Hart van Hengelo - Hof van Twente

13 december 2019

Hart van Hengelo - Hof van Twente 13 december 2019


Goede ondersteuning voor kwetsbare jongeren

HENGELO - De gemeente Hengelo en maatschappelijke partners doen al veel om de kwetsbare jeugd in Hengelo zo goed mogelijk te helpen. Met steun op het gebied van een veilig thuis, het vinden van een opleiding, begeleiding naar zelfstandigheid en meer. De dit jaar ingezette aanpak met 'Toekomstplannen' lijkt inmiddels de eerste positieve resultaten te boeken.

Volwassen worden is een complex proces. Sommige jongeren hebben hierbij een steuntje in de rug nodig. Ook in Hengelo zijn kwetsbare jongeren te vinden die door uiteenlopende omstandigheden niet altijd zelf dit einddoel kunnen bereiken.

Toekomstplannen
In april 2019 begon de gemeente Hengelo samen met maar liefst zestien ketenpartners met het inzetten van het nieuwe concept Toekomstplannen. Deze aanpak werkt anders dan eerdere hulpverlening. Deze ging nog vaak uit van 'wat heeft men nodig', waarbij de nieuwe aanpak meer gericht is op 'wie'. Bijvoorbeeld: wie is voor de jongere belangrijk? Wie kan zijn mentor zijn? Wie heeft welke rol? Pas daarna komt de vraag wat de jongere nodig heeft als ondersteuning en hoe dit georganiseerd moet worden door welke partner. Het eindresultaat is een goed doortimmerd toekomstplan.

Resultaten
Op 27 november werd een presentatie gehouden om de eerste resultaten te bespreken. De belangrijkste uitkomst is dat de betrokken professionals graag een verlenging en verbreding van de proef zien. Het werken met de nieuwe aanpak vergt tijd, ook voor de betrokken partners. Gery Lammerson van Movisie: "De uitwisseling in subgroepen was heel goed. Goed om te zien dat de aanwezigen de werkwijze verder willen doorzetten." Het afgelopen jaar heeft de praktijk laten zien dat deze aanpak hoopvol is en het wezenlijke resultaten opleveren voor de jongeren.

Breed draagvlak
Door jongeren actief te betrekken bij het maken van het Toekomstplan neemt ook het draagvlak bij de doelgroep toe. Er wordt niet gepraat óver de jongere, maar mét de jongere.

Nieuwe burgemeester voor Borne voorgedragen

BORNE - De gemeenteraad heeft op dinsdag 3 december tijdens een besloten raadsvergadering Jan Pierik (60 jaar) voorgedragen als nieuwe burgemeester van Borne.

Jan Pierik, woonachtig in Zutphen, wordt aanbevolen door de raad aan de minister van BZK. Hij is momenteel directeur van de Veiligheids- & Gezondheidsregio Gelderland-Midden (1850 medewerkers). Jan Pierik is geboren en getogen in het landelijke gebied rond Bentelo. In zijn bestuurlijke banen heeft hij stevige opgaven onder handen gehad zoals het fuseren van twee grote stedelijke organisaties in en rond Amsterdam en het afwenden van een dreigend faillissement in 2006-2008 bij Ambulance Oost.

Vertrouwenscommissie

Jan Pierik maakte op de vertrouwenscommissie indruk doordat hij doortastend, duidelijk, benaderbaar, met een goede visie en organisatorisch sterk is overgekomen. De raad heeft op 10 september 2019 een profielschets vastgesteld waarbij de inbreng van de inwoners en strategische partners is opgenomen. Ook is op die datum de vertrouwenscommissie ingesteld. De vertrouwenscommissie, bestaande uit de vertegenwoordigers van 7 raadsfracties, heeft in de afgelopen maanden de raadsaanbeveling voorbereid op basis van de door de raad vastgestelde profielschets. De fractie van Voor Borne (afsplitsing SP) was niet vertegenwoordigd in de vertrouwenscommissie vanwege andere verplichtingen.

De aanbeveling van de Bornse gemeenteraad wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij stelt, gehoord het advies van de Commissaris van de Koning, een advies op voor de Ministerraad. De nieuwe burgemeester wordt vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar. De nieuwe burgemeester zal tijdens een gemeenteraadsvergadering, voorzien op 28 januari 2020, worden geïnstalleerd. Tot de installatie blijft burgemeester Gerard van den Hengel de taken waarnemen.

Jaargang: 9 • Nr 353• Wk 50

Column: Wie helpt Eric?

HENGELO - De laatste maanden tref ik Eric op de zaterdagmiddag bij Riekie aan de stamtafel restaurant Nationaal. Met Eric is wat aan de hand dacht ik toen ik hem voor het eerst ontmoette.

Ik moest mij echt concentreren wilde ik hem volgen in zijn betoog. Eric is een man van middelbare leeftijd, een inwoner van Hengelo, een medeburger met meerdere aangeboren beperkingen. Eric probeert al weken aandacht van mij te krijgen, maar ik ben geen deskundige op het gebied in omgaan met mensen met aangeboren beperkingen. Dus kan ik alleen maar luisteren en mogelijk zoeken naar die deskundige of instelling die Eric kan helpen in de wereld die volgens hem geen aandacht aan hem wil schenken.

