Hart van Hengelo - Hof van Twente

14 december 2018

Hart van Hengelo - Hof van Twente 14 december 2018


Serious Request Lifeline wandelt door Hengelo

HENGELO - Radiozender 3FM organiseert al sinds jaar en dag acties voor goede doelen. Het eerdere Glazen Huis is inmiddels een uitgekauwd fenomeen met afnemende donaties de afgelopen jaren. De zender gooit het dit jaar dan ook over een andere boeg: de DJ's maken een grote wandeltocht door Nederland. En komende woensdag trekken zij door Hengelo.

Onder de noemer: red levens: Join the Lifeline zamelt 3FM in de week voor kerst geld in voor het Rode Kruis. Waar de mensen eerder naar het Glazen Huis moesten komen, komen de DJ's nu naar de mensen toe. Ook kunnen gulle gevers dit jaar zélf bepalen waar het Rode Kruis het geld aan gaat spenderen. Zo kan gekozen worden voor noodhulp bij conflicten elders in de wereld, voor bescherming tegen natuurgeweld of dichter bij huis: voor reanimatiecursussen en AED's.

De tocht
Volgende week dinsdag 18 december begint de tocht. Drie DJ-duo's wandelen dan door heel Nederland, door in totaal 123 plaatsen. Deze plaatsen zijn ook gekozen op basis van het feit dat hier lokale acties gehouden worden. De eindbestemming voor de DJ's is Utrecht, waar in 2004 de eerste editie van Serious Request gehouden werd.

In Hengelo
Woensdag 19 december worden de DJ's Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen en aanhang rond 09.00 uur verwacht in Hengelo. Zij trekken die dag ook door naar Enschede, Usselo, Boekelo en Haaksbergen in Twente. Hierna wandelen zij door richting de eindbestemming Utrecht. Met hopelijk onderweg nog vele spontane ontmoetingen.

Leuke acties
Ook in Hengelo staan diverse lokale acties gepland om geld in te zamelen voor Serious Request. Zo gaat Lyceum De Grundel een reanimatie-estafette houden komende maandag. Leerlingen kunnen zich laten sponsoren voor de cursus die het Rode Kruis op school zal organiseren. Het einddoel: 2.500 euro ophalen. Paramedisch Centrum Groot Driene biedt een gezondheidscheck aan voor 5 euro, waarbij onder meer de bloeddruk, spierkracht, BMI en houding gecontroleerd zal worden. Zij hopen in totaal zo'n 1.000 euro op te halen voor de actie.

Ieder kind in Hengelo moet toegang krijgen tot fruit

HENGELO - De gemeente Hengelo gaf afgelopen week de officiële aftrap voor een nieuw schoolfruitproject. Uit veel onderzoeken blijkt dat kinderen nog lang niet altijd voldoende fruit eten. Dit is extra lastig voor kinderen in minimagezinnen, waar fruit simpelweg niet altijd betaalbaar is. Ieder kind in Hengelo moet nu toegang kunnen krijgen tot gezond fruit.

Vorige week bezorgde de gemeente kistjes mandarijnen bij alle lokale basisscholen. Vergezeld van een brief met uitleg over het schoolfruit-project evenals het bredere Kindpakket. De gemeente heeft namelijk vanuit het Kindpakket geld beschikbaar om iedere week fruit te laten bezorgen op de basisscholen. Van Houten Fruithandel gaat dit dan concreet uitvoeren.

Gezonde basis
Verreweg de meeste kinderen van 1 tot 12 jaar eten onvoldoende groente en fruit, zo concludeerde onder meer het CBS afgelopen jaar. Van deze kinderen eet 38 procent voldoende fruit en 41 procent voldoende groente. Zo is de richtlijnen voor kinderen van 4 tot 9 jaar 150 gram fruit en 150 gram groente per dag, plus zo'n 60 gram vis per week. Dit zijn de richtlijnen van het Voedingscentrum. Kinderen onder de 4 jaar eten doorgaans nog wel voldoende groente en fruit, maar naar mate ze ouder worden neemt dit af. En jong geleerd is oud gedaan, zo leert de ervaring. Kijken we naar volwassenen, dan haalt slechts 2 procent van de jongvolwassenen tot 30 jaar de aanbevelingen uit de Schijf van Vijf: 250 gram groente en 200 gram fruit - per dag. En nee, groente en fruit zijn niet inwisselbaar, zo benadrukt het voedingscentrum. Je hebt toch écht beide nodig voor een gebalanceerd dieet. Nou ja, goede voornemens voor 2019, zullen we maar zeggen.

Toegankelijk
Nog afgezien van de eetgewoonte zelf is ook de toegang tot groente en fruit niet voor iedereen hetzelfde. Zo krijgen veel kinderen in minimagezinnen van huis uit geen fruit mee en is de beschikbaarheid van groente ook niet altijd optimaal. Hoewel voedselbanken natuurlijk hun best doen om een gebalanceerd pakket samen te stellen, is ook hier de richtlijn niet altijd praktisch haalbaar. Door het schoolfruit aan te bieden pakt de gemeente dit dus op een mooie manier aan: iederéén krijgt meer fruit aangeboden. Zeker in combinatie met een stukje voorlichting op de scholen zelf moet dit zorgen voor een grotere fruitconsumptie, nu én wanneer ze volwassen zijn. Ook op de scholen zelf is de afgelopen jaren groeiende aandacht voor gezonde voeding, zo zijn veel schoolkantines stukken gezonder geworden met een breder aanbod van groente, fruit en gezondere dranken.

Jaargang: 8 • Nr 304 • Wk 50

Gratis cholesterol-controle bij DA drogisterij Mensink

HENGELO - Gezond eten en voldoende bewegen zijn belangrijk om je gezondheid op peil te houden. Ook je cholesterol is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten en diabetes. Maar weet u eigenlijk wel hoe het staat met úw cholesterol? DA drogisterij Mensink organiseert op dinsdag 18 december een gratis testdag.

