Hart van Hengelo - Hof van Twente

27 september 2019

Hart van Hengelo - Hof van Twente 27 september 2019


Ook zwembad straks een stuk duurzamer met zonnestroom

HENGELO - Er komen dit najaar maar liefst 922 zonnepanelen op het dak van het 50 meter sportbad van het Twentebad. De panelen moeten een fikse CO2-besparing opleveren en bijdragen aan de duurzame ambitie van de gemeente Hengelo.

Het Twentebad heeft de ambitie om uiteindelijk helemaal aardgasvrij te worden. Dit is niet bepaald een eenvoudige ambitie, aangezien een zwembad van nature een grootverbruiker is van energie. Voor de zomer werd onderzocht hoe het bad deze ambitie zou kunnen bereiken. Het doel? Nog voor de winter van 2020 het Twentebad volledig aardgasloos verwarmen. Het onderzoek wees uit dat het gebruik van lucht-warmtepompen en een elektrische ketel voor de koudste periodes van het jaar dit mogelijk maken. Het 50-meter sportbad biedt een uitstekende oppervlakte om het zonnepark uit te breiden. Wethouder Claudio Bruggink is dan ook enthousiast: "In 2050 willen we in Nederland niet meer afhankelijk zijn van fossiele energiebronnen, zoals aardgas. Het is een hele opgave om ons land en onze stad van het aardgas af te krijgen en dus de uitstoot van broeikasgassen sterk te verminderen. Daarom ben ik ook zo tevreden dat het Twentebad dat wel voor elkaar krijgt. Als het Twentebad het kan, kunnen andere Hengelose panden en woningen het ook. Een mooi voorbeeld dus voor ons allemaal."

Efficiënter
Zonnepanelen worden technologisch steeds beter, wat ook positieve voordelen heeft voor de terugverdientijd. De gemeente Hengelo profiteert daarnaast van een investeringssubsidie van de Provincie Overijssel, waardoor de plaatsing ook nog eens vrij economisch is. Zeker gezien het feit dat er zo veel minder dure stroom ingekocht hoeft te worden.

Grote renovatie
Het renoveren van het Twentebad was een megaklus die gefaseerd over enkele jaren uitgevoerd werd. Gelukkig is nu het einde in zicht; begin volgend jaar is de formele afronding van de renovatie. Hengelose gebruikers werden nauw betrokken in dit proces, om zo te komen tot een toekomstbestendige voorziening. Het bad zet belangrijke stappen voor de toekomst; zo zorgt het dak op het 50-meter sportbad ervoor dat dit het gehele jaar door gebruikt kan worden.

Herdenkingsmonument niet naar nieuwe locatie

HENGELO - Het gemeentelijke herdenkingsmonument voor de Tweede Wereldoorlog gaat toch niet naar een nieuwe locatie. De gemeente neemt dit advies van de Hengelose Erfgoedcommissie, het Oversticht en de Rijksdienst voor cultureel erfgoed over.

Het ontwerpbureau OKRA voor landschapsarchitectuur en stedenbouw uit Utrecht heeft de plannen uitgewerkt voor de herinrichting van het Burgemeester Jansenplein en de openbare ruimte rondom het stadhuis. In het plan was ook de verplaatsing van het herdenkingsmonument opgenomen. Het idee was om het monument van beeldhouwer Pieter de Monchy acht à tien meter richting het stadhuis te verplaatsen, tegen een nieuwe, aan te leggen strook met planten en bomen. Het doel was een respectvolle plek te creëren en daarbij meer (zicht)ruimte te realiseren op het evenementenplein. Daarnaast zou de kans op beschadigingen van het herdenkingsmonument bij evenementen worden verkleind. Het planontwerp is ook in de politieke markt van 26 juni met de gemeenteraad gedeeld. Vertegenwoordigers van het ontwerpbureau OKRA, de Rijksdienst, het Oversticht en de Hengelose Erfgoedcommissie zijn op woensdag 17 juli op locatie gaan kijken en hebben argumenten uitgewisseld over het wel of niet verplaatsen van het herdenkingsmonument. Na deze gesprekken is het advies van de Rijksdienst voor cultureel erfgoed en het Oversticht om dit niet te verplaatsen. Het monument blijft op de huidige locatie staan en het planontwerp wordt daarop aangepast. Het monument ondergaat in 2020 nog wel een grondige restauratie.

Oorspronkelijke ontwerp
Uitgangspunten bij het oorspronkelijke ontwerp waren dat het toegankelijk moest zijn en zou verwijzen naar de vrijheid. Daarom koos De Monchy voor de duif die wegvliegt uit de handen, die oprijzen vanuit een zuil in het midden van de fontein. Onder de fontein is een urn begraven met de as van een onbekende overledene uit het concentratiekamp Neuengamme. Omdat het onderdeel van een rijksmonument is moest er ook advies ingewonnen worden bij het Oversticht en de Rijksdienst voor cultureel erfgoed.

Jaargang: 9 • Nr 342• Wk 39

Grolsch Veste staat bol van de ondernemers op 5 november

ENSCHEDE - Op 5 november wordt weer een ondernemersbeurs gehouden in het stadion van FC Twente. Dit is één van de vele manieren waarop De Netwerkvloer ondernemers ondersteunt bij het opbouwen en vergroten van een netwerk.