Afgelopen zaterdag kreeg ik het echt met hem te doen. "Jij luistert wel naar mij maar jij doet ook niets voor mij". Die uitspraak kwam goed bij mij aan. Dit weekend bleef Eric maar door mijn hoofd spoken. Eric een in Hengelo wonende man van middelbare leeftijd, een bijzondere medeburger van u. Eric is geboren met meerdere aangeboren beperkingen. Hij heeft bij vele organisaties en instellingen in Hengelo getracht gehoor te vinden maar zijn roep wordt niet gehoord. Zo heeft de AbvaKabo tegen hem gezegd "Doe maar gewoon, dan doe je al gewoon genoeg. Eric voelt zich gediscrimineerd zo zegt hij. Want het Anti Discriminatie Bureau had tegen hem gezegd toen hij daar aanklopte: wij hebben belangrijker dingen te doen. Het Bureau Werk en Inkomen waar hij om hulp vroeg zei: je bent niet in staat om te werken voor geld. De afgelopen week vroeg hij per mail aandacht bij de redactie van RTV Oost ook hier werd aan zijn oproep geen gehoor gegeven. Waardering, begrip, respect: dat is wat Eric vraagt ten aanzien van deze gehandicapte medeburger. Er moet in Hengelo toch wel een instantie, stichting of instelling zijn die instaat is om Eric bij de hand te nemen en in staat is om sturing en richting te geven aan Eric's bestaan. Reacties? Knipkaatje@gmail.com

Mijn naam is Alma Bosma en ik geef vanaf 13 januari de cursus (Familie) opstellingen bij de Volksuniversiteit.


Werken met mensen is mijn passie. Het luisteren, ontdekken, herinneren, erkennen, bevestigen van de ander en de ander van zichzelf geeft veel voldoening. In nabijheid je, eigen eigenheid ontwikkelen en opnieuw leren kennen is een bijzonder proces. Soms gaat dit met tranen gepaard, maar ook met warmte, blijdschap en opluchting. Ik noem het ook wel eens "Dansen met je hoofd en je hart". Na jaren gewerkt te hebben als hulpverlener en therapeut kwam ik in aanraking met Familieopstellingen. Ik was meteen enorm geboeid en, hoewel sceptisch in het begin, werd ik geraakt door het effect van een opstelling en de mogelijkheden die mensen hiermee kregen om een stap verder te komen. Mensen vragen: hoe werkt het nou met die opstellingen en dat "Wetend Veld". Ons gedrag wordt voor een groot deel bepaald door de ander. Grote rol hierbij spelen de spiegelneuronen. Simpel gezegd: ik doe wat ik zie dat jij doet. Opstellingen geeft je de mogelijkheid om na te gaan of wat je doet nou van jou is of van de ander. In je onderbewuste/je binnenste gebeuren er dan wonderlijke dingen. Vaak verrassend en daarom ook zo boeiend. Ik vind het een voorrecht om mensen hierin te mogen begeleiden en hoop dat jij er net zo geraakt door wordt als dat ik dat ben.

Alma Bosma

De cursus
De cursus (Familie) opstellingen wordt gegeven in Almelo (Wierdensestraat 65) en Hengelo (Gieterij 200). Deze bestaat uit 4 lessen, telkens maandag van 19.00 tot 21.30 uur. Deelname kost 75 euro. In Almelo start deze op 13 januari, in Hengelo op 9 maart. Kijk voor meer informatie over deze cursus en de rest van het diverse aanbod op de website: www.volksuniversiteit-hengelo.nl

Column

Lezen

Buitenhof had afgelopen zondag (8/11) een buitengewoon interessante uitzending. Jort Kelder had als gasten de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen en Albert Jan Ruiter directeur van het Instituut Publieke Waarden over het onderwerp vertrouwen overheid-burger. De aanleiding was de toeslagenaffaire, waar honderdduizenden de dupe van zijn geworden. Sommigen zijn hierdoor ernstig beschadigd, hebben financiële problemen en daardoor ook gezondheidsproblemen.

Als toppunt werd de opmerking van de staatssecretaris in de Tweede Kamer genoemd, die vroeg waarom betrokkenen niet even de belastingtelefoon hadden gebeld. Hoongelach op de publieke tribune. Alles is gedigitaliseerd, gaat via de computer. Je krijgt geen mens aan de telefoon. Dat levert toch alleen maar problemen op. Je krijgt brieven, die je automatisch worden toegestuurd. Die zijn door niemand gecontroleerd. Als er iets fout gaat, moet je maar naar de rechter gaan. Een ambtenaar zal nooit sorry zeggen, want dan geeft hij toe dat hij fout zat en dat kan tot grote problemen leiden, bijvoorbeeld tot schadeclaims. De oplossing zagen de heren in het geven van meer ruimte aan de ambtenaar om zaken zelfstandig af te handelen. Mocht daar een vergissing bij gemaakt worden, dan is er nog geen man overboord. Maar dan moet er 1 ding veranderen; de vertrouwenspositie van burger en overheid. De overheid gaat nu uit van wantrouwen. De burger wordt verdacht van fraude en moet bewijzen dat hij onschuldig is. Het moet andersom; de burger is onschuldig en de overheid moet het tegendeel bewijzen. En de wederzijdse behandeling moet menselijker worden; het laatste contact tussen burger en ambtenaar moet een echt mens kunnen zijn. De computer heeft de mens uit het systeem en de procedure gehaald. Roger van Boxtel, voorzitter van Raad van Bestuur van de NS voegde daaraan toe dat de politiek jaren geleden had gezegd: "Dit lossen wij op.", maar dat hij daarvan tot nu toe niets gemerkt had. De genoemde tendensen zijn duidelijk te herkennen. Je hoort in Enschede bijna nooit: "Ik heb een fout gemaakt. Sorry." En het fraudebeleid is kei- en keihard en gaat uit van de kwaadwillendheid van de uitkeringsgerechtigde. Dat beleid is niet gericht op het vinden van een oplossing, maar om zoveel mogelijk geld te kunnen innen.

