne wil met de uitreiking van centrumvouchers de uitvoering van initiatieven mogelijk maken.


De gemeente Borne heeft subsidie ontvangen van de provincie Overijssel. Met deze subsidie wordt, in de vorm van een centrumvoucher, 10 keer een bedrag van € 2500,- uitgereikt aan particuliere initiatieven. De centrumvouchers zijn onderdeel van het centrumarrangement dat de gemeente Borne in oktober 2018 heeft opgesteld met provincie Overijssel, Stadsbeweging, Bundeling Bornse Ondernemers (BBO) en enkele vastgoedpartijen.

Aanvragen
Ondernemers of bewoners van gemeente Borne kunnen een idee inbrengen dat de toekomstbestendigheid, leefbaarheid of veiligheid in het centrum van Borne vergroot. Er moet draagvlak zijn voor het idee bij ondernemers en/of inwoners van het centrum. Een centrumvoucher kan worden aangevraagd voor een maximale bijdrage van € 5000,-. Aanvragen kan vóór 31 mei 2019 en (uitsluitend) via het aanvraagformulier op https://www.borne.nl/centrumvoucher. Een commissie bestaande uit vier personen toetst of het idee past bij de doelstelling. Meer informatie over de centrumvouchers vindt men op https://www.borne.nl/centrumvoucher.

Column

Irritatie


Als er nieuwe medewerkers binnen een organisatie komen, passen ze zich als de wiedeweerga aan; binnen enkele maanden zijn ze ingeburgerd en kennen ze al de normen en waarden. Kijk naar de Luizemoeder; de hele serie gaat over de normen en waarden van een basisschool. Een ieder weet wat er van je als vader, moeder, leerling of personeelslid verwacht wordt. Datzelfde gebeurt binnen een bestuurlijke organisatie en daarmee verliezen de nieuwkomers hun voorbeeldfunctie, terwijl juist zij ook voor de verkiezingen dikwijls hebben gezegd, dat er binnen de ambtelijke en bestuurlijke een cultuurverandering moet plaatsvinden. Een cultuurverandering, die in no time door de (top-)ambtenaren het raam is uitgegooid, onder het motto: "Bestuurders komen, bestuurders gaan, maar de ambtenaar blijft eeuwig bestaan." Ik heb het een hoge ambtenaar letterlijk horen zeggen. Tijd voor een irritatielijstje. Tien persoonlijke, politieke pijnpunten:


1: Politici en ambtenaren durven, kunnen of mogen geen "sorry" zeggen.

2: Bestuurders en ambtenaren mogen geen fouten maken, denken ze.

3: Nieuwe bestuurders passen zich snel aan en zijn niet zelf het voorbeeld, maar imiteren het gedrag van (top-)ambtenaren en (oud-)bestuurders.

4: Verenigingen als FC Twente komen met een lef, vanzelfsprekendheid en arrogantie bij de gemeente om publieksgeld vragen, waar je beroerd van wordt.

5: Overheidsinstanties, die zich boven de wet stellen en het lef hebben uitspraken van het hoogste bestuursrechtsorgaan naast zich neer te leggen met als commentaar: "Voorlopig doen we niks met die uitspraak, want dat zou maar tot rechtsongelijkheid leiden." Met andere woorden, beter een onwettige situatie laten bestaan, dan toegeven aan het Nederlands recht. Wie handhaaft het bestuursrecht eigenlijk?

6: Overheidsinstanties, die bewust juridische procedures frustreren, waardoor bewust individuele burgers de vernieling worden ingejaagd.

7: Bestuurders, die zich gedragen als heersers en niet als dienaren.

8: In de politiek wordt nooit iets vergeten en zeker niet vergeven. Er wordt altijd afgerekend.

9: Politici zijn slechte verliezers en vergeten dat elke bestuurder en ambtenaar een keer aan de beurt is. Democratie is georganiseerde willekeur. Gelukkig maar.

10: Lokale politiek is zo interessant. Geloof me, de onderwerpen In Zwolle en Den Haag zijn anders, maar de spelletjes zijn dezelfde.

Echte schoolmeasters geeft les
oet 't harte, nit oet 't book.

Maandag 25 maart 10:00 uur

Column: Het is pas over als de uitspraak is gedaan

Op 15 december 2016 werd een waardetransport overvallen in Amsterdam. De beide bestuurder en de bijrijder van het waardetransport zouden zijn bedreigd door een man met een vuurwapen. Deze man liet de beveiligers naar een afgelegen plaats rijden waar voor tonnen aan juwelen en horloges uit de wagen werden gehaald. Een deel van de buit werd diezelfde avond teruggevonden, een aanzienlijk deel van de buit is nooit achterhaald.

In januari 2017 werd na een incident met een vuurwapen op straat een deel van de verpakkingen waar de buit zich in had bevonden gevonden in een woning in Amsterdam. De mannen die zich in deze woning bevonden werden aangehouden en ondervraagd door de politie.

Weer maanden later werd een andere groep mannen aangehouden. Eén van hen was de bestuurder van het waardetransport. Onder deze groep van vier mannen bevond zich een klant van mij die mij vroeg hem bij te staan om hem te verdedigen. Alle verdachten hebben ontkend iets met de overval van doen te hebben gehad. Mijn klant was in beeld gekomen omdat een auto die leek op zijn auto in de buurt van het waardetransport was waargenomen en omdat hij een bekende is van andere verdachten.