Tijdens de ondernemersbeurs zijn er veel verschillende branches aanwezig en elke ondernemer kan zich effectief presenteren op de beurs. Wanneer u zich als exposant aanmeldt voor de ondernemersbeurs wordt u vanuit De Netwerkvloer ondersteund met onder andere kennissessies, social media campagne en een eigen uitnodigingsflyer waarmee u zakenrelaties kunt uitnodigen om de ondernemersbeurs te bezoeken. Ook wordt u als exposant uitgenodigd om een week voorafgaand aan de beurs deel te nemen aan de exposantenavond. U krijgt dan de mogelijkheid om alvast kennis te maken met de mede-exposanten. Tijdens de exposantenavond wordt u ook getrakteerd op inspirerende sprekers en een stadiontour.

Aanmelden
U kunt deelnemen aan de ondernemersbeurs als exposant door u aan te melden via www.denetwerkvloer.nl/deelnemen. U krijgt dan bovengenoemde voordelen en meer. U kunt natuurlijk er ook voor kiezen om als bezoeker naar de ondernemersbeurs te gaan. Aanmelden als bezoeker doet u via www.denetwerkvloer.nl/bezoeken. Dat geeft u de mogelijkheid om met ondernemers uit diverse branches in contact te komen en u kunt bijvoorbeeld deelnemen aan speeddate sessies. De ondernemersbeurs in de Grolsch Veste bezoeken kan op 5 november tussen 13.30 en 17.30 uur.

De wereld van lingerie – een goed passend advies, ook na borstkanker

HENGELO - De liefde voor het vak is er met de paplepel ingegoten. Na haar oma en moeder, begon Janneke Bergenhenegouwen ruim 12 jaar geleden haar lingeriespeciaalzaak. Niet langer in de binnenstad, maar sinds 8 jaar aan de Sloetsweg, naast Nijhof Schoenen.


Na al die jaren is de liefde en de passie voor het vak nog niets minder. Janneke volgde zelfs een speciale opleiding 'Mammacare adviseur' om borstprotheses bij klanten aan te meten. Er bleek een grote behoefte te zijn bij vrouwen die zijn getroffen door borstkanker om in een andere omgeving dan het ziekenhuis of medisch speciaalzaak de borstprothese te laten aanmeten. Behoefte aan "je even niet meer patiënt voelen" maar weer een stap vooruit zetten in dit lange proces. "Ik ben nu SEMH gecertificeerd. Ik zie dagelijks vrouwen die getroffen zijn door borstkanker." Door deze vrouwen te helpen bij het vinden van goed passende lingerie en een borstprothese kunnen ze hun zelfvertrouwen hervinden. Dat is maatwerk, waarbij vertrouwen belangrijk is. "Ik ben heel dankbaar dat ik op deze manier een kleine bijdrage kan leveren aan deze dames gedurende dit proces. Dat is misschien wel wat de wereld van lingerie onderscheidt."

Vol zelfvertrouwen
"Wij willen de perfecte bh bij de vrouw zoeken, ongeacht of je een prothese hebt. Dat verschil willen we maken. We kunnen in onze mammacare ruimte een aanmeting doen maar indien gewenst ook aan huis." Er aan bijdragen dat vrouwen meer zelfvertrouwen krijgen, is voor Janneke misschien wel het leukste onderdeel van haar werk. "Dat alle vrouwen met een lach op hun gezicht weer weggaan, daar doe ik het voor. Voor elke vrouw een goed passend advies, ook na borstkanker."

Kom langs
De wereld van lingerie is gevestigd aan de Sloetsweg 106 in Hengelo. Bel voor informatie met: 074-2913377 of kijk op: www.dewereldvanlingerie.nl

Ik ben Gerrit Rietveld en geef vanaf 8 oktober de cursus Psychologie (lezingen) bij de Volksuniversiteit in Hengelo.

De psychologie is een fascinerende wetenschap, want psychologie studeren betekent: uitgenodigd worden tot reflexie op je binnenwereld. En deze zelfbezinning wil zeggen dat je je rekenschap geeft van de plaats die je in de wereld inneemt. Je vraagt je af wat de invloed is die je op anderen uitoefent, en die je van anderen ondergaat. Zelfbezinning is dus bezinning op je mens-zijn. Dat houdt een heleboel vragen in. Bijvoorbeeld: hoe moet ik het evenwicht bewaren tussen mijn verstand en mijn emoties? Berusten de verschillen tussen de mensen op erfelijkheid of opvoeding? Wat betekent het dat een individu niet kan leven zonder de gemeenschap van medemensen? Hoever moet ik gaan in het onderdrukken van mijn natuurlijke drijfveren en het beheersen van mijn emoties? Hoe kan ik de onbewuste motieven van mijn gedrag boven water krijgen? Worden wij in al ons doen en laten gestuurd door ons brein, of hebben we ook nog een vrije wil? Ik vind deze vragen fascinerend. Ze houden me een leven lang bezig.
Mens-zijn is medemens zijn. Wij zijn opgenomen in allerlei sociale verbanden. Of de psychologie nou echt iets uithaalt voor het welzijn van de maatschappij? Ik weet het niet. Maar misschien is het doel van psychologische bezinning niet een betere maatschappij, maar een enigszins fatsoenlijke, waar plaats is voor tolerantie, wederzijds begrip, waardigheid en compassie. Om aan die samenleving vorm te geven, is een voedingsbodem van bezinning onmisbaar. En daar draagt de psychologie aan bij; tot in de kleinste experimentjes toe. Een psycholoog schreef eens: "De wereld wordt niet beter met de psychologie, maar ze wordt wel slechter zonder!" Ik denk dat hij gelijk heeft. En dat is voor mij een reden om met dit vak bezig te blijven.