De discussie op de tv werd afgesloten met laaggeletterdheid. Nederlandse scholieren presteren steeds slechter, vooral het lezen wordt slechter. Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad vertelde dat 60% van de jeugd zegt dat ze een hekel aan lezen hebben. "Velen kunnen wel lezen wat er staat, maar begrijpen niet wat er staat.", vertelde ze en ze noemde landen als China, die Nederland inhalen en voorbij streven. De overheid dient bij de voorlichting rekening te houden met mensen, die niet kunnen lezen, want de burger is er niet voor de ambtenaar, de ambtenaar is er voor de burger. Ook voor de ongeletterden. Misschien vooral voor ongeletterden.

Jan Visser

Het Sportgala Borne, Special Edition 2019

BORNE - Op 25 januari 2020 vindt het Sportgala Borne, Special Edition 2019 plaats in sportcomplex 't Wooldrik.

Het gala zal tijdens deze Special Edition omlijst worden met een prachtige show door GyMusic Productions, waarbij gymnastics en livemuziek elkaar ontmoeten. Tijdens de show worden optredens van talenten uit diverse disciplines van de turnsport gecombineerd met verrassende muzikale arrangementen. Onder leiding van dirigent Hendrik de Boer wordt een orkest en combo samengesteld van muzikanten uit heel Nederland en van het Stedelijk Orkest Borne.

Een podium voor sport
Het sportgala biedt alle sportverenigingen een podium om hun eigen sport, talenten én de vereniging onder de aandacht te brengen. Tijdens het sportgala worden de mooiste sportmomenten en beste prestaties van sporters en sportteams uit Borne getoond in de categorieën talent, jeugdsportploeg sportvrouw, sportman en sportploeg.

Organisatie
De commissie Sportgala organiseert het dit jaar samen met Gymusic productions, de werkgroep alternatieve financiering 't Wooldrik, Borne Sport en Stedelijk Orkest Borne. Vanwege deze speciale editie zijn er dit jaar kaartjes te koop voor 10,- euro per persoon en deze zijn te verkrijgen via het Kulturhus. Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen omtrent Sportgala Borne, Special Edition 2019, genomineerden en nog veel meer nieuws? Volg dan op www.facebook.com/Sportgalaborne.

Nieuwe bestemming voor de watertoren?

HENGELO - De monumentale watertoren in Hengelo moet een passende nieuwe bestemming krijgen. Huidig eigenaar Ter Steege Bouw Vastgoed zoekt nu een nieuwe gebruiker voor deze bijzondere plek.

Rondom de watertoren worden woningen gerealiseerd; zestien parkwoningen en acht vrije bouwkavels. Het watertorencomplex bestaat uit vijf Rijksmonumentale gebouwen: de watertoren, het pomphuis, de kolenschuur, het trafohuisje en verdeelstation. De watertoren zelf is bijna 30 meter hoog en heeft een waterreservoir met een inhoud van 300.000 liter. Het Rijksmonument is ontworpen door architect Jan Schotel, die meerdere watertorens in Nederland heeft ontworpen. De toren werd gebouwd in opdracht van de firma Stork en de Maatschappij tot waterverschaffing. Uiteindelijk kwam de locatie in handen van Vitens en in 2003 werd besloten om het watertorencomplex te sluiten. Na het sluiten van de watertoren kocht Ter Steege Bouw Vastgoed de toren en het omliggende gebied als ontwikkellocatie. Hier is onder andere MFA `t Berflo gebouwd.

Nieuwe invulling
De watertoren is een industrieel en bijzonder object. De mogelijkheden voor de watertoren staan open. Zo kan worden gedacht aan bed-and-breakfast, wonen, werken of atelier. Eigenaar Ter Steege wil de watertoren zorgvuldig een nieuwe invulling geven. Duurzaam, haalbaar, met behoud van de monumentale status en een aanvulling voor de wijk. Kijk voor meer informatie op: www.watertorenpark.nl.

Een principe geet vake tot an de knippe.

Maandag 16 dec. 10.00 uur

Feestelijke achtste editie van Hét Kerstdiner

HENGELO - De feestdagen komen er weer aan; voor veel mensen een gezellige tijd. Maar denk je eens in hoe dat voelt als je geen geld of gelegenheid hebt om kerst te vieren of als je eenzaam bent. Om daar iets aan te doen, organiseerden de initiatiefnemers van de Stichting Hét Kerstdiner acht jaar geleden een feestelijke middag met een kerstdiner.


Nog steeds verzorgen zij een gratis kerstdiner voor mensen die zij juist rond de feestdagen in het zonnetje willen zetten. Dit jaar is de compleet verzorgde middag en avond op zondag 15 december bedoeld voor ongeveer 250 volwassenen en 100 kinderen die zijn uitgenodigd via Humanitas Twente, De Zonnebloem Hengelo, Wijkracht en de Voedselbank Midden Twente. Tijdens Hét Kerstdiner kunnen de genodigden met elkaar genieten en toch een beetje kerstgevoel meekrijgen. Zo'n honderd vrijwilligers en veel sponsoren, bijna allemaal Hengeloërs, zijn bereid om de handen uit de mouwen te steken of te helpen middels een financiële ondersteuning of een bijdrage in natura.