Cholesterol is een vetachtige stof die deels via voedsel komt, maar ook door de lever zelf gemaakt wordt. Aan de hand van een vingerprik en een teststrip is vast te stellen of uw cholesterolgehalte te hoog is, maar ook de gehaltes van triglyceriden, het 'slechte' LDL-cholesterol en 'goede' HDL-cholesterol. Zo kunt u snel en accuraat inzicht krijgen in uw cholesterol. Het aanpassen van uw leefstijl in combinatie met goede voeding kan al veel doen om uw cholesterol te verlagen. DA drogisterij Mensink kan u ook een passend advies geven op het gebied van diverse voedingssupplementen en andere mogelijkheden om een gezonde levensstijl te ondersteunen.

Aanmelden
Laat uw cholesterol gratis controleren bij DA drogisterij Mensink aan de Industriestraat 64. U bent op dinsdag 18 december van harte welkom om uw cholesterol te laten testen van 10.00 tot 16.00 uur. Aanmelden vooraf is wel noodzakelijk! Bel met: 074-291 39 34.

Column

Brand

Het is opvallend dat Enschede meerdere malen door grote branden is getroffen. Zo was er in 1862 de grote Stadsbrand met 2 doden en een totaal verwoeste stad, tijdens de Tweede Wereldoorlog is Enschede 61 keer gebombardeerd, waarbij 356 doden vielen en uiteraard de vuurwerkramp van mei 2000 met 23 doden en een totaal verwoeste woonwijk. Na een ramp wil men het gebeurde begrijpen door het verzamelen van informatie, want als je het begrijpt kun je het gebeurde een "plekje" geven. Dan is het een stukje van jezelf geworden. De vuurwerkramp heeft bij velen nog geen plekje kunnen vinden en dat is te begrijpen; er is nog veel onzeker, er is bijvoorbeeld geen onomstreden dader of daders en dit blijft doorzeuren. De onderwerpen "schuld en oorzaak" blijven omstreden en lijken ook nu nog taboe. Zie de reactie op de plannen van Van Buitenen. Welke reactie dan? Die reactie die er niet kwam; helemaal niets in het openbaar tenminste. De klokkenluider wordt genegeerd en onder het mom van het openscheuren van oude wonden wordt eigenlijk gezegd dat het gezeur op moet houden. En dat is precies de verkeerde reactie, want meneer Van Buitenen gaat gegarandeerd door met zijn kruistocht. Dat betekent dat het dossier Vuurwerkramp vroeg of laat weer opengaat, op welke wijze dan ook. Hij heeft nu de landelijke betrokken overheden aangeklaagd, later zullen er ongetwijfeld meer instanties volgen. "Misschien is dat de angst van ons bestuur.", denk je dan. De maatschappelijke onrust kun je Van Buitenen kwalijk nemen, maar de stilte vanuit het Stadhuis niet. Het college loopt weg voor de verantwoordelijkheid. Er zijn verkiezingen geweest, er is op een democratische manier een college gevormd, er zijn enquetes en onderzoeken gehouden, er is een Enschede Akkoord gesloten, maar de problemen worden niet aangepakt en stapelen zich op.


Het lijkt alsof de politieke partijen nog steeds aan het campagne voeren zijn, terwijl wij allen weten wat er moet gebeuren in Enschede. Zo staat bijvoorbeeld FC Twente binnenkort weer op de stoep van het stadhuis, om onder het mom van financiële herstructurering gemeenschapsgeld vrij te maken voor de aankoop van nieuwe spelers. Zo vervuilt de stad en wordt het buitengebied een stortplaats voor de gescheiden inzameling van hennepafval. Ondertussen groeien de financiële problemen van de gemeente ons boven het hoofd, stijgen de gemeentelijke belastingen, heffingen en parkeertarieven en wordt de vuurwerkramp weer actueel.


Er zijn honderden redenen te bedenken om als gemeente Enschede niets te doen, er is 'e'en reden om wel iets te doen; de burger heeft recht op de waarheid. We weten dat er iets gaat gebeuren, zorg dat je als gemeente voorbereid bent. Zorg voor een vertegenwoordiger verantwoordelijk voor de gemeentelijke informatie over de ramp, richting burger en instanties. Bied het stadhuis aan voor de hoorzittingen en voor huisvesting van de onderzoekscommissie. Blijf betrokken bij het proces in het belang van de inwoners van je gemeente. En wees transparant en eerlijk. Wil het vertrouwen tussen de Enschedese overheid en burger zich herstellen, dan moet er eerst een vuiltje uit het verleden worden weggewerkt.

Herindeling van Medlon prikposten

HENGELO - Vanwege de nieuwe antistollingsbehandeling bij trombose patiënten daalt het aantal patiënten bij prikposten.

Deze positieve ontwikkeling draagt bij aan betere patiëntenzorg. Als gevolg hiervan hebben wij een nieuwe indeling gemaakt om een zuinige en zinnige inzet van prikposten mogelijk te maken. Op www.zoekeenprikpost.nl is een overzicht weergegeven vaneen prikpost bij u in de buurt.

Alternatieve prikposten
Tevens willen wij u informeren over de sluiting van prikpost Medlon aan de Haaksbergerstraat 187 in Beckum. Deze zal per 31 december 2018 sluiten. Als alternatief helpen wij u graag bij de poli bloedafname ZGT aan de Geerdinksweg 141 in Hengelo, hier moet u naar de afdeling bloedafname, routenummer 0.3. Deze prikpost is geopend van maandag t/m vrijdag van 07.30 uur tot 16.30 uur en op zaterdag van 08.00 uur tot 10.30 uur. Ook hebben zij patiënten Trombosedienst op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot 10.00 uur.

Ik ben Wim Maulany en ik geef op 15 januari een cursus Tai-chi chuan bij de Volksuniversiteit.

Naast deze cursus verzorg ik ook andere cursussen en workshops; 'Shiatsu', 'Yi-methode' en een 'workshop lachen'. Naast docent bij de Volksuniversiteit heb ik een eigen praktijk in Wierden.