www.volksuniversiteit-hengelo.nl

Column

Twente

Wat doet de regio nog? Van een insider hoorde ik, dat ze nog actief zijn in het openbaar vervoer (meer dan de helft van hun werkzaamheden), geestelijke gezondheidszorg (vertrekt binnenkort), stimulering economie (hoeft op dit moment niet, wat doen de acquisiteurs nu?) en de agenda van Twente (een nagenoeg lege subsidiepot). Er is geen directeur meer (de interimmer is opgestapt), de ambtenaren zijn verdeeld over andere locaties en organisaties, de bestuursvoorzitter heeft zijn handen vol aan hooligans, gelden van het rijk drogen op en kunnen bovendien gemakkelijk op een andere manier verdeeld worden dan via de regio.

Kortom, op zijn minst een onderzoek naar nut en noodzaak van de regio waard. Het opvallende is dat alle leden hiermee akkoord zijn gegaan, alle 14. Meestal springt er wel een kikker uit de kruiwagen. Maar er is meer verbazingwekkends; het regiobestuur heeft de Twentse gemeentesecretarissen gevraagd het onderzoek uit te voeren en deze brengen deze week een verslag uit van hun werkzaamheden en doen niet alleen aanbevelingen voor een nieuw bestuursmodel, maar ook voor een andere bestuurscultuur. Twente moet meer doen en minder praten. Een andere focus van beleid noemen ze dat en begonnen moet worden met de arbeidsmarkt, daarna bereikbaarheid en innovatie.

Wat opvalt is de oorverdovende stilte over de regio. Bij het begin van elke vergadering van de Stedelijke commissie in Enschede vraagt de voorzitter al jarenlang of er nog mededelingen van de regiovertegenwoordiger zijn. Zelden. Want er zijn wel vragen natuurlijk, al was maar die ene vraag: Blijft Enschede voorzitter van de nieuwe regio? Tot voor kort zorgde in elk geval Enschede er wel voor, dat de belangen van de hoofdstad van Twente voldoende aandacht kregen, maar tot nu toe geen kik over het onderzoek. Tot afgelopen maandag. Op de voorpagina van een uiterst dunne Tubantia stond een artikel over de regio met als kop: "Focus nodig voor Twente" met daarin een paar conclusies uit het secretarissenonderzoek en ook, toevallig of niet?, een onderzoek van oud-VVD kamerlid Han ten Broeke. Had Han ook een opdracht gekregen? Hij had in elk geval 50 ondernemers geïnterviewd. Wat een kans voor het ex-kamerlid. Beide rapporten schijnen tot dezelfde conclusie te komen; er wordt te veel geouwehoerd in het Oosten van Nederland en te weinig gedaan. Dat komt door het gigantische ons-kent-ons netwerk, zeggen ze.

Het is ook nooit goed. Eerst is een netwerk prima en nu remt het de economische ontwikkeling af. Een organisatiecultuur verander je niet in een paar jaar. Ik denk dat de secretarissen, de bestuurders te "soft" vinden. De secretarissen hebben gelijk; het kan best wat zakelijker. Maar een netwerk heb je ook nodig.

Zal niet gemakkelijk voor Han zijn, zo'n cultuuromslag.

Jan Visser

Vroo riepe, vroo rot.
Vroo wies, vroo zot.

Maandag 30 sept. 10.00 uur

HENGELO - In deel 23 van deze serie bespreken we de bombardementen op Hengelo van oktober 1944.