Na een aantal maanden in voorarrest te hebben doorgebracht werden alle verdachten in vrijheid gesteld, omdat voor de verdenking van betrokkenheid bij de overval volgens de rechtbank onvoldoende bewijs aanwezig was. Deze beslissing was voor de officier van justitie in deze zaak geen aanleiding de zaak te laten vallen. In tegendeel. Er werd nog meer onderzoek gedaan.

In 2019 diende vervolgens de zaak gedurende meerdere dagen voor de rechtbank. In totaal 8 mannen stonden gezamenlijk terecht. Vier van hen werden vervolgd voor directe betrokkenheid bij de overval. Onder hen mijn klant. Het onderzoek had ondertussen opgeleverd dat sporen op het verpakkingsmateriaal dat in de woning was aangetroffen deels te herleiden was tot enkele verdachten, waaronder mijn klant.

Tegen de groep van vier verdachten eiste de officier van justitie straffen van tussen de 72 en de 74 maanden gevangenisstraf. Uiteindelijk oordeelde de rechtbank dat drie van hen – waaronder de bestuurder – zich inderdaad schuldig hadden gemaakt aan de overval. De geëiste straffen werden opgelegd aan deze drie. In het geval van mijn klant was volgens de rechtbank niet komen vast te staan dat hij betrokken was bij de overval. Om die reden werd hij van de overval vrijgesproken.

Wat mij vooral zal bijblijven aan deze zaak is dat de rechtbank in 2017 meende dat er onvoldoende bewijs was om de vier hoofdverdachten langer vast te houden en dat vervolgens twee jaar later drie van hen evengoed tot lange gevangenisstraffen werden veroordeeld. Het is – zoals zo vaak – pas over als de uitspraak is gedaan!

Heeft u zelf een probleem met justitie, of heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze column? Ik ben er voor u!


mr. Niek Hendriksen
www.strafrechtadvocaat
twente.nl

Column: Het Milieu

We zijn met ons allen opeens erg druk met het klimaat. De politieke partijen denken er allemaal anders over en: wat is waarheid?

In de media: "De politiek moet er mee aan de slag". "Zij moeten wet en regelgeving opstellen in de vorm van 'to do or not to do'". Niet alleen de politiek, maar ook wij, de burger moet er mee aan de slag. We weten altijd precies wat de ander moet doen, maar wat kan ik doen, laten we eens na onszelf kijken.

Tien jaar geleden wilde mijn zoon geen vlees meer eten, oké jongen, dan krijg jij geen vlees meer, maar gebruik ik noten, vleesvervangers, iets vaker een ei of meer kaas in sausjes op de groenten. Destijds was het goedkoper om die artikelen te kopen dan vlees. Inmiddels is de zoon het huis uit en regelt hij zijn eten zelf. Wel ben ik doorgegaan met vleesvervangers in de macaroni, bami etc. In eten waar je alles door elkaar hutselt is vlees slechts een onderdeel van het geheel. Ik denk dat de meeste mensen het eens zijn dat veel vlees niet nodig is, ook in verband met het milieu.

Het vreemde doet zich nu voor dat vleesvervangers steeds duurder worden, een zakje noten is niet echt goedkoop, vega vlees is soms nog duurder dan reclame aanbiedingen van kip, rund of varkensvlees. Ik heb aan verschillende mensen gevraagd: "Zou je minder op vakantie gaan omdat het ook milieu-belastend is". Dan is het antwoord vaak: "Ik heb mijn vakantie nodig en die paar keer per jaar zal heus niet zo erg zijn voor het milieu". "Zou je dan eerder gaan vliegen, met de auto rijden of met de fiets kampeertochten maken". Dan is meestal het antwoord: "Moeten we nu ook al de vakantie inleveren. We mogen al geen vuurwerk, geen paasvuren, diesel rijden, niet overal in de binnenstad met auto's komen"…

Een milieubewuste kennis, volgens haarzelf, is gek op mooie nieuwe kleding, dus ik vroeg haar: "En als je nu eens een heel jaar geen nieuwe kleding zou kopen in verband met het milieu en zeker omdat je nog genoeg hebt". Het antwoord was: "Die twee paar schoenen en die vijf jurkjes en enkele andere kledingstukken zullen echt niet zo milieubelastend zijn. Kijk eens naar Rusland, China en Amerika, dat zijn de grote vervuilers". Misschien is het goed als we eerst is gaan nadenken wat we "echt" over hebben voor het milieu voor we de politiek dwingen om maatregelen te nemen. De rekening komt toch bij ons uit, de consument. Omdat de industrie, als zij kosten moeten maken, dit gewoon doorberekent aan de consument.

Borbala, correspondent

Spannende stampotten!

DIEPENHEIM - Vrijdagavond 29 maart verzorgt Cultuurcentrum Herberg de Pol een heerlijke maaltijd voor mensen die gezelschap zoeken.