Al sinds 1982 ben ik actief als therapeut en docent in de oosterse bewegingsleer. Als gediplomeerd docent en ervaringsdeskundige kun je erop vertrouwen dat ik weet waar ik het over heb. Bij Tai-chi chuan ontdekt je hoe je je kunt ontspannen, leer je een goede balans te vinden en hoe je moet ademhalen. Deze vorm van beweging is met name geschikt voor mensen met rug-, nek- en schouderklachten. Mensen die vaak hoofdpijn hebben of moeite hebben met slapen. Het is een uitgebalanceerde bewegingsmethode die al voor zeer veel mensen van blijvende waarde is gebleken.

Wim Maulany

www.volksuniversiteit-hengelo.nl

Weer een hilarische Hengelose Revue

HENGELO - De voorbereidingen voor de 66e Hengelose Revue productie "Inpakken en Wegwezen " zijn in volle gang.

De première is op vrijdag 1 februari 2019 in de Schouwburg Hengelo. Er zijn in totaal zes voorstellingen. "Inpakken en Wegwezen" is een heerlijk komisch verhaal over oma Hendrika die door haar drie kinderen "afgeserveerd" word in een bejaardentehuis. De show wordt met veel spektakel geopend. U mag zelfs meehelpen! De strenge regels van de directrice van het "gesticht", zoals Oma het tehuis noemt, worden natuurlijk omzeild.

Hilarisch
Dwaze verwikkelingen en heerlijke humor bezorgen u een avond of middag buikpijn van het lachen. De Hengelose Revue trekt dan ook ieder jaar meer bezoekers. "Inpakken en Wegwezen" is een hilarisch toneelstuk afgewisseld met prachtige live muziek, zang en dans. Dit alles te midden van schitterende decors en kleding. De regie van deze professionele show is in handen van Bertus Braam.

Voorstellingen
De voorstellingen zijn op 1, 2, 3 februari en op 6, 7en 8 februari 2019 in de Schouwburg Hengelo. Aanvang 20:00 uur. Zondag 3 februari is een matinee voorstelling. Aanvang 14:00 uur. Entreeprijs is 17,50 euro per persoon.

Kaarten
Kaarten voor de Hengelose revue productie "Inpakken en Wegwezen" kunt u bestellen via de Schouwburg Hengelo op www.schouwburghengelo.nl of 074-255 67 89.

Zon joar is toch vake wa'j der zelf van emaakt hebt...

Maandag 17 december 10:00

Sheltersuit biedt bescherming én een toekomstperspectief

ENSCHEDE - Het Twentse project Sheltersuit is de afgelopen jaren steeds bekender geworden. Het idee ontstond om een bijzonder pak te maken dat een combinatie van een warme jas en slaapzak is; deze worden dan uitgedeeld waar er behoefte aan is. Zo is Sheltersuit momenteel bezig om pakken te maken voor vluchtelingen in Sarajevo en het Griekse eiland Samos.

Sheltersuit werd in 2014 opgericht om daklozen te helpen door hen bescherming te bieden. Wie noodgedwongen op straat slaapt, zeker in de winter, staat bloot aan grote risico's. De beschermende jas annex slaapzak biedt dan ook bescherming tegen de kou en elementen. Doordat de slaapzak open is aan de onderkant kunnen ze zich snel verplaatsen wanneer dit nodig is.

Ambitieus project
Op dit moment is het doel om zo'n 3.000 pakken te maken en uit te delen in Sarajevo en het Griekse eiland Samos. En: nog voor de winter. Een cijfer gebaseerd op de concrete vraag vanuit hulporganisaties. Hiervoor is al met al zo'n 900.000 euro nodig. De organisatie krijgt al veel steun van grotere bedrijven, regionale kringloopwinkels en natuurlijk vele donateurs. Deze maand begint Sheltersuit ook met een grote mediacampagne om meer donaties te werven.

Duurzaam product
De Sheltersuits worden in een eigen atelier in Enschede gemaakt. En: het is een verrassend duurzaam product. Zo worden de pakken deels gemaakt van gerecycled materiaal, onder meer afkomstig van de Twentse kringloopwinkels die actief oude slaapzakken inzamelen. Sheltersuit deed een oproep om zeker 1.000 oude slaapzakken in te leveren, met een overweldigende respons. Zo heeft kringloopbedrijf De Beurs enkele honderden slaapzakken ingezameld die nu een nieuw leven krijgen. Eerder kwamen al 300 slaapzakken van 't Goed binnen. Diverse bedrijven leveren ook donaties in natura: zo is de buitenstof afkomstig van Ten Cate en 3M leverde Thinsulate, een isolerend materiaal voor de mouwen en capuchon. Bijzonder is ook dat Sheltersuit de pakken laat maken door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo zijn in het Enschedese atelier langdurig werklozen, daklozen en vluchtelingen bezig. De organisatie is bezig om officieel re-integratiepartner van de gemeente Enschede te worden. Een brede inzet op arbeidsmarktcoaching en bijscholing moet helpen om deze medewerkers weer een positieve, zelfvoorzienende toekomst te kunnen bieden.

Steun het project
Donaties zijn welkom. Hebt u een oude slaapzak die u niet meer gebruikt? U kunt deze inleveren bij uw plaatselijke kringloopwinkel of direct bij Sheltersuit aan het Rigtersbleek-Zandvoort 10 – 9 in Enschede. Wilt u de productie van Sheltersuits financieel steunen? Uw donatie is van harte welkom. Kijk voor meer informatie op: www.sheltersuit.com

Kick off FC Twente Cup

ENSCHEDE - Maandagavond vond in De Grolsch Veste de kick off plaats van de FC Twente Cup. Liefst 25 teams uit de regio begonnen daarmee officieel aan het grootste wijkentoernooi van Twente. Wout Brama, Peet Bijen en FC Twente Vrouwen-speelster Renate Jansen waren aanwezig om de jongeren succes te wensen.

Als ware ambassadeurs van hun eigen wijk storten de jongeren zich vanaf nu op de voorbereiding. Niet alleen op het voetbalveld, maar juist ook daar buiten. Want naast sportief bezig zijn (trainingen en oefenwedstrijden), staat maatschappelijke betrokkenheid centraal tijdens de voorbereiding van de FC Twente Cup. Om zich te kwalificeren voor het eindtoernooi moeten de jongeren verschillende activiteiten ondernemen: oefenwedstrijden, trainingen en buurtbijdrages. Daar staan mooie FC Twente beloningen tegenover, maar bovenal kwalificatie voor het eindtoernooi dat in mei plaatsvindt. Deelname aan het wijkentoernooi van Stichting FC Twente, scoren in de wijk komt deze editie uit Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Glanerbrug en het Duitse Gildehaus.