Het zien van deze foto zal voor veel oudere Hengeloërs een beeld geven van een groot aantal jaren geleden. U kent ongetwijfeld het gezegde: "Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit". Achter de schermen wordt reeds gewerkt aan het feit dat Hengelo in 2020 75 jaar bevrijd is. Tentoonstellingen, lezingen en exposities zijn nu reeds in voorbereiding zodat men in april 2020 daar tijdig gereed mee is. Deze foto laat een opgeruimde binnenstad zien na de zomer van 1945, nadat Hengelo op 6 en 7 oktober 1944 een allesvernietigend bombardement had beleefd. De fotograaf stond op het viaduct dat we nu kennen als de Europatunnel.
De oorlog liep op zijn eind in 1944. Hengelo was als belangrijk verdeelstation dagelijks getuige van troepenvervoer van de Duitse Wehrmacht. Op vrijdag 6 oktober stijgen 36 Marauder vliegtuigen op van de Amerikaanse luchtmacht vanaf een vliegveld in het reeds bevrijde deel van Frankrijk. Elk vliegtuig is beladen met 74 ton aan bommen, met als doel om het spoorwegstation en de rangeerterreinen in Hengelo te vernietigen. Om 11.55 uur zet men de bomluiken open. In deze vliegtuigen zijn tweehonderd bemanningsleden aan boord en 15 minuten na het vallen van de eerste bom is men reeds weer op weg naar het vertrekpunt. De bommen werden van grote hoogte afgeworpen. De binnenstad lag in puin, maar het station was nog volledig in bedrijf. Het verzet gaf het mislukte bombardement door aan Londen. Zaterdag 7 oktober kwam men opnieuw met 35 Marauders naar Hengelo. Elk vliegtuig beladen met 30 ton aan bommen. Deze keer was het wel raak. Het station was geraakt, maar rondom het station was wat de dag ervoor niet geraakt was nu wel aan de beurt. Er waren in totaal 150 burgers die om het leven kwamen en er was een groot aantal gewonden. Een geluk bij dit ongeluk was dat het luchtalarm beide dagen niet afging. De gewoonte was dat wanneer het luchtalarm afging de fabrieken in snel tempo leegstroomden. Indien het luchtalarm wel gewerkt had, kunt u zich voorstellen dat men op weg naar een veilige plek slachtoffer was geworden in de binnenstad en omgeving.
Hengelo was na deze twee dagen veranderd in een rokende puinhoop, een ontredderde stad met uitslaande branden en volle ziekenzalen met alle gewonden. Volledige paniek overheerste Hengelo, want zo vroeg men zich af: als er twee dagen gebombardeerd wordt, waarom zou men de derde dag niet terugkomen?

Volgende keer in Uit het verleden van Hengelo meer over de Tweede Wereldoorlog.
Marinus van Rooy

Bezoek Pasar Malam Azië in Enschede!

ENSCHEDE - Azië is dichterbij dan je denkt! Dit kleurrijke 3-daagse evenement vol beleving is van 27 tot en met 29 september mee te maken in Hangar 11 (Vliegveld Twenthe) Enschede. ''Het mooiste Oosterse festival om te shoppen, smullen en swingen, iedereen is welkom!"


Vrijdag 27 september is om 13.00 het startschot van Pasar Malam Azië. "Swingend de eerste dag in met de Relight band, gevolgd door Bad Habit en Roy Tuhumury. Dit is een mooie voorbode voor de rest van de dagen, waar diverse optredens plaatsvinden. ''Zaterdag gaan alle voetjes van de vloer bij de populaire band Remmenlos, Familiair en Justine Pelmelay en is er een mooie fashionshow uit Indonesië met bijzondere 'batik' artikelen. Zondag onder andere de band Lexenfrech en entertainer Gordon Smith!''

Alle leeftijden
Deze drie dagen valt er van alles te beleven voor jong en oud. "Sfeervol shoppen over de grote Aziatische markt, met unieke artikelen uit alle werelddelen inclusief medium- en massagestands. Heerlijke geuren nodigen uit om te smullen bij de vele exotische food-stands, van Oriëntaalse maaltijden en snacks tot aan tropische drankjes, ijsjes en vruchten." Bezoekers kunnen genieten van swingende livemuziek en wervelende dansshows uit onder andere Indonesië, Tahiti en Hawaii. Bewonder de mooiste decoraties en sta oog in oog met het imposante tempeldecor, waar de twinkelende sterrenhemel en flitsende showbelichting je betoveren.

Tickets
De prijs voor een dagticket inclusief gratis drankmunt is €8,50, voor 65+'ers is het €7,50 en voor kinderen van 4 t/m 11 jaar €6,50. Natuurlijk kunt u ook alle drie de dagen gaan voor €19,50. Parkeren is gratis! Tickets zijn aan de kassa te koop (alleen contant, geen pin). Meer informatie is te verkrijgen via www.azie-events.nl

De boodschap is duidelijk: "Proef, geniet en beleef de culturele rijkdom bij Pasar Malam Azië. U komt toch ook?"

EHBO Hengelo gaat collecteren

HENGELO - Van 14 tot en met 19 oktober vindt de jaarlijkse collecteweek van de EHBO Hengelo plaats. Om deze week tot een succes te maken, is de EHBO Hengelo op zoek naar zoveel mogelijk collectanten.

Met de opbrengst van het collectegeld koopt de EHBO Hengelo 2 nieuwe AED's om ieders hart zo gezond mogelijk te laten kloppen. De AED's worden ingezet tijdens alle evenementen in en om Hengelo. Tevens wordt de opbrengst gebruikt om de cursusgelden zo laag mogelijk te houden zodat iedereen in staat is een Eerste Hulp cursus te kunnen volgen.

De vereniging
De EHBO Hengelo is een vereniging die al 81 jaar bestaat en compleet draait op vrijwilligers, zij krijgt van geen enkele instantie subsidie. Zij geven jaarlijks diverse EHBO cursussen en verlenen eerste hulp op zo'n 150 evenementen in en om Hengelo. Om aan alle eisen te kunnen voldoen hebben zij geld en middelen nodig om de benodigde kleding, materialen en cursussen te kunnen aanschaffen. De EHBO heeft als doel om zoveel mogelijk mensen op te leiden en hun kennis paraat te houden op het gebied van eerste hulp en reanimatie. Het is namelijk een gegeven dat hulp lang niet altijd snel ter plaatse zal zijn wanneer dit nodig is. Door zelf ook te kunnen helpen vergroot de overlevingskans van alle Hengeloërs. De hoop is dan ook dat in de toekomst nog meer mensen deel zullen nemen aan onder meer de laagdrempelige reanimatiecursussen.