Voor een kleine prijs kunt u deelnemen aan dit gezellige diner van 18.00 tot 19.30 uur. Het hoofdgerecht bestaat uit diverse, spannende stampotten. Als nagerecht krijgt u een kop koffie of thee geserveerd met een stuk taart van de Cake Sisters uit Diepenheim. U betaalt voor deze maaltijd een bedrag van €12,50 per persoon. U kunt reserveren tot 29 maart 12.00 uur.

Solovoorstelling van Thomas Acda

GOOR - Thomas Acda is op 30 maart met zijn eerste solovoorstelling te vinden op het toneel in de Reggehof.

Na het regisseren van twee films, het schrijven van een boek en het schrijven van de liedteksten voor een musical, speelt Thomas Acda nu in zijn eerste eigen solovoorstelling. Deze voorstelling bestaat uit verhalen, liedjes en avonturen over liefde, vriendschap en de dood. U wordt om 20.00 uur verwacht in de theaterzaal in de Reggehof. Bestel snel uw kaarten voor €26 op www.reggehof.nl.

Doe mee met de opschoondag!

HENGELO - Op zaterdag 23 maart is het de landelijke opschoondag.

Het doel van deze dag is om zwerfafval in uw eigen wijk of buurt op te ruimen. Door mee te helpen en uw handen uit de mouwen te steken, wordt uw buurt al snel een stukje schoner. Aanmelden kan op www.supportervanschoon.nl.

TV-serie Supporter van Elkaar

ENSCHEDE - Begin vorig seizoen lanceerde de stichting 'FC Twente, scoren in de wijk' een nieuw project: Supporter van Elkaar.

Diverse teamleden zetten zich in voor Enschedese gezinnen die het niet makkelijk hebben en een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De gezinnen zijn afgelopen jaar op de voet gevolgd en hiervan is een serie van zeven afleveringen gemaakt. Supporter van Elkaar richt zich op gezinnen met multi-problematiek. Het doel is om binnen deze gezinnen een gezonde leefstijl te bevorderen en de participatie deelname aan de maatschappij te vergroten. De gezinsleden worden op een positieve manier gemotiveerd en krijgen zo meer zelfvertrouwen, hierbij is sport de rode draad. In de serie is te zien wat de gezinnen meemaken en wat de effecten zijn als de negatieve spiraal doorbroken wordt. De afleveringen van Supporter van Elkaar zijn wekelijks te zien op de kanalen van 1Twente, de website van TCTubantia en het YouTube-kanaal van FC Twente.

Bibliotheek zoekt voorzitter RvT

HENGELO - De Bibliotheek Hengelo is op zoek naar een voorzitter van haar Raad van Toezicht voor een periode van vijf jaar. De Raad van Toezicht stelt het meerjarenbeleid vast en heeft een controlerende taak ten aanzien van begroting, jaarrekening en jaarverslag. Geïnteresseerden kunnen reageren tot 1 mei.

De voorzitter van de Raad van Toezicht speelt een grote rol bij het onderhouden van de contacten met het lokale bestuur en andere organisaties en instellingen in de gemeente Hengelo. De Bibliotheek zoekt een inspirerende voorzitter met affiniteit met de culturele sector en bestuurlijke ervaring als toezichthouder. Meer informatie over de vacature is te vinden op www.bibliotheekhengelo.nl. Bibliotheek Hengelo heeft een werkgebied van 80.000 inwoners. Jaarlijks stappen er bijna een half miljoen bezoekers de Bibliotheek binnen om gebruik te maken van het gebouw, de activiteiten en de collectie. 36,5 procent van de inwoners heeft een lidmaatschap.

ELLEN Stoffen: Naaien is weer in de mode

HENGELO - ELLEN Stoffen in Hengelo viert op 19 maart, dat er al vijftig jaar een stoffenzaak in de Bandoengstraat zit, onder het motto "50 jaar stoffen in de Bandoengstraat".


We maken er een feestmaand van en elke klant krijgt een leuke attentie. Ellen Deters, eigenaar van deze bijzondere zaak in modestoffen en fournituren nam in 2012 de zaak aan de Bandoengstraat 50 over van de familie Siero. Zoals anders doet vermoeden, heeft de naam van de zaak niets met de eigennaam te maken, maar alles met de oude lengtemaat de "el".

Breed assortiment
ELLEN Stoffen biedt een breed assortiment aan stoffen van diverse leveranciers en prijs klassen, om vooral eigentijdse kleding te maken. Het gaat echt om modestoffen, volgens de laatste trends. Voor elk jaargetijde wordt een nieuwe collectie ingekocht. Het naaien van je eigen kleding staat momenteel weer volop in de belangstelling. Het is dé mogelijkheid om iets anders te dragen dan een ander. Jong en oud naait weer en mensen inspireren elkaar en dat is echt heel leuk. In de winkel dragen de dames ook altijd zelfgemaakte kleding van de stoffen uit de eigen collectie. Bij ELLEN Stoffen worden ook naailessen gegeven en sinds kort ook kindernaailessen.