Initiatief
De FC Twente Cup is een initiatief van Stichting FC Twente, scoren in de wijk waaraan teams uit de gehele regio meedoen, zowel jongens- als meidenteams. Het project wordt mede mogelijk met de steun van Menzis, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, Domijn, Welbions, Huuskes, Wijkracht en Alifa. Kijk voor meer informatie over dit gezellige toernooi en de verdere achtergrond van het project op www.fctwentecup.nl.

Tentoonstelling met schilderijen van Henk Thüss

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

HENGELO - Met ingang van 16 december is in Museum Hengelo de tentoonstelling 'tegen de stroom in' te zien met schilderijen van Henk Thüss. De titel doelt op zijn abstracte wijze van schilderen.

Tegen de stroom in heeft te maken met het feit dat abstract schilderen tegenwoordig uit is. En dat heeft volgens Thüss met de tijdsgeest te maken, niet met de kwaliteit. De in Hengelo geboren kunstschilder werkt sinds jaren aan een kleurrijk, abstract en expressionistisch oeuvre, dat inmiddels zijn weg heeft gevonden via bedrijven, kunstuitleen en verzamelaars.

Uitdrukkingsvol
Tijdens het werken speelt hij in op dat wat er ontstaat. Soms leidt dat spontaan tot directe resultaten, maar vaak helpen andere impulsen het werk weer verder. Hoewel hij ook met acryl op papier en doek schildert, heeft olieverf toch zijn voorkeur. Maar ondanks dat de aanlooptijd daarvoor veel langer is, ervaart hij het eindresultaat als meer uitdrukkingsvol.

Kunstacademie
Als beeldend kunstenaar zocht Henk Thüss na een opleiding aan de Kunstacademie in Enschede zijn eigen weg. Behaalde zowel het diploma Illustrator als acte Tekenen. Heeft op de academie veel moeten afleren, maar kreeg er ook veel voor terug. Maakte kennis met het werk van Willem de Kooning, Ger Lataster en Jaap Berghuis. Kleurgebruik, abstractie, expressie en harmonie wonnen het van de beeldende voorstelling. Schilderijen als De roze ram (1987), Het poollandschap (2012) en Hemelwaarts (2018) laten de ontwikkeling duidelijk zien. Opvallend zijn Thüss' kleurrijke werken uit de jaren 90. Dat zijn wereld verder reikt dan schilderen en etsen, bewijst hij door ook als illustrator en cartoonist aan opdrachten te werken in binnen- en buitenland.

Atelier
Nog dagelijks is Henk Thüss in zijn atelier te vinden om – tegen de stroom in – aan uitbreiding van zijn abstracte schilderijen te werken.

24-ste brommerbeurs van 't Oale Kreng

VRIEZENVEEN - Een bromfietsbeurs, is dat nog van deze tijd?

In de meeste boerenschuren vind je geen oude bromfiets meer. Daar staat tegenwoordig een trekker met de modernste opties. Waar vind je de brommers dan nog wel? In Vriezenveen kunt u ze nog altijd vinden tijdens de jaarlijkse Show / Beurs van 't Oale Kreng, die dit jaar op 29 December haar 24e editie organiseert. Hier is een prachtige show te zien van de bromfiets uit weleer.

Markt
Ook de onderdelenmarkt staat bekend bij de bromfiets beminden. Nu ook de onderdelen schaarser worden, doordat de laatste jaren standhouders zijn weggevallen, is dit een unieke kans, om nog eens wat nostalgie op te snuiven. Want niet elke generatie heeft hetzelfde virus. Ook dit jaar probeert de organisatie er weer een geslaagde editie van te maken. Zij kijken uit naar uw komst.

Fotograferen in het Oyfo Techniekmuseum

HENGELO - Dit is een unieke kans, want Oyfo Kunst en Techniek in Hengelo organiseert speciaal voor hobbyfotografen de workshop "a Night at the Museum". En dat neemt men bij Oyfo heel letterlijk! In Oyfo Techniekmuseum ben je als deelnemer van harte welkom om in de late uren na sluitingstijd kennis te maken met deze unieke plek.

De fotografeeravond vindt plaats op vrijdag 4 januari van 19.30 tot 22.30 uur. Onder begeleiding van fotografiedocent Julius Visser kun je experimenteren met compositie en beelduitsneden. Op vrijdag 11 januari van 19.30-22.00 uur is er een terugkomavond waar de gemaakte foto's besproken en geëvalueerd worden. Je neemt hiervoor een selectie van jouw fotowerk mee. Workshopleider, Oyfo docent Julius Visser is afgestudeerd aan de AKI als fotograaf en werkzaam als fotograaf/vormgever in een eigen communicatiebureau. Meer info & inschrijven kan via www.oyfo.nl. Je vindt de workshop in de agenda en onder het aanbod cursussen beeldende kunst.

Kijken met je oren in Museum No Hero

DELDEN - Op zondag 16 december geeft componist, dichter/schrijver Geert Christenhusz in Museum No Hero in Delden een lezing met als titel "Kijken met je oren".

In het lezing-gedeelte wordt de invloed van tijd en plaats op de relatie van kunstwerk - toeschouwer onderzocht. Maakt hetzelfde schilderij in een andere tijd, op een andere plaats, bij een andere geluidservaring, een andere geurwaarneming, geplaatst achter een glaswand, dezelfde indruk op de toeschouwer? Christenhusz geeft prachtige voorbeelden (onder andere met verschillende soorten muziek) uit de praktijk waarbij men de vertrouwde museumzalen op een totaal andere wijze kennen leert. Het is de bedoeling dat daarna het bekijken van de kunstwerken in het museum een andere ervaring biedt.