Aanmelden
Wie mee wil helpen bij de collecte kan zich aanmelden bij Bert van Lienden, 06-29293331 of via collecte@ehbo-hengelo.nl

Herfstvakantiepakket; korting op beide thuiswedstrijden

ENSCHEDE - In de aanstaande herfstvakantie speelt FC Twente twee thuiswedstrijden. Zaterdag 19 oktober komt Willem II op bezoek en vrijdag 25 oktober komt FC Emmen op bezoek in De Grolsch Veste.

Speciaal voor deze twee thuiswedstrijden is er het herfstvakantiepakket. Wanneer je kaarten besteld voor beide wedstrijden, ontvang je € 10,- korting in totaal (€ 5,- korting per wedstrijd). 2 wedstrijden voor maar €30,-, Kidsclub- en Young Reds-leden al voor €10,- Met het herfstvakantiepakket bezoek je vanaf € 30,- de twee thuiswedstrijden. Leden van de Kidsclub en Young Reds betalen met het herfstvakantiepakket maar € 10,- in plaats van € 20,- voor twee wedstrijden. Wanneer je online kaarten besteld via kaartverkoop.fctwente.nl wordt de korting automatisch toegepast wanneer je kaarten voor beide wedstrijden koopt.

Grootste opruiming met hoge kortingen

Foto: Jowin Boerboom

HENGELO - Kom naar de grootste opruiming van het jaar met super kortingen!

Tijdens het MotoPort Hengelo SuperSale weekend profiteer je van hoge kortingen tot maar liefst 50% op geselecteerde motorkleding, accessoires, helmen en laarzen. Ook hebben we diverse motoren voor Super interessante prijzen. Van splinternieuw, net nieuw ingereden motorfietsen (demo's) tot mooie occasions gaan met dikke kortingen de deur uit. Dus geef gas voor Super Deals! Op=op!

Openingstijden

Onze openingstijden tijdens de SuperSale zijn:
vrijdag 4 oktober van 09:00 tot 18:00 uur;
zaterdag 5 oktober van 09:00 tot 17:00 uur;
zondag 6 oktober van 11:00 tot 17:00 uur.

Je vindt MotoPort Hengelo aan de Enschedesestraat 210 in Hengelo. Neem ook eens een kijkje op www.motoporthengelo.nl

Houten tafels naar wens bij Tafelmagazijn in Vriezenveen

VRIEZENVEEN - Hout brengt warmte in je interieur; een gevoel van sfeer en geborgenheid. Een mooie houten tafel is dan ook een belangrijk middelpunt in ieder interieur; waar je eet en elkaar ontmoet. Om uw perfecte tafel te vinden kunt u goed terecht bij het Tafelmagazijn.

Via de website www.tafelmagazijn.nl en de showroom in Vriezenveen kunt u zich perfect oriënteren op de beste tafel voor uw specifieke interieur. Er is een riante voorraad; van groot tot klein en in diverse duurzame houtsoorten. Ook loungesets, een selectie tuinmeubelen en accessoires zijn er te vinden. Een bezoek aan de showroom laat u ook echt deze meubels ervaren, ruiken en voelen. Alle tafels worden met de hand gemaakt in een eigen fabriek. Levering aan huis en een laagste prijs garantie maken de service uitmuntend. Tafelmagazijn heeft dan ook niet voor niets uitstekende klantbeoordelingen.

Geheel naar wens
Als klant bent u terecht veeleisend. U zoekt niet een standaardtafel, maar iets dat écht bij uw interieur past. Via de website is een tafel daarom geheel naar wens samen te stellen. U kiest de stijl van uw tafel, de gewenste houtsoort, formaat en afwerking. Dit alles tegen een scherpe prijsstelling; zo stelt u uw eigen steigerhouten tafel samen vanaf 129 euro. De populaire kloostertafels beginnen bij zo'n 299 euro. Een gunstige prijsstelling ten opzichte van menig meubelwinkel dus; een prijsvoordeel wat gebaseerd is op een grotere schaal van inkopen.

Kom langs
Naast de standaard formaten van tafels tot aan 3 meter lengte is het ook mogelijk om andere formaten naar wens geleverd te krijgen. Op www.tafelmagazijn.nl staat ook een mooie selectie van onder meer eetkamerstoelen, barbecues, relaxfauteuils, deuren en meer! Hebt u vragen of bent u op zoek naar iets wat niet op de site staat? Neem dan contact op met het team van Tafelmagazijn. Kijk op www.tafelmagazijn.nl, bel met (0546) 72 93 70 of bezoek de showroom aan de Nijverheidsweg 25 in Vriezenveen.