Zomermode!
Inmiddels liggen de vele verschillende soorten zomerstoffen al weer in de winkel: bont, kleurig, met dierenprintjes. Het is weer een zonnige mode. Natuurlijk zijn er ook weer allerlei patroonbladen verkrijgbaar. Het leuke aan het zelf maken van kleding is dat je zelf het patroon, de stof en passende fournituren kiest. Met een lap stof creëer je zo een kledingstuk dat je precies past en waarvan er geen tweede bestaat! ELLEN Stoffen zit aan de Bandoengstraat 50 in Hengelo. Kijk ook op: www.ellenstoffen.nl

Heracles Almelo wint thuis van Vitesse

ALMELO - Afgelopen zaterdag werd om 20.45 uur afgetrapt in het Polman Stadion, waar nummer vijf, Vitesse, op bezoek kwam bij Heracles Almelo. Een onderling duel tussen de nummer vijf van de ranglijst en de nummer zeven, terwijl de strijd voor een plek bij de play-offs volop aan de gang is.

Het beloofde vooraf een spannende wedstrijd te worden en niets bleek minder waar. Na tien minuten spelen, hadden beide teams het doel al weten te vinden. In de 26e minuut scoorde Adrián Dalmau zijn tweede van de avond voor Heracles Almelo, waarna Matúš Bero kort voor de rust vanaf de strafschopstip de 2-2 maakte. Vitesse-verdediger Max Clark kreeg een rode kaart van scheidsrechter Björn Kuipers en mocht vroegtijdig gaan douchen. Ondanks een aantal goede kansen voor de Arnhemmers, was het Heracles Almelo dat de drie punten in eigen huis hield. Centrumverdediger Dario van den Buijs scoorde het derde doelpunt van Heracles Almelo, zijn eerste doelpunt in het shirt van de Almelose eredivisionist. Na de interlandperiode komt Heracles Almelo op zaterdag 30 maart weer in actie. De ploeg van Frank Wormuth reist dan af naar Doetinchem waar ze de Graafschap treffen. Na een uitverkocht uitvak in Emmen wordt Heracles Almelo nu ook weer gesteund door een volledig gevuld uitvak. 550 Heraclieden reizen het team achterna naar De Vijverberg.

Vijftal Heraclieden op pad met hun nationale elftal

ALMELO - Aankomend weekend is er geen voetbal in de Eredivisie vanwege de interlandperiode. Vijf spelers van Heracles Almelo zijn opgeroepen voor het nationale elftal van hun land. Mohammed Osman reist met Syrië af naar Irak en de Verenigde Arabische Emiraten. In Irak speelt hij in een vriendschappelijk drielandentoernooi tegen Irak en Jordanië. Daarna spelen ze een wedstrijd in en tegen de Verenigde Arabische Emiraten.

Brandley Kuwas vliegt met zijn landgenoten uit Curaçao naar Antigua en Barbuda. Hier treft hij het nationale elftal van dit kleine Caribische eiland. Alexander Merkel speelt met en in Kazachstan twee kwalificatiewedstrijden voor het Europees Kampioenschap van 2020. In de hoofdstad Astana treft Kazachstan eerst Schotland en daarna komt Rusland op bezoek.

Dichter bij huis
Lennart Czyborra en Mats Knoester zoeken het iets dichter bij huis; Czyborra speelt met Duitsland onder 20 in eigen land tegen de leeftijdsgenoten uit Portugal. Hierna treft Czyborra Polen onder 20. Mats Knoester komt met Nederland onder 20 uit tegen Mexico onder 20, en een aantal dagen later wacht Tsjechië onder 20. ??Een samenvatting van deze gespeelde interlands van de Heraclieden lees je na afloop op Heracles.nl.

Minidocumentaire over geblesseerde spelers Heracles

ALMELO - Drie spelers met dezelfde blessure in één periode is een vrij zeldzaam gegeven. Bij Heracles Almelo was dit echter werkelijkheid.

Verdedigers Jeff Hardeveld en Robin Pröpper en middenvelder Sebastian Jakubiak kampten allemaal met een zware knieblessure en revalideren in Zeist. Het drietal staat centraal in een minidocumentaire die gemaakt is door HeraclesTV. In deze minidocumentaire vertellen Hardeveld, Pröpper en Jakubiak openhartig over hun blessure. De spelers worden gevolgd tijdens de verschillende fases van hun revalidatie. De minidocumentaire komt zondag 24 maart online op het officiële YouTube kanaal van Heracles Almelo. Abonneer je op dit kanaal en zorg dat je de première van deze documentaire niet mist.

Tiroler Fest Kapellen Festival

GOOR - Heeft u zin in een heerlijke middag met Alpenmuziek? Bezoek dan dit grote spektakel in het kader van het 100-jarig jubileum van Muziekvereniging Apollo.

Dit is de uitgelezen kans om op zondag 24 maart samen met uw familie, vrienden of met de buurt een fantastische middag te beleven. Het Kapellenfestival start om 11.00 uur en zal tot 18.00 uur duren. De kaarten kosten in de voorverkoop op www.reggehof.nl €7,50 en aan de kassa €10 (mits beschikbaar).

Boekenballade "De moeder de vrouw"

HENGELO - Metropool, Hengelo Leest, Boekhandel Broekhuis en Bibliotheek Hengelo organiseren samen de jaarlijkse Boekenballade.