Sfeervolle middag
De Brandweer Twente levert voor de tweede keer een geweldige bijdrage aan Hét Kerstdiner door de brandweerkazerne in Hengelo gratis ter beschikking te stellen. De gasten worden 's middags ontvangen in een tot sfeervol restaurant omgetoverde kazerne. De 16 hobbykoks van kookclub Proefverlof onder leiding van chefkok Luc Gesing koken ook dit jaar weer een feestelijk 4-gangenmenu. Dat doen zij in de keuken van het ROC van Twente, die ook gratis beschikbaar is gesteld. De middag start met een bingo met leuke prijzen en sfeervolle livemuziek. Voor de kinderen is er een apart programma. Zo mogen de kleinste kinderen een kijkje nemen in een echte brandweerauto en gaan de oudere kinderen naar het Techniekmuseum Heim. Tot slot is er natuurlijk Hét Kerstdiner.

Steentje bijdragen
Wie, in welke vorm dan ook, een steentje wil bijdragen aan Hét Kerstdiner, kan contact opnemen via stichtinghetkerstdiner@gmail.com. Ook suggesties voor nieuwe doelgroepen zijn welkom, evenals giften. Het rekeningnummer van de stichting is NL24RABO0195281381. Foto's en informatie zijn te vinden op www.stichtinghetkerstdiner.nl en https://www.facebook.com/Stichting-Het-Kerstdiner-730064200409574/.

Win kaarten voor populaire Bee Gees tributeband 'Night Fever'

ENSCHEDE - Europa's beste en meest geliefde Bee Gees act Night Fever komt dit theaterseizoen weer terug naar Nederland met de spectaculaire show 'Nights on Broadway'.

Na vele uitverkochte avonden in ons land speelt de Duitse band op 12 januari 2020 in het Muziekcentrum in Enschede. Met hun perfect op elkaar afgestemde vocalen verzorgt Night Fever een avond met de allerbeste live muziek. Tijdens het 2,5 uur durende concert komt de bijzonder lange reeks hits van de Bee Gees voorbij, gespeeld door een professionele 9-mans formatie en ondersteund door een decor van LED-walls en een gastzangeres.

Alle hits
De tributeband speelt alle wereldberoemde songs, de nummers die het trio onder andere voor Frankie Valli, Barbra Streisand en Dolly Parton schreef én liedjes voor de echte fans. 'More Than a Woman', 'Stayin' Alive', 'You Should Be Dancing, Yeah', 'Massachusetts,' 'Spicks and specks,' 'Words' en 'To love somebody': je favoriete 60s, 70s en 80s hits worden tot in perfectie nagespeeld. Met meer dan 50.000 verkochte tickets in Nederland bewijst Night Fever een absolute must see te zijn voor fans van de broertjes Gibb.

Win kaarten!
Wil jij de meest authentieke Bee Gees show van Europa live ervaren? Doe dan mee met onze lezersactie, want we mogen 4x twee kaarten weggeven voor de show in Enschede. Stuur hiervoor een email met uw contactgegevens naar: prijsvraag@dwfmediamakers.nl om kans te maken op deze kaarten. Winnaars krijgen per email bericht.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en kaartverkoop voor 'Night on Broadway' en andere leuke tribute shows op: www.tribevents.nl/shows

Twente - Go Ahead Eagles: al ruim 18.000 kaarten verkocht

ENSCHEDE - Dinsdag 17 december staat de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles op het programma.

In De Grolsch Veste wordt er om 18.30 uur afgetrapt tegen de club uit Deventer. Er zijn voor de wedstrijd al ruim 18.000 kaarten verkocht. Ben jij er 17 december ook bij? Bestel dan eenvoudig jouw kaarten online of bij de receptie van De Grolsch Veste.

Kaarten
Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €7,50 via kaartverkoop.fctwente.nl of op doordeweekse dagen bij de receptie van De Grolsch Veste (van 09.00 tot 17.00 uur). Voor deze wedstrijd tegen Go Ahead geldt een (Seizoen)ClubCard-verplichting, per (Seizoen)ClubCard kunnen 4 kaarten worden besteld.

Kom ook!
FC Twente mag zich rijk rekenen met een trouwe schare supporters die ook graag meereizen naar de diverse uitwedstrijden buiten de regio. De steun van deze trouwe supporters is ook in 2020 onmisbaar voor sportief succes!

Twee thuiswedstrijden Heracles Almelo in slechts vier dagen tijd

ALMELO - Heracles Almelo speelt in vier dagen tijd twee wedstrijden op het eigen Erve Asito. Eerst is komende zondag FC Utrecht te gast, in de zeventiende speelronde van de Eredivisie. Daarna is FC Dordrecht op woensdag de tegenstander in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker.

FC Utrecht is de enige club waartegen Heracles Almelo dit seizoen nog niet heeft gespeeld. Na het duel tegen de ploeg van trainer John van de Brom is het Eredivisieseizoen halverwege. Bij FC Utrecht staan oud-Heraclieden Justin Hoogma en Adrián Dalmau onder contract. In Almelo spelen oud FC Utrecht spelers Jeff Hardeveld en Cyriel Dessers. De spits staat nog altijd aan kop in het topscorersklassement.