Scherpe aanbiedingen bij Ben van 't Mös

ENSCHEDE - Ben van 't Mös is al ruim 40 jaar uw vertrouwde tuinspecialist. U kunt er voor vrijwel alles terecht wat met de tuin te maken heeft; van tuinmachines en tuingereedschap van groot tot klein, evenals tuinhout, tuinhuisjes, picknicktafels en nog veel meer.

Graag laten zij u kennismaken met de wat minder bekende woelvork. Een alternatief voor het omspitten van de grond, met diverse belangrijke voordelen. De woelvork steekt men met de tanden verticaal de grond in, waarna men met relatief gemak de grond kan breken om het te beluchten. Zónder dat de diverse bodemlagen verstoord raken. Het voordeel is dat zo de vruchtbare bovenste lagen behouden blijven. Voor moestuinders is dit een goede manier om de kwaliteit van hun grond op peil te houden. Bovendien is het gebruik van de woelvork veel minder belastend voor de gebruiker, omdat men met een rechte rug kan werken. Ook voor het rooien van aardappelen is het een handig stuk gereedschap. Momenteel levert Ben van 't Mös woelvorken van het Franse merk Ducoterre; met drie tot en met zes tanden. Zo kunt u voor uw specifieke tuin en lichamelijke belasting een passende woelvork vinden. Een woelvork kost, afhankelijk van het gekozen model, rond de 100 euro.

Aanbiedingen
Momenteel heeft Ben van 't Mös diverse aantrekkelijke aanbiedingen op Stihl tuingereedschap. Zo bent u klaar voor de herfst met de BR 350 benzinebladblazer, nu van 609 voor 499 euro. De Stihl MS 170 benzinekettingzaag (30 centimeter) is nu scherp geprijsd van 199 voor 179 euro. U werkt met uw elektrische Stihl-gereedschap lekker door dankzij een cashback-actie bij aanschaf van een tweede accu voor het Compact of Pro accusysteem. De tuin weer spic en span na het vele werk? De RE 130 Plus hogedrukreiniger maakt er rap werk van. Nu leverbaar van 510 euro voor slechts 399 euro.

Breed assortiment
Naast handgereedschap en tuinmachines biedt Ben van 't Mös ook een mooie selectie tuinhout en tuinobjecten aan. Zo is een tuinhuisje, veranda of schutting geheel naar wens op maat te produceren. Ook voor een picknicktafel, speeltoestel of afrastering bent u aan het juiste adres. In de eigen werkplaats leveren zij service aan uw kostbare tuinmachines.

Kom langs
Ben van 't Mös is gevestigd aan de Haaksbergerstraat 858 in Enschede. Bel voor informatie over de machines met: 053-434 16 66 en over tuinhout met: 053-432 38 38. Kijk ook op: www.benvanhetmos.nl

Blijf mobiel met een brommobiel van Auto Ter Riet

ENSCHEDE - Auto Ter Riet helpt u graag met mobiel blijven. Een brommobiel is voor veel mensen een praktisch vervoermiddel met veel voordelen.

Een brommobiel is wettelijk gezien een brommer met een gesloten carrosserie en een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur. Ze bieden plaats aan twee personen en zijn veelal voorzien van een dieselmotor, maar tegenwoordig ook steeds vaker elektrisch. Gordels zijn wel verplicht maar een helm niet. Auto Ter Riet specialiseert in de verkoop van het Franse merk Aixam; de meest verkochte brommobiel op de Europese markt. Wegenbelasting betaalt men niet, een verzekering is wel verplicht, evenals een eigen kenteken.

Verkeersregels
De belangrijkste verschillen met een auto zijn dat een brommobiel niet mag rijden op snelwegen, autowegen en wegen verboden voor langzaam verkeer zoals fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. Men mag wel op 80 km/u wegen rijden maar niet op fietspaden. Bestuurders moeten minimaal 16 jaar zijn en in bezit van rijbewijs A (motor) of B (auto) of het AM rijbewijs (brommobiel). Is het A- of B rijbewijs verlopen, dan kan deze zonder examen of zonder (medische) keuring omgezet worden in een AM-rijbewijs. Hiermee mag u dus een brommobiel besturen. Dit verlengen kan worden gedaan bij het stadhuis of stadskantoor. Iedereen met een A- of B rijbewijs heeft automatisch al een AM-rijbewijs, ook al is dit A- of B rijbewijs verlopen. De eisen aan het AM rijbewijs zijn veel lager omdat de snelheden veel lager zijn en de bediening eenvoudiger. Een brommobiel mag niet geparkeerd worden op het trottoir of op een gehandicaptenparkeerplaats. Verder gelden ook gewoon de regels voor gebruik van een parkeerschijf.

Bij Auto ter Riet
Auto ter Riet is dealer van Aixam welke voorzien zijn van een dieselmotor of elektrisch zijn aangedreven. Er zijn diverse nieuwe modellen op voorraad. Tevens is er een wisselend assortiment gebruikte brommobielen van diverse merken aanwezig. U kunt er terecht voor advies over verzekeringen en een financiering bij aanschaf is veelal ook mogelijk. Tevens dragen zij zorg voor goed onderhoud, reparaties en schadeherstel aan alle merken brommobielen. Ieder jaar of 5.000 km dient er onderhoud te worden uitgevoerd. Haal- en brengservice is mogelijk. Gevestigd aan de Daalweg 56, 7535 CE in Enschede. Bel 053-4323434, mail info@autoterriet.nl of kijk op: www.autoterriet.nl www.aixamtwente.nl

Blijf op de been!