"De moeder de vrouw" is het thema van deze 84e Boekenweek. De CPNB gaat dit jaar voor een thema waarbij de vrouw weer aan het aanrecht staat en de rol als moeder op zich neemt. Bezoek deze avond om te begrijpen waar dit thema vandaan komt. Het is in elk geval de moeite waard de Boekenballade te bezoeken. Peter Schoof verzorgt de presentatie op deze avond. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar voor €7,50. Bekijk voor meer informatie de website van Metropool.

Ga spetterend het weekend in!

MARKELO - Zwembad de Vijf Heuvels organiseert een swingende avond discozwemmen.

Leef je op 29 maart tussen 18.30 en 20.00 uur uit in het zwembad in Markelo. Tijdens deze avond wordt er muziek afgespeeld en in het water kun je je uitleven met de uitdagende spel- en klimmaterialen. Discozwemmen is bedoeld voor kinderen van de basisschool. De entreeprijs voor deze spetterende avond is €4,30.

Vette Pech Paul de Leeuw

HENGELO - Heeft u zin in een avondje met grappige verhalen? Bezoek op 30 maart de voorstelling van Paul de Leeuw.

Deze nieuwste show van Paul gaat over alle 'vette pech'-momenten in zijn leven en zit vol met verhalen, improvisaties en kleine liedjes. Koop nu uw kaarten op www.schouwburghengelo.nl. Wees er snel bij, er zijn nog enkele kaarten te koop! De show begint om 20.00 uur.

Probeer een E-bike bij Ten Tusscher

ENSCHEDE - De elektrische fiets won de afgelopen jaren flink aan populariteit. Ze zijn steeds beter en het assortiment is steeds breder. Hebt u nog nooit op een elektrische fiets gereden? Fietsenwinkel Ten Tusscher laat u graag kennismaken tijdens de E-Bike Testdagen van 27 tot en met 30 maart.

Fietsenwinkel Ten Tusscher merkt zelf ook dat de elektrische fiets steeds populairder is. Zij organiseren de testdagen al jaren; met tegenwoordig honderden bezoekers. De elektrische fiets heeft veel voordelen: je hebt altijd wind mee en zeker voor woon-werkverkeer is het een goed alternatief voor de auto. Ook voor de sportieve fietser zijn er steeds meer elektrische opties. Ten Tusscher levert alleen topmerken met echte kwaliteit en natuurlijk een goed servicepakket. Zo wordt de fiets bij aankoop goed op maat afgesteld voor een uitstekende fietshouding.

Steeds beter
Elektrische fietsen zijn de afgelopen jaren steeds beter geworden. Zo was de actieradius - de maximale afstand - van de eerste fietsen tot zo'n 50 kilometer. Nu komen de meeste ruim over de 100 kilometer. Het gebruik op langere afstanden maakt ze ook geschikter voor woon-werkverkeer en bijvoorbeeld voor jongeren die verder moeten fietsen naar school. "Ook 18-jarigen nemen tegenwoordig graag een E-bike", zo benadrukt bedrijfsleider Martijn Kip. "Zo blijven ze in beweging maar wel met een stukje ondersteuning. Een mooi alternatief voor een scootertje."

Grote interesse
Fietsenwinkel Ten Tusscher biedt naast de traditionele racefiets en mountainbike ook een steeds bredere selectie E-bikes. "We nodigen iedereen uit om de nieuwe modellen te testen. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken over welke fiets het beste bij u past.", aldus bedrijfsleider Martijn Kip. De testdagen trekken tegenwoordig al honderden bezoekers per jaar.

Kom ook
De E-Bike Testdagen bij Ten Tusscher zijn dit jaar van woensdag 27 maart tot en met zaterdag 30 maart. Omdat goed advies belangrijk is, zet Ten Tusscher al zijn personeel in om bezoekers te ondersteunen. U bent op alle dagen welkom tussen 09.00 en 18.00 uur. Ten Tusscher is gevestigd aan de Oldenzaalsestraat 340 in Enschede. Kijk ook op: www.tentusscher.nl

De gouden combinatie voor resultaat

HENGELO - Afvallen prijkt vaak in de top van de goede voornemens voor een nieuw jaar. Niet alleen vanwege het schoonheidsideaal, want afvallen kan klachten verminderen, heeft invloed op de gezondheid en hoe iemand zich voelt. Afvallen kan op eigen kracht door het volgen van een dieet en/of meer bewegen, maar diëtistenpraktijk Vitalise biedt een veelbelovende combinatie in het behalen van resultaat.

Diëtistenpraktijk Vitalise opent haar deuren te Hengelo bij Fitpunt, een volledig gemoderniseerde sportschool waar persoonlijke begeleiding en sfeer voorop staan. "De laagdrempelige locatie is een bewust keuze", vertelt Elise Slootman, eigenaresse van Diëtistenpraktijk Vitalise. "Ik vind het belangrijk dat wij op laagdrempelige locaties zitten zodat langs gaan en eens met een diëtiste in gesprek gaan niet direct zo medisch of zwaar aanvoelt. Het kan immers best lastig zijn om over je gezondheid of voeding te praten."