Tweede duel
Woensdag hoopt Heracles Almelo zich ten koste van FC Dordrecht te plaatsen voor de achtste finale van het TOTO KNVB Bekertoernooi. De Almeloërs bereikten de tweede ronde door eind oktober met 4-3 te winnen van RKC Waalwijk.

Kaarten
Kaarten Heracles Almelo – FC Utrecht vanaf 16,50 euro. Voor Heracles Almelo – FC Dordrecht zijn er kaarten al voor 2,50 euro. Kaarten zijn te koop via heracles.nl/tickets. Supporters die nu een halve seizoenkaart bestellen mogen gratis naar beide duels. Een halve seizoenkaart is verkrijgbaar vanaf 99,50 euro via heracles.nl/seizoenkaart en in de FanServiceShop.

Groeiende steun voor vuurwerkverbod

TWENTE - De landelijke steun voor een algeheel vuurwerkverbod of een lokaal vuurwerkverbod zijn verder toegenomen. Uit de nieuwste cijfers van onderzoeksbureau I&O Research blijkt dat inmiddels 50 procent van de Nederlanders voor een algeheel verbod op vuurwerk is en 57 procent voor een lokaal verbod.

De vuurwerkdiscussie is inmiddels net zo'n traditie als het afsteken van vuurwerk zelf. Voorstanders beargumenteren dat het met de overlast wel meevalt en dat de meeste mensen zich best aan de regels houden. De belevenis bij veel Nederlanders is echter anders: al ruim voor de verkoopdatum is er fanatiek geknal hoorbaar en rond de feestdagen doet de politie weinig aan handhaving van de geldende regels.

Meer handhaving
Het onderzoek van I&O Research wijst dan ook het gebrek aan handhaving aan als één van de mogelijke factoren waardoor mensen meer overlast ervaren en dus ook vaker voorstander zouden kunnen worden van een vuurwerkverbod. De steun voor strengere handhaving van de afsteektijden en het verbod op illegaal vuurwerk is in vergelijking met 2018 verder toegenomen. Acht op de tien Nederlanders vinden dat het verbod op illegaal vuurwerk strenger moet worden gehandhaafd. Tweederde is voor strengere handhaving van de afsteektijden, aldus het onderzoek.

Weinig prioriteit
Het handhaven lijkt echter weinig prioriteit te hebben bij de politie. Het zelfde onderzoek concludeert namelijk ook dat Nederlanders zien dat er in de praktijk juist steeds minder handhaving is. De politie heeft immers in sommige gemeenten de handen meer dan vol rond de feestdagen, waardoor handhaven op het te vroeg afsteken simpelweg geen al te hoge prioriteit heeft. Wie contact opneemt met de politie naar aanleiding van te vroeg afsteken wordt nog net niet uitgelachen. Ook de Twentse politiek lijkt zich vooralsnog niet aan de kwestie te willen branden als het niet hoeft.

Vrijwillige zones
In diverse gemeenten zijn al wel lokale vuurwerkvrije zones aangewezen, hoewel men ook hier weer tegen de haalbaarheid qua handhaving oploopt. Veelal gaat het dan om plaatsen zoals de directe omgeving van ziekenhuizen en woonzorgcentra. In onder meer Enschede gaat men een stapje verder door mensen zélf aan te laten geven waar zij een vuurwerkvrije zone willen, door middel van het ophangen van een poster. Het vrijwillige karakter -'zou u hier niet af willen steken?' - heeft in de praktijk weinig effect om overlast terug te dringen.

Gedragsverandering
Om de vuurwerktraditie ook op de lange termijn levensvatbaar te houden is het belangrijk om rekening te houden met elkaar. Wanneer we ons aan de regels houden, kunnen we samen genieten van de jaarwisseling.

"Anders bekeken"

BORNE - Op woensdag 18 december: het maakproces en de vertoning van het filmproject "Anders bekeken" van de Videogroep Olst-Wije en het Theater Onbeperkt (een theatergroep voor mensen met en zonder beperking). Tevens open clubavond bij de Videoclub Borne.

Een jaar geleden raakte de Videogroep Olst-Wijhe betrokken bij het voorbereiden van het filmproject "Anders bekeken". De vraag om de opnamen voor de film en de montage te verzorgen kwam van Theater Onbeperkt uit Deventer. Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van deze theatergroep voor mensen met en zonder een beperking, zou een speelfilm met hen gemaakt worden. In het scenario dat werd aangeleverd stond het omdraaien van wat 'normaal zijn' is centraal. Een verrassende keuze! We zien in de film een dorp dat wordt bewoond en draaiende wordt gehouden door mensen met een beperking. Als een huis leegkomt, dringt het langzaamaan door bij de dorpelingen dat het huis bewoond gaat worden door een ander soort mensen. Er ontstaat een actie om die mensen die anders zijn uit het dorp te weren.

De film
Regisseur van de film was theatermaakster Luisella Lai en voor de opnamen en montage zorgde de Videogroep Olst-Wijhe. Honderden spelers, figuranten, en andere vrijwilligers waren betrokken bij de totstandkoming van deze film. BN-er Johnny de Mol van TV-programma 'Down met Johnny' droeg bij door voor een belangrijke scène een filmploeg en een stuntteam aan te leveren. Maandenlang zijn we bijna dagelijks met het project bezig geweest. De film is uiteindelijk op 14 juni 2019 in première gegaan in de Deventer Schouwburg, twee volle zalen, met een prachtige Oscar-achtige entree van de spelers. De lengte van de film is 90 minuten geworden maar omdat we 'm ook geschikt wilden maken voor vertoningen op scholen en andere plekken is een kortere versie gemonteerd van 63 minuten. Dat is de versie die we in Borne zullen vertonen. Zie ook de trailer op https://www.youtube.com/watch?v=hORRe1AQ4CQ.