De lezing begint om 15.00 uur, waarna de rondleiding start om ongeveer 16.00 uur. U kunt zich aanmelden via www.museumnohero.nl. De entreeprijs bedraagt € 25,- per persoon en € 15,- voor ambassadeurs.

Laatste thuiswedstrijd van 2018 tegen PSV

ALMELO - Komend weekend staat voor Heracles Almelo de laatste thuiswedstrijd van 2018 op het programma.

Op zaterdag 15 december wordt er om 19.45 afgetrapt tegen de koploper van de Eredivisie: PSV. De nummer één van de Eredivisie komt naar Almelo met 42 punten op zak en een doelsaldo van 53 voor en slechts zeven tegen. Heracles Almelo doet het met een vijfde plek in de Eredivisie boven verwachtingen goed.

Kaarten
Deze laatste thuiswedstrijd bezoeken? Kaarten zijn verkrijgbaar via www.heracles.nl/tickets en in de FanServiceShop. Wil jij samen met je vrienden deze thuiswedstrijd van Heracles Almelo bezoeken? Scoor dan het vriendenpakket. Bij afname van vier wedstrijdkaarten voor deze thuiswedstrijd ontvang je 20% korting op de totaalprijs. Deze actie geldt alleen voor FanCard- en seizoenkaarthouders.

Halve seizoenkaart!
De WinterTopweken bij Heracles Almelo zijn in volle gang. Met een halve seizoenkaart bezoek je alle negen thuiswedstrijden in de tweede seizoenshelft extra voordelig. Er staan nog thuiswedstrijden op het programma tegen bijvoorbeeld Ajax, PEC Zwolle, FC Utrecht en sc Heerenveen. Met een huidige vijfde plaats op de ranglijst belooft het een spannend tweede deel van het seizoen te worden. Halve seizoenkaarten zijn verkrijgbaar vanaf €88,-. Voor kinderen, jeugd en zestigplussers gelden tarieven vanaf €64,-

Gratis naar PSV-thuis
Koop deze week je halve seizoenkaart en krijg toegang tot Heracles Almelo - PSV cadeau. Het duel tegen de koploper wordt komende zaterdag gespeeld en is de laatste thuiswedstrijd van de eerste seizoenshelft.

Gezellig Kerstconcert Borns Kleinkoor

BORNE - Op zondagmiddag 23 december geeft het Borns Kleinkoor weer haar jaarlijkse Kerstconcert. Vanwege de groeiende belangstelling geeft het koor zelfs twee concerten op deze middag, zowel om 14.00 uur als om 16.00 uur.

Dit Kerstconcert van het Borns Kleinkoor is inmiddels een traditie geworden binnen de Bornse en omliggende gemeenschap. Voor menigeen is dit concert het begin van 'op weg zijn naar Kerst'. Ook dit jaar belooft het een sfeervolle zondagmiddag te worden. Naast enkele traditionele Nederlandse kerstliederen zijn er ook mooie nieuwe en verrassende liederen uit verschillende landen aan het repertoire toegevoegd.

Oefening
Samen met de zeer inspirerende dirigent Bram van der Beek is de afgelopen maanden hard en met veel plezier geoefend. Het koor hoopt u de muzikale en vocale ontwikkeling te kunnen laten horen. Het wil u laten zien, horen en voelen dat het Borns Kleinkoor een enthousiast mannenkoor is waarin zowel plaats is voor traditie als vernieuwing. Het koor hoopt dit alles in dit kerstconcert uit te dragen te midden van de bijzondere omgeving van de prachtige Oude Kerk. De begeleiding is in handen van pianist Rob van Doorn. Voor dit concert heeft het koor de samenwerking gezocht met de jonge harpiste Emma Finkers.

Veel talent
Dit jaar heeft in het teken gestaan van de samenwerking met jonge talentvolle zangers en zangeressen. Zij mogen bij dit concert dus niet ontbreken en zullen ook enkele liederen ten gehore brengen.

Kom ook
De concerten vinden plaats in de Oude Kerk in Borne en beginnen om 14.00 uur en om 16.00 uur. De voorverkoop is inmiddels gestart. De toegangskaarten kosten 10 euro (voor kinderen tot 12 jaar 5 euro) en zijn te verkrijgen bij de VVV Borne en bij Herman Dankaart (06 39 25 05 90). Indien nog voorradig voor aanvang van het concert in de kerk. Het is raadzaam om de kaarten tijdig te reserveren. Het aantal plaatsen in de Oude Kerk is beperkt en vorige concerten waren al snel volledig uitverkocht. Voor meer informatie: www.bornskleinkoor.nl

Afsluiting van 2018: Excelsior-uit

ALMELO - De wedstrijd van komende zaterdag (15 december) staat in het teken van dé laatste thuiswedstrijd.

Echter komt Heracles Almelo hierna nog eenmaal in actie. Op zaterdag 22 december staat namelijk het slotstuk op het programma: Excelsior – Heracles Almelo. Hopelijk mag Heracles ook dan weer rekenen op veel trouwe fans om hen aan te moedigen.

Heracles 2 declasseert Achilles '29 2 met monsterscore

ALMELO - Maandagavond heeft het tweede van Heracles Almelo een monsterscore geboekt tegen Achilles'29 2.

In de laatste wedstrijd van de reservecompetitie A werd het uiteindelijk 20-0(!) voor de Almeloërs. Uitblinkers aan de kant van Heracles Almelo 2 waren Vincent Vermeij (zes goals), Joey Konings (vijf goals) en Silvester van der Water (vier goals). Heracles Almelo 2 was al zeker van de eerste plek in de competitie en speelt na de winter in de kampioenspoule. Een mooi uitgangspunt voor na de winter.

De Notenkraker

HENGELO - Het Staatsballet van Tatarstan staat met De Notenkraker op vrijdag 21 december in Schouwburg Hengelo.

De Notenkraker is gebaseerd op het verhaal van Hoffmann. Een verhaal over meisje Clara dat mijmert over liefde, geluk en haar pop De Notenkraker. Het verhaal in combinatie met de legendarische muziek van Tsjaikovski neemt u mee in een sprookjeswereld. De voorstelling is op 21 december om 19.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf € 13,50.