Samenwerking
Binnen Fitpunt gaan Diëtistenpraktijk Vitalise en fysiotherapie FitbyCoen intensief met elkaar samenwerken. Dit bedrijf heeft zich ook gevestigd bij Fitpunt. "Niet alleen uit de wetenschap blijkt het, maar ook vanuit ervaring bij de andere praktijklocatie in Almelo heb ik gezien hoe effectief een goede samenwerking tussen de fysiotherapeut en de diëtiste kan zijn," zegt Elise. Toch is deze manier van samenwerken als specialisten in combinatie met een sportschool een uniek concept in Hengelo. Tevens zijn er voor diabetespatiënten veel mogelijkheden. Voetpunt Twente vestigt zich ook bij Fitpunt. "Ik zie dit als een grote meerwaarde," vertelt Elise. "De mogelijkheid voor medische pedicure maakt deze zorggerichte opzet compleet."

Een positieve spiraal
Diëtistenpraktijk Vitalise gaat voor meetbare resultaten, daarom wordt er gewerkt met hoogwaardige apparatuur om lichaamssamenstelling te meten. "Met deze gegevens kan een voedingsadvies nog beter op maat worden gemaakt," zegt Elise Slootman. "Maar ook fysiotherapeut Coen heeft er veel baat bij. Hij krijgt een inzichtelijk beeld waar sterke en zwakke punten liggen van iemand. Hier kan hij zijn behandeling weer op afstemmen. Er wordt echt op een resultaatgerichte manier gewerkt. Door ook tussen-metingen te doen kunnen er aanpassingen worden gemaakt in het opgestelde voedingsplan. Hierdoor kom je in een positieve spiraal naar het gewenste resultaat".

Anders werken
"Wij hebben een andere manier van werken," vertelt Elise enthousiast. "Bij diëtistenpraktijk Vitalise stellen we geen beperkingen in een dieet. Het leven is immers veel te mooi om je te beperken tot een aantal voedingsmiddelen. Samen ontwikkelen we een gouden middenweg voor jou. De juiste balans en het creëren van je eigen gezonde leefstijl maken dat je je doel bij diëtistenpraktijk Vitalise gaat bereiken en het resultaat ook op de lange termijn behoudt." Ook wordt er drie uur vergoed vanuit het basispakket. Meer informatie is te vinden op www.dietistenpraktijkvitalise.nl.

Voorstelling Alzheimer

DIEPENHEIM - Zeven dansers schitteren op 29 maart in de dans- en vertelvoorstelling "Onvoorwaardelijk". Hoe onvoorwaardelijk is onvoorwaardelijke liefde?

In deze voorstelling, die begint om 20.00 uur, wordt 'verteld' hoe het voor naasten is als Alzheimer de familie binnendringt. Tijdens deze voorstelling wordt u meegenomen door de verschillende fases die deze ziekte met zich meebrengt. Emoties als machteloosheid, verdriet en (wan)hoop wisselen zich hierbij af. Helaas zal blijken dat alleen acceptatie en samenwerking de laatste optie is. Speciaal voor familie, mantelzorgers en zorgprofessionals is deze voorstelling gecreëerd, maar spreekt eenieder aan die te maken krijgt met dementie. Speciaal voor mantelzorgers is er een aantrekkelijke korting beschikbaar. Zij ontvangen aan de kassa €5 korting. Deze actie is geldig van 16 maart t/m 29 maart.

Gratis cholesterol-controle bij DA drogisterij Mensink

HENGELO - Gezond eten en voldoende bewegen zijn belangrijk om je gezondheid op peil te houden. Ook je cholesterol is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten en diabetes. Maar weet u eigenlijk wel hoe het staat met úw cholesterol? Bij DA drogisterij Mensink kunt u dit gratis laten meten.

Cholesterol is een vetachtige stof die deels via voedsel komt, maar ook door de lever zelf gemaakt wordt. Aan de hand van een vingerprik en een teststrip is vast te stellen of uw cholesterolgehalte te hoog is, maar ook de gehaltes van triglyceriden, het 'slechte' LDL-cholesterol en 'goede' HDL-cholesterol. Zo kunt u snel en accuraat inzicht krijgen in uw cholesterol. Het aanpassen van uw leefstijl in combinatie met goede voeding kan al veel doen om uw cholesterol te verlagen. DA drogisterij Mensink kan u ook een passend advies geven op het gebied van voedingssupplementen met daarnaast een voedingsadvies om een gezonde levensstijl te ondersteunen.

Goed advies
Laat uw cholesterol gratis controleren bij DA drogisterij Mensink aan de Industriestraat 64. Voor een afspraak om een gratis cholesterolmeting te laten doen belt u met DA Drogisterij Mensink: 074 – 291 39 34

Uur der Aarde

HENGELO - Earth Hour is een internationaal evenement op zaterdag 30 maart. Huishoudens en bedrijven worden opgeroepen om de verlichting en andere apparatuur voor 1 uur te doven.

Vanaf 13.00 uur vindt u op de hoek van de Drienerstraat en Enschedesestraat een streekmarkt waar duurzame producten worden verkocht. Ook vindt u op het Appelplein een cultuurpodium met dans, muziek en diverse activiteiten. Doof vervolgens 's avonds om 20.30 uur uw verlichting en andere elektrische apparatuur voor 1 uur. Hiermee geeft u een signaal af dat u zich zorgen maakt over de aarde. Naast Nederland zijn er nog zo'n 170 landen die gehoor geven aan Earth Hour 2019.