HENGELO - Het einde van de zomer nadert en dus gaan we weer richting de herfst- en winterperiode. Dat betekent vaak gladheid door natte bladeren, sneeuw en ijzel waardoor er helaas vaak valpartijen ontstaan. Maar ook in huis kunnen er situaties ontstaan waardoor u sneller ten val komt.

Om u hier goed op te wijzen en inzicht te geven over de valrisico's, organiseert Fysiotherapie Wooldersteen in samenwerking met Kracht Ergotherapie tijdens de week van de valpreventie twee informatieve bijeenkomsten rondom het thema valpreventie. Deze bijeenkomsten zijn geheel kosteloos en zullen plaatsvinden op maandag 30 september en woensdag 3 oktober.

De valrisico's
Tijdens de bijeenkomst over valpreventie zullen de geriatriefysiotherapeut en de ergotherapeut u informeren over de valrisico's in en rondom huis en buiten. Daarnaast krijgt u praktische tips waarmee u aan de slag kunt om valpartijen te voorkomen. Ook kunt u tijdens deze bijeenkomst een rollatorcheck uit laten voeren en krijgt u een goodiebag mee naar huis.

Locatie's
Maandag 30 september is de bijeenkomst bij Sociëteit de Bloemenbuurt en Wooncentrum Hiebendaal, Locatie de Tuinkamer Hiebendaal
Deldenerstraat 200 in Hengelo. Op woensdag 2 oktober kunt u terecht bij Buurtcentrum 't Lansink aan de Twijnstraat 6-8 in Hengelo.

Programma
14.15 uur: Inloop met koffie en thee
14.30 uur: Start bijeenkomst met introductie door Fysiotherapie Wooldersteen
15.00 uur: Interactieve middag waarbij geheel vrijblijvend looptesten, handkracht testen, metingen door de geriatriefysiotherapeut en diverse valrisico's uitgevoerd kunnen worden. Tevens kunnen wij u deze middag wijzen op mogelijkheden om fit en vitaal te blijven en kunt u een rollatorcheck laten uitvoeren.
16.30 uur: Afsluiting bijeenkomst met goodiebag

Team Fysiotherapie Wooldersteen & Kracht Ergotherapie ziet u graag op maandag 30 september of woensdag 2 oktober.

HIH Engineering is verhuisd en houdt een open dag!

Foto: © STUDIO 81 Photography

RIJSSEN - Zo veel bedrijven, zo veel bedrijfspanden met een naam op de gevel, maar weet u wat ze precies doen? HIH Engineering laat het u graag zien tijdens de open dag op 3 oktober.


Het werktuigbouwkundig ingenieursbureau HIH Engineering is actief in werktuigbouw en mechatronica. Uiteenlopende ontwerp-projecten in de machinebouw; van kleine stand-alone machines tot complete productielijnen. Klanten komen uit diverse branches en wanneer zij bijvoorbeeld het productieproces willen optimaliseren, dan kunnen de ideeën en de inventieve oplossingen van HIH Engineering de oplossing zijn. Elke klant is uniek, elke opdracht is uniek en zo ook de oplossing van HIH Engineering.

Kijkje in de keuken
Nu HIH Engineering verhuisd is, wordt er een open dag georganiseerd. Zo kunt u een idee kunt krijgen van wat er achter de gevel van De Stroekeld 2-B wordt gedaan. Een modern en inspirerend kantoor waar vakmensen hun creativiteit en kennis optimaal toepassen bij het maken van een innovatief ontwerp. Machines voor de productie van croissantjes of een productielijn met robots, bijna alles is mogelijk. HIH Engineering is gespecialiseerd in de foodsector, doordat er in deze sector rekening gehouden moet worden met onder andere voedselveiligheid, is dit zeer specialistisch werk. Dit betekent niet dat er alleen voor de foodsector wordt ontworpen, ook voor andere branches draaien ze hun handen niet om. De ingenieurs worden daarbij ondersteunt met de modernste 3D ontwerpsoftware en analysetools. Tijdens de open dag kunt u zelf zien hoe het ontwerpproces van machines in z'n werk gaat. U bent van harte welkom op 3 oktober tussen 15.00 en 19.00 uur om onder het genot van een hapje en drankje het nieuwe kantoor te bewonderen. Wie weet leidt de open dag wel tot een samenwerking of raakt u zo enthousiast dat u solliciteert bij HIH Engineering.

Heracles Almelo wint spannende derby van FC Twente

ALMELO - Heracles Almelo heeft in Enschede de derby tegen FC Twente met 2-3 gewonnen. Mauro Junior (2x) en Cyriel Dessers namen de treffers voor hun rekening. Aitor en Emil Berggreen scoorden namens de gastheren.

Heracles Almelo begon fel aan de wedstrijd maar moest na vijf minuten een tik incasseren toen Aitor werd weggestuurd na een steekpass van Javier Espinosa. De Spanjaard kwam oog in oog met Janis Blaswich en rondde koel af. Daarna volgden nog meer kansen voor FC Twente en zag de thuisploeg zelfs een doelpunt worden afgekeurd.