Reizend MuziekGezelschap

DELDEN - Delden Klassiek presenteert het Reizend MuziekGezelschap op 16 december.

Het Reizend MuziekGezelschap zal met onder andere Mathieu van Bellen en Maria Milstein het concert geven in de Grote of Oude Blasiuskerk. Beiden hebben de nodige prijzen in de wacht gesleept en zullen tijdens het concert werk van onder andere Mendelssohn en Brahms ten gehore brengen. Aanvang van het concert op 16 december is om 16.00 uur. Kaarten à € 16,- zijn verkrijgbaar via www.deldenklassiek.nl.

Inloopspreekuur openbaar vervoer

HENGELO - Er is op 17 december een inloopspreekuur openbaar vervoer voor senioren bij Wijksteunpunt Thiems Inn.

Tijdens het spreekuur kan bijvoorbeeld advies gevraagd worden over het aanvragen van een OV-chipkaart. Ook vragen over hoe de 40% samenreiskorting werkt en het plannen van een reis worden beantwoord door de OV-ambassadeurs. Het inloopspreekuur is op 17 december tussen 10.00 uur en 11.30 uur bij Wijksteunpunt Thiems Inn aan het Bevrijderslaantje 6.

Het meisje met de zwavelstokjes

HENGELO - Een klassieker op het podium van Schouwburg Hengelo: Het meisje met de zwavelstokjes.

Theaterschool Luna brengt deze voorstelling op de planken op zaterdag 22 december. Het verhaal over het meisje Anne die in de dagen voor kerst rondzwerft op straat; geen muts, geen schoenen, hongerig en koud. Wat is er toch gebeurd? Aanvang van de voorstelling is 19.00 uur. Kaarten à € 17,50 zijn te koop via www.schouwburghengelo.nl.

Gezellig diner voor senioren Hengelo

HENGELO - De feestdagen komen er weer aan; voor veel mensen een gezellige tijd. Maar denk je eens in hoe dat voelt als je geen familie hebt of als ze ver weg wonen?

Veel ouderen zijn eenzaam met de kerst. Dat gegeven trof de initiatiefnemers van de Stichting Hét Kerstdiner zo, dat ze daar iets aan wilden doen. Elk jaar verzorgen zij een gratis kerstdiner voor mensen die zelf kerst niet of nauwelijks kunnen vieren. Dit jaar is de compleet verzorgde middag en avond op zondag 16 december bedoeld voor ongeveer 250 eenzame ouderen met een handicap, inclusief begeleiders van de Zonnebloem en verzorgenden. De ouderen worden uitgenodigd in samenspraak met het bestuur van De Zonnebloem regio Hengelo.

Gezellig kerstgevoel
Thuis kerst vieren met familie of vrienden is voor deze ouderen niet weggelegd. Tijdens Hét Kerstdiner kunnen ze met elkaar genieten en toch een beetje kerstgevoel meekrijgen. Voor de zevende keer zijn zo'n honderd vrijwilligers en veel sponsoren, bijna allemaal Hengeloërs, bereid om de handen uit de mouwen te steken of te helpen middels een financiële ondersteuning of een bijdrage in natura.

Sfeervol kerstprogramma
De Brandweer Twente levert een fantastische bijdrage aan Hét Kerstdiner door de brandweerkazerne in Hengelo gratis ter beschikking te stellen. De ouderen worden 's middags ontvangen in de kazerne die dan volledig is omgetoverd tot een sfeervol restaurant. De 16 hobbykoks van kookclub Proefverlof onder leiding van chefkok Luc Gesing koken ook dit jaar weer een feestelijk 4-gangenmenu. Dat doen zij in de keuken van het ROC van Twente, die door het ROC en exploitant Cormet gratis beschikbaar is gesteld. Een extra uitdaging worden de verschillende diëten, waar zij rekening mee moeten houden. De middag start met een bingo met leuke prijzen en sfeervolle livemuziek. Er is ook een verrassingsoptreden van een bekende Nederlandse artiest. Daarnaast is er natuurlijk Hét Kerstdiner.

De stichting
Hét Kerstdiner is oorspronkelijk ontstaan uit een initiatief van Ludan Schmid in samenwerking met een aantal leden van Pact MVO Hengelo. Zij vinden dat iedereen kerstfeest moet kunnen vieren, ook mensen die om lichamelijke, sociale of financiële redenen afgesloten dreigen te raken van de maatschappij. Wilt u de stichting steunen? Donaties zijn welkom op: NL24RABO0195281381.

Rob Schouten nieuwe voorzitter RvT van ROC Twente

HENGELO - Met ingang van 1 januari 2019 is Rob Schouten de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het ROC van Twente.

Rob Schouten is de opvolger van Wilma van Ingen die in verband met het aanvaarden van een nieuwe functie (directeur-bestuurder van woningcorporatie Domijn) per 31 december 2018 vertrekt. Deze nieuwe functie wordt in verband met mogelijke belangenverstrengeling als onverenigbaar gezien met de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht.

Uitdagend werk
Wilma vervulde sinds 2013 de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht. Daarbij heeft zij op constructieve en voortvarende wijze toezicht gehouden op het bestuur en daarmee op het onderwijs aan ruim 19.000 studenten, zoals dat gegeven wordt door ruim 2.000 medewerkers. Met ingang van 1 januari 2019 wordt de functie van voorzitter Raad van Toezicht ROC van Twente overgenomen door Rob Schouten, sinds 2016 lid van de Raad van Toezicht ROC van Twente.

Achtergrond
Rob Schouten is sinds 2010 ondernemer, adviseur (Timoro Investments BV) en consultant (NieuwBeeldBV). Daarvoor was hij bestuurder van een uitvoerings- en adviesbedrijf. Verder is Rob actief op een flink aantal domeinen in en voor de regio Twente.

Ontroerend theaterstuk: Het Wonder van KamaK

HENGELO - Theater KamaK brengt ook dit jaar weer de bijzondere kerstvoorstelling: 'Het Wonder'. De voorstelling is gebaseerd op de alom bekende klassieker, Een Kerstverhaal van van Charles Dickens.