Gratis spreekuur

HENGELO - Vanaf 2019 is het iedere maand mogelijk om op het sollicitatiespreekuur te komen in de Bibliotheek Hengelo.

Sheena Kozijn zit iedere vierde maandag van de maand tussen 13.00 en 14.00 uur klaar om uw vragen te beantwoorden rondom het solliciteren. Naast het beantwoorden van uw vragen, kan ze u ook helpen met het solliciteren zelf. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van motivatie- of sollicitatiebrieven, het opmaken van uw CV of het inrichten van uw LinkedIn profiel. Tot slot is het ook mogelijk om met Sheena een sollicitatiegesprek te oefenen, zodat u weet wat u kunt verwachten. Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekhengelo.nl.

Bibliotheek helpt met belastingaangifte

GOOR - Digitaal belastingaangifte doen is voor veel mensen best een lastige klus. De Bibliotheek en Salut gaan inwoners van Hof van Twente daarbij helpen. In april is er elke vrijdag van 13.00-15.00 uur een gratis belastingspreekuur in Bibliotheek Goor.

Het wekelijkse belastingspreekuur in de bibliotheek wordt bemenst door geschoolde vrijwilligers. Mensen kunnen hier terecht met vragen over en hulp bij de belastingaangifte. De vrijwilligers kunnen ook doorverwijzen naar de juiste instanties voor verdere hulp. Het belastingspreekuur is elke vrijdag in april van 13.00-15.00 uur in Bibliotheek Goor.

Verdere aanbod
Mensen kunnen in de bibliotheek voor hun aangifte gebruik maken van computers met een veilige internetverbinding. Bibliotheek Hof van Twente biedt ook gratis computercursussen aan: de cursus Klik&Tik om mensen met weinig ervaring te leren omgaan met de computer en de cursus Digisterker om te leren omgaan met de digitale overheid.

Meenemen
Op de website van de belastingdienst kunnen mensen vinden welke gegevens ze nodig hebben om digitaal aangifte te kunnen doen. Handig om in ieder geval mee te nemen zijn: een geldig legitimatiebewijs, de aangiftebrief (als die is ontvangen) en de DigiD code. Verder zaken zoals de jaaropgave en jaaroverzichten van bankrekeningen.

Graniet en Marmer House

BAD-BENTHEIM - Een indrukwekkende showroom, eerlijk advies van medewerkers met passie en een breed assortiment, het Graniet & Marmer House heeft het. Net over de grens bij afslag twee Gildehaus kunt u terecht voor interieuroplossingen van keramiek en natuursteen en een goed advies.

Bij het Graniet & Marmer House heeft men een passie voor natuursteen en wil men meer mensen kennis laten maken met de kwaliteit en de schoonheid van dit natuurproduct voor uw interieur. De unieke gesteenten die de natuur biedt, voeden de passie van de medewerkers en inspireren hen elke dag weer om tot een productadvies te komen dat het beste bij de wensen van de klant past. De diverse tegelsoorten die worden aangeboden, haalt men van over de hele wereld om zo een ultiem kwaliteitsniveau te kunnen garanderen en de klant twee jaar garantie te kunnen bieden.

Diverse collectie
Bij het Graniet & Marmer House vindt u een brede en diverse collectie tegels en vloeren van verschillende materialen. Van uniek en stijlvol marmer tot sterk en multi-inzetbaar keramiek en van slijtvast graniet tot travertin met zijn natuurlijke en ruwe uitstraling, de keuze is groot. Ook voor diverse ornamenten van natuursteen kunt u er terecht. Zo vindt u er prachtig marmeren wastafels die uw badkamer helemaal af maken. Ook voor de bekleding van trappen, gevels en vensterbanken biedt men diverse stijlvolle oplossingen met natuursteen. Daarnaast biedt het Graniet & Marmer House natuurstenen tafelbladen aan die zowel in de horeca als in woningen zeker niet misstaan. Profiteer momenteel van scherpe kortingen; zo betaalt u géén BTW, wat een besparing van 21 procent oplevert. Daarnaast ontvangt u nog eens tien procent extra korting! Benieuwd geworden naar de collectie van het Graniet & Marmer House? Kom eens langs aan de Warschauer Strasse 11 in Bad Bentheim en bewonder!

Ultiem comfort tot in de details bij Het Stoelenpakhuis Borne

BORNE - Bij Het Stoelenpakhuis vindt u kwalitatief hoogwaardige eetkamerstoelen met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Door te komen proefzitten en u te laten adviseren tot in de kleine details, komt u tot de eetkamerstoel waarmee lang tafelen een comfortabel plezier wordt!


De keuken krijgt in onze huizen een steeds prominentere plaats. Vroeger zat men in de woonkamer te eten, maar tegenwoordig is de leefkeuken steeds meer in opkomst. De keuken is steeds meer het sociale hart van het huis geworden waar niet enkel meer wordt gekookt, er wordt gelachen, gevierd en er worden goede gesprekken gevoerd. Dit vraagt om goed zitcomfort en dat is waar Het Stoelenpakhuis zeker kaas van heeft gegeten!