Clubavond
De clubavond wordt gehouden in onze gebruikelijke clublocatie: de ontmoetingsruimte De Fontein, Twijnerstraat 6 in Borne (achter de kapel van de Baptisten Gemeente, de ingang is aan de Ruwerstraat (rechts om de kapel heen lopen)). De aanvang van de avond op 18 december is 20.00uur (koffie vanaf 19.45uur, einde circa 22.00uur). Na deze clubavond houden ze ook de jaarlijkse kerstborrel. De kosten voor deze avond zijn (voor niet leden) slechts 5 euro (inclusief consumpties). Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de Videoclub Borne! Voor meer informatie en/of opgave, mail naar lau@hopmans.demon.nl (of bel tel. nr. 06-41578278).

Lezing: De mythe en ons zelfbegrip

BORNE - Zondag 15 december 2019 organiseert het Filosofiecafé Twente een lezing over De mythe en ons zelfbegrip in het Kulturhus Borne. Petran Kockelkoren, emeritus hoogleraar Kunst en Technologie van de Universiteit Twente, verzorgt deze lezing. De zaal is open vanaf 13.30 uur en de lezing begint om 14.00 uur.

In de westerse filosofie-traditie werd het zelfbegrip zo hoog aangeslagen dat men meende dat het wel vanuit hogere regionen in het aardse lijf moest zijn geparachuteerd. Sinds de evolutietheorie opgeld doet, zoekt men de verklaring eerder van onderop in de biocognitie, volgens welke de kiem voor het later optredende zelfbegrip al in de primitiefste levensvorm moet zijn aangelegd. Maar in dat perspectief moeten we ook de uiteindelijk optredende culturele verscheidenheid van zelfkennis bekijken. We zullen de westerse manier van denken vergelijken met Aziatische vormen van zelfkennis.

Over de spreker
Petran Kockelkoren publiceerde Techniek, kunst, kermis en theater (2003), Mediated Vision (2007) en onlangs Ganesha in Silicon Valley, de rol van de mythe op het wereldtoneel (Boom, 2018).

Aanmelden
U kunt zich vooraf opgeven door uiterlijk op donderdag voorafgaand aan de zondag een kaartje te reserveren door € 10,00 over te maken op NL 91 RABO 0198 2534 19 t.n.v. de Stichting Filosofiecafé Twente onder vermelding van 'Kockelkoren'.

Kaarten
Er zijn ook kaarten bij de zaal verkrijgbaar, contant betalen. Entree is 10 euro inclusief een kop koffie of een kop thee. Jongeren betalen half geld Voor contactgegevens en een overzicht van de lezingen in het nieuwe seizoen: www.filosofiecafetwente.nl

Mooi weekend voor dammers

BORNE - Maar 1 remise bij de Bornse Dam Vereniging. Nico Rosink en Henk de Lange hielden elkaar keurig in evenwicht. Loes Grooters boekte naar eigen zeggen een nogal fortuinlijke overwinning op Arie Hanegraaf.

De jonge spelers gaan met de week beter spelen. Dexter Oude Egberink boekte een knappe en zeer overtuigende overwinning op Fons ten Broeke. Jelle Jepma weerde zich kranig maar uiteindelijk verloor hij toch van Hans van der Zon. Gerrit Bosch onderstreepte zijn goede vorm door van ervaren rot Leo Springer te winnen. Bennie Vetketel is uit taai hout gesneden maar uiteindelijk kon hij het toch niet bolwerken tegen Jan Koerselman, die opvallend vaak tot winst weet te komen. Gerard Santen miste zomaar de winst tegen Tonnie Keijzer en werd daarna zelf het slachtoffer van een combinatie. Yuen Wong zette Michiel Hagreis onder druk en brak vervolgens door naar de damlijn en rondde het onberispelijk af. Jos Moorman won met een leuke damcombinatie van Willem Buschers. Op de zaterdag reisde het eerste team af naar Leek en speelde daar een memorabele wedstrijd. Drie nederlagen deerden het team volstrekt niet want daar stonden maat liefst zes overwinningen tegenover. Er was slechts 1 remise partij. Dammen een remise sport? Daar hebben ze in Borne nog nooit iets van gemerkt. Frank Eektimmerman reisde het halve land door voor zijn partij en had al na tien minuten gewonnen! Een fraaie 13-7 overwinning derhalve en een vijfde plaats op de ranglijst!

De uitslagen:
G.Bosch- L.Springer 2-0
J.Moorman- W.Buschers 2-0
J.Jepma- H. van der Zon 0-2
D.Oude Egberink- F. ten Broeke 2-0
A.Hanegraaf- L.Grooters 0-2
N.Rosink- H. de Lange 1-1
J.Koerselman- B.Vetketel 2-0
G. Santen- T.Keijzer 0-2
M.Hagreis- Y.Wong 0-2

Groot Driene viert kerst

HENGELO - Het is bijna kerst en dat wordt gevierd in winkelcentrum Groot Driene. De eerstvolgende zaterdagen, 14 en 21 december, zijn er diverse leuke en lekkere activiteiten, die u zeker zullen helpen om er straks thuis een mooie kerst van te maken.