Dit brengt het publiek telkens weer in de juiste sfeer en gepaste stemming voor de kerstdagen. De bezoekers die 'Het Wonder' jaarlijks samen met KamaK beleven zijn het dan ook roerend met elkaar eens: 'zonder Het Wonder van KamaK geen kerst'.

Het verhaal
"Terwijl de kerstmarkten in volle gang zijn heeft Mevrouw Kort voor haar stoffenhal last van een grote groep zwervers die het trottoir voor haar winkel in beslag nemen. Pogingen om de zwervers te bewegen hun heil ergens anders te zoeken lopen op niets uit. Ten einde raad belt ze de politie. Maar dan vindt er een wonder plaats." Dit aangrijpende kerstverhaal van Theater KamaK kunt u zien in het mooiste theatertje van Hengelo, het KAMAKtheater. Tevens kunt luisteren naar het Zuiderkoor uit Enschede die kerstliederen laten horen na afloop van de voorstelling en ondertussen kunt u genieten van een heerlijke warme chocolademelk.

Kamak
KamaK is een theatergroep voor acteurs met een verstandelijke beperking. De voorstelling wordt zondag 16 december twee keer gespeeld om 15.00 uur en 16.00 uur. U betaald 5 euro, inclusief warme glühwein of chocolademelk met iets lekkers. Reserveren: 074-25 69 779. Alle info over de voorstellingen en KamaK kunt u vinden op de site, www.kamak.nl. Kom u ook?

Start van SeriousRequest

HENGELO - De start van SeriousRequest is op woensdag 19 december in Hengelo.

Geen glazen huis waarin dj's zonder eten worden opgesloten dit jaar, maar door het land trekkende 3FM-dj's. Ze gaan van actie naar actie wandelen om voor het goede doel geld in te zamelen. Het goede doel bestaat dit jaar uit drie delen: Bescherming tegen natuurgeweld, Reanimatie in Nederland en Noodhulp bij oorlog en conflicten. In Hengelo zijn er al diverse acties aangemeld via 3FM.nl/kominactie. Ook meedoen? Meld aan via de website en maak er ook melding van via info@hengelopromotie.nl onder vermelding van 3FMSeriousRequest. De actie kan dan via Hengelo Promotie onder de aandacht worden gebracht bij een groot publiek en eventuele vergunningen kunnen geregeld worden. Meer weten over deze actie? Ga naar www.npo3fm.nl/seriousrequest.

Feest van Licht

DELDEN - Het kerstconcert Feest van Licht gaat plaatsvinden op zaterdag 22 december in de Oude Blasius in Delden.

Kerstmis staat bekend als het feest van het licht en dat wordt gevierd met het kerstconcert van Kamerkoor Canteklaer onder leiding van Iassen Raykov. Het koor zal kerstliederen uit heel Europa ten gehore brengen en na de pauze kan er geluisterd worden naar Lux Aeterna van Lauridsen. Toegangskaarten voor dit concert in de voorverkoop kosten voor leden cultuurvrienden € 8,- en voor niet-leden € 10,-. Voor meer informatie zie cultuurvrienden-oudeblasius-delden.nl.

De Onzichtbare Man

HENGELO - Op woensdag 19 december is in Schouwburg Hengelo de voorstelling De Onzichtbare Man te zien.

In de voorstelling 'De Onzichtbare Man' wordt verteld over de ontmoeting tussen Michiel Voet, kunstenaar, en de Algerijnse vluchteling Karim Ramtani. Het verhaal wordt verteld vanuit Michiel en vanuit Karim Ramtani. Naast de voorstelling is er over deze ontmoeting ook een expositie geweest en verscheen er eveneens het fotoboek 'The Invisible Man'. De voorstelling op woensdag 19 december begint om 20.00 uur. Kaarten zijn te koop vanaf € 13,50 per stuk. Er is ook de mogelijkheid om de inleiding voor deze voorstelling bij te wonen. Dit kost € 2,50 en kan bij het bestellen van kaarten worden aangegeven. Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op www.schouwburghengelo.nl.

Spoorwegmiddag "Stoom in 3D"

HENGELO - Op zaterdag 15 december organiseert de Afdeling Twente van de NVBS (www.nvbs.com), de landelijke vereniging van spoorweghobbyisten, een 3D-stereo fotopresentatie, verzorgd door Gerard de Graaf.

Hij vertoont gevarieerde 3D stereobeelden van stoomtractie bij NS in de jaren '30, NS in de jaren '90 (o.a de bouw van DM′90), trams en smalspoor in binnen- en buitenland, koperhoogovens, smalspoortjes bij steenfabrieken, Oekraïense en Roemeense bosspoorlijnen, en de oerwoudtram van Napal Putih in Indonesië. Aanvang om 13.30 uur in zaal 't Schöpke, Waarbekenweg 23, 7553 KH Hengelo (naast Lidl supermarkt). Toegangsprijs: 2,50 euro, jongeren tot 18 jaar: 1,25 euro. Meer informatie op: www.nvbs.com/twente

CO: stille sluipmoordenaar

Levensreddende CO-melder

TWENTE - Een groot deel van de woningen in ons land is tegenwoordig voorzien van rookmelders. Dankzij de vele campagnes van de brandweer en andere hulpdiensten is dit inmiddels een ingeburgerd fenomeen. Maar op het gebied van koolmonoxide nemen veel minder mensen voorzorgsmaatregelen.

Koolmonoxide staat bekend als een echte sluipmoordenaar. Koolmonoxidevergiftiging kan ontstaan door onder meer onvolledige verbranding in uw CV-ketel, gaskachel of kooktoestel, waarna de woning zich al snel kan vullen met dit kleur- en geurloze gas. Een te hoge concentratie zorgt voor koolmonoxidevergiftiging. Koolmonoxide verdrijft de zuurstof, waardoor u langzaam stikt. Jaarlijks vallen gemiddeld 11 slachtoffers als gevolg van koolmonoxidevergiftiging, zo blijkt uit cijfers van de brandweer en brandwondenstichting.