Details
Rob Damhof heeft een passie voor zitcomfort en houdt met alle factoren rekening bij een passend advies. "Kleine details maken soms net het verschil als het op lekker zitten aankomt. Zo kan voor een lang iemand een diepere stoel een groot verschil maken", aldus Rob. Naast het juiste model komt een vering of een polyether vulling ook het zitcomfort ten goede. Rob weet waar u op moet letten bij een goede stoel en kan u uitgebreid adviseren. Om tot het beste advies te komen, kan men het beste de maten van de tafel (de hoogte, ruimte onder de tafel en de ruimte tussen de poten) meebrengen.

Zelf ervaren
Vaak ziet Rob dat mensen denken: een stoel is een stoel, maar door te komen proefzitten en stoelen te vergelijken, ervaren klanten het comfort zelf. Van elk model stoel staat er één showmodel die klanten kunnen proberen en naar hartenlust kunnen aanpassen aan hun eigen wensen. Zo kan men het materiaal van de poten kiezen en of men wel of geen armleuningen of wieltjes wil. Qua stijl loopt het aanbod zeer uiteen: u vindt er klassieke en landelijke modellen, maar ook strak en modern design. Voor ieder interieur en voor mensen van elk formaat is er wel een passend design te vinden. Daarnaast biedt Het Stoelenpakhuis een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding als het op kwalitatief hoogwaadige eetkamerstoelen aankomt. Zelf ervaren? Kom proefzitten aan de Ennekerdijk 28 in Borne.

Woody Garden: scherp geprijsd maatwerk

ALMELO - Hoe ziet uw perfecte tuin er uit? Woody Garden in Almelo helpt u graag om deze te realiseren. Of u nu een simpele schutting, een veranda, speeltoestel of juist een complete tuinrenovatie uit wil laten voeren: Woody Garden is het juiste adres.

Dankzij jarenlange ervaring kunnen zij helpen om uw droomtuin te realiseren; van een simpele schets tot de daadwerkelijke uitvoering.

Buitengevoel
Woody Garden levert onder meer veranda's en overkappingen geheel naar wens. Een veranda is een perfecte manier om in ieder jaargetijde te kunnen genieten van uw tuin, zonder altijd direct bloot te staan aan het weer. Aluminium terrasoverkappingen zijn een populaire keuze; ze bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en passen bij iedere woning. Uiteraard biedt Woody Garden ook een ruime selectie houten overkappingen. Naast de open veranda kunt u ook bijvoorbeeld een 'tuinkamer' laten realiseren. Dankzij schuifwanden is deze dan open of gesloten te gebruiken, zodat dit echt een verlenging van uw huis is. Wie beschikt over een grotere tuin kan ook kiezen voor een vrijstaande optie zoals een prieeltje of een tuinpaviljoen.

Breed assortiment
Woody Garden heeft een breed assortiment producten. Zo kunt u ook een nieuwe schutting laten plaatsen, al dan niet met poort. Hebt u behoefte aan een berging of schuur? Woody Garden helpt u graag met het vinden van het juiste product; ook hier is veel maatwerk mogelijk. U maakt de tuin helemaal af met passende nieuwe bestrating, tuinmeubilair of een speeltoestel; ook deze treft u hier aan.

Service voorop
Dankzij Woody Garden's brede assortiment en dienstverlening kunnen zij ook een complete tuinaanleg of renovatie voor u verzorgen. Door dit door één bedrijf te laten doen kan dit snel en vakkundig uitgevoerd worden. Woody Garden draagt zorg voor professionele plaatsing van uw nieuwe veranda, schutting of bestrating. Er komt vaak veel kijken bij plaatsing van een veranda, bijvoorbeeld het verwijderen van een bestaand zonnescherm, de waterafvoer, een goede fundering en plaatsen van buitenstopcontacten. Het loont om dit door een professioneel bedrijf te laten doen.

Kom langs
Woody Garden helpt u graag om uw droomtuin te realiseren. Kom langs aan de Jollesweg 1 in Almelo. Bel met 0546-432 893. Kijk ook op: www.woodygarden.nl. Kijk ook voor aluminium overkappingen op de website van www.woodyoverkappingen.nl

Systematik Bemiddelaar Bouwdiensten: Nu ook in uw regio!

TWENTE - Wij, het bedrijf SYSTEMATIK, zijn sinds 2004 actief in Nederland en hebben ons met onze kwaliteit en service bewezen in Limburg en Brabant. Alleen al in Nederland hebben we nu een klantenbestand van meer dan 4.000 tevreden klanten. Op grond van tal van aanbevelingen in de regio's Gelderland en Overijssel hebben we besloten om daar nog actiever te worden.

Wie of wat is SYSTEMATIK? Systematik is een middelgroot bedrijf dat onder leiding van de eigenaar al meer dan 20 jaar alle dakdekkerswerkzaamheden uitvoert. Wij bieden u een allround service, van gratis advies op uw locatie, planning van de renovatie tot en met de montage. Waarom Systematik? Omdat wij u volledig en eerlijk adviseren. Onze deskundige medewerkers inspecteren en analyseren uw dak en vinden de juiste oplossing voor uw huis! Laat u overtuigen door onze jarenlange ervaring en kwaliteit. Profiteer van onze hoge en eenmalige korting van 20 %. Handel snel, het aanbod is beperkt. Kijk voor meer informatie ook op: www.systematik.nl