De kerstman- en inpakservice is op 14 december aanwezig tussen 12.00 en 16.00 uur. Kerstcadeautjes aangeschaft in het winkelcentrum kunt u mooi laten inpakken bij de luxe inpakservice. Daarnaast kunnen bezoekers op de foto met de kerstman. Onder begeleiding van heerlijke kerstmuziek komt u helemaal in de kerstsfeer.
Op 21 december is er tussen 12.00 en 16.00 uur een kerstproeverij. U krijgt volop tips en inspiratie voor allerlei lekkere hapjes. Voor de ingrediënten kunt u terecht bij de diverse winkels van Groot Driene.

Kerstconcert in O.L. Vrouwekerk

BENTELO - Het kerkkoor van de O.L.Vrouwekerk geeft haar Kerstconcert op zondag 15 december om 16.00 uur in de O.L.Vrouwekerk in Bentelo (O.L. Vrouwestraat 6).

Het koor is voor deze gelegenheid aangevuld met het herenkoor van de Moeder Teresakerk. Dirigent is Johan van Dijk, organist is Jan Heijmink Liesert. Verder werkt ook dit jaar weer het Twents Jeugd Symphonie Orkest (TJCO) mee met aankomende talentvolle musici, onder leiding van Carl Wittrock en sopraan Karin Fluttert. Voor aanvang van het concert kunt u zich aansluiten bij de samenzang. Het TJCO opent het programma met delen uit de opera Carmen, waarna koor en solisten geliefde kerstnummers ten gehore brengen. Na afloop is er zoals gebruikelijk chocolademelk, glühwein en meer. De kerk is open vanaf 15.30 uur. De toegang is gratis, maar een passende gift wordt zeer op prijs gesteld.

Sociale geschiedenis Hengelo

HENGELO - Op maandag 16 december om 14.00 uur geeft oud-wethouder Bert Otten een presentatie over de Sociale Geschiedenis van Hengelo bij NIVON.

Een andere oud-wethouder, "Rode" Gerrit Bennink neemt hierbij een belangrijke plaats in. Henk Kleinhout schreef twee boeken over hem. Het ging hen om "de strijd voor arbeiders, verdrukten en misdeelden, dat ging allemaal niet vanzelf". De presentatie is in het NIVONcentrum, Lodewijkstraat 1 in Hengelo. De entree is 3,- euro en voor NIVON-leden 2,- euro, incl. koffie/thee in de pauze.

Toeristische sector blijft innoveren

TWENTE - Het gaat goed met het toerisme in Twente en Overijssel als geheel. Dit is onder meer te danken aan de vele investeringen en innovatie binnen de sector recreatie en toerisme. Het doel? Gasten innovatieve nieuwe producten en diensten bieden om ervoor te zorgen dat ze graag naar onze regio komen.

Om innovatie in de 'gastvrijheidseconomie' te stimuleren werd eerder de regeling 'Topprogramma Overijsselse Toeristische Ondernemers (TOTO) opgezet. Inmiddels hebben 125 bedrijven innovaties opgestart. De netwerkorganisatie Gastvrij Overijssel is uitvoerder van deze provinciale regeling.

Mooie innovaties
"We zien een enorme diversiteit aan innovaties variërend van strategisch advies tot de ontwikkeling van nieuwe producten. Dit zijn intensieve trajecten maar cruciaal om je positie in de markt te kunnen versterken. Vanuit de branches HISWA-RECRON en KHN zijn adviseurs aangesteld om de ondernemers hierbij op weg te helpen en dat blijkt een schot in de roos. Ze kennen de sector en zijn tevens vertrouwenspersoon. Een innovatietraject nam gemiddeld anderhalf jaar in beslag.", aldus projectleider Jan Ybema. Innovatie zorgt voor een brede regionale aantrekkelijkheid.

Awards
Om de meest innovatieve ondernemers in het zonnetje te zetten werden afgelopen week ook de Innovatie Awards uitgereikt door gedeputeerde Roy de Witte: "De gastvrijheidseconomie heeft de afgelopen 4 jaar enorm goed gepresteerd met meer dan 3.400 nieuwe banen sinds 2015 en dat is mede dankzij de innovatie ambities van de sector." Tijdens het afsluitende innovatiecongres ontvingen Expedition Outdoor, Taman Indonesia en 't Akkertien de innovatie award uit handen van de gedeputeerde. De innovaties bestonden uit respectievelijk 3D-simulaties van een klimpark voor mindervaliden, het gebruik van QR-codes voor een interactieve belevingskaart en de automatisering van een online boekingsprogramma. De Witte: "Ik feliciteer deze drie toppers met de innovaties die ze in gang hebben gezet. Juist de variatie laat zien dat de TOTO-regeling flexibel is. Dit is belangrijk omdat ieder bedrijf uniek is en moet kunnen inspelen op z'n eigen uitdagingen. Uiteraard geldt deze pluim voor alle 125 deelnemers die allemaal een topprestatie hebben geleverd!"

Stiltemeditatie in Hengelo

HENGELO - Zoals elke 2 weken is er aanstaande zaterdag 14 december de tweewekelijkse zitmeditatie in Spiritueel Centrum ''De Dansende Os'' aan de Schalkburgerstraat 28 in Hengelo.