Symptomen
Koolmonoxidevergiftiging is te herkennen aan diverse symptomen. In eerste instantie kan dit op griepverschijnselen lijken, wat in deze tijd natuurlijk extra gevaarlijk is. Verder kan dit zorgen voor hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en moeheid. Zeker wanneer er in de nachtelijke uren koolmonoxidevergiftiging ontstaat zou u ongemerkt in uw slaap kunnen overlijden. Vandaar de reputatie als stille sluipmoordenaar. Gelukkig zijn veel mensen tegenwoordig al een stuk alerter op deze risico's. Toch belanden jaarlijks nog zo'n 150 mensen op de eerste hulp na een koolmonoxidevergiftiging.

CO-melder
De belangrijkste tip om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen is het gebruik van een CO-melder. Dit is een klein kastje, vergelijkbaar met een rookmelder. Wanneer u deze in de buurt van uw ketel of gaskachel hangt, geeft deze een melding wanneer het CO-niveau boven een gevaarlijke grens komt. In zo'n geval is het belangrijk om de woning gelijk goed te ventileren en de installatie na te laten kijken door een monteur. Natuurlijk is het ook verstandig om uw CV-ketel of andere installatie af en toe na te laten kijken om juist dit soort risico's te voorkomen. Eerder werd een verplichte jaarlijkse controle onderzocht, maar dit komt vooralsnog niet.

Een schone dakgoot voorkomt problemen deze winter

TWENTE - Als u net zoals de meeste huizenbezitters bent, is de dakgoot niet een item waar u vaak aan denkt. Want laten we eerlijk zijn, niemand heeft echt veel zin om op driehoog op een wankele ladder te gaan staan om de dakgoten van rommel te ontdoen. Hiermee loopt u echter wel een concreet risico op schade en lekkage.

Met de vele bladafval, fikse regenbuien deze weken en lagere temperaturen kan het gebeuren dat een dakgoot verstopt raakt. Ook gedurende het jaar kan een goot door diverse oorzaken vol lopen. Vogels kunnen nesten bouwen in een goot, er waait afval in vanaf de grond, er komt prut van uw dakpannen af en meer van dit soort onaangename zaken. De dakgoot is erg belangrijk voor het goed afvoeren van al het regenwater dat op uw dak valt. Wanneer een goot verstopt is, is lekkage haast onvermijdelijk. Maar op het moment dat u daar achter komt, is de schade vaak al zichtbaar. Een vervuilde dakgoot is vrij eenvoudig te herkennen; bijvoorbeeld wanneer er onkruid of gras groeit in de dakgoot of wanneer er meer muggen dan gebruikelijk zijn in en om de woning. Ook wanneer er bij zware regen over de rand van de dakgoot loopt of zelfs langs de buitenmuren is het duidelijk dat de afvoer van regenwater niet optimaal is. Wanneer er vochtplekken net onder de dakgoot zitten, lekt de dakgoot.

Goede inspectie
Het is daarom belangrijk om de dakgoten eigenlijk twee keer per jaar schoon te maken. Of liever nog, schoon te laten maken. Dit is een lastig en ietwat gevaarlijk klusje, waardoor het verstandig is om dit door een vakman te laten doen. Zo kunt ook samen met andere buren in uw bouwblok een bedrijf inhuren om in een dag alle goten schoon te laten maken. Zo weet u zeker dat ook de goot van de buren niet voor problemen gaat zorgen en het drukt de kosten door dit gezamenlijk uit te laten voeren.

Schoorsteen
Wanneer u toch het dak op gaat of een ander dit laat controleren, is het ook verstandig om de staat van de schoorsteen te laten controleren en eventueel te laten vegen. Ook dit zou u eigenlijk één á twee keer per jaar moeten laten doen.

Kerstboomtrends

TWENTE - We zitten al weer midden in de feestelijke decembermaand en de kerstboom wordt weer in huis gehaald. Maar wat zullen we er eens in hangen? Als je wel eens tegen andere decoratie aan wil kijken dan die die al jaren wordt gebruikt, kun je met de nieuwe kersttrends je lol op. De kersttrends van 2018 bieden in ieder geval genoeg variatie en feestelijkheid om je hele woonkamer kleur te geven. Vernieuwend of juist traditioneel, voor ieder is er wel wat wils.

De trends om je kerstboom dit jaar te versieren lopen behoorlijk uiteen. Van een bontgekleurde regenboogboom tot subtiele pasteltinten in je boom, de mogelijkheden zijn eindeloos. De eerste trend zagen we laatste tijd ook veel terug in het interieur, de combinatie van zachtroze met grijs. Dit zorgt voor een minimalistische uitstraling maar geeft tegelijkertijd ook een luxe gevoel. Wil je het nog wat fleuriger aanpakken? Kies dan voor de flower power trend waarbij bloemenslingers in de boom worden gehangen in plaats van kerstballen, een blij gevoel gegarandeerd! Eerder zagen we daarnaast al veel kerstballen in allerlei kleuren en maten, van diverse etenswaren in je boom tot zeedieren en eenhoorns, het kan niet gek genoeg.

Subtiel
Vind je dit toch wat te gek worden? Ook de traditionele kerstboom is nog steeds on trend. Kies voor de traditionele kerstkleuren groen, rood en goud en creëer dat nostalgische gevoel. Ook kun je er nog wat poederig roze gekleurde decoratie aan toevoegen om een vleugje romantiek aan je kerstboom toe te voegen. Ook traditioneel kerstgroen kan nog steeds. Bij de groentrend voor de kerstboom staan dennengroen en emerald/blauwgroen centraal. Je kunt ervoor kiezen om enkel groentinten in je boom te gebruiken, maar ook voor de combinatie met andere kleuren. Wanneer de groentinten bijvoorbeeld gecombineerd worden met wolwit, zilver en goud ontstaat er een heel natuurlijk en chique geheel. Ook kun je kiezen voor blauw in de kerstboom. Maar blauw is toch helemaal geen kerstkleur? Als je een winterse blauw met wit gedecoreerde boom voor je ziet afgemaakt met spuitsneeuw, denk je daar geheid anders over. Een boom die doet denken aan een winter wonderland zorgt geheid voor knusse kerstdagen. Voor welke kerstdecoratie je dit jaar ook gaat, met elke variant maak je de gezelligheid compleet.