Onder controle
Heracles Almelo leek te snakken naar de rust maar sloeg ineens keihard toe. Cyriel Dessers kwam in de 41ste minuut oog in oog met Joël Drommel en schoof de bal keurig langs de doelman. Mauro Junior kreeg in de blessuretijd een afvallende bal knap onder controle en knalde van de rand van de zestien schitterend raak.

Mooie kansen
De thuisclub moest na rust gaan komen en Cyriel Dessers kreeg in de 74ste minuut al een kans op de 1-3. De Belg kreeg de bal bij deze gelegenheid niet onder controle. Mauro Junior sloeg tien minuten voor tijd wel toe. De Braziliaan trof het doel met een mooie kopbal.

Terugkomst
Na de overwinning was het enthousiasme bij de aanwezige Heraclieden in het stadion groot. De spelers namen uitgebreid de tijd te feesten met de duizend meegereisde fans. Bij terugkomst in Almelo werd de spelersbus door diezelfde supporters groots onthaald.

Breda's Mannenkoor te gast in Beckum

BECKUM - Op zaterdag 5 oktober geeft de Koninklijke Zangvereniging Breda's Mannekoor onder leiding van diregent Hans de Wit een optreden in de Heilige Blasiuskerk in Beckum.

Het Breda's Mannenkoor zal met een bijna voltallige bezetting van circa 80 man aantreden. Het zal een concert worden met een gevarieerd programma van klassiek tot hedendaags repertoire. Tevens zal er door het plaatselijke koor Spirit, onder leiding van dirigente Mariët Waanders-Menkehorst, een gastoptreden worden verzorgd. Dit ruim 30 leden tellende dameskoor zal een selectie uit hun TOP2000 repertoire ten gehore brengen.

Kaarten
De aanvang van het concert is 17.30 uur, de kerk zal om 17.00 uur open zijn. Voor en na het concert is er gelegenheid een consumptie te nuttigen. Kaarten voor dit concert zijn via de website www.beckum.nl te bestellen. Kaarten zijn eveneens te koop bij Yvonne's Bakkerswinkel, Past. Ossestraat 30 te Beckum. De kaarten kosten in de voorverkoop 8 euro per stuk. Na het sluiten van de voorverkoop en ter plekke kosten de kaarten 11,50 euro per stuk

Schuttersfeesten in Diepenheim

DIEPENHEIM - Dit weekend staat Diepenheim weer geheel in het teken van de gezellige schuttersfeesten. Er is weer een uitgebreid programma.

Traditiegetrouw is het laatste weekend van september altijd erg gezellig. Deze vrijdag staat een seniorenmiddag op het programma van 14.30 tot 16.30 uur. Tevens is er een rommelmarkt waar weer van alles en nog wat te koop is. In de avonduren zijn er muziekoptredens van onder meer The Bentleys en X-Static.

Weekend
Zaterdag om 12.30 uur rukt de Diepenheimse Schutterij weer uit voor de jaarlijkse optocht door Diepenheim en langs de kastelen. Dit is een traditie die zelfs onderdeel is van het Nederlands immaterieel cultureel erfgoed. Verder is er de talentenjacht voor de jeugd en de gezellige volksspelen. Zondag kunnen bezoekers onder meer genieten van Kunsten op Straat. Verder gaat het muzikale programma volop door met The Goldies, Cooling Crystals en als afsluiter DJ Bart en Kasper. Kijk voor alle details op: www.diepenheimseschutterij.nl

Seizoenkaarten voor Heracles Almelo in prijs verlaagd

ALMELO - Met vier thuiswedstrijden achter de rug zijn de prijzen van seizoenkaarten bij Heracles Almelo in prijs verlaagd. Een seizoenkaart bij de Almelose club is nu al verkrijgbaar vanaf €135,-. Voor jeugd en zestigplussers zijn seizoenkaarten al beschikbaar vanaf €90,-.

De eerstvolgende thuiswedstrijd van Heracles Almelo is op zaterdag 5 oktober tegen FC Emmen. Later dit seizoen komen onder meer Ajax, Feyenoord en FC Twente nog naar Erve Asito.

Kaarten
Seizoenkaarten zijn verkrijgbaar via heracles.nl/seizoenkaart en in de FanServiceShop in het stadion.

Steun Heracles Almelo voordelig in strijd om de beker!

ALMELO - Heracles Almelo geeft seizoenkaarthouders gratis toegang tot de TOTO KNVB Bekerwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Het duel wordt op woensdag 30 oktober in Almelo gespeeld, aftrap om 18.30 uur.

Ook voor niet-seizoenkaarthouders is het aantrekkelijk gemaakt naar de wedstrijd te komen. Kaarten kosten slechts €10,- per stuk. Kinderen tot en met zeventien jaar oud krijgen vijftig procent korting, zestigplussers betalen €7,50 per kaart. Kaarten zijn verkrijgbaar via heracles.nl/tickets en in de FanServiceShop op Erve Asito. Nog geen seizoenkaart? Ook supporters die nu nog een seizoenkaart bestellen profiteren van gratis toegang bij het bekerduel.