Deze zitmeditatie is een laagdrempelige voorziening voor alle beoefenaars van zitmeditatie. Iedereen is welkom, ongeacht traditie, achtergrond, ervaring of levensbeschouwing. Zij faciliteren de mogelijkheid tot zitten in stilte en hanteren een vrij sober format zonder religieuze teksten, spirituele rituelen of symbolen. "De kern van jouw wezen is als het oog van een cycloon. In jouw centrum is het stil. Alles daar buiten komt en gaat, maar de stilte van je wezen blijft dezelfde. Stilte is wat je bent.", aldus de uitnodiging. Mediteren is een probaat middel om de stilte weer in jezelf te vinden. Maar ook een meditatierichting is niet altijd vrij van stimuli en veel plekken waar je kunt mediteren, hebben een herkenbare signatuur in de vorm van regels of rituelen. Dat niet iedereen daar behoefte aan heeft is één van de redenen waarom in 2008 ''Zitten in Stilte'' (ZIS) gestart is. ZIS in Hengelo maakt het mogelijk om de stilte te ervaren zonder ideologie, regels of rituelen. ZIS geeft iedereen de mogelijkheid om te mediteren en kijkt niet naar iemands achtergrond.

Programma
Op zaterdagochtend worden drie meditatierondes gehouden. De eerste start met inloop om 08.15 uur en dan meditatie van 08.30 tot 09.30 uur. Hierna volgen meditatierondes van 09.45 tot 10.45 en van 11.00 tot 12.00 uur.

Iedereen welkom
Voor wie wil is het mogelijk om een deel van de ochtend bij te wonen. Tijdens de pauzes is de deur voor in-/uitstroom geopend. Er zijn voldoende zitbankjes van verschillende hoogte, neem eventueel wel je eigen zitkussen of zitbankje mee. Deelname kost 6,50 euro, inclusief koffie, thee en koekjes. Deelname voor 1 uur meditatie kost 4 euro. Als je regelmatig komt, kun je ook vooruitbetalen.

Geef griep geen kans

TWENTE - Het is weer winter; december is ook de tijd van het jaar waarbij de griep weer rap om zich heen begint te grijpen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze ziekte ons zo min mogelijk treft?

De milde winters van de afgelopen jaren vertaalden zich ook in relatief milde griepseizoenen. Het is een opmerkelijk gegeven, aangezien het absoluut niet de kou zelf is die de griep veroorzaakt. Toch zien we altijd een griepgolf in de koudere maanden, met de grootste piek tussen december en februari. De oorzaak ligt in de verspreiding van het griepvirus zelf. In de winter is de lucht relatief droog en koud, wat gunstig is voor de overlevingskans van zo'n virus. Daarnaast brengen we ook meer tijd met elkaar door binnen, waardoor we sneller het virus weten te verspreiden.

Preventie
We kunnen zelf best veel doen om ons te beschermen tegen de griep. Zo gaat bepaald gedrag al heel ver om de grote griepgolf tegen te gaan. De GGD Twente adviseert mensen in risicogroepen of hun omgeving om de griepprik te halen. Niet alleen mensen die zelf kwetsbaar zijn, maar ook bijvoorbeeld hun verzorgende of naaste familie. Zo bouw je een zekere buffer op tegen het virus. 60-plussers en jongere mensen met bijvoorbeeld hartkwalen en longziekten of diabetes krijgen een oproep om zich gratis te laten vaccineren. Hoewel het griepvaccin geen honderd procent bescherming biedt, kan het wel bij een eventuele besmetting zorgen voor een milder ziektebeeld.

Goede hygiëne
Ook een goede persoonlijke hygiëne draagt bij aan het indammen van de verspreiding. Zo is het belangrijk om in de winter goed en regelmatig de handen te wassen. Ook het niezen in een elleboog helpt om de verspreiding in de lucht wat in te perken. Een persoon die niest kan het virus zomaar enkele meters verspreiden, ver genoeg om anderen te infecteren.

Release derde album van Sleepstorm

DELDEN/HENGELO - De Deldense/Hengelose band Sleepstorm zal deze vrijdag het derde album presenteren.

Autumn Sunset is een reis door een denkbeeldige wereld vol eenzame plekken en vermoeiende dromen. Eindeloos rijdend langs surrealistische vergezichten en fantastische landschappen worden verdriet en troost gevonden. Tot er midden in een slapeloze nacht eindelijk een sprankje hoop gloort. Wanneer Bas, Michel en Martin Jan in 2018 besluiten om het optreden voor gezien te houden, staat niets het maken van een instrumentale luisterplaat in de weg. Met het idee om muziek te schrijven geschikt voor film, is de weg geplaveid voor deze trip zonder woorden. De songs beschrijven in zekere zin het verhaal van een hoopvolle zoektocht in jezelf.

Geschiedenis Sleepstorm
In 2015 bracht de band hun eerste album uit, getiteld Dream Big. Met deze release sloeg de band een nieuwe weg in na een aantal jaren alternatieve rock te hebben gemaakt. Het vertrek van de toenmalige zanger en drummer had tot gevolg dat de muziek zich ontwikkelde tot gitaar georiënteerde electronische pop met invloeden uit de jaren '80 en '90. Het tweede album The Dark Of The Day volgde in 2017 en had meer variatie in stijlen.

Beste productie
Martin Jan van Dalen: "Dit is mijn beste productie tot nu toe. Ik heb afgelopen jaar een deeltijd opleiding music producer gedaan en het resultaat is hoorbaar. Het instumentaal houden van dit album was een spannende keuze, maar ik denk dat het goed heeft uitgepakt. Ik hoop dat een filmmaker het oppakt!" Kijk voor meer informatie op: www.sleepstorm.nl